Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Vietnamese":
Home -- Vietnamese -- John - 104 (Jesus intercedes for the church's unity)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- VIETNAMESE -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

GIĂNG - SỰ SÁNG SOI TRONG TỐI TĂM
Nghiên Cứu Tin Lành của Đấng Christ theo Giăng
PHẦN 3 - SỰ SÁNG SOI GIỮA VÒNG CÁC SỨ ĐỒ (GIĂNG 11:55 - 17:26)
E - LỜI CẦU THAY CỦA CHÚA GIÊ-XU (GIĂNG 17:1-26)

4. Chúa Giê-xu cầu thay cho sự hiệp một của hội thánh (Giăng 17:20-26)


GIĂNG 17:20-21
20 Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, 21 để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến.

Đấng Christ đặt vững các môn đồ vào trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời và quyền năng của Đức Thánh Linh, xin Cha gìn giữ họ khỏi Kẻ Gian Ác, trước khi Ngài chịu đóng đinh. Sau khi đã chắc chắn rằng lời cầu thay cho các sứ đồ và Hội thánh được nhậm, Ngài nhìn về tương lai và thấy vô số người nhận lãnh Phúc Âm từ sứ điệp của các sứ đồ. Hình ảnh Đấng Chịu Hình đắc thắng trên Sa-tan và tội lỗi đã thu hút họ. Qua lòng tin của họ nơi Đấng Christ là Đấng Sống, Thánh Linh sẽ ngự vào lòng họ để họ cũng được dự phần trong ân điển sự sống thánh. Bởi đức tin họ được hiệp nhất với Cha và Con đến đời đời.

Đấng Christ cầu thay cho những tín hữu sẽ tin đạo qua các sứ đồ. Thật đáng kinh ngạc, khi Ngài cầu nguyện họ vẫn chưa xuất hiện. Lời này của Ngài chứng minh cho sự đáng tin về sứ điệp của các sứ đồ. Vậy trọng tâm lời cầu thay của Ngài cho chúng ta là gì? Có phải Ngài cầu thay cho sức khỏe của chúng ta không? Hay sự thịnh vượng và những thành công trong tương lai của chúng ta? Không! Ngài xin Cha ban cho chúng ta lòng khiêm nhường và tình yêu thương, để chúng ta hiệp một với mọi Cơ Đốc Nhân thành thật khác. Chúng ta đừng ai nghĩ mình tốt đẹp hơn người khác, hay xét đoán hành vi của họ là không chấp nhận được.

Sự hiệp một của tín hữu là mục đích của Đấng Christ, Hội thánh chia rẽ là đi ngược lại kế hoạch của Ngài. Tuy nhiên, sự hiệp một mà Đấng Christ cầu xin ở đây không thể được xây dựng trên những sắp xếp về giáo hội, mà trên hết phải là một sự nối kết thuộc linh trong sự cầu nguyện và Thánh Linh. Giống như Đức Chúa Trời về bản tánh là một, Đấng Christ cũng xin Cha đem mọi tín hữu và mối tương giao với Đức Thánh Linh, để hết thảy họ được an ninh trong Ngài. Nhưng Đấng Christ không cầu nguyện: “Để họ nên một trong con hoặc Cha”, mà là: “trong chúng ta”. Như vậy, Ngài ngụ ý rằng sự hiệp một toàn hảo này giống như hình mẫu giữa Cha với Con và Thánh Linh. Ngài muốn nâng chúng ta lên cùng một mức độ với Ngài, vì ngoài sự thông công của Ba Ngôi không có gì khác hơn là địa ngục.

Mục đích thiết lập sự hiệp một trong Đức Chúa Trời không phải để làm thỏa mãn chúng ta về thuộc linh, mà để chúng ta làm chứng cho những người sống xa cách Đức Chúa Trời. Hy vọng họ sẽ nhận ra họ đang chết mất trong tội lỗi và gian ác, trong sự kiêu ngạo và nô lệ cho những ham mê của mình, và rằng họ cần phải ăn năn và trở lại với Cứu Chúa. Quý vị là những người bám lấy Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, sẽ nhận được sức mạnh để khiêm nhường, yêu thương, ở trong sự tự do thuộc linh để yêu thương mọi tín hữu khác; vui mừng về sự hiện diện của họ và cùng với họ làm những chứng nhân đắt giá về tình yêu thương của Đấng Christ. Chúng ta là bằng cớ về thần tánh của Con Người Giê-xu. Nếu mọi Cơ Đốc Nhân đều chân thành, trong thế gian sẽ chẳng còn lại một người nào không phải Cơ Đốc Nhân. Tình yêu thương và sự bình an của họ sẽ thu hút mọi người và biến đổi họ. Chúng ta hãy cùng tập trung vào lời cầu xin của Chúa Giê-xu và hiệp nên một! Đừng trở nên một cớ để mọi người không tin nơi Đấng Christ, vì quý vị từ chối hiệp một với các tín hữu khác và góp phần chia rẽ hội thánh, là thân thể của Đấng Christ.

JOHN 17:22-23
22 Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một: 23 Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương Con.

Sự vinh hiển của Chúa Giê-xu là gì? Có phải đó là ánh sáng hào quang của sự oai nghi Ngài không? Không! Vinh hiển Ngài giấu kín sau sự khiêm nhường, nhẫn nại và dịu dàng của Ngài. Mỗi phẩm tánh trong sự ban cho của Thánh Linh là một tia vinh hiển của Ngài. Giăng đã nhìn thấy điều đó, và làm chứng rằng: “Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển Ngài.” Ông không chỉ nói về sự hóa hình hay sự sống lại của Ngài, mà còn về máng rơm nghèo hèn và thập tự giá đau đớn. Qua những điều đó vinh hiển của tình yêu thương thánh đã thể hiện rõ ràng, là khi Con đã tự bỏ đi mọi vinh hiển của Ngài và bày tỏ bản chất sự oai nghi Ngài trong hình dáng một con người. Chúa Giê-xu đã ban vinh hiển này cho chúng ta. Thánh Linh của Cha và Con đã giáng ngự trên chúng ta.

Sự nhận biết này được ban cho không phải để chúng ta khoe mình, mà để chúng ta hiệp một trong sự hầu việc, và hầu việc lẫn nhau, cũng như tôn trọng lẫn nhau. Với những nguyên tắc thuộc linh này Chúa Giê-xu đã cầu xin Cha ban cùng một sự hiệp một và thông công của Ba Ngôi Thánh cho chúng ta. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời là thước đo để kiểm tra Hội thánh. Ngài là Đấng uốn nắn chúng ta thành ảnh tượng đời đời của Ngài.

Đức Chúa Trời với sự đầy dẫy của Ngài thật sự ở giữa Hội thánh (Ê-phê-sô 1:23; Cô-lô-se 2:9). Hay quý vị thiếu can đảm để nói ra những lời này: “sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình. Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự.” Lời chứng của sứ đồ này là bằng chứng cho thấy lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu trước khi Ngài chịu chết đã được nhậm. Chúng ta thờ phượng và ngợi khen Chúa vì Ngài không khinh bỉ chúng ta, dù chúng ta gian ác và tội lỗi, nhưng Ngài đã thanh tẩy và thánh hóa chúng ta, hiệp chúng ta vào Ngài, để sống sự sống Ngài trong chúng ta.

Chúa Giê-xu tin chắc từ trước rằng chúng ta sẽ nên toàn hảo trong tình yêu thương và sự khiêm nhường. Chúng ta hãy yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Không phải là sự toàn hảo về của cải, khả năng, khôn ngoan, mà về lòng thương xót, tình yêu thương và nhân từ, là điều Ngài trông mong nơi chúng ta. Lòng yêu thương và tha thứ chính là mục đích của Ngài khi phán: “Hãy nên trọn vẹn như Cha các ngươi là trọn vẹn.” Mạng lệnh này tóm tắt thái độ của Ngài về tình yêu thương đối với kẻ thù nghịch. Nhưng trong lời cầu thay của mình, Ngài hướng đến một cấp độ còn hơn cả sự toàn hảo, đó là sự hiệp một thuộc linh trong Hội thánh với Đức Chúa Trời. Thánh Linh không dẫn dắt đến sự hướng nội và cô lập, mà đến mối thông công với các thánh. Sự hiệp nhất của Ba Ngôi là gương mẫu cho chúng ta, chúng ta không thể giới thiệu Đức Chúa Trời cho thế giới nếu chúng ta không hiệp một. Giống như từng cá nhân đã mang lấy ảnh tượng của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước, Hội thánh phải làm hơn như vậy nữa với từng thuộc viên thể hiện ảnh tượng của Ba Ngôi Thánh.

Sự hòa hợp trong Hội thánh gây ấn tượng cho thế gian, để họ thấy rằng chúng ta đến từ Đức Chúa Trời. Họ bắt đầu thấy Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Không phải lời nói hay những lời giải thích dài dòng khiến họ có đức tin. Sự vui mừng giữa vòng con cái Đức Chúa Trời có hiệu quả cao hơn cả những bài giảng dài. Đức Thánh Linh đã hiệp nhất hội thánh đầu tiên tại Giê-ru-sa-lem trong sự hiệp một thuộc linh thật như vậy.

LỜI CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giê-xu, cảm tạ ngài đã dẫn dắt chúng con, là những kẻ không xứng đáng, đến với đức tin nơi Ngài. Ngài đã khiến chúng con trở nên những đầy tớ của Ngài bởi lời chứng về tình yêu thương Ngài. Chúng con thờ phượng Ngài, vì Ngài đã thanh tẩy và trang bị cho chúng con trở nên những chi thể trong thân thể thuộc linh của Ngài. Xin giữ gìn chúng con trong tình yêu thương của Ba Ngôi Thánh. Chúng con tôn cao và ngợi khen Ngài. Cầu xin Ngài ban cho chúng con năng lực để sống thực tiễn trong hội thánh và sống hiệp một.

CÂU HỎI:

  1. Chúa Giê-xu cầu xin điều gì từ nơi Cha vì ích lợi của chúng ta?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on October 12, 2018, at 01:19 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)