Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Serbian":
Home -- Serbian -- Romans - 061 (The Secret of Deliverance and Salvation of the Children of Jacob)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bengali -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Hebrew -- Hindi -- Indonesian -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- SERBIAN -- Spanish? -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

Rimljanima - GOSPOD JE NAŠA PRAVEDNOST
Proučavanje Pavlove poslanice Rimljanima
2. DEO - BOŽIJA PRAVEDNOST JE NEPOKOLEBLJIVA ČAK I NAKON OKORELOSTI JAKOVLJEVIH POTOMAKA, BOŽIJIH IZABRANIKA (RIMLJANIMA 9:1 - 11:36)
5. Nada Jakovljeve dece (Rimljaniam 11:1-36)

d) Tajna izbavljenja i spasenja Jakovljevih sinova u poslednjim danima (Rimljanima 11:25-32)


RIMLJANIMA 11:25-32
25 Ne želim, braćo, da vam ova tajna ostane nepoznata, da ne budete uobraženi: deo Izraela je okoreo dok pagani ne uđu u punom broju, 26 i tako će se spasti sav Izrael, kao što je zapisano: "Sa Siona će doći Izbavitelj i od Jakova otkloniti svaku bezbožnost. 27 I ovo je moj savez s njima kad uklonim njihove grehe." 28 Što se evanđelja tiče, oni su Božiji neprijatelji radi vas; a što se tiče izbora, Bog ih voli zbog praotaca, 29 jer su Božiji milosni darovi i poziv neopozivi. 30 Kao što se, naime, vi nekad niste pokoravali Bogu, a sada vam se smilovao zbog njihove nepokornosti, 31 tako se oni sada, radi vama iskazanog milosrđa, ne pokoravaju da bi se i njima smilovao. 32 Bog je, naime, sve zatvorio u nepokornost da bi se svima smilovao.

Pavle primaoce njegove poslanice smatra braćom po krvi, a kroz ovu izjavu on priznaje da je Bog njegov Otac, kao što je i njihov. Sva razmišljanja, istraživanja i izveštaji o predestinaciji ne mogu teorestski biti ostvarena kroz pojam da je "Bog mnogo veći", već pred poznatim Bogom, Ocem našeg živog Gospoda Isusa Hrista, našeg svetog Oca koji je ispunjen ljubavlju i milosrđem.

Nakon ovog uvoda, Pavle govori o tajni koju nije razumeo sve dok mu je nebeski Otac nije jasno objavio. Zbog toga Pavle traži od svih pisaca komentara, propovednika i teologa da ne unose svoje filozofije po pitanju Jakovljevih sinova, već da pažljivo slušaju i čvrsto se drže Božije reči. Ko god propoveda svoje mišljenje rizikuje, zato što sebe smatra pametnim i razboritim, ali ubrzo skreće sa pravog puta; dok onaj koji se u molitvi črvsto drži Božije reči, i sluša reči Svetog Duha, postepeno raste u spoznanju tajni Božije ljubavi, ljubavi našeg nebeskog Oca.

Tajna o kojoj Pavle govori u vezi poslednjih vremena, sastoji se iz mnogo delova:

Okorelost Izraela je bila poput šatora napravljenog od debelog platna, koji sve koji sede pod njim štiti od sunčevih zraka, ali ih krije od očiju i ušiju drugih ljudi. Oni ne vide, ne čitaju i ne čuju, uprkos činjenici da su u mogućnosti to da čine (Jer. 16:9-10).

Ne svi, ali većina Jakovljevih sinova su okoreli. Isusovi učenici i apostoli, kao i prva crkva, iskreno su se pokajali pred Jovanom Krstiteljem. On ih je pripremio za dolazak Hristovog spasenja, tako da su oni živeli unutar njegove zajednice i doživeli su njegovu svetlost božanske slave.

Prema knjizi proroka Isaije, okorelost je započela 700 godina pre Hristovog dolaska (6:5-13), što je Isus očigledno potvrdio (Matej 13:11-15), a Pavle s tugom izneo u detalje (Dela 28:26-28). Ova okorelost se pretvorila u zajednički teror, kada su jevreji predali svog Cara da bude raspet, odbijajući da se Sveti Duh u njih nastani. Rimljani su ih, potom, prodali kao robove na sve strane sveta.

Okorelost jevreja se neće doveka nastaviti. Ono će trajati sve dok broj vernika iz drugih naroda ne bude bio konačan. Kada se dovrši pozivanje grešnika iz ostalih naroda, Gospod će pružiti jevrejima poslednju šansu za pokajanje i novo rođenje.

Ali, koji je to ceo Izrael koji će biti spasen u poslednje dane, o kom Pavle govori kao o jednoj uzbudljivoj temi u istoriji crkve i naroda? (Komentar: Trenutno istraživanje nema nikakve veze sa politikom. To je u potpunosti duhovno istraživanje.)

a) Danas, jedna četvrtian jevreja živi u Izraelskoj državi, dok je preostale tri četvrtine raštrkano u 52 zemlje.
b) Da li izjava "sav Izrael" ukazuje na religiozno pravoverne jevreje, ili na one liberalne jevreje koji ne mare za religiju?
c) Postoje druzi, hrišćani i muslimani koji žive u Izraelskoj državi i poseduju izraelski pasoš. Da li, onda, izjava "sav Izrael" podrazumeva i te ljude? Ne, oni sigurno nisu uključeni u tome.
d) Gospod je predskazao Isaiji da niko neće biti spasen iz Izraela osim svetog ostatka, govoreći: "ali kao hrast ili brest, kojima i kad zbace lišće ostaje stablo, tako će sveto seme biti njeno stablo" (Isaija 6:11-13); odnosno, ostatak od naroda će biti sveto seme, živa crkva Božija na zemlji. To pokazuje njihovu veru u Hrista, i njihovo spasenje.
e) Gospod je u svom otkrivenju objavio svom sluzi Jovanu da će njegovi anđeli zapečatiti dvanaest hiljada pojedinaca iz svakog izraelskog plemena. Stoga, neće čitava plemena, već samo potpuni broj izabranih, biti zapečaćeni. Danovo pleme se ne spominje u spisku dvanaest plemena, zato što je svojevoljno otpao od Božijeg saveza sa Mojsijem i njegovim narodom. Samo onih stotinu i četrdeset i četiri će biti zapečaćeno, dok ostatak naroda neće biti spasen.
f) Apostol Pavle piše u svojoj poslanici Rimljanima (2:28-29) da nisu svi jevreji uistinu jevreji, već da je jevrejin onaj koji je to iznutra, obrezan obrezanjem srca i nanovo rođen. Međutim, oni koje su majke jevrejke rodile, oni su jevreji na osnovu ljudskih prava, ali nisu jevreji u skladu sa duhovnom istinom, ukoliko nisu nanovo rođeni Hristovom krvlju i njegovim Svetim Duhom. Isus je Jovanu dva puta objavio u svom otkrivenju (Otkrivenje 2:9; 3:9) da neki jevreji uopšte nisu jevreji.
g) U evanđelju i Jovanovom otkrivenju, čitamo da će jevreji "gledati u onoga koga su proboli". Ovo proroštvo ukazuje na to da će se preostali ostatak obratiti u poslednjem trenutku prilikom Hristovog drugog dolaska.
h) Prorok Zaharije svedoči o tome da će Gospod izliti Duha milosti i molitve na dom Davidov i na stanovnike Jerusalima; i tada će gledati na njega koga su proboli (Zaharije 12:10-14). Ovo proroštvo ukazuje na pokajanje jevreja, i njihovu skrušenost u poslednje dane (Matej 23:37-39).

Sažetak: Ne smemo przopleto tvrditi ko je pravi Izrael u Hristovim očima. Sveto pismo nas uči da ovo ime ne ukazuje na političko telo ili neku određenu rasu, već prvenstveno na duhovnu istinu. U današnje vreme uviđamo da je na hiljade nanovorođenih ljudi među Jakovljevim sinovima sa Bliskog istoka, iz Evrope i Amerike, zaista izabrani narod i Hristovo duhovno telo. Mi ne znamo koliko će se još taj broj uvećati, ali znamo da oni, u svojim domovima, trpe krvava progonstva koja dolaze od antihrista. Međutim, Hrist će lično okupiti duhe mučenika, i poneti ih do svog svetog prestola (Otkrivenje 13:7-10; 14:1-5).Ko god duboko prodre u Pavlovu poslanicu Rimljanima (11:26-27) zapaziće da ova prorošta koja se tiču spasenja Jakovlejvih sinova pokazuju određene detalje:

a) Otkupitelj uklanja neveru i raspusnost od Jakovljevih sinova.
b) Svi primaju oproštenje greha u skladu sa novim savezom, kao što je objavljeno u knjizi proroka Jeremije (31:31-34). Ovo je pokazatelj novog saveza, koji je Isus sklopio sa svojim učenicima (Matej 26:26-28), i to obećanje se ispunilo.

Pavle je posvedočio o tome da je religiozni jevrejski narod postao neprijatelj evanđelja upravo zbog ovog novog saveza. Ova teškoća je, međutim, donela veliki dobitak prezrenim narodima, zato što su prepoznali spasenje kroz Hrista, i prihvatili su Božiju milost po veri.

Istovremeno, apostol paganima je potvrdio jevrejima, koji su bili neprijatelji crkve u Rimu, da ih Bog i dalje voli zbog vere njihovih praotaca, i odluka koje su u svojoj vernosti donosili. Na taj način, onaj kojeg je Bog odabrao ostaje i dalje bez ikakvog prekida među odabranima, čak i ako je sagrešio ili odbacio činjenicu da je izabran. Svi duhovni darovi i privilegije vere, koje je Bog dao verujućim pojedincima, pripadaju njegovoj neopozivoj vernosti (Rimljanima 11:29). Zato, nikada ne smemo sumnjati u to da smo izabrani i da je naš život posvećen, već moramo verovati Božijoj reči, kao što dete veruje rečima svoga oca.

U Rimljanima 11:30-31, Pavle ponavlja svrhu i cilj drugog dela njegove poslanice, imajući na umu otkupljenje Jakovljevih sinova. On nastoji da neprijateljima crkve u Rimu usadi u glavu ove principe:

a) znali ste da su vernici u prošlosti bili nevernici, nepokorni Bogu i grešnici.
b) Sada ste primili milost i milosrđe od Boga kroz Isusa Hrista i svoju veru u njega.
c) Sticanje ovog spasenja je postalo moguće zbog nepokornosti jevreja, i njihovog odbacivanja Sina Božijeg.
d) Stoga, jevreji su postali nepokorni i grešni zbog milosti koja je vama ukazana, koju ste prihvatili sa spasonosnom verom.
e) Kako bi i oni mogli da prime neograničenu milost.

Prema tome, ko god želi da razume drugi deo Pavlove poslanice Rimljanima, mora duboko da prodre u ove principe i da ih pretvori u molitve i molbe za ovaj izgubljeni narod, kako bi i oni bili spaseni.

Pavle je na genijalan način zapazio ove principe, i postavio ih je kao temelj svog obožavanja i slavljenja Boga. On je veličao Sveca zato što je dopustio da jevreji padnu u nepokornost i buntovnost, kako bi mogao ponovo na sve njih da se smiluje, ukoliko prihvate otkupljenje koje je pripremljeno za njih po veri (Rimljanima 11:32).

Pavle ne propoveda apsolutno izmirenje za svakog čoveka, i ne govori da će Bog spasiti sve grešnike u poslednje dane zbog njegove ljubavi i da će isprazniti pakao od hulnika koji žele ili ne žele da budu spaseni. Ovo je verovanje onih koji žele da Bog spasi Sotonu, pa se stoga klanjaju Sotoni, kako bi zajedno sa njim ušli u raj. Ovo je ništa drugo do zabluda i uobraženost, jer Bog je ljubav i istina, a njegova pravda je nedeljiva.

Pavle se nadao da će svi jevreji da se pokaju i budu spaseni verom u Spasitelja, dok je Isus bio mnogo realniji po tom pitanju. Na dan suda, On će reći svima koji ne vole siromahe, u skladu sa njegovim otkrivenjem: "Idite od mene, prokleti, u večni oganj koji je pripremljen za đavola i njegove anđele" (Matej 25:41). Jovanovo Otkrivenje takođe potvrđuje ovu zastrašujuću istinu (Otkrivenje 14:9-14; 20:10.15; 21:8).

MOLITVA: Oče naš na nebesima, mi se radujemo i srećni smo zato što su tvoja obećanja istinita i uvek se ostvaruju. Zahvalni smo ti na celom ostatku iz svakog plemena Jakovljevih sinova, koji su se iskreno pokajali, prihvatili Hristovo okajanje i prihvatili dar mira. Pomozi nama i našem narodu da živimo u sili tvog Svetog Duha, da u njegovoj sili budemo poslušni tvojim zapovestima, i da s radošću iščekujemo dolazak našeg ljubljenog Otkupitelja.

PITANJA:

  1. Zbog čega nas Božija obećanja nikada neće izneveriti, nego će trajati doveka?
  2. Ko predstavlja sav duhovni Izrael?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on October 25, 2012, at 10:57 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)