Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Telugu":
Home -- Telugu -- Acts - 100 (Paul’s Parting Sermon)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- TELUGU -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

అపోస్త - క్రీస్తు యొక్క విజయోత్సవ ఊరేగింపు
అపొస్తలుల కార్యముల యొక్క అధ్యయనాలు
భాగము 2 - అన్యులలో మరియు అంతియోకు నుంచి రోమా సంఘము వరకు ప్రకటించిన పునాదుల యొక్క నివేదిక - పరిశుద్దాత్మ ద్వారా ఆజ్ఞాపించబడిన అపొస్తలుడైన పౌలు యొక్క సేవ పరిచర్య (అపొస్తలుల 13 - 28)
D - మూడో మిషనరీ ప్రయాణం (అపొస్తలుల 18:23 - 21:14)

9. బిషప్స్ మరియు పెద్దలకు పాల్ యొక్క పార్టిలింగ్ ప్రసంగం (అపొస్తలుల 20:17-38)


అపొస్తలుల 20:17-24
17 అతడు మిలేతునుండి ఎఫెసునకు వర్తమానము పంపి సంఘపు పెద్దలను పిలిపించెను. 18 వారు తనయొద్దకు వచ్చినప్పుడతడు వారితో ఇట్లనెను నేను ఆసియలో కాలుపెట్టిన దినమునుండి, ఎల్లకాలము మీ మధ్య ఏలాగు నడుచుకొంటినో మీరే యెరుగుదురు. 19 యూదుల కుట్రలవలన నాకు శోధనలు సంభవించినను, కన్నీళ్లు విడుచుచు పూర్ణమైన వినయభావముతో నేనేలాగున ప్రభువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును. 20 మరియు ప్రయోజనకరమైనది ఏదియు దాచుకొనక బహిరంగముగాను, ఇంటింటను మీకు తెలియజేయుచు బోధించుచు, 21 దేవుని యెదుట మారుమనస్సు పొంది మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసముంచ వలెనని, యూదులకును గ్రీసుదేశస్థులకును ఏలాగు సాక్ష్య మిచ్చుచుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును. 22 ఇదిగో నేనిప్పుడు ఆత్మయందు బంధింపబడినవాడనై యెరూష లేమునకు వెళ్లుచున్నాను, అక్కడ నాకు ఏమేమి సంభ వించునో తెలియదుగాని, 23 బంధకములును శ్రమలును నాకొరకు కాచుకొనియున్నవని పరిశుద్ధాత్మ ప్రతి పట్ట ణములోను నాకు సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాడని తెలియును. 24 అయితే దేవుని కృపాసువార్తనుగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుటయందు నా పరుగును, నేను ప్రభువైన యేసువలన పొందిన పరిచర్యను, తుదముట్టింపవలెనని నా ప్రాణమును నాకెంత మాత్రమును

పౌలు యొక్క ఓడ మైల్టస్ నౌకాశ్రయంలో ఆగిపోయింది, అపొస్తలుడు ఎఫెసుస్, ఆసియాలోని ఆయన పెద్దలు, ఆయన ప్రాంతములో ఆయనకు రావాల్సి వచ్చింది. అతను ఎఫెసస్కు ఒక సందర్శనను పరిగణించలేదు, ప్రజల తర్వాత అతనిపై తిరుగుబాటు జరిగింది. నమ్మకమైన సోదరులు క్రీస్తులో తమ ఆధ్యాత్మిక తండ్రిని చూసి వినడానికి, మరియు పవిత్ర ఆత్మలో తమ పరిచర్య నిమిత్తము దైవిక దీవెన మరియు శక్తిని పొందటానికి బందీగా ఉన్నారు.

ఈ సందర్భములో, లూకా తన తోటి కార్మికులకు, సంఘానికి చెందిన మనుష్యులకు ఇచ్చిన ఏకైక ఉపమానం గురించి చెబుతున్నాడు. ఈ సందేశంలోని ప్రతి మాటను విస్తృత పరచుటకు క్రీస్తు యొక్క ప్రతి నమ్మినవారికి మరియు పరిచారకులకు ఇది మంచిది. సువార్త బోధనలోనూ, సంఘ సేవలోనూ ఫలవంతమైన పరిచర్యను ఎలా చేరుకోవాలో అది మార్గదర్శకతను కలిగి ఉంది. పౌలు మూడు పాయింట్లు సమర్పించారు:

తన సేవ యొక్క మార్గం.
తన బోధన యొక్క సమాధానము.
పవిత్ర ఆత్మ యొక్క భవిష్యత్ వివరణ.

పౌలు అన్ని దేశాలకు క్రీస్తు యొక్క రాయబారి అయి ఉన్నాడు. క్రీస్తు సున్నితమైన మరియు హృదయంతో ఉన్నట్లుగా, అతడు సాధారణ, వినయస్థుడైన సేవకునిగా వచ్చాడు. అతను ఈ లక్షణాలతో సంఘానికి కనుక ఎవరైతే ఈ విధమైన లక్షణాలు కలిగి సంఘమునకు రాడోఅతను తనను తాను మోసపరచుకొని ఈ ధర్మాలను పాటించకుండా ఉంది కన్నీళ్లు విడుచుచు నాశనము అవుతాడు.

మొదటి స్థానంలో, అది పేర్కొన్న మార్చగలడు ప్రభువు సేవలో మంత్రాంగం వేయించడానికి యొక్క లక్ష్యం చర్చి కాదు, కానీ ప్రభువు స్వయంగా వీరిలో ముందు అవి లెక్కలోకి నిలబడటానికి. వారు ఆయనను ప్రేమిస్తారు, మరియు పవిత్ర అవివాహితగా ఆయనకు సంఘాన్ని ప్రదర్శించాలని కోరుకుంటారు. ఈ మంత్రిత్వ తేనెగూడు వంటి తీపి కాదు, కానీ, పాప బంధాలు నుండి బానిసలను విముక్తి, మరియు ఏదో పాపాత్మకమైన రొంపి పడే ఆ ప్రక్షాళన, తిరుగుబాటు మొండితనం శాశ్వతమైన గొప్ప సహనం తో ఆధ్యాత్మిక క్షణం మార్గదర్శక, మరియు ఆశీర్వాదమే హింసించు ఎనిమీస్ అర్థం. సాతాను మొదటి ప్రభువు ప్రభువు మంత్రులు అన్ని అతని టెంప్టేషన్స్, మాయలు, మరియు హింస ద్వారా, వాటిని దేవుని ప్రేమ వ్యభిచారం, ద్వేషాన్ని, మరియు రోతను చిత్తడి ఎత్తు నుండి వస్తాయి పొందుటకు, దాడి ఉంది. పాల్ రుచికరమైన పండ్లు, ఆనందము, గ్రంథాలయాలు మరియు రెస్ట్ మధ్యలో ప్రభువు మంత్రులు పరీక్షిస్తోంది ఎందుకు మంత్రిత్వ పైగా బ్యానర్ అనేక కన్నీళ్లు, ట్రబుల్స్, మరియు బాధలను వ్రాసిన మిడ్ అని, మరియు ఈ ఉంది. లార్డ్ సర్వ్ కోరుకున్న అతను అధిక హోదా లేదా ఇతర ఆధ్యాత్మిక అభిమాని టిసిఎస్ వరకు వేతన పెరుగుదల, ప్రమోషన్ కోసం తంటాలు, తిరస్కారం మరియు వివాద కోసం తాను సిద్ధం, మరియు ఉండకూడదు.

పౌలు తన జీవితం మరియు సంఘము ముందు స్వచ్ఛమైన క్రైస్తవ సిద్ధాంతం పాత్ర వ్యక్తం. ఆయన చెప్పినది నివసించింది, తన ప్రకటనా పనికి అనుగుణంగా తనను తాను నిర్వర్తించాడు. ఆయన సువార్త సందేశం గురించి ఆయన మంచితనమును ఒక మాదిరిని ఉదహరించాడు, ఆయన మాటలు ఆయన మాటల్లో చాలా ముఖ్యమైనవి. క్రీస్తు విముక్తి, ప్రేమ మరియు శక్తి యొక్క స్పష్టమైన సాక్ష్యంగా మా పరిసరాల్లోని మన జీవితం మరియు ప్రవర్తన. మీ విన్నపాలను మీరు అర్థం చేసుకోలేరు, మీ ప్రవర్తన యొక్క ప్రవర్తన మీ ప్రవర్తన.

పౌలు మూడు విధానాలను కలిగి ఉన్నారు: బోధనలు, బోధనలు, సాక్ష్యాలు. వారి అవగాహనకు అనుగుణంగా ప్రతి ఒక్కరికీ తగిన పదాలు దొరికాయి. అతను స్పిరిట్ గాఢమైన ఆహారం లో పిల్లలు ఇవ్వాలని లేదు, కానీ పాలు మరియు పెరుగు, కాబట్టి వారు తన సువార్త అర్థం మరియు జీర్ణం కాలేదు. క్రీస్తులో విశ్వాసుల యొక్క ఆధ్యాత్మిక పెరుగుదల, అలాగే దేవుని వాక్యము యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి వారి అవగాహన ఆయన సాక్ష్యము యొక్క ఉద్దేశము. వారికి ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని స్థాపించడానికి ఎటువంటి విటమిన్లు లేవు. పాల్ క్రీస్తు యొక్క సంపూర్ణత్వం యొక్క ఏదైనా దాచడానికి లేదా ఉంచలేదు, కానీ చర్చి యొక్క దేవుని దయ మరియు వాగ్దానాలు ప్రారంభించి, దేవుని సార్వత్రిక విమోచన ప్రణాళిక వెల్లడించారు. అతను ఆత్మ-నిండిన జీవితాన్ని వారికి ఒక అవగాహన ఇచ్చాడు. అతను దీవెనలు నమ్మిన దర్శకత్వం, మరియు క్రీస్తు యొక్క రాబోయే కోసం ఆశిస్తున్నాము మరియు సిద్ధం ప్రోత్సహించింది, మరియు కీర్తి విరిగిన హృదయానికి వచ్చి.

పౌలు బోధనలు బోధిస్తూ, సంఘ సమావేశాలలో బోధించటంతో సంతృప్తి చెందలేదు. అతను వారి ఇళ్లలో కుటుంబాలను సందర్శించాడు మరియు వారి వ్యాపార స్థలంలో, అలాగే వీధుల్లో వ్యక్తులతో మాట్లాడాడు. దేవుని రాబోయే ఆగ్రహము నుండి తమను తాము కాపాడుకోవటానికి మరియు క్రీస్తు అనుగ్రహము కొనసాగించుటకు ఆయన వారిని ప్రోత్సహించాడు.

పౌలు ఉపన్యాసములోని ప్రఖ్యాత ప్రాంతాల్లో పశ్చాత్తాపామ్, దేవుని వైపు తిరగడం, మార్పిడి. దేవుని సీకర్స్ వారి డబ్బును, తమను తాము ప్రేమించకూడదు, కానీ పరిశుద్ధుని గురించిన అవగాహనలో, తన చిత్తాన్ని అధ్యయనం చేయడం, పాపాలను గుర్తించడం, వారి పాపాలను ఒప్పుకోవడం, వారి దుష్టకార్యాల గురించి సిగ్గుపాడడం వంటివాటిని లోతుగా వ్యాప్తి చేయకూడదు. కాబట్టి, నిజమైన పశ్చాత్తాపం లేకుండా నిజమైన విశ్వాసం లేదు, మరియు పాపం జ్ఞానం లేకుండా క్షమాపణ లేదు. మీరు చిక్కుకున్నారా? మీ గతం గురించి అసహ్యించుకుంటావా? మీరు దేవునికి భయపడుతున్నారా? నీవు నీవు నిరాకరించావు మరియు పరిశుద్ధునికి ముందు నీ పాపాలను ఒప్పుకున్నావా? మీరు పశ్చాత్తాపం మరియు విచ్ఛిన్నత లో నిరంతరంగా జీవిస్తున్నారా?

దేవుని గురించిన మన పరిజ్ఞానం గురించిన మొదటి లక్ష్యం, మన విశ్వాసం గురించిన స్వార్థాన్ని విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది. రెండవ లక్ష్యము క్రీస్తు మన ఆశ్రయములో ఉంది, ఎందుకంటే ప్రపంచానికి ప్రస్తుతము లేక భవిష్యత్ ఆశ లేదు. మన నిరీక్షణ క్రీస్తు యేసు మాత్రమే. క్రీస్తుతో ఐక్యత మా విశ్వాసం యొక్క పదార్ధం. ఇది అతని జీవితం మరియు వ్యక్తి గురించి మన విన్నపాలతో మొదలవుతుంది, మరియు మేము అతనిని ఎగతాళి చేస్తున్నప్పుడు, ఆయనను సమీపిస్తున్నప్పుడు, ఆయనను విశ్వసించాలని మరియు అతనిలో కట్టుబడి ఉండాలని, అతనిని మమ్మల్ని నిరాకరించి, అతని రాబోయే ఆశను పండించడం ప్రారంభమవుతుంది. అప్పుడు మనము ఆయనను వెదకుటకు ముందుగా మనం దేవునితో సమాధానపరచాము, ఆయన ప్రేమతో ఆయనను ఆకర్షించాము, త్రోవ వెళ్ళిన మనలను స్వీకరించాము, పరిశుద్ధుడై, పరిశుద్ధాత్మతో, పరిశుద్ధాత్మతో, పరిశుద్ధుల సమాజంలో మనల్ని ఒప్పుకున్నాడు మరియు దేవుణ్ణి సేవించమని పిలిచాడు. క్రీస్తులో మన విశ్వాసంలో రెండు రెట్లు కదలికలు ఉన్నాయి: మనము ఆయనను వెళ్లి, ఆయన మనకు వస్తున్నా. నీవు క్రీస్తును కలుసుకున్నావా? మీరు అతని క్రొత్త నిబంధన బోధల్లో కట్టుబడి ఉన్నారా? అతను మిమ్మల్ని రక్షించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. మీరు అతనిని నమ్ముతున్నారా?

పౌలు ఆత్మలో బంధించబడ్డాడని చెప్పాడు, ఎందుకంటే అతను తన భూజీవితపు స్వేచ్ఛతో పంపి, క్రీస్తు కొరకు జీవించాడు. అతను తన సొంత మార్గాల్లో వెళ్ళలేదు, కానీ పవిత్రాత్మ యొక్క మార్గదర్శకత్వంకు ఎప్పుడైనా వినిపించాడు. యెరూషలేముకు అతనిని పంపిన ఈ దైవిక గైడ్, తన ప్రభువు యెరూషలేములో తన జీవితపు చివర్లో బాధపడ్డాడు, తన అపోస్టోలిక్ జీవితకాలం చివరికి అతనిని బాధాకరమైన కష్టాలు ఎదుర్కొన్నాయని ముందు అతనికి చెప్పాడు. అతని అలసట మరియు కృషి ఫలితమే బహుమతి మరియు గౌరవం కాదు, కానీ బాధలు, ఖైదు, మరియు ధిక్కారం.

అతను కలిసే విపత్తు నుండి పౌలు పరుగెడుకోలేదు, కానీ అది జాగ్రత్తగా ఉండలేదు. అతను తనను తాను ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తిగా భావించలేదు, అతను తన జీవిత చరిత్రను వ్రాయలేదు లేదా అతని సొంత అనుభవాల రికార్డును రచించలేదు. అతను తనను తాను లాభదాయక సేవకునిగా భావించి, జీవించి ఉన్న ప్రభువు యొక్క పనిలో పూర్తిగా విశ్వసించాడు. లార్డ్ మాకు మా స్వంత జీవితాలను సంబంధించి అదే వైఖరి మంజూరు అని! మనము కూడా మనల్ని నష్టపరిహారంగా పరిగణించకూడదు, కాబట్టి ప్రభువైన యేసు మనకు అన్ని విషయాలు కావచ్చు.

తన స్వీయ తిరస్కరణ కాకుండా, పాల్ రెండు ఇతర విషయాలు కావలెను: మొదటి, అతను తన మీద రాబోయే గురించి ప్రయోగాలు తన ప్రభువుకు నమ్మకంగా ఉండటానికి, మరియు నేరం మరియు ద్వేషం లోకి వస్తాయి. అతడు తన శత్రువులను ప్రేమిస్తానని, వారిపై తన దురాక్రమణలను క్షమించాలని మరియు పవిత్రత మరియు కృపలో తనను తాను కొనసాగించాలని కోరుకున్నాడు. రెండవది, ఆయన ప్రవర్తనలో నమ్మకంగా ఉండడముతో ఆయనకు సంతృప్తిని ఇవ్వలేదు, అయితే తన పవిత్రమైన కాల్ పూర్తిచేయాలని కూడా కోరుకున్నాడు. ఆయన తనకోసం బ్రతకలేదు, తన ప్రభువుకు మరియు అతని సంఘానికి. పౌలు ఈ పరిచర్యను కోరలేదు, తనను తాను స్వీకరించలేకపోయాడు. క్రీస్తు ఆయనను ఎన్నుకున్నాడు, తన కాలసును నెరవేర్చే శక్తి అతనికి ఇచ్చాడు.

పరిచర్యలో పౌలు జీవిత సారాంశం ఏమిటి? ఇది దేవుని కృపకు సాక్ష్యంగా ఉంది. పరిశుద్ధ దేవుడు మన నుండి తన కోపాన్ని నిలిపివేశాడు, ఎందుకంటే క్రీస్తు మనలను సమర్థించారు. ఆయన తన తండ్రిగా, తన కుమారుడైన యేసును ప్రేమించే వారందరికీ పవిత్ర ఆత్మను అర్పిస్తాడు. అవినీతిపరులైన పాపులను ఆయన పవిత్ర పిల్లల నుండి తయారు చేశాడు. ఈ అద్భుతమైన కృప కాదు, అద్భుతమైన కృప?

ప్రార్థన: పరలోక తండ్రీ, సంతోషముతో, కృతజ్ఞతతో మరియు ప్రశంసలతో మేము నిన్ను ఆరాధించుచున్నాము, ఎందుకంటే మా అనేక పాపముల వలన నీవు నాశనం చేయలేదు, యేసుక్రీస్తునందు మనమీద కరుణించుము, మరియు మాకు కృపచేత నీ పిల్లలను చేసెను. ఈ కృపను విశ్వసించటానికి మాకు సహాయం చేయుము, మరియు నిరీక్షణ లేని వాళ్ళందరికి మీ అద్భుతమైన కృపను బోధించండి.

ప్రశ్న:

  1. అపోస్తలుడైన పౌలు బోధన యొక్క మార్గం, సమాధానము మరియు సారాంశం ఏమిటి?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 09, 2020, at 03:53 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)