Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 020 (Jesus' first miracle)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 1 - ANG PAGSIDLAK SA DIOSNONG KAHAYAG (Juan 1:1 - 4:54)
B - GIDALA NI KRISTO IYANG MGA DISIPOLO GIKAN SA PAGHINOLSOL NGADTO SA KALIPAY SA KAMINYOON (Juan 1:19 - 2:12)

4. Ang unang kahibulongan ni Hesus sa kasal sa Cana (Juan 2:1–12)


JUAN 2:1-10
1 Sa ika-tulong adlaw, adunay kaminyuon sa Cana sa Galilea. Ang inahan ni Hesus anaa didto. 2 Si Hesus usab gi-imbita, kauban sa iyang mga disipolo, sa kasal. 3 Sa dihang nahurot ang bino, ang inahan ni Hesus miingon kaniya, “Wala na silay bino.” 4 Si Hesus miingon kaniya, “Babaye, unsay mabuhat niana ngadto kanimo ug kanako? Akong oras wala pa miabot”. 5 Iyang inahan miingon sa iyang mga sulogoon, “Bisan unsa iyang isulti kaninyo, buhata.” 6 Karon nga anaay unom ka butangan ug tubig ginama sa bato nga gi-andam human sa pamaagi sa paglimpyo sa mga Judio, nga anaay duha o tulo ka metro matag matang. 7 Si Hesus mi’ingon ngadto nila, “Pun-a ang butanganan sa tubig.” Ila kining gipuno hangtud sa baba sa butanganan. 8 Siya miingon kaniya, “Karon iyabo ug kuhai ug dalha sa nagmando sa gasadya.” Busa sila mikuha. 9 Sa dihang ang nagmando sa kasadya mitilaw sa tubig ug karon nahimong bino, ug wala siya kabalo asa gikan (apan ang mga sulogoon kinsa nagkuha sa tubig nakabalo), ang nagmando sa kasadya mitawag sa gikasal, 10 ug miingon ngadto niya, “Bisan kinsa una mo-tanyag sa maayong bino, ug kon ang bisita makainom na, ipa-inom ang da-ang bino. Apan Inyong gitago ang lami nga bino hangtud karon.”

Si Hesus midala sa iyang disipolo gikan sa bungtod sa paghinolsol palibot sa Magbubunyag sa tilaok sa Jordan, ngadto sa bukid sa Galilea aron motambong sa kalipay sa kasal. Kining biyahe nga 100 kilometro gapakita kanato sa gamut nga kabag-ohan tali sa duha ka Testamento. Wala na ang mga magtutuo magpuyo sa anino sa Balaod, apan sa kalipay sa katarong ni Hesus ang misidlak nga Adlaw ug manghinatagon sa Kalinaw.

Si Hesus dili hermitanyo sama kang Magbubunyag ug sa maong rason ang pagbiya ni Kristo kauban sa iyang mga disipolo ngadto sa kalipay sa yanong selebrasyon usaka kahibulongan sa iyang kaugalingon. Wala siya nagpanalikway sa bino, sukad siya nagtudlo nga dili ang mosulod sa tawo mao ang makahugaw, apan ang hugaw nga hunahuna nga misulod sa kasingkasing sa tawo maoy makabuling kaniya. Wala misalikway si Hesus sa kinabuhi nga hermitanyo, apan nagtudlo nga kini nga kinabuhi gamay rag pulos. And atong limbongan nga kasingkasing nagkinahanglan ug bag-ong kinaiyahan ug pagkatawo. Unsay gidili sa Bibliya mao ang paghuboghubog.

Miuban ang mga disipolo kang Hesus sa kapistahan, samtang si Nathanael nag-inosara gikan sa Cana (21:2). Murag ang inahan ni Hesus naka’ila sa pamilya sa gikasal. Ang panaghap mao nga si Jose namatay na. Si Maria nahimong balo, ug si Hesus maoy kamagulangan nga responsible sa pamilya.

Busa iyang inahan mitabang kaniya sa mga panagtigom sa mga kinahanglan sa ilang mga paryente. Sukad sa iyang pagbalik gikan sa Jordan, dili na siya ordinary nga tawo, apan nautro pinaagi sa Balaang Espiritu galihok gikan sa mga kinalibutang responsibilidad sa pagserbisyo sa Dios, ang papel diin iyang mga disipolo mosunod.

Si Maria ga salig sa iyang Anak, kay siya kabalo sa iyang pag-amping ug gugma. Iyang gugma gatulod sa unang kahibulongan sa kamot ni Hesus. Ang pagtuo sa gugma ni Kristo makatandog sa kamot sa Dios. Ang inahan mimando sa mga sulogoon nga buhaton kung unsay isulti ni Hesus. Siya nakasigurado nga siya motabang sa usa o laing paagi, Iyang pulong sa mga sulogoon, nagsilbi nga sanglitanan sa tanang simbahan, “bisan unsa iyang isulti kanimo, buhati kini!” Ang epekto mao ang pagtugyan ngadto lamang kang Kristo: pagsunod sa pulong ni Hesus magdala ug daghang kahibolongan.

Ang mga banga gamit alang sa paglimpyo, walay sulod ug dagko nga anaay kapas nga sulod nga 600 litro kon mapuno. Kini gapakita nga ang mga bisita nakapahimulos sa dakong parte sa tubig sa paglimpyo. Lahi nga paglimpyo ang gikinahanglan sa dihang si Hesus anaa. Walay tawo nga makatambong sa kasal sa Karnero hangtud siya nalimpyong hingpit.

Apan, ang paglimpyo dili mao ang gihatagan pagtagad ni Kristo. Ang selebrasyon sa kasal magpadayon. Kalma nga gipulihan ni Hesus ang tubig sa paglimpyo ngadto sa tam-is nga bino. Kung gi’unsa kini ug buhat wala kita kabalo. Apan kita kabalo nga gikan niining panghitabo nga siya mipatulo sa iyang dugo insakto lamang sa tanang umiinom sa kasal sa Karnero. Kini walay labot sa pagkahubog. Ang Balaang Espiritu wala nagtugot kang bisan kinsa nga maghubog-hubog. Apan sa kadaghan sa bino nagsimbolo sa walay sukod nga kapasayloan ni Kristo sa mga sala sa katawhan. Ang tanan moinom sa kalipay sa langit. Ang tanan nakadawat sa pagpasalamat sa pan ug bino sa pagpanihapon sa Ginoo, simbolo sa presensiya ni Kristo – paghatag sa kapasayloan ug diha kita magpahulay sa iyang kalipay.

JUAN 2:11-12
11 Kining sinugdanan sa iyang mga milagro si Hesus nagbuhat sa Cana sa Galile, ug gipadayag niya iyang himaya; ug iyang mga disipolo mituo kaniya. 12 Human niini, siya minaog sa Capernaum, siya, ug iyang inahan, iyang igsoong lalake, ug iyang disipolo; ug sila mipuyo didto sa pipila ka adlaw.

Ang mga disipolo nakurat sa abilidad ni Kristo, ug ilang gibati iyang katungdanan ibabaw sa kinaiyahan. Ilang nakita iyang himaya ug nagtou nga ang Dios nagpadala niya. Kini nagtukmod nila nga mosalig kaniya. Ang pagtuo nagkinahanglan ug panahon aron mutobo, ug ang pagsunod sa pagsabot. Kung imong tun-an ang mga buhat ni Hesus, ug lawom nga pagkalot sa iyang mga pasumbingay, imong makita ang kadako sa iyang persona.

Si Hesus milakaw palayo sa iyang pamilya ug gawasnon gikan sa kalibutan nga mga katungdanan alang sa pagserbisyo sa Dios. Apan ang koneksyon niya sa iyang inahan ug mga igsoon nagpadayon. Sa daling panahon ilang gibiyahe kauban ang iyang disipolo. Ang iyang mga igsoon mikuyog sa Capernaum, ang sentro nga lungsod dapit sa Lawa sa Tiberias. Apan ang mga disipolo misalig kaniya, dili lamang tungod sa milagro sa Cana. Sila hingpit miuban kaniya alang sa kaayohan.

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, kami gapasalamat kanimi, kay imo kaming gitawag sa kasal, sa pagsunod sa kalipay sa imong panagtigom. Pasayloa kami sa among mga sala, puno’a kami sa imong Balaang Espiritu. Kami magasunod kanimo, ug mosunod sa imong katarong ug kaputli, sama sa imong gibuhat sa imong kaugalingon sa kadadghan nga higayon.

PANGUTANA:

 1. Nganong si Hesus midala sa iyang disipolo ngadto sa kasal?

PASULIT - 1

Hinigugmang magbabasa, ipadala kanamo imong insaktong tubag nga 20 niining 24 ka pangutana. Kami magpadala kanimo sa sunod niining pagtuon.

 1. Kinsay nagsulat sa ika-upat nga ebanghelyo?
 2. Unsay relasyon tali sa ika-upat nga ebanghelyo ug ang unang tulo?
 3. Unsay tumong ni Juan sa ebanghelyo?
 4. Alang kang kinsa kining pinasahi nga ebanghelyo gisulat?
 5. Giunsa nga possible ang pag bahin bahin niini, paghan-ay sa matag hinisgutan?
 6. Unsa nga pulong ang gibalikbalik sa unang bersekolo sa Juan 1 ug unsay gipasabot niini?
 7. Unsay 6 ka hiyas ni Kristo nga gipadayag ni Juan sa sinugdanan sa ebanghelyo?
 8. Unsay kalainan tali sa kahayag ug kangitngit sa espirituhanon sa pulong?
 9. Unsay pinaka tumong sa serbisyo ni Juan nga Magbubunyag?
 10. Unsay relasyon tali ni Kristo nga Kayahag ug ang ngitngit nga kalibutan?
 11. Unsay mahitabo ngadto sa nakadawat kang Kristo?
 12. Unsay ipasabot sa pagpakatawo ni Kristo sa unod?
 13. Unsay ipasabot sa pagkapuno diha kang ni Kristo?
 14. Unsay bag-ong hunahuna nga gidala ni Kristo dinhi sa kalibutan?
 15. Unsay mga tumong sa mga pangutana sa mga delegado gikan sa pinakataas nga korte sa mga Judio?
 16. Giunsa sa Magbubunyag sa pagtawag sa mga tawo sa pag-andam sa dalan sa Ginoo?
 17. Unsay pinakataas sa pagsaksi sa Magbubunyag bahin kang Hesus atubang sa mga delegado gikan sa Sanhedrin?
 18. Unsay ipasabot sa “Kordero sa Dios?”
 19. Nganong si Hesus nahimong manghatagay ug Balaang Espiritu?
 20. Giunsa sa duha aka disipolo sa pagsunod kang Hesus?
 21. Giunsa sa unang disipolo sa pagpahibalo sa ngalan ni Hesus?
 22. Giunsa sa unang disipolo sa pagproklama sa ngalan ni Hesus ngadto sa uban?
 23. Unsay koneksyon tali sa mga titulo – “Anak sa Dios” ug “Anak sa Tawo”
 24. Nganong si Hesus nagdala sa iyang mga disipolo ngadto sa kasal?

Ipadala ang imong ngalan ug address, isulat uban sa tubag niini nga address:

Waters of Life,
P.O.Box 600 513
70305 Stuttgart,
Germany

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 10:14 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)