Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 070 (Practical Result of the Knowledge that Christ is coming again)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 3 - ANG PAGKAMATARONG SA DIYOS MAKITA DIHA SA KINABUHI SA MGA SUMOSONOD NI KRISTO (Roma 12:1 - 15:13)

7. Ang praktikal nga resulta sa kahibalo nga si Kristo mobalik pag-usab (Roma 13:11-14)


ROMA 13:11-14
11 Nasayod kamo unsa nang taknaa karon. Mao na kini ang panahon nga angay kamong magmata. Kay mas duol na karon ang atong kaluwasan kay sa pagsugod ta sa pagtuo. 12Hapit na matapos ang kagabhion ug duol na ang kabuntagon. Busa isalikway ta ang mga buhat nga iya sa kangitngit ug isul-ob ta ang armadura ingon nga mga sundalo nga iya sa kahayag. 13 Magbinuotan kita sa atong pagkinabuhi ingon nga mga tawo nga anaa sa kahayag – dili sa hilabihang paghudyaka ug paghuboghubog, ni sa pakighilawas o sa kalaw-ayan, ni sa pagpakig-away o sa pagkamasinahon. 14 Hinunoa, isul-ob ang Ginoong Hesu-Kristo ingon nga armadura ug ayaw kamo padaog sa inyong lawasnong kaibog.

Ang apostol naghisgot sa iyang sulat nga ang iglesia sa Roma usa sa mga naghulat sa dili mapugngang pagbalik ni Kristo. Ang mga magtutuo nasayod sa mga sinyales sa kataposang mga adlaw, ug ang gigikanan sa gahom sa espiritu sa antiKristo sa Romanong Cesars. Gilauman nila ang mahimayaong pag-abot sa Anak sa Dios, ug sa ilang pagkayab ngadto sa langitnong puloy-anan.

Ang apostol naghangyo sa mga sumusunod ni Kristo nga magmadasigon sa espiritu, aron maila nila ang estado sa ilang espirituhanong pagkinabuhi, ug ang pag-ila sa kompletong kaluwasan, nga nagsugod sulod kanato uban sa pagpuyo sa Balaang Espiritu isip garantia sa atong kaluwasan. Iyang gipahinumdom kanato ang dili mapugngang pagbalik ni Kristo aron bistihan kita sa hingpit niyang gahom, himaya, ug kaluoy. Ang kagabhion sa kalibutan duol na matapos, ug ang banagbanag nagpasabot sa bag-ong adlaw kansang kahayag nagadan-ag. Niining tanan, giila ni Pablo nga ang atong pagkinabuhi usa ka pagpangandam alang sa pagtungha sa eternidad, diin gipakita diha sa pagkahiusa sa Amahan, Anak, diha sa gahom sa Balaang Espiritu.

Tungod niini nga kahibalo, ang apostol nag-ingon: “isalikway ang buhat sa kangitngit, ug isul-ob ang armadora sa kahayag. Ayaw na pagpakasala. Isul-ob ang kinaiyahan ni Kristo diha sa gahom sa iyang Espiritu”. Kini nga pagkapukaw nagpasabot sa pagsalikway nato sa buhat sa kangitngit sa atong kinabuhi, ug ingon man sa mga kasimbahanan. Ang Ebanghelyo ug ang mga bunga sa Balaang Espiritu makita sa atong mga kinabuhi bisan sa atong mga pagsulay.

Nasayran ni Pablo ang kinabuhi sa mga tawong wala makaila sa Dios, kinsa ulipon sa ilang kaugalingong gusto ug kaulag susama sa mga hayop. Nagkinabuhi sa unodnong tinguha sama pagpabusog sa ilang tiyan, paghuboghubog, ug pagpatuyang sa gusto bisan sa kinaiyahang puno sa kasuko, kasina, ug kayugot. Dili tinuod ang gugma kong walay Ginoo, kay gawas niini ang pagbati gamhan sa daotan, hugaw, ug tig-a; ug nagtinguha lamang sa kaugalingon, ug abusado sa kahuyang sa uban pabor kaniya.

Kining kinaiyahan sa kangitngit nasinati ni Pablo, sama nga nasinati usab niya ang bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. Busa giawhag niya ang katawhan sa Roma sa dili lamang magmalig-on sa patuo kang Kristo, apan ikinabuhi gayod si Kristo sa Espiritu. Ang pagkinabuhi kang Kristo mao ang pagpakita sa iyang kinaiya, paglakawng masinugtanon sa iyang kamandoan, magpailalum sa Iyang Espiritu aron magmabungahon siya sa Espiritu.

Pangutan-on ko ikaw igsoon: Naa ka na ba kang Kristo, o anaa pa sa imong kaugalingong gusto, dili sa Ginoo? Gihatagan ka nag kagawasan ni Hesus sa pagkamapahitas on, pagkahakog sa bahandi ug unodnong kaulag. Ang pagpakigbugno tali sa Balaang Espiritu, sa unod, daotang hunahuna mahinungdanong pagpangandam alang sa pagbalik ni Kristo.

Tungod niini, ang apostol nag-awhag sa mga Kristohanon sa pagsul-ob sa armadora sa espiritu; dili lang sa pagpakigbugno sa mga kaaway, apan sa pagbatok sa mga tentasyon sa unodnong kaulag, ug magpapuno sa gugma ug pagkabalaan ni Kristo.

PAG-AMPO: O langitnong Amahan, giila namo ang imong pagkagamhanan tungod sa dakong buhat nga gihimo sa imong Anak nga si Hesus sa among mga kinabuhi. Tabangi kami sa pagkinabuhi diha kang Kristo pinaagi sa imong Balaang Espiritu, aron mahugtanon kami sa pagtuo, maadamon sa pagbalik ni Cristo, among Manluluwas ug Ginoo sa tanan.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang mga kinaiyahanga maghatod kanato sa kahibalo sa dili mapugngang pag-abot ni Kristo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:39 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)