Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 034 (Healing of the paralytic)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
A - IKADUHANG BIYAHE NGADTO SA HERUSALEM (Juan 5:1-47) -- PAGTUNGHA SA PANAG-AWAY TALI NI HESUS UG MGA JUDIO

1. Pagtambal sa bakol sa Bethesda (Juan 5:1-16)


JUAN 5:10-13
10 Ug ang mga Judio miingon kaniya kinsa nga naayo, "Adlaw sa Tigpahulay. Dili ba supak sa balaod kanimo sa pagdala sa banig." 11 Siya mitubag nila, "Siya kinsa nagtambal kanako, mao usab ang miingon kanako, 'Dalha imong banig, ug lakaw.'" 12 Ug sila mipangutana kaniya, "Kinsa ang tawo nga miingon kanimo, "Dalha imong banig, ug lakaw?" 13 Apan siya kinsa nga naayo wala nakaila kinsa siya, kay si Hesus milakaw ngadto sa kadaghanan niadtong dapita.

Kadtong anaa sa balkon sa Bethesda nahayagan, gawas sa mga panatikong legalista. Kining mga pig-ot ug pangisip nasina, labi na sa pagtambal nga nahitabo sa adlaw sa Tingpahulay. Dili lamang gitambalan ni Hesus ang paralitiko, apan iya usab gimandoan nga dalhon iyang katre diha sa dalan sa siyudad. Kini ilang gibati nga sala batok sa Dios ug sa ordinansa sa Adlaw sa Pagpahulay, sa dihang ang tanan trabaho angay moundang sa adlaw sa pagpahulay. Bisan kinsa ang molapas niining balaod pagasilotan sa kamatayon (Numero 15:32-36). Ang mga Judio mitimbang-timbang nga ang Mesias dili moabot, gawas kon ang tibook nasod magmakugi nga mo-obserba sa adlaw sa Tingpahulay.

Kining mga Judio dili unta dayon molabay ug bato sa tawo nga gadala sa iyang katre, kay hatagan una siya ug pahimangno sa dili pa sentensiyahan; ang protesta gituyo aron maghulga kaniya. Ang naayong tawo midepensa sa iyang kaugalingon pinaagi sa paghisgot sa mando ni Hesus sa pagdala sa iyang katre nga kondisyon sa iyang bug-os nga kaayohan.

Ang mga legalista naglagot ug wala nahimuot sa buhat nga pagpanambal, dili pod makasabot sa otoridad sa gugma nga gipakita ni Hesus diha sa pagpangayog sakit. Sila nagsugod ug hisgot nga adunay kasina ug kasilag sa tawo nga mananambal kay Siya misulay sa pagmando sa paralitiko sa pagdala sa iyang katre sa Adlaw sa Pagpahulay. Busa si Hesus, sa ilang panghunahuna, malapason nga angayan sa silot kamatayon.

Ang naayong tawo wala makaila sa mananambal kay si Hesus dili taga didto. Kini ang una niyang pagbisita sa Bethesda. Human sa pagpanambal siya milakaw dayon. Si Hesus dili buot nga ang mga tawo motoo kaniya tungod sa iyang gihimong kahibulongan, kon dili pinaagi sa iyang gugma.

JUAN 5:14-16
14 Human kini mahitabo gikahibalag ni Hesus ang tawo didto sa templo, ug miingon kaniya, "Tan-awa, ikaw naayo na. Ayaw na pagpakasala, aron walay daotang mahitabo kanimo." 15 Unya ang tawo milakaw, ug misugilon sa mga kadagkoan sa mga Judio nga si Hesus diay maoy nag-ayo kaniya. 16 Tungod niini,misugod ang mga Judio paglutos kang Hesus, ug nangita nga patyon siya, tungod kay iya kining gibuhat sa Adlawng Igpapahulay.

Nangita si Hesus sa iyang gitambalan ug nakita niya ang tawo sa templo nga gasimba sa Dios. Siya mahadlokon ug malipayon sa susamang higayon sa dihang nakita niya si Hesus. Kita sayod unsay giingon ni Hesus kaniya:

Ikaw naayo. Isipa ang kalapad sa katingalahan nga miabot kanimo kay ikaw nasakit sa 38 ka tuig. Kini diosnong buhat, dili tawhanong buhat. Ang Dios nga natawo sa iyang Kaugalingon miabre sa mata sa imong kasingkasing.

Nasayod ka sa imong sala. Ang kinabuhi nga walay Dios maoy hinungdan sa kalamidad. Pinaagi sa akong pag-ayo kanimo, imong sala tanan napasaylo. Kay sa pag-ayo nga naglangkob sa iyang sulod nga pagkatawo, si Hesus nangayo kaniya sa pagsunod ug dili na magpakasala. Sa pagdawat sa kapasayloan nagkinahanglan sa desisyon nga dili na mobalik sa parehong sala. Siya kinsa modawat sa gahom sa pulong ni Kristo, ug maghinulsol sa kagool, makadawat sa diosnong gahom, ug mapildi ang daotan pinaagi sa tabang sa Dios. Si Kristo wala nangayo sa mga imposible kanato, apan mihatag kanato sa Espiritu nga maoy gahom nga mopildi sa atong lawasnong temtasyon ug atong mga bisyo. Ang Espiritu sa kamatuoran naghatag kanato sa kusog paglikay ug pagpildi sa yawa.

Usahay ang sakit ug balatian pagpanton gikan sa mahigugmaong Dios aron nga magdala kanato balik ngadto Kaniya. Sa laing higayon ang bahandi ug kalohoan mahimong diosnong pagsilot gumikan sa atong kagahi ngadto sa Dios. Ang tawo mahimong yawan-on, nga magatapos sa pagkawala hangtod. Ayaw pagpamarayeg sa sala, apan angkona imong pagkagapos sa sala, ug pangayo nga luwason ka ni Kristo. Mamili ka tali kang Hesus ug imong sala, ayaw pag pabilin sa tunga-tunga. Putla imong mga makasasalang binuhatan. Pagsaad sa imong Mangluluwas ug Siya moluwas kanimo.

Unsa ka makakurat! Human pagkuha sa pamulong gikan kang Hesus ang naayong tawo midagan ngadto sa mga Judio, ug miingon nga ang Nazareno miayo kaniya ug midala kaniya nga 'nahisaag' gikan sa balaod sa Adlaw sa Pagpahulay. Ang mga legalista naglaom unta nga siya moespiya kang Hesus aron kini ilang arestohon.

Ang kasilag nga gipakita sa mga pari, kompara sa dihang si Hesus milimpyo sa templo, mas bangis pa sa mga Pariseo batok kang Hesus human sa iyang pagpanambal. Si Kristo mipagamay sa ilang 'pagkamatarong', ug mipakita nga ang pagkamatarong dili magpabilin sa balaod pinaagi sa pagsunod sa kaugalingong motibo. Ang Dios nagkinahanglan sa kalooy ug gugma. Ang Pagkabalaan nga walay gugma sayop. Ang Dios motan-aw kanato sa kalooy, ug dili sa seremonyas. Mapasalamaton kita nga ang Dios naglingkawas kanato gikan sa liboang balaod, naghatag kanato sa gugma isip maoy usa lamang nga kasugoan.

PANGUTANA:

  1. Ngano ang mga Judio milutos kang Hesus?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 10:44 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)