Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Telugu":
Home -- Telugu -- Acts - 032 (Organization of the Church)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- TELUGU -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

అపోస్త - క్రీస్తు యొక్క విజయోత్సవ ఊరేగింపు
అపొస్తలుల కార్యముల యొక్క అధ్యయనాలు
భాగము 1 - యెరూషలేములో, యూదయలో, సమారియాలో మరియు సిరియా లోని సంఘములో క్రీస్తు యేసు పునాది - అపొస్తలుడైన పేతురు పరిశుద్దాత్మ ద్వారా ప్రాపకం చేయబడినది (అపొస్తలుల 1 - 12)
A - యెరూషలేములో ఉన్న ప్రారంభపు సంఘ ఎదుగుదల మరియు అభువృద్ది (అపొస్తలుల 1 - 7)

19. సంఘము యొక్క సంస్థ మరియు ఏడు మంది పెద్దలను ఎన్నుకొనుట (అపొస్తలుల 6:1-7)


అపొస్తలుల 6:1-7
1 ఆ దినములలో శిష్యుల సంఖ్య విస్తరించుచున్నప్పుడు అనుదిన పరిచర్యలో తమలోని విధవరాండ్రను చిన్నచూపు చూచిరని హెబ్రీయులమీద గ్రీకుభాష మాట్లాడు యూదులు సణుగసాగిరి. 2 అప్పుడు పండ్రెండుగురు అపొస్తలులు తమయొద్దకు శిష్యుల సమూహమును పిలిచిమేము దేవుని వాక్యము బోధించుట మాని, ఆహారము పంచిపెట్టుట యుక్తముకాదు. 3 కాబట్టి సహోదరులారా, ఆత్మతోను జ్ఞానముతోను నిండుకొని మంచిపేరు పొందిన యేడుగురు మనుష్యులను మీలో ఏర్పరచుకొనుడి. మేము వారిని ఈ పనికి నియమింతుము; 4 అయితే మేము ప్రార్థనయందును వాక్యపరిచర్యయందును ఎడతెగక యుందుమని చెప్పిరి. 5 ఈ మాట జనసమూహమంతటికి ఇష్టమైనందున వారు, విశ్వాసముతోను పరిశుద్ధాత్మతోను నిండుకొనినవాడైన స్తెఫను, ఫిలిప్పు, ప్రొకొరు, నీకా నోరు, తీమోను, పర్మెనాసు, యూదుల మతప్రవిష్టుడును అంతియొకయవాడును అగు నీకొలాసు అను వారిని ఏర్ప రచుకొని 6 వారిని అపొస్తలులయెదుట నిలువబెట్టిరి; వీరు ప్రార్థనచేసి వారిమీద చేతులుంచిరి. 7 దేవుని వాక్యము ప్రబలమై శిష్యుల సంఖ్య యెరూష లేములో బహుగా విస్తరించెను; మరియు యాజకులలో అనేకులు విశ్వాసమునకు లోబడిరి. 

శిష్యుల సంఖ్య పెరుగుతున్నప్పుడు, దాతృత్వ సమస్యలు మొదలైంది. సంఘమ నకు ఒక సంస్థ అవసరం. మా సంఘాలలో సున్నితమైన సమస్యలను ఎలా పరిష్కరించాలో ఈ పాఠం నేడు మాకు బోధిస్తుంది. ఈ విషయంలో నాలుగు సమస్యలు ఉన్నాయి; పవిత్రాత్మ వాటిని పరిష్కరించడానికి ఆరు విధాలుగా నమ్మిన మార్గనిర్దేశం.

ఆ సమయంలో, మధ్యప్రాచ్యంలోని వితంతువులకు వారి గృహాల వెలుపల పని చేయడానికి ఇది అనుమతించబడలేదు. అందువల్ల, యూదుల యొక్క క్రైస్తవులు తమ భర్తల మరణం తరువాత మళ్ళీ వివాహం చేసుకోలేని స్త్రీలకు సహాయపడటం, అసమర్థత, అనారోగ్యం లేదా పిల్లలను గుర్తించకుండా ఉండటం వంటివి నిర్వహించారు. ప్రారంభ సంఘం వితంతువులు చేరడానికి నమ్మినందుకు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థలమును తయారుచేసింది. సాధారణ డబ్బు ను చూసిన అపొస్తలులు, ఒక ప్రత్యేకమైన స్థలమును సాధ్యమైనంత ఉత్తమంగా తయారుచేయటానికి కూడా బాధ్యత వహిస్తారు.

స్తును విశ్వసించిన తొలి సంఘము అరామియన్ మాట్లాడే యూదులలో వచ్చింది. వారు పాలస్తీనాను విడిచిపెట్టలేదు, కానీ వారి స్వదేశంలో ఉన్నారు. హెరానియన్ జ్యూస్ (గ్రీకులు) గణనీయమైన సంఖ్యలో కూడా అరామిక్ లేదా హీబ్రూ భాష మాట్లాడేవారు, గ్రీకు మాత్రమే. వారు తమ దేశంలో అపరిచితులయ్యారు, అరామిక్ సులభంగా మాట్లాడలేరు లేదా మాట్లాడలేరు. అందువల్ల, వారు సమస్యలు లేకుండా ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోలేరు లేదా సంభాషించలేరు. గ్రీకు దేశపు యూదుల బాధిత వితంతువులు సంపూర్ణ శ్రద్ధను అనుభవించలేదు, అయినప్పటికీ బర్నబాస్ మరియు ఇతరులు వంటి విదేశాలకు చెందిన క్రైస్తవులు పేదలకు ఉపశమనం కోసం చాలా ధనం సంపాదించారు.

ప్రబోధాలు, ప్రార్ధనలు, బోధనలు, సమావేశాలు, ఇళ్ళు సందర్శించడం, స్వస్థతలు, సాధారణ నిధిని నియంత్రించడం, మరియు వారి విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవడం వంటివి అప్రమత్తులు. వారు సరిగ్గా సరిపోయే సమయం మరియు ఈ అదనపు విధులు సరిగ్గా మరియు సంపూర్ణంగా నిర్వహించలేకపోయారు. అరామిక్లో వారి అవసరాలను వ్యక్తం చేయలేని వితంతువులు నిర్లక్ష్యం చేయబడ్డారు. ఈ రోజు వరకు బిషప్స్ మరియు మంత్రులు లౌకిక మరియు ఆధ్యాత్మిక బాధ్యతలతో ముడిపడివున్నారు, తమ బాధ్యతలలో ఏది చక్కగా మరియు ఖచ్చితంగా చేయలేరు.

ఆ సమయంలో నమ్మిన స్పష్టంగా మరొక మాట్లాడారు, దేవుని ధన్యవాదాలు. సమస్య పరిష్కారం కానప్పుడు, సంఘములో చాలా గొప్ప పిర్యాదు పుంజుకుంది, బలహీనమైనది మరియు వారి ప్రేమ-సంఘం విభజించబడాలనేది వేడి చేసింది.

అపొస్తలులు సంఘములో ఉన్న అన్ని వ్యవహారాలను నిర్వహించలేకపోయారు, ప్రత్యేకించి సభ్యుల సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంది. వారు అన్ని మంచి పనులు కోసం సిద్ధంగా, ఆచరణాత్మక సేవ కోసం సహాయకులు అవసరం నొక్కడం లో ఉన్నాయి. పవిత్ర ఆత్మ, వారి కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు లేదా యేసు కుటుంబం యొక్క సభ్యులని కొత్త చర్చి కార్యాలయానికి ఎన్నుకోవద్దని వారికి మార్గనిర్దేశం చేసారు. బదులుగా, వారు కలిసి మొత్తం సంఘములో పిలిచారు, ఈ సేవకు బాధ్యత వహించే ఏడుగురు మనుష్యులను ఎంపిక చేసుకోవటానికి విశ్వాసుల సమూహాన్ని అడుగుతున్నారు.

అపొస్తలులు ఈ ఎన్నికల అవసరతను ఎలా నిరూపించారు?

వారు ఇలా అన్నారు: "మనకు అవసరమైనంత ప్రకటించలేము. ప్రార్థన మరియు దేవుని పదం ఆహారం పైన ఉన్నాయి. మనుష్యుడు రొట్టెవలన జీవింపడు; ప్రభువు నోటి నుండి వచ్చిన ప్రతి మాట ద్వారా మనిషి జీవిస్తాడు." ఈ మాటలతో, అపొస్తలులు ప్రార్థన మరియు బోధన కన్నా ప్రాముఖ్యమైన ప్రార్థన అని వివరించారు. మాట్లాడే ముందు మనం ప్రార్థన యొక్క అవసరాన్ని గ్రహించండి. లేకపోతే, మా బోధన, బోధనలన్నీ ఫలించలేదు. మీరు ప్రియమైన నమ్మిన, నిరంతరంగా ప్రార్థన చేస్తారా?

దాతృత్వ సేవలకు అర్హులు ఎవరు? వారు పవిత్ర ఆత్మ మరియు జ్ఞానం నిండి ఉన్నవారు ఉన్నాయి. మొట్టమొదటి స్థితి రెండవ జననం, అలాగే విశ్వాసం, ప్రేమ, సహనము, నిరీక్షణ, ప్రార్థన శక్తి మరియు పవిత్ర ఆత్మ యొక్క సంపూర్ణత నుండి ప్రవహించే బోధన శక్తి. రెండవ లక్షణం జీవితంలో అనుభవాన్ని సూచిస్తుంది: వ్యక్తులతో వ్యవహరించడంలో జ్ఞానం, డబ్బును నిర్వహించగల సామర్ధ్యం, కొనుగోలులో నైపుణ్యం మరియు పట్టిక సిద్ధం చేయడం. అందువలన చర్చిలో సేవ కోసం పరిస్థితి రెండు భాగాలను కలిగి ఉంది: మొదటిది, విస్తారమైన ప్రేమ మరియు గొప్ప వినయం క్రీస్తులో విశ్వాసం నుండి ప్రవహిస్తుంది. రెండవది, సంబంధిత మరియు ఆచరణాత్మక సేవలో అనుభవము, అదేవిధంగా ప్రజలకు వ్యవహరించటానికి జ్ఞానం మరియు వివేకం.

ఎన్నికల ఫలితంగా, అపొస్తలులు పాల్గొనలేదు, చర్చి ఏకగ్రీవంగా పవిత్రాత్మ మరియు జ్ఞానంతో నిండిన ఏడు మందిని ఎంపిక చేసింది. వితంతువులలో రొట్టె పంపిణీలో సేవ చేయటానికి యేసు తనను తాను అంగీకరింపజేసిన వారిని ఎన్నుకుంటాడని అపొస్తలులు ప్రార్థి 0 చారు. ఎంపిక చేయబడిన వారి జాబితాను సమీక్షిస్తున్నప్పుడు, మనుష్యులు చాలామంది గ్రీకులు లేదా హెలెనిస్టిక్ యూదులకు చెందినవారని తెలుసుకున్నారు, ఎన్నుకోబడిన పేర్లు గ్రీకు మరియు హీబ్రూ కాదు. మేము స్టీఫెన్ మరియు ఫిలిప్ గురించి చాలామంది చదువుతాము. ఇక్కడ మేము కూడా మొదటిసారి, ఆంటియోచ్ పేరు, ఇది తరువాత సువార్తకు కేంద్రంగా మారింది. నికోలస్, ఒక క్రైస్తవుడు కావడానికి ముందు జుడాయిజమ్కు మారిన ఒక యూదులు, అలాగే లూకా సువార్తికుడు ఈ చర్చి నుండి వచ్చారు. అప్పటి నుండి అపోస్తలల చట్టాలలో మనము చదివేటప్పుడు హేల్లెనిస్తియ యూదుల నుండి వచ్చిన చర్చి యొక్క ప్రాధమిక ప్రభావం. వారు క్రీస్తు నందు విశ్వాసానికి వచ్చారు, సువార్త వ్యాప్తికి గొప్ప పాత్ర పోషించారు. అపోస్తలుడైన పౌలు ఈ గుంపులో ఒకడు.

ఎన్నిక తరువాత, సంఘము ఎంపికచేసిన వారిని అపొస్తలులకు అప్పగించింది, తద్వారా వారు తమ చేతులను తమ తలలపై ఉంచవచ్చు. అపొస్తలులకు బహుమతిగా ఇచ్చిన అధికారం క్రొత్తగా నియమించబడిన పురుషుల్లోకి ప్రవేశించడం. ఏడుగురు ఇప్పటికే స్వీకరించారు మరియు పవిత్ర ఆత్మతో నిండిపోయారు. అయితే అపొస్తలుల్లో ఒక ప్రత్యేక అధికార0 ఉందనినమ్మినవారు గ్రహించారు. అందువల్ల, సంఘము తమ కార్యాలయానికి ఎంపిక చేయబడిన వారిని అంకితం చేయమని అపొస్తలులను అడిగారు. ఈ నియామకం బాధ్యతగల అపోస్టల్స్ మరియు మొత్తం సంఘము మధ్య ఐక్యతలో జరిగింది. అపొస్తలుల చేతుల్లో పడద్రోయడం ద్వారా లార్డ్ తన ఏడుగురు సేవకులకు శక్తినివ్వగలమని వారు ప్రార్థించారు.

అపొస్తలుల సేవను పెద్దలు కంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్లు భావించలేదు, ఎందుకంటే వారు ఒకే ఒక్క ప్రభువును కలిగి ఉన్నారు, మరియు ఒకే పవిత్ర ఆత్మతో నింపబడ్డారు. అపొస్తలులు, వారి సంఖ్యా చిన్నగా ఉండడం వల్ల ఎన్నో అపొస్తలుల కార్యాలను మాత్రమే చేయగలిగారు. పెద్దలు సేవ, నిజానికి, సూప్ పనిచేయడానికి పరిమితం కాదు. ఏడుల్లో ఒకరైన స్టీఫెన్ క్రీస్తుకు గొప్ప సాక్షిగా మారి, కొంతకాలం తర్వాత మొదటి క్రైస్తవ అమరవీరుడు అయ్యాడు. ఫిలిప్ ఒక సువార్తికుడు, మరియు అతను ప్రభువు యొక్క శక్తి లో అతనికి బోధించిన తరువాత ఇథియోపియా నపుంసకుడు బాప్తీస్మము తీసుకొనెను. పెద్దలు దాతృత్వ మంత్రిత్వ శాఖలలో మాత్రమే పాల్గొనడని, కాని క్రీస్తుకు అద్భుతమైన సాక్షిని కూడా కలిగి ఉన్నామని మేము చూసాము.

సంఖ్య 3 స్వర్గం యొక్క చిహ్నంగా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, అయితే సంఖ్య 4 భూమి యొక్క చిహ్నంగా సూచిస్తుంది. అపొస్తలులు 12, ఇతర మాటలలో, 3 x 4. అందువలన, పెద్దలు సంఖ్య 7 గా మారింది, ఇది 3 + 4 గా ఉంది, రెండు సందర్భాలలో, స్వర్గం క్రీస్తు యొక్క ఎన్నికలను ఎన్నుకోవడంలో భూమితో ఐక్యమైందని సూచిస్తుంది.

నమ్మినవారిలో మాంసంగా మారింది. సువార్తికుడు చెప్పగలడు: "దేవుని వాక్యము వ్యాపించెను", ఎందుకంటే యెరూషలేములోని విశ్వాసుల సంఖ్య పెరిగింది, యేసు పేరులో వాగ్దానం ఉపసంహరించుకోవటానికి ఉన్నత మండలి యొక్క డిమాండ్ ఉన్నప్పటికీ. పన్నెండు అపొస్తలులు ఇప్పటికీ వారి వెనుకభాగాలపై బాధాకరమైన కొరడాలు యొక్క మార్కులు అమర్చారు.

ప్రధాన యాజకులు, మొత్తం, సంఘము యొక్క చెత్త శత్రువులు అయినప్పటికీ, పూజారులు చాలామంది క్రీస్తుకు సమర్పించారు. పరిశుద్ధాత్మ క్రీస్తు అనుచరులలో చోటు చేసుకుంది, పూజారులు ఇకపై ఉద్దేశపూర్వకంగా దేవుని ప్రేమ యొక్క శక్తికి తమని తాము మూసివేశారు. కొందరు మార్చబడ్డారు, మరియు సువార్త సందేశం పాటించబడ్డారు. వారి కొత్త విశ్వాసం ఫలితంగా వారు తమ కార్యాలయంలో ప్రమాదం ఎదుర్కొన్నారు. అయితే, క్రీస్తు పిలుపు వారికి చేరుకుంది, వారు ఆయనకు యథార్థంగా సమర్పించారు. వారు కొత్త విశ్వాసానికి విధేయత చూపారు.

యమైన సోదరుడు, శుభ సువార్త నీకు అర్థము అయినదా? మీరు నీవు దేవుని పిలుపును పొందుకున్నావా? మీరు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క చిత్రణకు కట్టుబడి ఉన్నారా? క్రీస్తు ప్రార్ధనగా నిన్ను నీవు అప్పగించుము, ఎందుకంటే నీవు కూడా ఆయనను తెలుసుకొనాలని అతను నీ కొరకు తన జీవితమును ఇచ్చాడు.

ప్రార్థన: ఓ ప్రభువా, మేము నీకు కృతజ్ఞతలు, నీవు ప్రపంచపు రక్షకుడవు. మీరు పాపులను పునరుద్ధరిస్తారు, నీ సంఘాన్ని నీవు విజయవంతం చేస్తున్నావు, మరియు నీ నామమును మహిమపరచటానికి నీవు విశ్వాసులైన నూతన భాషలను నీవు ఇస్తాయి. అనేకమందిని రక్షించుము, అందువల్ల వాళ్ళు మీ ప్రేమ యొక్క సంఘములో చేరవచ్చు. నీ శాశ్వత సహవాసములో తప్పుదారి పట్టించే వారిలో చాలామందిని పిలవండి.

ప్రశ్న:

 1. యేసు తన ఆత్మలో ఏడు పెద్దలను ఎన్నుకోవటానికి ఎలా ఏర్పాట్లు చేశాడు? ఈ రోజు మనకు ఇది ఏమిటి?

క్విజ్ - 2

ప్రియమైన చదువరి,
ఈ పుస్తకంలో అపోస్తలుల చట్టాలపై మన వ్యాఖ్యానాలు చదివి ఇప్పుడు మీరు ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పగలుగుతారు. మీరు క్రింద పేర్కొన్న 90% ప్రశ్నలకు ఖచ్చితంగా సమాధానం ఇస్తే, మీ సవరణ కోసం రూపొందించిన ఈ శ్రేణిలోని తదుపరి భాగాలను మీకు పంపుతాము. దయచేసి మీ పూర్తి పేరు మరియు ప్రసంగపు జవాబు షీట్లో స్పష్టంగా వ్రాయడం మర్చిపోవద్దు.

 1. "నజరేయుడైన యేసు క్రీస్తు పేరట" అనే మాట యొక్క అర్థం ఏమిటి?
 2. నజరేయుడైన యేసు పేరు మీద విశ్వాసపు భావమేమిటి?
 3. మానవాళి చరిత్ర యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి?
 4. ఉన్నత సమాజములో, ఇద్దరు అపొస్తలుల మధ్య జరిగిన సమావేశ0 ఏమిటి?
 5. ప్రధాన యాజకులకు ముందు పేతురు ప్రసంగ ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?
 6. యేసు నామములో ఒంటరిగా ఉన్న మొత్తం ప్రపంచం యొక్క రక్షణ ఏమిటి?
 7. పవిత్ర ఆత్మ పని చేయడానికి అవసరమైన మరియు దేవుని వాక్యము యొక్క ప్రకటన ఎందుకు అవసరం?
 8. తొలి క్రైస్తవ తోటి ఓడల లక్షణాలు ఏవి మీ జీవితంలో చేయాలనే ముఖ్యమని మీరు భావిస్తున్నారా?
 9. అననీయ మరణాన్ని వెంటనే పరిశుద్ధాత్మ ఎందుకు తీసుకురాబడింది?
 10. వివాహిత దంపతుల ఆధ్యాత్మిక విధి ఏమిటి?
 11. తొలి చర్చిలో దాతృత్వ మర్మము ఏమిటి?
 12. జైళ్లలో ఉన్న అపొస్తలులకు దేవదూతల ఆజ్ఞ ఏమిటి?
 13. తమ న్యాయాధిపతులపై అపొస్తలుల రక్షణ ఏది?
 14. ప్రధాన సమాజము యొక్క తీర్పు ఏమిటి మరియు క్రైస్తవ సంఘమునకు ఇది ఏవిధముగా సూచిస్తుంది?
 15. యేసు తన ఆత్మలో ఏడు డీకన్లను ఎన్నుకోవటానికి ఎలా ఏర్పాట్లు చేశాడు? ఈ రోజు మనకు ఇది ఏమిటి?

నీవు నిత్య నిధిని అందుకోవటానికి అపోస్తలుల కార్యముల ఈ పరీక్షను పూర్తి చేయమని మేము ప్రోత్సహిస్తున్నాము. మేము మీ జవాబులను ఎదురుచూస్తున్నాము మరియు మీ కోసం ప్రార్థిస్తున్నాము. మా చిరునామా:

Waters of Life
P.O.Box 600 513
#05 Stuttgart
Germany

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 09, 2020, at 02:58 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)