Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 065 (Jesus reveals himself to the healed one)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
C - ANG KATAPUSANG BIYAHE NI HESUS PAINGON SA HERUSALEM (Juan 7:1 - 11:54) ANG PAGBULAG SA KANGITNGIT UG KAHAYAG
2. Ang pag-ayo sa tawo nga nahimugsong buta (Juan 9:1-41)

c) Si Hesus nagpadayag sa iyang kaugalingon ingon nga Anak sa Dios niadtong iyang giayo (Juan 9:35-41)


JUAN 9:35-38
35 Si Hesus nakabalita nga ang tawo nga iyang giayo gihinginlan nila gikan sa sinagoga. Unya nakit-an niya ang maong tawo ug giingnan, “Mituo ka ba sa Anak sa Tawo?” 36 “Sir tug-ani ako kung kinsa siya aron motuo ako kaniya!” ang tawo mitubag. 37 Si Hesus miingon, “Nakaila ka na kaniya ug siya ang nakigsulti kanimo karon.” 38. “Mituo ako, Ginoo!” ang tawo miingon ug miluhod siya sa atubangan ni Hesus.

Nabasa nato ang istorya nga makahupay. Sa dihang si Hesus nakadungog nga gihinginlan nila ang tawo nga naayo, gipangita siya ug nakaplagagang nagsubo. Mao kini ang makahatag ug paghupay sa matag magtutuo nga nahimulag sa ilang pamilya ug mga kahigalaan tungod ug alang kang Kristo. Kung ikaw ania niini nga kahimtang makaseguro kami kanimo nga si Hesus makadungog sa imong mga hilak ug personal nga muduol ug dili gayod mobiya kanimo. Ayaw tutok sa mga tawo kay ikaw mapakyas .Tutok lamang kang Hesus. Wala tay paglaom sa yuta o sa langit apan diha lamang kaniya. Siya nahigugma kanimo.

Ug si Hesus nangutana sa batan-ong lalaki sa pangutana nga malisod, “Mituo ba ikaw sa Anak sa Dios, nga mao usab ang Anak sa Tawo?” Kini nagpakita nga si Hesus nasayod nga ang batan-ong lalaki nakasinati sa mga bahin sa Daang Tugon, ug nakahibalo gikan sa Daniel 7:13-14, nga ang Anak sa Tawo mao ang maghuhukom sa kalibutan ug Anak sa Dios. Si Hesus ngutana niini aron makita niya kung ang batan-ong lalaki gusto mouyon sa harianong Anak sa Dios karon ug hangtod sa katapusan ug dili gayod mobalik pagkahulog. Iya nang nabati nga dili siya kasagarang tawo,ug gitawag niya nga “Ginoo.” Labot pa siya ngandoy nga labaw pa niyang mailhan ang Anak sa Dios kung kinsa siya, busa nga dili magsimba sa tawo lamang- kay kini pagsimba ug dios dios.

Ug niini si Hesus mihatag ug mahimayaong tubag, “Nakita nimo sa wala pa siya, pinaagi sa pagtoo, sa wala pa nimo makita sa panan-awon.Ako mao na; ang Anak sa Dios nakig-istorya kanimo.” Sa walay paglangan mi-surender ang batan-ong tawo kang Hesus. Miyukbo siya sa iyang atubangan, murag mosulti, “Ginoo, imo ako, ug ikaw ang akong hari, agalon nako ug Dios. Ikaw ang nagpakatawo nga Gugma, Miuyon ako ug magmasinugtanon, aron mahimong ulipon kanunay.” Igsoon, imo bang nakita si Hesus ang Anak sa Dios, sa tawhanong porma? Nagpaulipon ka ba kaniya ingon nga usa ka magtutoo? Gisimba ba nimo siya ingon nga ulipon nga gawas-non?

JUAN 9:39-41
39 Si Hesus miingon, Mianhi ako niing kalibotana aron sa paghukom, aron ang mga buta makakita ug kadtong makakita mangabuta,” 40 Pipila sa mga Pariseo nga didto uban kaniya nakadungog sa iyang pagsulti niini ug sila nangutana kaniya, “Buta ba diay usab kami?” 41 Si Hesus mitubag, Kon buta pa kamo, wala unta kamoy sala. Apan kay nag-ingon man kamo nga makakita kamo, sa ato pa sad-an kamo.”

Ug sa dihang miyukbo ang batan-ong tawo atubangan ni Hesus, wala siya babagi sa pagbuhat niini tungod si Hesus angayan man pasidunggan. Apan si Hesus miingon nga ang iyang pagbalik magdala ug hukom ngadto sa mga mapahitas-on ug mga diyosnong katawhan nga naghunahuna nga ilang gisusi ang ilang kaugalingon apan wala masayod sa kamatuoran. Ang buta ug ang mga makasasala nakamatngon niini ug nagbasol ug ang mga makighiwason gihinloan. Si Hesus wala maghukom sa mga tawo nga wala maghinulsol, kay sila naghukom sa ilang kaugalingon pinaagi sa pagsalikway sa kaluwasan. Nadawat nila ang pipila ka kahayag sa nanglabayng panahon pinaagi sa mga propeta ug mga ebedensiya sa bibliya, apan kung ilang toyuon sa pagsupak ang giwali ni Hesus, mawad-an sila sa ubang pang paglamdag nga anaa ug pwede nga magamit. Sila nahimong buta, magahe ug kasingkasing, masinupilon ug mga nadinuntanon nga kriminal. Ang pabalik ni Kristo ug ang iyang pag-wali adunay duha ka resulta: Kaluwasan ug Silot, panalangin o tunglo. Unsa man ang resulta sa inyong kasingkasing?

Ang mga Pariseo apil sa manan-away ni Kristo ug ilang nabati nga si Hesus nagtimaan kanila pinaagi sa iyang mga pulong. Sila nangutana, “Kami ba mga buta?” Si Hesus mitumbok sa ilang pagpakaaron-ingon nga nag-ingon, “Kung tinuod nga inyong nakita ninyo ang imong mga kaugalingon nga buta ug naguol sa inyong espirituhanong kahimtang, kinahanglan unta ka maghinulsol sa inyong mga sala, sa atubangan ni Juan nga Magbubunyag, ug biyaan ang mga sala; ug inyong madawat ang kapasayloan ug panalangin. Apan inyong giilad ang inyong kaugalingon, ug nag-angkon nga nasabtan ang tanan, sa paghunahuna nga kamo matarong. Apan sa inyong pagpagarbo inyong gipamatud-an ang inyong pagkabuta ug pagkagahe. Dili ka makakuha ug usa ka silaw sa kahayag gikan sa kahayag sa kalibutan.”

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, ikaw ang Anak sa Dios sa tawhanong porma. Gisimba ka namo ug misurender kami kanimo karon ug hangtod sa kahangturan.Ikaw na ang magbuot kanamo inubanan sa among mga kusog ug mga kabtangan.Nangamuyo kami kanimo nga pasayloan ug balaanon mo ang among mga kasingkasing nga walay sala, bisan unsa ka gamay,nga magpahimulag kanamo diha kanimo.

PANGUTANA:

  1. Unsay kahulugan sa pagyukbo atubangan ni Hesus?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 08:33 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)