Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 023 (Need for a new birth)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 1 - ANG PAGSIDLAK SA DIOSNONG KAHAYAG (Juan 1:1 - 4:54)
C - UNANG PAGBISITA NI KRISTO SA JERUSALEM (Juan 2:13 - 4:54) -- UNSA MAN ANG TINOOD NGA PAGSIMBA?
2. Si Hesus nakig- estorya kang Nicodemus (Juan 2:23 – 3:21)

b) Gikinahanglan ang bag-ong pagpakatawo (Juan 3:1-13)


JUAN 3:6-8
6 Ang gianak sa unod, unod man; ug ang gianak sa Espiritu, espiritu man. 7 Ayaw ikahibulong ang akong pag-ingon kanimo, `Kinahanglan nga igaanak kamo pag-usab.` 8 Ang hangin bitaw mohuros man ngadto sa buot niyang padulngan, ug mabati mo ang iyang tingog; ngani dili nimo mahibaloan diin siya gikan o asa siya padulong. Maingon usab niana ang tanan nga gianak sa Espiritu."

Gipakita ni Hesus kang Nicodemus ang kinahanglan para sa tinud-anay nga kausaban sa matag usa. Ang maong kabag-ohan sama sa kadako sa kalainan tali sa unod ug espiritu. Ang pulong nga “unod” sa Bag-ong Testamento nagbarog sa mga nahulog nga kinaiyahang tawo nahibulag gikan sa Dios, ang dautan gapaingon sa kamatayon o paghukom. Ang pulong nagtabon dili lang sa lawas, apan sa hunahuna ug ang espiritu sa mga malapason. Mao kini ang estado sa kinatibuk-ang paglimbong, sa gitudlo pa ni Hesus, “Gikan sa kasingkasing mogawas ang daotang hunahuna.” Walay tawo nga angayan nga mosulod sa gingharian sa Dios. Ang tawo dautan sukad sa pagkahimugso, ug gikan denhi ang tinubdan sa kadautan.

Ang “Espiritu” nagpasabot sa Balaang Espiritu, ang kaugalingon sa Dios, puno sa kamatuoran, putli, gahom ug gugma. Ang Dios wala nagtamay sa mga dautan, pero gipilde ang “unod” kini prinsipyo ni Kristo.Mao kini ang gipakita sa tumong sa ikaduhang pag anak. Ang Espiritu nga anaa kanato mubatok sa unod, aron kita mabuhi sa atong pagtawag.Ikaw ba natawo pag usab?gawasnon gikan sa panlupig sa unod.

Sa ikatulo nga okasyon, si Hesus misulti ug hinay kang Nicodemus ug miingon, “Ikaw ug kamong tanan miyembro sa inyong konseho, tanang binhi ni Abraham gikinahanglan matawo pag usab.” Mao kana ang usa ka obligasyon, ang balaan nga katungdanan. Kami nagpamatuod kanimo igsoon, nga kini nga pulong gisulti ni Kristo, “kinahanglan” busa sugo nga pagasundon. Kung wala ang tinudanay nga kabag-ohan dili ka makaila sa Dios ug dili ka makasulod sa iyang gingharian.

Nakadungog kaba sa haguros sa hangin? Ang pagkatawo pag- usab pareho sa hangin nga mosaka. Morag ang hangin gikan sa walay sulod ug mibalik ngadto. Mao pod ang mga anak sa Dios nga natawo gikan sa taas ug mibalik sa ilang Amahan. Ang tingog sa hangin nagtimaan nga anaa siya.

Ang klaro nga senyales sa pagkatawo pag-usab mao ang tingog sa Balaang Espiritu nga mitingog pinaagi nila. Kita dili mag-estorya pinaagi sa tingog sa tawo lamang nga gikan sa hunahuna. Ang Balaang Espiritu mianhi kanato gikan sa gawas sa kalibotan, sama ang tingog sa gahom sa Dios sa mga magtotoo. Siya ba mikanaog sa imong kasingkasing?

JUAN 3:9-13
9 Si Nicodemos miingon kaniya, "Unsaon man pagkahimo niini?" 10 Ug si Hesus mitubag kaniya, "Wala ka ba diay makasabot niini, nga magtutudlo ka man unta sa Israel? 11 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, nga kami nagasulti sa among nahibaloan ug nagapanghimatuod sa among nakita, apan kamo wala modawat sa among pamatuod. 12 Kon dili kamo motuo sa yutan-ong mga butang nga akong gisugilon kaninyo, unsaon man ninyo sa pagtuo kon suginlan ko kamog langitnong mga butang? 13 Walay nakasaka ngadto sa langit gawas lamang kaniya nga nanaug gikan sa langit, nga mao ang Anak sa Tawo nga anaa sa langit.

Sa pagpatin-aw ni Kristo, gibati ni Nicodemus ang paglihok sa Balaang Espiritu. Ang iyang kasingkasing mitubag sa pagdani sa Dios. Apan iyang hunahuna napakyas sa pagsabot, ni iyang nakaptan ang kalawom sa kamatuoran. Ang iyang ngabil nagkutib, “Wala ko kabalo giunsa ang maong pagpanganak nga mahitabo.” Ang pag-angkon diin pag-ila sa kapakyasan. Si Hesus mipadayon sa paghatag ug pagtudlo, “Tinuod, respetado ka nga magtutudlo, mianhi ka kanako, samtang ang uban nagdahom nga sila mas maalam ug mas taas kung makig-estorya kanako. Ikaw milabaw kanila, apan wala ka masayod unsa ang katuyoan sa Balaang Espiritu. Ang tanan nimong pagsimba ug halad ug imong paningkamot aron sundon ang Balaod walay bili. Wala ka nasayod sa sayon nga prinsipyo sa gingharian sa Dios.”

Sa ikatulo nga higayon, si Hesus naghisgot sa labing mahinungdanon nga pulong, “Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, akong isulti kanimo.” Sa matag hisgot pinaagi aning pamulong, si Hesus nagpahibalo sa bag-ong pagpadayag. Kini tungod kay ang atong tawhanong hunahuna hinay makasabot.

Unsa ang bag-ong hugna sa nakat-unan ni Nicodemus? Si Kristo miutro gikan sa “Ako” ngadto sa daghan nga “kami”; kini nagpasabot nga kauban siya sa tingog sa Espiritu. Si Kristo usa a persona sa Dios ug siya ang Pulong nga nagpakatawo. Si Hesus nagtudlo sa kamatuoran apan dili tanan makasabot. Siya nagpamatuod sa mga butang nga iyang naobserbahan sa iyang paghiusa sa Espiritu, ug kita midawat niining pagsaksi ug mitoo.

Unsa iyang nahibal-an nga mas labaw sa tanang tawo? Siya nakaila sa Dios ug mitawag Niya nga Amahan. Kini nga misteryo dili maka sulod sa hunahuna sa mga pangulo kon walay Espiritu. Si Kristo gikan sa iyang Amahan ug mibalik ngadto kaniya, mikanaog siya gikan sa langit ug mosaka siya didto. Ang pagbulag tali sa Dios ug sa tawo natapos sa dihang ang Espiritu sa Dios nahimong unod ni Hesus, ug napasig-uli ang panagbulag. Ang walay sinugdanan ug katapusan dili na kaayo layo ug kahadlokan, apan duol ug malumo. Katingalahan, ang mga tawo wala nakasabot niining testimonya sa kamatuoran sa Dios. Wala nila napamatuod ang panag-usa tali sa Usa ka gipanganak sa Espiritu ug sa iyang Amahan; tungod kay sila nagdumili sa pagtuo, o moangkon nga sila makasasala. Napakyas sila pag tan-aw nga gikinahanglan ang pagpakatawo ug usab, apan ilang gilimbongan ilang kaugalingon sa panghunahuna nga sila maayo ug maalam na. Angay nilang masayran nga ang pagsalig sa kaugalingon magpugong nga mailhan ang panaghiusa sa Balaang Usa ka Dios ug tulo ka persona.

PAG-AMPO: Amahan, Anak, ug Balaang Espiritu, kami gasimba kanimo; sa kasigurohan sa imong gugma imo kaming gi-usab ug gihimo nga imong anak sa imong kamatuoran. Unta, ang imong kamatuoran ug Espiritu motayhop sa tibook nasod, aron daghan ang maluwas, ug ang testimonya bahin sa Amahan, Anak, ug Espiritu mukuyanap pa ug layo ug daghan, ug mahimong klaro sa among kaugalingong pinulongan, aron daghan ang magpakatawo ug usab.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang senyales sa pagpakatawo ug usab sa magtotoo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 10:24 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)