Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 019 (The first six disciples)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 1 - ANG PAGSIDLAK SA DIOSNONG KAHAYAG (Juan 1:1 - 4:54)
B - GIDALA NI KRISTO IYANG MGA DISIPOLO GIKAN SA PAGHINOLSOL NGADTO SA KALIPAY SA KAMINYOON (Juan 1:19 - 2:12)

3. Ang unang unom ka disipolo (Juan 1:35-51)


JUAN 1:47-51
47 Nakita ni Hesus si Nathanael nga paingon kaniya, ug miingon bahin kaniya, “Tan-awa, tinoud nga Israletahon, kinsa walay limbong!” 48 Si Nathanael miingon kaniya, “Giunsa nimo pag-ila nako?” Mitubag si Hesus kaniya, “Una pa mitawag si Felipe nimo, sa dihang anaa ka ubos sa kahoy, nakita ka nako.” 49 Si Nathanael mitubag niya, “Rabbi, ikaw ang Anak sa Dios! Ikaw ang Hari sa Israel!” 50 Si Hesus mitubag niya, “Tungod kay gi ignan ka nako, ‘Nakita ka nako ilalom sa kahoy,’motuo kaba? Makakita ka pa ug mas labaw niini!” 51 Siya miingon kaniya, “Labaw nga tinuod, ako gasulti nimo, human niini imong Makita ang langit moabre, ug ang mga anghel sa Dios mosaka ug monaog sa Anak sa Tawo.”

Si Nathanael nakurat sa dihang siya nakasabot nga si Hesus nakakita unsay sulod sa iyang kaugalingon. Si Nathanael magtutuo pinaagi sa Daang Testamento, kay siya mikumpisal sa iyang sala sa Mangbubunyag, ug nangandoy sa Gingharian sa Dios sa bug’os niyang kasingkasing. Dili kini kaugali-ngong pagkamatarong, apan ang batasan sa mga nasakit ang kasingkasing sa sala – mitawag sa Dios nga ipadala ang Mesias nga Mangluluwas.

Nakadungog si Hesus sa mga pag-ampo, ug nakita niya sa layo samtang siya nagluhod ilalom sa kahoy. Kining gahum magpamatuod sa gitagong kamatuoran sa diosnong katakos.

Wala misalikway si Hesus apan iyang gipamatuod kaniya nga sumbanan nga magtutuo, anaa sa Daang Testamento, naglantaw sa pag’abot ni Kristo.

Ang pagdayeg ni Kristo nakawala sa pagduda ni Nathanael. Siya miuyon kang Hesus ug mipasidungog kaniya pinaagi sa titulo sa Bibliya nga sakop sa Mesiya: Anak sa Dios ug Hari sa Israel. Ang maong panultion kung malitok magdalagpiligro sa kamatayon ni Nathanael, kay ang mga escriba ug miyembro sa Kahugpongan sa mga Judeo mipahimakak nga ang Dios ana-ay Anak. Ang maong pagpamulong siya mapasanginlan untang ga biaybiay. Samtang ang pag-angkon sa tawo nga mahimong Hari sa Israel maka pamiligro niya kang Herod, apil ang pagdakop pinaagi sa mga otoridad sa Roma. Busa kining sinsero nga pagtuo nagpakita sa iyang pagsabot sa pagkuha sa mga gipadayag nga saad ngadto sa mga propeta.Siya nahadlok sa Dios labaw pa sa tawo, ug gapasidungog Kaniya pinaagi sa paghatag sa titulo sa iyang Amahan, bisan unsa pa dangatan.

Ni wala sa mga naunang disipolo ang mihatag kang Kristo sa maong ngalan nga gisulat ni Nathanael. Katingalahan, si Kristo wala misalikway sa niining tulo ka titulo, apan iyang gidungagan iyang kahibalo pinaagi sa pagpakita kaniya sa langit nga miabre. Si Kristo napalibotan sa dili Makita nga mga anghel, minaog sa langit, mipakita sa iyang kahibilungan ngadto sa Amahan, ug mibalik ngadto sa Anak, iyang kamot nagdagayday ang bendisyon. Busa ang pananaw ni Jacob natuman, kay sa kang Hesus ang kompleto nga bendisyon nakita. Sa gisulat ni Pablo, “Bulahan ang Dios nga Amahan sa atong Ginoong Hesu Kristo, kinsa nagbendisyon kanato sa matag espirituhanong bendisyon sa kalangitan.” Gikan sa pagkatawo ni Kristo ug iyang pagbunyang ang langit nagpabilin nga abre. Kaniadto, ang langit sirado sa kapungot sa Dios, ang mga anghel nabarog nag gwardiya una sa mga ganghaan nga adunay mga espada. Ang ganghaan nga padulong sa Dios karon abre na kang Kristo.

Sa unang higayon si Juan migamit sa iyang pasumbingay kang Kristo, “Sapakatinuod, Sapagkatinuod , ako gasulti kanimo..” Ang kamatuoran sa iyang panahon sa grasya hataas kab’oton sa mga tawo, apan ang tawo gakinahanglan niini, sama sa diosnong basehan sa atong bag-ong pagtuo. Kay kung balikon ni Hesus kini paglitok, kita mamalandong ug maghunahuna sa iyang katuoyuan, unsay misunod sa panultihon mao ang espirtuhanong pagpadayag nga lisod sabton sa atong hunahuna.

Human sa pagpahayag, gikorehe-an ni Kristo ang testimonya ni Nathanael, sama sa pagpahimangno batok sa paglutos ngadto kaniya ug iyang mga sumusunod. Wala miingon si Hesus, Ako ang gisaad nga Hari, Anak sa Dios, apan mitawag sa iyang kaugalingon nga ‘Anak sa Tawo’. Kining titulo mao ang gigamit ni Hesus sa iyang kaugalingon. Iyang pagpakatawo lahi; siya nahimong murag kita – kini ang dakong kahibulungan, ang Anak sa Dios nahimong tawo, mamatay sama sa Karnero sa Dios alang kanato.

Sa maong higayon kining titulo ‘Anak sa Tawo’ gapunting sa misterio nga nahisgutan sa Libro ni Daniel. Gisalig sa Dios ang ‘Anak sa Tawo’ nga adunay paghukom. Nabati ni Nathanael nga si Hesus dili lamang Hari ug Anak, apan ang Maghuhukom sa kalibutan usab – ang Balaan sa tawo nga hulagway. Busa si Hesus midala sa mga masub-anong magtutuo sa pinakataas nga andana sa pagtou. Ang maong pagtuo dili sayon, si Hesus batan-ong tawo gikan sa probinsiya. Apan pinaagi sa pagtuo nakita sa disipolo ang mga nakatagong himaya kaniya – anaa ang langit nga miabre sa taas.

PAG-AMPO: Kami gasimba kanimo, Anak sa Dios ug kinalibutang Manghuhukom. Kami angayan sa wala apan sa kapungot, apan kami gahangyo sa kapasayloan pinaagi sa imong grasya, ug kalouy alang sa among higala. Ibu’bo imong bendesyon sa tanang kinsa nangita sa Dios, nga aron sila makakita nimo, makabalo ug mohigugma nimo, mosalig kanimo ug motubo sa kaalam ug paglaum.

PANGUTANA:

  1. Unsay dugtong nga anaa tali sa titulo –‘Anak sa Dios’ ug ‘Anak sa Tawo’

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 10:13 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)