Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 031 (The Resurrected Christ Fulfills his Righteousness)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 1 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS Naghukom sa mga makasasala ug Nagpahitarong ug Nagbalaan sa mga tumotuo ni kristo (Roma 1:18 - 8:39)
C - ANG PAGKAMATARONG NAGPASABOT UG BAG-ONG RELASYON SA DIOS UG SA KATAWHAN (Roma 5:1-21)

2. Ang nabanhawng Kristo mituman sa iyang pagkamatarong dinhi kanato (Roma 5:6-11)


ROMA 5:6-8
6 Sa dihang wala pa kitay mga kusog, sa insaktong panahon si Kristo namatay alang sa mga dili diosnon. 7 Tingali dili angay sa matarong nga tawo mamatay; siguro sa mga maayong tawo adunay magsulay ug pakamatay. 8 Apan ang Dios mipakita sa Iyang kaugalingong gugma kanato, samtaang kita mga makasasala, si Kristo nagpakamatay alang kanato.

Human sa pagpadayag sa kapungot sa Dios ug matarong paghukom, si Pablo migiya kanato ngadto sa tinud-anay nga paghinolsol, pagkabuak sa atong kaugalingon aron kita andam sa pagdawat sa pagkamatarong pinaagi sa pagtuo, hingpit nga magkupot sa dakong paglaum, ug pagpadayon sa matinud-anong gugma sa Dios. Bisan kita nakasulod sa maong kaluwasan, atong hinumduman usab ang atong kaagi aron kita dili mahimong mahambugon.

Ang tanang espirituhanong gasa, kalinaw, grasya, gugma, kaputli, pagtuo, paglaum, ug pasensiya wala gidala pinaagi sa atong kaugalingon, o pinaagi sa tawhanong gahum. Sila ang resulta sa kamatayon ni Hesus, kinsa mihatag sa iyang kinabuhi dili alang sa iyang minahal nga igsoon, apan sa mga dili diosnon kinsa ang Dios nakakita nga apil kita nila.

Gikan niining mapaubsanon, nakita nato ang dakong gugma sa Dios. Talagsa ra kita makakita ug bisan kinsa nga andam mo sakripisyo sa iyang kaugalingong kaharuhay, oras, bahandi o iyang kinabuhi, aron mahatag ang kaayohan sa iyang masakitong igsoon. Siguro adunay mohatag sa iyang kinabuhi alang sa iyang nasud nga natawhan, o sa iyang mga anak, o ang inahan magsakripisyo sa iyang kinabuhi alang sa mga anak, apan walay bisan kinsa nga mangandam nga mohatag sa iyang kinabuhi sa mga krimenal ug sa mga gisalikway nga kaaway, kung dili ang Dios lamang.

Kini nga prinsipyo kinaibabwan sa atong pagtuo. Samtang kita dili masunoron, kaaway sa Dios, ang Usang Balaan naghigugma kanato. Mitipon siya sa makasasala, diha sa iyang Anak, ug namatay sa panghimayad alang sa mga sala sa mga mamumuno. Walay bisan kinsa nga makalupig sa gugma, gawas sa pagtugyan sa kinabuhi alang sa iyang mga higala. Gikan sa pulong ni Kristo, kita nakahibalo nga iyang gitawag iyang mga kaaway, nga “iyang higala”, tungod kay ang tanan iyang gihigugma, bisan pa kini magdala sa kamatayon.

Ang gugma sa Dios kanato labihan ka dako nga iyang gipasaylo atong mga sala pinaagi sa krus, bisan sa sala nga wala pa nato mabuhat ug bisan sa wala pa kita nahimugso. Sa atopa, wala kita nagkinahanglan ug mga buhat aron mapamatud-an atong kaugalingon nga matarong, apan nagkinahanglan lamang sa pagdawat sa diosnong grasya, ug motuo nga kita gimatarong, ug ang gahum sa kaluwasan ni Hesus mugawas dinhi kanato.

ROMA 5:9-11
9 Dugang pa, human nahimong matarong pinaagi sa Iyang dugo, kita maluwas gikan sa kapungot sa Dios pinaagi Kaniya. 10 Kay kung kita mga kaaway sa Dios kaniadto pinaagi sa kamatayon sa Iyang Anak gipasig-uli kita ngadto sa Dios, ug mas daghan pa, tungod kay kita nakig-uli, kita maluwas sa Iyang kinabuhi. 11 Ug dili lang kana, apan kita magmaya sa dios pinaagi sa atong Ginoong Hesu Kristo, pinaagi kinsa nga kita nakadawat sa pasig-uli.

Karon, pagmaya ug ambak sa kalipay! Tungod kay kita gimatarong atubangan sa Dios tungod sa atong pagtuo ug pakig-usa kang Kristo. Ang yawa walay katungod nga moreklamo batok kanato. Ang dugo ni Kristo maglimpyo kanato sa atong lawas ug kalag.Kini nga molangtud sa kahangturan, tungod kayang pangamuyo ni Hesus makaluwas kanato gikan sa kapungot sa Dios sa Adlaw sa Paghukom.

Gipalawom ni Pablo kanato ang usa ka kamatuoran kalabot sa kaluwasan niining mga ipasabot:

Una: Kita nakig-uli sa Dios sa panahon nga kita nagpuyo ingon nga kaaway ug rebelde batok kaniya. Kini nga pakig-uli walay kasabotan, ug dili mabayran sa sapi.

Ngani, kita dili takos ug angayan sa pagsugod sa pakig-uli, kay kini gasa sa grasya. Kining pakig-uli nahimong posible lamang pinaagi sa Anak sa Dios, kinsa nahimong tawhanong unod ug nagpakamatay alang kanato.

Ikaduha: Kung ang kamatayon ni Hesus maoy hinungdan sa maong kausaban, unsa pa kaha ka labaw ang kinabuhi sa buhing Kristo nga maghatud ug kaluwasan! Karon nga kita kinabubot-on gayud nga makig-uli sa Dios, gusto nato buhaton iyang pagbuot sa atong kinasingkasing aron nga iyang gahum magbuhat pinaagi kanato.

Sa atopa, ang kinabuhing walay katapusan, mao ang kinabuhi ni Kristo mismo, miabot kanato pinaagi sa atong pagtuo diha sa Karnero sa Dios, kinsa mao ang Balaang Espiritu, ang gugma sa Dios. Kining diosnong bersikolo gatukod ug kalinaw, kalipay, kahayahay ug pagdayeg sa atong mga kasingkasing. Ang Espiritu sa Ginoo maoy kasigurohan sa atong mahimayaong kaugmanon, kay kung kinsa ang magpabilin sa gugma, nagpabilin sa Dios ug ang Dios magpabilin kaniya.

Ikatulo: Sa ingon, si San Pablo adunay kaisog nga mopataas sa himaya sama sa giingon, “Kami usab gahimaya sa Dios”, kini gapasabot nga ang Usa ka Balaan nagapuyo kanato, ug kita nagpabilin kaniya, tungod kay wala lamang kita nakig-uli kaniya, apan sa Balaang Espiritu, kinsa ang Dios mismo, nga nagbuhat sa atong lawas nga templo sa Dios. Nagmaya ka ba atubangan sa Dios? Nahimong buak ang dughan, nagpaubos sa imong kaugalingon, ug nagsimba sa imong Ginoo, ug nakita ang kata-as sa himaya diin ang kamatayon ni Kristo mibayaw kanimo.

PAG-AMPO: Kami galuhod atubangan sa gahum sa imong gugma nga gimantala sa gilansang nga si Hesus, ug among gituyan among mga lawas sa katoyoan sa gugmang balaan, diin apil kami sa mga mahugaw’g hunahuna. Dili namo gusto hunahunaon among kaugalingon, apan mutonlob kami sa kadagatan sa imong gugmang walay katapusan.

PANGUTANA:

  1. Giunsa pagpakita sa gugma sa Dios?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 10:57 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)