Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 069 (Summary of the Commandments Concerning Men)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 3 - ANG PAGKAMATARONG SA DIYOS MAKITA DIHA SA KINABUHI SA MGA SUMOSONOD NI KRISTO (Roma 12:1 - 15:13)

6. Ang sumada sa kamandoan alang sa katawhan (Roma 13:7-10)


ROMA 13:7-10
7 Busa bayad kamog buhis – buhis sa inyong pagka molupyo ug buhis sa inyong kabtangan, ug ipakita ang inyong pagtahod ug pagpasidungog kanilang tanan, 8 Ayaw pagapos sa utang gawas sa utang sa paghigugmaay. Ang nahigugma sa iyang isigkatawo nakatuman sa Balaod. 9 Ang kasugoan nga nag-ingon, “Ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog,” kining tanan ug uban pa, nalangkob sa usa ka sugo, “Higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon.” 10 Ang nahigugma sa iyang isigkatawo dili gayod makaako paghimog daotan sa iyang isigkatawo. Busa ang paghigugma mao ang katumanan sa Balaod.

Ang rehimen ug panalapi sa estado sa Roma wala tagai ug pagtagad sa mga magtutuo sa kapanahonan ni apostol Pablo, tungod sa kagamay sa polulasyon sa Kristohanon, ug wala kiniy impluwensya sa lehislasyon sa estado. Busa, gimandoan sa apostol ang mga Kristohanon sa pagbayad sa buhis sa walay panglimbong, sa pagtuman sa mga balaod ug regulasyones, ug sa pagrespeto sa mga departamento sa gobyerno, ilhong ang pag-ampo sa mga makasasala ug sa mga otoridad ilahang katungdanan aron ang mga pangulo sa estado adunay kaalam ug kaangayan sa pangdumala sa gobyerno. Apan taliwas ang nahitabo kay ang Romanhong estado misupak kang Kristo, ug mimando pa kining ipapatay ang tanang Kristohanon nga dili mosimba kang Cesar, ngani gihimo silang bahog sa mga gutom nga mga mananap sulod sa ilang pampublikong estadiyum.

Mismo si Pablo natawong Romanhon. Giila niyang iyang responsibilidad sa ilang gamhanang estado, ug buot niyang gamiton ang mga pulong ni Kristo: Ihatag kang Cesar ang iya ni Cesar, ug sa Dios ang iya sa Dios”. Kabahin sa iglesia, giila niyang ang balaod ni Kristo labaw kaysa tananga kabutanong konstitusyones, tungod kay si Hesus miingon: “Maghatag ako kaninyog bag-ong sugo; nga maghigugmaay kamo sa usag-usa; ingon nga ako nahigugma kaninyo, nga usab kamo maghigugmaay sa usag-usa. Niini, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an. kon maghigugmaay kamo sa usag-usa” (Juan 13:34-35)

Matag Kristohanong nahiguma sama sa paghigugma ug pag-alagad ni Jesus sa iyang mga disipulo nakatumang sa kasugoan ni Jesus. Kining balanong gugma mao ang konstitusyon ug ordinansa sa iglesia, ug ang Balaang Espritu ang naghatag kagahom ug katumanan niini. Ug sa samang paagi, wala giwala ni Kristo ang kamandoan ni Moses: “ Higugmaa ang imong igsoon sama sa imong kaugalingon” (Levitico 19:18)

Gipasabot ni Pablo kining kasugoan pinaagi sa ikaduhang bahin sa Napulo ka mga Kasugoan, nga nagingon: Ayaw kasuko, o pagpatay . Ayaw pagpanapaw. Ayaw pagpakasala. Ayaw pangawat, Ayaw pangibog sa kaadunahan sa uban, apan makontento ka sa gasa sa Dios kanimo. Ang pagtamod aning mga ordinansya maoy mohingpit sa kasugoan sa paghigugma sa imong igsoon.

Ang apostol wala magsulti pinaagi sa gibati o pagkahanas sa mga pulong, apan iyang gipasabot nga ang paglikay sa pagpanapaw mao ang una ug labing importanteng lakang sa pagkinabuhi sa matuod nga gugma. Iyang gisugyot nga ang balaang gugma, agape, maoy mopatigbabaw sa tawhanong gugma, eros.

Ang matuod nga gugma dili naggumikan sa kahakog, apan sa pagtagad sa nanginahanglan ug pag-alagad una kanila. Samtang nanginlabot kita sa mga kagul-anan, problem, ug pag-antos sa uban, kinahanglan dili kita ang hinungdan sa ilang kagul-anan, problema, o kalisdanan, apan hinuon motabang kanila sa ilang mga kabug-aton, mohupay sa ilang mga kaguol, ug mosuporta sa ilang mga panginahanglan.

Ang pangutana, “kinsa ang imong silingan?” ang natubag na ni Kristo. Ang buot nya ipasabot dili ang relasyon sa dugo, apan kinsa kadtong naila ug nasuod mo nga nanginahanglan kanimo. Kini usab naglakip sa komunikasyon sa mensahe sa ebangelyo ngadto sa uban, tungod kay “Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay wala nay laing ngalan sa tibuok kalibotan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga makaluwas kanato.” (Buhat 4:12)

PAG-AMPO: O Ginoong Hesu-Kristo, gisimba ka namo tungod kay imong gihatagan ang imong iglesia ug bag-ong kasugoan, ug gihatag mo kaniya ang gahom sa Balaang Espiritu aron mahingpit kini. Pasayloa kami sa among dili pagkamatarong ug katig-a sa among kasingkasing. Tabangi kami sa pagsabot sa among mga higala, nga among ginaampo, nga imong panalanginan sa ilang trabaho nga ilang panginabuhian; ug tudloi kami sa pag-alagad sa tanan bisan asa mo kami ibutang.

PANGUTANA:

  1. Giunsa ni Pablo pagpanudlo sa kasugoan: “Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon”?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:38 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)