Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Hausa":
Home -- Hausa -- John - 106 (Jesus arrested in the garden)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- Dioula? -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- HAUSA -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YAHAYA - RUHAN SANTA A DUHU
Nazarin cikin Bisharar Almasihu bisa ga Yahaya
SASHE NA IV - Hasken Shawo Kan Duhu
A - Taron Daga Kama Zuwa Binne (Yahaya 18:1 - 19:42)

1. An kama Yesu cikin gonar (Yahaya 18:1-14)


YAHAYA 18:1-3
1 Da Yesu ya faɗi wannan magana, sai ya fita tare da almajiransa a hayin Kidron, inda akwai wani lambu, inda ya shiga tare da almajiransa. 2 Yahuza kuwa, wanda ya bashe shi, ya san wurin, domin Yesu yakan sadu da almajiransa a can. 3 Yahuza kuwa ya ɗauki soja da shugabanni daga manyan firistoci da Farisiyawa, suka zo can da fitilu, da fitilu, da makamai.

Yesu ya yi magana da ubansa cikin addu'a, yana bada ransa cikin hannun Allah, da manzanninsa da mabiyansa. Da wannan sallar ta'aziyya ya kammala kalmominsa, ma'aikatun da salloli. Sa'an nan kuma ya shiga wani sabon mataki na fama da wahala don cika aikinsa kamar Ɗan Rago na Allah wanda ke haifar da zunubin duniya.

Saboda haka sai ya shiga gonar da ke kewaye da shi a Dutsen Zaitun a kogin Kidron a inda ake zubar da ruwan inabi. Wannan wani wuri ne na mafaka da kuma komawa baya da shi da almajiransa suka koma, kuma inda ya yi yawa barci.

Yahuza ya san wannan ɓoye na ɓoye, kuma ya sanar da Yahudawa Yahudawa a wurin Yesu. Sun yi farin ciki kuma suka tara masu gadi da wakilan Farisiyawa. Ba su da ikon kama kowa da dare ko ɗaukar makamai, sai dai tare da yarjejeniyar sarakunan Romawa. An sanar da gwamnan. Shugabannin Yahudawa ba su yarda da bayanin Yahuda ba, amma sun matsa masa ya jagoranci kamfanin ya kama Almasihu. Saboda haka, Yahuza bai zama maci ne kawai ba har ma ya ba da Yesu ga maƙiyansa. Allah ya hana ya yarda da Ɗansa ya ɗauki kamannin mai cin amana ko mugunta. Allah yana bisa irin wannan rashin kyau.

YAHAYA 18:4-6
4 Yesu kuwa, da yake ya san duk abin da yake aukuwa ga shi, ya fita ya ce musu, "Wa kuke nema?" 5Sai suka amsa masa suka ce, "Yesu Banazare." Yesu ya ce musu, "Ni ne "Yahuza ma, wanda ya bashe shi, yana tsaye tare da su. 6 To, a lokacin da ya ce musu, "Ni ne," suka koma baya, suka fāɗi ƙasa.

Ba mu da masaniya game da yadda 'yan harin suka shiga cikin gonar. Suna yiwuwa suna da lantarki masu yawa don gano shi idan ya yi tunanin kubuta. Yesu yana da zurfin addu'a kuma almajiransa suna barci. A cikin addu'ar ya lura kamfanin yana tare da mai cin amana. Bai yi wata matsala ba, ko da yake ya san abin da yake jiransa a cikin hukunci da azabtarwa. Ya san komai da biyayya ga Uban. Ya tashi ya mika wuya ga kamfanin samarwa; da girma da girmamawa. A gaskiya, ba Yahuza wanda ya mika wuya ga Yesu ba, amma Ubangiji wanda ya bada kansa dominmu.

Ya tambaye su, "Wane ne kuke neman?" Lokacin da suka furta sunansa, sai ya amsa da kalmomin allahntaka, "Ni ne". Duk wanda yake da hankali na ruhaniya zai fahimci cewa a cikin Yesu, Allah yana tsaye cikin mutane yana gaya musu abin da Allah ya fada wa Musa, "Ni ne". "Shin kuna son ku kashe mai ceton ku? Ni ne, ku kula da abin da kuke yi, ni ne Mahalicci da mai karɓar fansa, tsaye a gaban ku."

Duk da haka, Yahuza yana tsaye a kusa da shi, waɗannan kalmomi sun soke zuciyarsa. Wannan shi ne karo na ƙarshe da aka ambaci shi cikin bisharar Yahaya. Yahaya ba ya ambaci gashin Yahuda ko yadda ya kashe kansa ba. Babban damuwa na Yahaya shi ne Yesu, wanda yake nunawa a gaban abokan gabansa. Wannan yardar kaina da mika wuya a cikin tawali'u ya jawo zuciyar Yahuza don Yesu yana shirye ya mutu. A wannan lokacin, Yahuza da kamfanin sun koma baya saboda mamaki. An sanye su ne don yaki don kama mutumin. Anan yana kusa da su tare da girmamawar babban firist a ranar kafara, yana cewa, "Ni ne wanda kake so." Sai suka fāɗi ƙasa, Yesu kuma ya iya yashe su, amma ya ci gaba da tsayawa a gaban su.

YAHAYA 18:7-9
7 Sai ya sāke ce musu, "Wa kuke nema?" Suka ce, "Yesu Banazare." 8 Yesu ya amsa musu ya ce, "Na faɗa muku, ni ne. In kuwa ku neme ni, to, bari waɗannan su tafi. "9 Wannan kuwa domin a cika maganar da ya faɗa," Daga waɗanda ka ba ni, ban rasa kome ba."

Almasihu ya mayar da hankalin masu jefa kansa ga kansa. Wasu suna fita don kama almajiransa, amma Yesu ya yi ƙoƙari ya kāre su, yana fuskantar abokan gabansa, yana riƙe da kirjinsa. Shi ne makiyayi mai kyau wanda ya ba da ransa domin tumaki, kuma ya umarci sojoji su bar 'yansa kadai. Matsayinsa ya girgiza su, kuma sun bi umurninsa. Ya sake cewa, "Ni ne", kamar dai in ce, "Ni ne Gurasa na Rayuwa, Ni ne hasken duniya, Ni ne ƙofar, Mai Sarkayi Mai kyau, Hanyar, Gaskiya da Rayuwa. Ni ne mai ceto wanda aka zaɓa. "A cikin jikin mutum Allah yana tsaye a gabanku." Sunan "Yesu" na nufin, Allah yana taimakawa da cetonsa. Wannan taimakon Allah ya ƙi Yahudawa. Ba su so mai ƙasƙantar da ƙasƙancin Nazarene a matsayin Almasihu.

YAHAYA 18:10-11
10 Saboda haka Bitrus Saminu yana da takobi, ya ɗebo shi, ya bugi bawan babban firist, ya fille masa kunnensa na dama. Sunan bawan Malkisu ne. 11 Sai Yesu ya ce wa Bitrus, "Ka zare takobin a cikin kubensa. Kofi wanda Uba ya ba ni, ba zan sha ba?"

Bitrus bai fahimci Ubangijinsa ba, ko ya kula da maganarsa. Ya bar barci, ya farka, har yanzu yana dusar. Ya lura da sojoji kuma ya yi fushi, yana jan takobinsa, wanda Yesu ya ƙyale shi ya ɗauka. Wannan ya tashi ya bugi bawan babban firist ba tare da umurnin Ubangijinsa ba. An yanke kunnen bawan. Yahaya kawai ya gaya mana wannan bayan Bitrus ya mutu sosai.

Yahaya ya nuna muhimmancin umurnin Yesu ga almajirinsa don mayar da takobi a cikin suturarsa, daina gujewa da jini, ya kuma hana kama kowane almajiri.

Sa'an nan kuma Yesu ya yi magana da almajiransa ƙoƙon fushin Allah wanda ya karɓa kamar yadda ya yi addu'a. Sabili da haka, mun karanta wannan a matsayin abin da ya shafi tunani na ruhaniya wanda yake faruwa a cikin ran Ubangiji kafin kama shi. Mun gane cewa yana shirye ya yi fushi da wannan fushin, yana ɗauke da hukunci a cikin mutuminsa a gare mu. Wannan kofin ya zo ne daga hannun Ubansa. Saboda haka Ya daukan abin da yake mafi muni daga wurin wanda yake ƙaunar. Wannan ba zai iya ɗaukar ba sai da ƙauna, domin Uba da Ɗa suna cikin fansa na bil'adama. Gama Allah yayi ƙaunar duniya har ya ba da makaɗaicin Ɗansa.

ADDU'A: Muna bauta maka, ya Uba, saboda ƙaunarka fiye da fahimtarmu. Ka ba da Dan ka mana. Muna bauta maka, ya Dan, saboda jinƙanka da girman kai da shirye-shirye don mutuwa. Ba ku gudu daga gonar ba, amma kuna kare almajiran ku, ku sallama wa magabtan ku. Muna gode don kin kin kanka, don jin dadinka da kuma amincinka.

TAMBAYA:

 1. Mene ne ma'anar wahayin Yesu game da kansa ga abokan gaba a ƙofar gonar?

JARRABAWA - 6

Ya ku mai karatu,
aika mana amsoshi daidai zuwa 15 daga cikin wadannan tambayoyi 17. Za mu aiko muku da wannan jerin binciken.

 1. Yaya Yesu ya zama Gaskiya mai gaskiya?
 2. Me yasa muke cikin Yesu da shi cikinmu?
 3. Ta yaya Yesu ya sa waɗanda suke bayin zunubi su zama ƙaunataccensa?
 4. Me yasa duniya take ƙi Kristi da 'yan'uwansa?
 5. Ta yaya Allah yake fuskantar duniya da ya gicciye Almasihu?
 6. Me ya sa duniya ta ƙi waɗanda suka gaskanta da Kristi?
 7. Menene Ruhu Mai Tsarki ke aiki a duniya?
 8. Ta yaya Ruhu Mai Tsarki yake aiki a ci gaban duniya?
 9. Yaya Allah Uba yake amsa addu'o'in mu cikin sunan Yesu?
 10. Me yasa kuma yaya Uban yake ƙaunarmu?
 11. Mene ne ainihin tunani a farkon ɓangaren addu'ar Yesu?
 12. Menene muhimmancin bayyanar sunan Uba ta wurin Yesu?
 13. Menene kariya a sunan Uba yana nunawa?
 14. Ta yaya Yesu ya tambayi Ubansa ya hana mu daga mugunta?
 15. Menene Yesu ya roƙa daga Ubansa don amfanin mu?
 16. Mene ne taƙaitaccen addu'ar Babban Firist da Yesu ya faɗa?
 17. Mene ne ma'anar wahayin Yesu game da kansa ga abokan gabansa a ƙofar gonar?

Kada ka manta ka rubuta sunanka da cikakkun adireshin a fili akan takardar shaidar, ba wai kawai a kan envelope ba. Aika shi zuwa adireshin nan:

Waters of Life
P.O.Box 600 513
70305 Stuttgart
Germany

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on November 23, 2019, at 04:43 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)