Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Telugu":
Home -- Telugu -- Acts - 101 (Paul’s Parting Sermon)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- TELUGU -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

అపోస్త - క్రీస్తు యొక్క విజయోత్సవ ఊరేగింపు
అపొస్తలుల కార్యముల యొక్క అధ్యయనాలు
భాగము 2 - అన్యులలో మరియు అంతియోకు నుంచి రోమా సంఘము వరకు ప్రకటించిన పునాదుల యొక్క నివేదిక - పరిశుద్దాత్మ ద్వారా ఆజ్ఞాపించబడిన అపొస్తలుడైన పౌలు యొక్క సేవ పరిచర్య (అపొస్తలుల 13 - 28)
D - మూడో మిషనరీ ప్రయాణం (అపొస్తలుల 18:23 - 21:14)

9. బిషప్స్ మరియు పెద్దలకు పాల్ యొక్క పార్టిలింగ్ ప్రసంగం (అపొస్తలుల 20:17-38)


అపొస్తలుల 20:25-32
25 ఇదిగో దేవుని రాజ్యమునుగూర్చి ప్రకటించుచు నేను మీ మధ్యను సంచరించుచుంటిని; మీలో ఎవరును ఇకమీదట నా ముఖము చూడరని నాకిప్పుడు తెలియును. 26 కాబట్టి మీలో ఎవరి నాశనము విషయమైనను2 నేను దోషినికానని నేడు మిమ్మును సాక్ష్యము పెట్టుచున్నాను. 27 దేవుని సంకల్పమంతయు మీకు తెలుపకుండ నేనేమియు దాచుకొనలేదు. 28 దేవుడు తన స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించిన తన సంఘమును కాయుటకు పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మును దేనియందు అధ్యక్షులనుగా ఉంచెనో ఆ యావత్తుమందను గూర్చియు, మీ మట్టుకు మిమ్మును గూర్చియు జాగ్రత్తగా ఉండుడి. 29 నేను వెళ్లిపోయిన తరువాత క్రూరమైన తోడేళ్లు మీలో ప్రవేశించునని నాకు తెలియును; వారు మందను కనికరింపరు. 30 మరియు శిష్యులను తమవెంట ఈడ్చుకొని పోవలెనని వంకర మాటలు పలుకు మనుష్యులు మీలోనే బయలుదేరుదురు. 31 కావున నేను మూడు సంవత్సరములు రాత్రింబగళ్లు కన్నీళ్లు విడుచుచు ప్రతి మను ష్యునికి మానక బుద్ధి చెప్పితినని మీరు జ్ఞాపకము చేసికొని మెలకువగాఉండుడి. 32 ఇప్పుడు దేవునికిని ఆయన కృపా వాక్యమునకును మిమ్మును అప్పగించుచున్నాను. ఆయన మీకు క్షేమాభివృద్ధి కలుగజేయుటకును, పరిశుద్ధపరచ బడినవారందరిలో స్వాస్థ్య మనుగ్రహించుటకును శక్తి మంతుడు. 

పౌలు పరిశుద్ధాత్మకు నాయకత్వం వహించాడు, అతను తన ఆధ్యాత్మిక పిల్లలను ఎవ్వరూ చూడలేదని అతనితో చెప్పాడు. పౌలు ఈ దైవిక స్వభావాన్ని నిరుత్సాహంతో అంగీకరించాడు, మరియు దేవుని కుటుంబంలో తన బంధువులకు వీడ్కోలు చెప్పాడు. వారు విడిపోయిన క్షణం వచ్చి, మంచి అపొస్తలుడిని ఆలింగనం చేసి, స్వేచ్ఛగా ఏడ్చారు, విచారంతో వారు అతనిని చూడలేరు.

ఎఫెసీయులకు దేవుని ఎదుట ఆయన అమాయకుడని తన హృదయ లోతులో పౌలుకు తెలుసు. తన బోధన విషయములో, ఆయన అన్ని విధాలుగా దాన్ని పూర్తి చేశాడు. ఆయన వారికి పవిత్ర సువార్తను ఇచ్చాడు, పశ్చాత్తాపంతో వారిని పిలిచాడు, నిజమైన విశ్వాసంతో కొనసాగుటకు, సువార్త అనుగ్రహము యొక్క సంపూర్ణత్వాన్ని స్పష్టంగా వివరించడానికి, దేవుని రాజ్యం యొక్క సత్యాన్ని మరియు శక్తిని వెల్లడి చేయడానికి క్రీస్తు రాచరిక పౌరసత్వానికి యోగ్యుడై, పవిత్ర ఆత్మ యొక్క విస్తరణలో వారిని ఒప్పుకున్నాడు. వారు క్రీస్తు రక్తము యొక్క శక్తిని అనుభవించేవారు మరియు ఆయన ఆచరణాత్మకమైన రక్షణను అనుభవించారు. దేవుని రాజ్యం సంఘాన్కి సైద్ధాంతిక భావన కాదు. ఈ పదం యొక్క పూర్తి భావంతో దేవుని ప్రత్యక్షత వారితో ఉంది. క్రీస్తు రాబోయే రెండవ రాకడందు ఈ రాజ్యం యొక్క మహిమ కోసం వారు వేచి ఉన్నారు. అందువల్ల వారు విశ్వాసంతో ధనవంతులయ్యారు, వారి జ్ఞానం, అనుభవము, మరియు దైవిక బహుమానాలకు బాధ్యత వహించారు.

అంతేకాకుండా, పౌలు చర్చి యొక్క పెద్దలను దేవుని ఉపదేశాల రహస్యాలు వెల్లడించాడు. ఆయన పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సంజ్ఞలు, సృష్టి నుండి పరిపూర్ణత వరకు, విశ్వాసుల ఎన్నిక నుండి, రాబోయే కీర్తిలోకి రూపాంతరం చెందాడని వారికి తెలియజేశాడు. వేదాంతపరమైన అధ్యయనాలు లోతైన, విస్తారమైనవి మరియు అధికమైనవి. దేవుని చిత్తానికి లోతైన అవగాహన అవసరం, నీవు ఇంకా అల్పమైన శిష్యుడు కనుక, నీవు దేవుని చిత్తాన్ని గురించి అన్నిటి గురించి నీకు తెలుసు గర్విష్ఠంగా ఆలోచించవద్దు. మన విశ్వాసం యొక్క ముగింపు దేవుని మర్మములను తెలుసుకోవడమే కాక, ఆచరణాత్మక జీవితంలో, ప్రేమను వ్యాయామం చేయటానికి కూడా. పనులు లేకుండా విశ్వాసం చనిపోయింది, మరియు చాలా లాభదాయకం కాదు.

లూకా సంఘ నాయకులను "పెద్దలు" అని పిలుస్తాడు, పౌలు వారిని "పైవిచారణకర్తలు" అని పిలుస్తాడు. వారు తమను తాము పూజారులు అని పిలుస్తారు, ఇది అరబిక్ అధ్యాయం ఈ అధ్యాయం యొక్క 17, లేదా మెట్రోపాలిటన్లు, లేదా పోప్స్, కానీ సమావేశంలో ఏర్పాట్లు మరియు ఆర్థిక నిర్వహణ బాధ్యత కలిగిన సంఘములో నమ్మకమైన మంత్రులు, సంరక్షకులు, ఎలా అనువదిస్తుంది. వారు ప్రార్థన చేసేందుకు కలిసి కలుసుకున్నారు, జబ్బుపడినవారిని సందర్శించారు, కోల్పోయినవారికి బోధించారు, మరియు దుఃఖంతో ఓదార్చారు. వారు తమ కార్యాలయంలో ఎలాంటి వేతనం పొందలేదు మరియు క్రీస్తు వారికి ఇచ్చిన ఆధ్యాత్మిక శక్తి కంటే ప్రత్యేకమైన పౌర హక్కులు లేదా ఉన్నతమైన ర్యాంకులు లేవు. చర్చిలో ఒకే పవిత్రాత్మ ఉంది. కానీ వివిధ బహుమతులు మరియు వ్యక్తుల పరిపక్వత వివిధ స్థాయిలలో ఉన్నాయి. ప్రతి క్రైస్తవుడు ఇతరులకు మ 0 చి మాదిరిగా ఉండడానికి ఆహ్వానించబడ్డారు, పేదవారిలో సంతోషభరితమైన సేవకుడు.

క్రీస్తు ఇలా చెప్పాడు: "పవిత్రాత్మను స్వీకరించండి. మీరు ఏ పాపాలను క్షమిస్తే, వాళ్ళు క్షమించబడ్డారు. మీరు ఏదైనా పాపాలను కలిగివుంటే, అవి నిలుపుకుంటాయి. "ఈ ఆజ్ఞ సువార్త ప్రకటిస్తున్న అందరిలోనూ గ్రహించబడింది మరియు తదనుగుణంగా జీవిస్తుంది. చర్చి యొక్క బిషప్గా ఉండాలనే తన సొంత ఎంపిక ప్రకారం పౌలు పెద్దలను నియమించలేదు. పరిశుద్ధాత్మ స్వయంగా వాటిని నియమించారు, వారిని పిలిచాడు, వాటిని నింపి ఆధ్యాత్మిక ఫలాలను భరించాడు. పరిశుద్ధాత్మ నుండి పిలుపు లేకుండా, చర్చిలో సేవచేయటానికి, తనను తాను స్తుతించుటకు, లేదా విశ్వాసుల మీద తన ప్రాపంచిక ఆలోచన నుండి బయటపడినందుకు ఆయనకు శ్రమ! అలాంటి మనిషి తనకు హాని కలిగించి, మొత్తం మందను బాధపెడతాడు. అతని ప్రయత్నాలు వైఫల్యం మరియు నిరాశలో ముగుస్తాయి.

పశ్చాత్తాపపడి వినయస్థులైనవారికి పౌలు బహిరంగంగా మాట్లాడతాడు, వినయంతో నడుస్తాడు: "మీకొరకు జాగ్రత్తపడుడి. మీరు సంపూర్ణంగా లేరు, కానీ దెయ్యం కూడా శోధించబడుతున్నాయి. అతను మిమ్మల్ని తన లక్ష్యంగా చేసుకున్నాడు. అపరాధి చర్చి యొక్క పెద్దలు మరియు నాయకులను పాపం, అనుమానం మరియు అహంకారము వస్తాయి, కాబట్టి మంద సహజంగా చెల్లాచెదురుగా ఉంటుంది. "గొర్రెల కాపరిగా, గొఱ్ఱెలవలె" అని చెప్పే హక్కు చాలా తరచుగా ఉంది. బోధకుల దేవుడు తన చర్చి సభ్యుల మీద బహుమతులు, ఆశీర్వాదాలు, శక్తిని పోగొట్టుకోమని అడిగినప్పుడు ఆయన ఇంటి తీవ్రంగా మారుతుంది. ప్రభువు అతని అనుగ్రహం యొక్క అతని నృత్యాలను తన చర్చిపై వేస్తాడు, ఎందుకంటే క్రీస్తు, గొర్రెల ద్వారా, చర్చిపై తన శక్తిని ప్రసాదిస్తాడు. క్రీస్తు యొక్క అంతా గొర్రెల కాపరి కాదని, గొర్రెల కాపరులకన్నా ఎక్కువ ముఖ్యమైన మంద అని గమనించాలి.

సంఘములో నాయకులు, అయితే, దేవుని అధికార ప్రతినిధులు మరియు అధికారులయ్యారు. ఆయన తన ఏకైక కుమారుని రక్తముతో తన సంఘాన్ని కొన్నాడు. దేవుడు వెండి, బంగారం, ప్లాటినం, ఆభరణాలు లేదా యురేనియంతో విమోచనకు చెల్లించలేదు, కానీ ఆయనకు అత్యంత విలువైనది అర్పించాడు. మనల్ని పూర్తిగా రక్షించడానికి తన జీవితాన్ని ఇవ్వడానికి ఆయన కుమారుని పంపాడు. అపొస్తలుడు చర్చిని చూస్తూ నిరంతరం మెలకువగా ఉండాలని ఆజ్ఞాపిస్తాడు, తద్వారా వారు ఎల్లప్పుడూ గొర్రెల స్వరాన్ని వింటుంటారు మరియు వారికి శ్రద్ధ వహిస్తారు. తోడేళ్ళు కచ్చితంగా వస్తున్నాయి, శత్రువులు వారిపై దాడి చేస్తారు, మరియు దగాకోరులు దూరంగా ఉండరు. చర్చి ఎప్పుడూ ప్రమాదంలో ఉంది. మనం శాంతితో నివసించలేదని, స్వర్గం మరియు నరకం మధ్య యుద్ధం మధ్యలో ఉన్నామని గుర్తించాలి.

నమ్మినవారిని మోసగించడానికి మాయలు మరియు మోసపూరితమైనవి. తత్ఫలితంగా, విపరీతమైన సిద్ధాంతములు, సమకాలీన ప్రచారాలు మరియు తటస్థ ఉపరితల పంట యొక్క ప్రవాహాలు. అదే సమయంలో, కొంతమంది చట్టబద్ధమైన మూఢవిశ్వాసాలకు పాల్పడుతున్నారు, ఇది క్రీస్తు క్షమాపణ కంటే మరింత పవిత్రతను చూస్తుంది. అలా చేయటం ద్వారా, వారు తమ ప్రయత్నాల ద్వారా తమని తాము కాపాడాలని కోరుకుంటారు. సరైన బైబిల్ విశ్వాసం ఉంటే, ప్రేమ మరియు ఆశ కూడా అంతరించిపోతుంది. సంఘాన్ని ఇప్పటికే అవినీతికి గురైంది, హింస, శ్రమల ద్వారా కాక తప్పుడు బోధన ద్వారా కాదు.

ఈ మోసగాడు క్రింది లక్షణాల ద్వారా పిలుస్తారు:

అతను క్రీస్తు ప్రజలను గెలవటానికి ఇష్టపడడు, కానీ తనను తాను కట్టుకోవాలని అనుకుంటాడు. అతను గౌరవం మరియు అన్ని ద్వారా జరుపుకుంటారు ఆశించటం, మరియు ప్రతిదీ కేంద్రంగా కోరుకుంటున్నారు.
అపాయము మరియు ఇబ్బందుల కాలంలో ఆయన మందకు ఎటువంటి కనికరమూ లేదు, కానీ మొదటి కష్టాలలో పారిపోతాడు. మంచి రోజుల్లో కూడా అతను చర్చిలో అవినీతిని ఇష్టపడతాడు, తన ప్రముఖ హోదా లేదా డబ్బు కొంచెం విడదీసేవాడు కాదు.
అతను సిద్ధాంతాన్ని వక్రీకరిస్తాడు మరియు మానవ తలంపులను దైవిక సువార్తలోకి ప్రవేశపెడతాడు, తద్వారా తాజా స్వచ్ఛమైన నీటిలో విషం మరియు తన మందలోని అన్ని సభ్యులను విషం చేస్తాడు. అతను తన పాయిజన్ని భూమి, మానవ భావాలు మరియు సామాజిక ప్రాజెక్టులలో రుచికరమైన తేనెగా అందిస్తాడు. మరొక వైపు, అతను పశ్చాత్తాపం తిరస్కరించాడు, మరియు శిలువ లో మోక్షం విస్మరించండి.

సంఘము యొక్క ముఖ్యమైన బహుమతుల్లో ఒకటి ఆత్మల యొక్క వివేచన, ఇది అతను త్వరగా వింత ఆత్మల వాసనను గుర్తించటానికి దోహదపడుతుంది. నమ్రత మరియు ప్రేమలో వాటిని గుర్తించి, అతను తన ప్రార్థన మరియు అధికారం ద్వారా వాటిని అధిగమించగలడు, మరియు మంద రవిష్ సిద్ధంగా తోడేళ్ళు బయటకు డ్రైవ్. అందువలన చర్చి సురక్షితంగా, క్రియాశీలకమైనది మరియు పనితీరును కలిగి ఉంది. పౌలు తాను ఎఫెసులో మూడు సంవత్సరాలు అలాంటి విధంగా సేవ చేసాడు, క్రీస్తు సత్యము మరియు ప్రేమ యొక్క సంపూర్ణత్వంలో వ్యక్తులను నిర్ధారిస్తాడు. భవిష్యత్ నాయకులకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి మార్గం గొప్ప సమావేశాల ద్వారా కాదు, కానీ ప్రభువు చేత ఎంపిక చేయబడినవారికి ఏకైక సేవ మరియు దీర్ఘ సంభాషణల ద్వారా. చర్చి మరొకరితో పరస్పరం పవిత్రంగా ఉన్న చోట మాత్రమే చర్చి ఉంటుంది.

పౌలు ఈ సలహాను ఇచ్చిన అన్ని సలహాలతో కూడా, ఏమి చేయాలో తెలియదు, కానీ పశ్చాత్తాపం మరియు విజిలెన్స్ ఎక్కడ ఉంది. అతను వెంటనే పెద్దల నుండి తన జీవంలేని ప్రభువుకు మారిపోయాడు. ఆయన ఆయనతో మాట్లాడి, బిషప్ మరియు చర్చి లను ఆయనకు అభినందించాడు. అందరిని కాపాడుకునే మంచి గొర్రెల కాపరి మాత్రమే యేసు మాత్రమే. పౌలు క్రీస్తు చేతుల్లో తన భారం తన విశ్వాసానికి హామీ ఇచ్చాడు.

అదే సమయంలో, అపొస్తలుడు దైవిక శక్తికి ఉన్న ఏకైక ఫౌంటెన్కు తన శ్రోతలకు మార్గనిర్దేశం చేసాడు, అది దయ యొక్క పదం. మేము ఆత్మ యొక్క శక్తి కోసం, లేదా దేవుని జ్ఞానం కోసం, లేదా క్రొత్త నిబంధన పుస్తకంలో తప్ప ప్రేమ ప్రేరణ కోసం ఎటువంటి మూలం కనుగొనలేదు. ఈ విధంగా అపొస్తలుడు ప్రతిరోజూ పవిత్ర బైబిల్ ప్రార్థనను చదివేందుకు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తాడు, అలా మీరు ఆధ్యాత్మికంగా నశించి పోవుటవలన.

స్తు వాక్యములోని రోజువారీ ధ్యానం క్రీస్తులో మీకు స్థాపిస్తుంది మరియు మీలో ఆశావాద ఆశ యొక్క ఫలాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ప్రతి క్రైస్తవుడు పరలోక భాగాన్ని పొందుతాడు, ఈ లోకంలో కాదు, కాని ప్రపంచంలోకి రాబోయే. మీ ప్రభువు డబ్బు, గౌరవం, ఇల్లు, ఆరోగ్యం లేదా కార్ల నుండి ఆశించకండి, కాని క్రీస్తు దేవుని కుడిపార్శ్వమున వున్న పైన ఉన్న వస్తువులను వెదకండి. మనం నివసిస్తున్న మరియు నిద్రిస్తున్న పరిశుద్ధులందరితో కలిసి మన పరలోకపు తండ్రి రాజ్యమును వారసత్వంగా పొందుతాము, మరియు మనం ఏ మేరీని కలిగి ఉండకూడదు, కానీ ఆయన కృప మాత్రమే. ప్రపంచాన్ని ఆదరించేవాడు పరలోకమును కోల్పోతాడు. సో ఎన్నుకోండి: మీరు దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తారా లేదా మమ్మన్ని ప్రేమిస్తున్నావా?

ప్రార్థన: ఓ యేసు ప్రభువా, మమ్మోన్ మరియు మిషినరీల ప్రేమ నుండి మాకు మమ్మల్ని ఉంచండి మరియు నీ కృప దిక్సూచి దిశను మా మార్చ్కి ఇవ్వవచ్చని, నీ వాక్యము యొక్క సంపూర్ణతలో మనల్ని స్థిరపరచండి. మాకు మందకొడిగా ఉండండి, మందకొడిగా ప్రార్థించాలి. మోసగించబడని వారిలో చాలా మందిని రక్షించమని మేము మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాము.

ప్రశ్న:

  1. ఎందుకు దేవుని గొర్రెల కాపరులు ఎల్లవేళలా జాగ్రత్త వహించాలి?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 09, 2020, at 03:54 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)