Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Telugu":
Home -- Telugu -- Acts - 031 (Gamaliel’s Advice and the Whipping of the Apostles)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- TELUGU -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

అపోస్త - క్రీస్తు యొక్క విజయోత్సవ ఊరేగింపు
అపొస్తలుల కార్యముల యొక్క అధ్యయనాలు
భాగము 1 - యెరూషలేములో, యూదయలో, సమారియాలో మరియు సిరియా లోని సంఘములో క్రీస్తు యేసు పునాది - అపొస్తలుడైన పేతురు పరిశుద్దాత్మ ద్వారా ప్రాపకం చేయబడినది (అపొస్తలుల 1 - 12)
A - యెరూషలేములో ఉన్న ప్రారంభపు సంఘ ఎదుగుదల మరియు అభువృద్ది (అపొస్తలుల 1 - 7)

18. అపొస్తలులును కొట్టడములో గమలీయేలు యొక్క సలహా (అపొస్తలుల 5:34-42)


అపొస్తలుల 5:34-42
34 సమస్త ప్రజలవలన ఘనత నొందినవాడును ధర్మశాస్త్రోపదేశకుడునైన గమలీయేలను ఒక పరిసయ్యుడు మహాసభలో లేచిఈ మనుష్యులను కొంత సేపు వెలుపల ఉంచుడని ఆజ్ఞాపించి వారితో ఇట్లనెను 35 ఇశ్రాయేలీయులారా, యీ మనుష్యుల విషయమై మీరేమి చేయబోవుచున్నారో జాగ్రత్తసుమండి. 36 ఈ దినములకు మునుపు థూదా లేచి తానొక గొప్ప వాడనని చెప్పుకొనెను; ఇంచుమించు నన్నూరుమంది మనుష్యులు వానితో కలిసి కొనిరి, వాడు చంపబడెను, వానికి లోబడిన వారందరును చెదరి వ్యర్థులైరి. 37 వానికి తరువాత జనసంఖ్య దినములలో గలిలయుడైన యూదా అను ఒకడు వచ్చి, ప్రజలను తనతో కూడ తిరుగుబాటుచేయ ప్రేరేపించెను; వాడుకూడ నశించెను, వానికి లోబడినవారందరును చెదరి పోయిరి. 38 కాబట్టి నేను మీతో చెప్పునదేమనగాఈ మనుష్యుల జోలికి పోక వారిని విడిచిపెట్టుడి. ఈ ఆలో చనయైనను ఈ కార్యమైనను మనుష్యులవలన కలిగిన దాయెనా అది వ్యర్థమగును. 39 దేవునివలన కలిగినదాయెనా మీరు వారిని వ్యర్థపరచలేరు; మీరొకవేళ దేవునితో పోరాడువారవుదురు సుమీ. 40 వారతని మాటకు సమ్మతించి, అపొస్తలులను పిలిపించి కొట్టించియేసు నామ మునుబట్టి బోధింపకూడదని ఆజ్ఞాపించి వారిని విడుదల చేసిరి. 41 ఆ నామముకొరకు అవమానము పొందుటకు పాత్రులని యెంచబడినందున వారు సంతోషించుచు మహాసభ యెదుటనుండి వెళ్లిపోయి 42 ప్రతిదినము దేవాలయములోను ఇంటింటను మానక బోధించుచు, యేసే క్రీస్తని ప్రకటించుచుండిరి.

దేవదూతల ఉనికిలో, మృతుల పునరుత్థానం మరియు మన ప్రపంచం లో దేవుణ్ణి చూసే అవకాశం లో పరిసయ్యులు నమ్మకం. అందువల్ల అపొస్తలులు లాక్ చేయబడిన జైలునుండి విడుదల చేయబడినట్లు వారు విన్నప్పుడు వారు భయపడ్డారు. వారు యేసు పునరుత్థానానికి, మండలిలో ఆయన జోక్యం చేసుకోవచ్చని వారు నిరాకరించలేదు.

పరిసయ్యుల నాయకుడు, నేర్చుకున్న విద్వాంసుడు మరియు చట్టం యొక్క ప్రముఖ వైద్యుడు గమాలైల్ నిలబడ్డాడు. ఆ తర్వాత ఆయన పౌలు మత బోధకుడు అయ్యాడు. ఈ మనుషులందరికీ అత్యంత గౌరవప్రదమైన వ్యక్తి, ఆందోళనతో కూడిన సమాజము యొక్క కోపాన్ని మోపడానికి మాట్లాడాడు. దేవుని చేతి దేవుని అపొస్తలులతో కలిసి పనిచేస్తున్నట్లయితే, లేదా ఈ మనుష్యులు వాస్తవానికి అత్యధికమంది పంపినట్లయితే, గామాలైల్ ఖచ్చితంగా కాదు. ఈ విద్వాంసుడు వారిని స్థిరంగా చూసారు, మరియు వివాదాస్పదమైన లేదా అస్పష్టత కనిపించలేదు. బదులుగా, ధైర్యం, ప్రేమ, యథార్థత ఉన్నాయి. వారు ద్వేషులుగా లేదా దుష్టులుగా కనబడలేదు. తన జ్ఞానం మరియు వివేచన, అతను వారి సమయాన్ని తీసుకోవాలని మరియు ఒక మరణశిక్ష మాట్లాడటం లేదు అధిక సమాజములో తన సహచరులు సలహా. దేవుని చిత్తానికి విరుద్ధంగా సమాజములో నిరంతరంగా నిలువకుండా ఉండకపోయినా, అమాయక రక్తాన్ని మరోసారి చంపాలని అతడు కోరుకోలేదు.

గామాలైల్ యేసుక్రీస్తును నమ్మలేదు, అపొస్తలుల పిలుపుకు జవాబిచ్చాడు. అయినప్పటికీ, జీవించివున్న ప్రభువుకు ఈ అపాయకరమైన గంటలో, ఆయన అపొస్తలులను కాపాడటానికి, ఆయన పునరుత్థానం కొరకు సాక్షులుగా ఉంచడానికి వారిని ఉంచెను.

ఈ విద్వాంసుడు తన వాదనకు మద్దతునిచ్చేలా న్యాయశాస్త్రాన్ని ఉపయోగించలేదు, కానీ ప్రయోగాత్మక సత్యాల ద్వారా ప్రేక్షకులను నడిపించాడు. రాజకీయ నాయకులు మరియు ఇక్కడ ఉన్న వారి స్థాపకులు తమ అనుచరులను దోపిడీ చేసారు. ఏదేమైనా, వారిలో అధికారం దేవుని నుండి తీసుకోకపోతే, వారి అనుచరులు త్వరలో వారి నాయకుల మరణం తరువాత, పంచిపెడతారు. దేవుడు ఒక్కడే తన రాజ్యమునకు దాని ప్రారంభం, నిరంతరము, మరియు అంతం ఇచ్చేస్తాడు. ఇంకా, క్రీస్తు తనను వెంబడించువారికి ఒక రచయితగా మరియు విశ్వాసమును ముగించువాడుగా ఉంటాడు.

ఈ రోజున మనము విశ్లేషణాత్మక రీతిలో యేసు వ్యక్తి గురించి గమాలిఎల్ యొక్క మాటలను పరిశీలిద్దాము. క్రీస్తు యొక్క ఉద్యమం అతని మరణం తరువాత చీకటిగా మారలేదు, కానీ ఎప్పటికప్పుడు బలమైన మరియు వృద్ధి చెందింది. నేడు ఇది ప్రపంచంలోని సగం కప్పేస్తుంది, మరియు అది పురుషులు కాదు అని, కానీ దేవుని చూపిస్తుంది.

ఉన్నత కౌన్సిల్ యొక్క డెబ్భై సభ్యుల ఏకగ్రీవ ఒప్పందం లేదు. వాటిలో చాలా మంది ఇరవై నిరసనకారుల ఉద్దేశపూర్వక నిర్మూలనకు అంగీకరించి, పశ్చాత్తాపం చెందారు. ఆ విధంగా వారు వేచి మరియు ప్రస్తుత తీర్పు నటించటానికి అంగీకరించింది. అయినా, ప్రతీకారం మరియు తీవ్రమైన శిక్షల కోరికను కౌన్సిల్ మరియు ప్రధాన పూజారి ఆగ్రహించిన సభ్యులందరూ, ధైర్యవంతులైన మరియు అమాయకులైన లబ్ధిదారులలో ప్రతి ఒక్కరిని వారి వెన్నుముకలతో ముప్పై-తొమ్మిది దెబ్బలతో కొట్టిపారేసింది.

రక్షక భటులు ప్రతి నిందితులైన శిష్యులను నడిపించారు. హై కౌన్సిల్ యొక్క అన్యాయమైన నిర్ణయానికి అనుగుణంగా, కొరడాలు త్వరలోనే వారి బేర్ వెన్నుముకలను కుట్టించుకున్నాయి. వారు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయలేదు, కానీ సంతోషంగా అవమానంగా బాధపడతారు. వారి బాధలను వారు అవాంఛనీయమైన ఆనందముతో పోగొట్టుకున్నారు, ఎందుకంటే వారు తమ స్వంత నేరాల కారణంగా బాధపడటం లేదు, కానీ యేసు క్రీస్తు పేరు మాత్రమే. యెహోవా వారికి ఇలా చెప్పాడు: "నీవు వారు నిన్ను శపించుకొని హింసించినయెడల నీవు దీవింపబడుదురు; పరలోకమందు నీ ఫలము గొప్పది." (మత్తయి 5:11-12)

ఈ నిర్ణయాత్మక వినికిడి ఫలితమేమిటి? యేసు ప్రస్తావించడము నిషేధించబడినది. నేటికి కూడా, దాని ప్రస్తావన యూదులలో అవాంఛనీయమైనది. ఏది ఏమైనా అది ప్రకటించినవాడు హత్య లేదా హింసించడు. కొంతకాలం సంఘమునకు హింస నుండి విరామం వచ్చింది. నిషేధమున్నప్పటికీ, వారు యేసు నామములో బహిరంగంగా ప్రకటించారు. ఏదేమైనా, వారి తలలమీద ప్రమాదం కత్తిరించబడింది.

కొట్టడం తరువాత, అపొస్తలులు ఆలయ ప్రాంగణంలో ఆనందంగా మరియు ధైర్యంగా బయలుదేరారు. చనిపోయినవారిని విజయవంతముగా పెంచినవారికి సాక్ష్యమివ్వడములో వారు తమ కార్యకలాపాలను కొనసాగించారు. వారి చేతుల్లోనూ, వెనుకభాగాలపైనూ వారు భరించారు, అందరికీ చూడడానికి, వారికి ఇచ్చిన అంచుల్లోని గుర్తులు. వారి జంగపు పాలకులందరు ఆయన ముందు చెప్పినట్లుగానే యేసు పేరును అసహ్యించుకున్నారని, ఆయనపై నమ్మిన ప్రతి ఒక్కరు హింసకు గురైనట్లు ప్రజలు గ్రహించారు. ఈ ప్రమాదం, అయితే, గోధుమ నుండి పొట్టు వేరు చేసింది, మరియు నమ్మిన స్థిరమైన మరియు నిరపాయమైన చేసింది. ప్రతి రోజు వారికి లార్డ్ దయ చేశాడు.

అపొస్తలులు గృహాలను సందర్శిస్తూ, విశ్వాసులను బోధిస్తూ, లేఖనాల్లో, కీర్తనలు, ప్రవక్తల విషయంలో నిర్ధారిస్తూ ఉన్నారు. వారు యేసు యొక్క పదాలు వారికి వివరించారు, వారు తాము అతని నుండి విన్న మరియు సేకరించిన. అదే సమయంలో, గొర్రెల కాపరులు తమ తప్పిపోయిన గొర్రెల కోసం చూస్తూ, ఆలయంలోని ప్రజలకు ప్రకటిస్తారు. సిలువవేయబడిన వానిలో ఆయన వారికి పూర్తి రక్షణను ఇచ్చారు. వారి సందేశపు కంటెంట్ రెండు చిన్న వాంగ్మూలలో స్ఫటికపరచబడింది: యేసు మెస్సీయ, మృతుని నుండి మృతులలోనుండి లేపబడినవాడు, మరియు ఇది నజరేన్ తిరస్కరించిన దైవిక రాజు, ఆయన దేవుని కుడిపార్శ్వమున పరలోకంలో ఈనాడు పాలించిన దైవిక రాజు. అపొస్తలులు భయపడ్డారు కాదు, కానీ యేసు క్రీస్తు అందరికీ ఏకైక ఆశ అని సాక్ష్యమిచ్చారు.

ప్రార్థన: ప్రభువా, నీ ప్రేమనుబట్టి నీవు కొట్టబడ్డావు, నీ తరువాత మీ అపొస్తలులు ఉన్నారు. నా పిరికిదశ మరియు నా హృదయ విభజన కోసం నన్ను క్షమించు. నీ ప్రేమకు నేను కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తాను. మనము వివేచనతో బోధకులకు బోధించుటకు, మరియు మీ జ్ఞానం మరియు అధికారంతో మూర్ఖులకు బోధించుటకు నడిపించుము.

ప్రశ్న:

  1. క్రైస్తవ సంఘము యొక్క కొనసాగింపుకు సంబంధించి ఉన్నత మండలి తీర్పు ఏమి సూచిస్తుంది?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 09, 2020, at 02:57 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)