Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 071 (Problems of the Church of Rome)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 3 - ANG PAGKAMATARONG SA DIYOS MAKITA DIHA SA KINABUHI SA MGA SUMOSONOD NI KRISTO (Roma 12:1 - 15:13)

8. Ang kasagarang mga problema sa iglesia sa Roma (Roma 14:1-12)


ROMA 14:1-12
1 Dawata ninyo ang huyang sa pagtuo sa walay pagpakiglalis kaniya. 2 May nagtuo nga mahimo nila pagkaon bisag unsa, apan ang huyang sa pagtuo mokaon lamang ug utanon. 3Ang mokaon bisag unsa dili angay maghukom sa tawo nga utanon ray kan-on; ug ang tawo usab nga utanon ray kan-on, dili angay maghukom sa tawo nga mokaon bisag unsa, kay gidawat na siya sa Dios. 4 Kinsa ka man nga maghukom sa sulugoon sa laing tawo? Ang iyang Agalon mao ray maghukom kon nakatuman ba siya sa iyang katungdanan o wala ba. Makatuman gayod siya kay motabang man kaniya ang Ginoo. 5 May naghunahuna nga adunay adlaw nga mas balaan kay sa ubang adlaw, samtang ang uban naghunahuna nga parihas kabalaan ang tanang adlaw. Libre ang matag usa sa pagsunod hain niini ang hugot niyang gituohan. 6 Ang naghunahuna nga mas balaan ang usa ka adlaw kay sa ubang adlaw nagpasidungog sa Ginoo; ang mokaon bisag unsa, nagbuhat niini sa pagpasidungog sa Ginoo, ug nagpasalamat man siya sa Dios tungod sa kalan-on. Ang nagdumili sa pagkaon sa ubang butang nagbuhat usab niini aron pagpasidungog sa Ginoo, ug nagpasalamat usab siya sa Dios. 7 Kay walay usa kanato nga magkinabuhi ug mamatay alang lamang sa kaugalingon; kon buhi kita, ang atong pagkabuhi alang sa Ginoo; 8 ug kon mamatay, alang usab kita sa Ginoo. Busa buhi kon patay iya kita sa Ginoo. 9 Kay si Kristo namatay ug nabanhaw aron mahimo siyang Ginoo sa mga buhi ug sa mga patay. 10 Busa nganong maghukom ug magtamay man kamo sa inyong isigkamagtutuo? Moatubang kitang tanan sa Dios aron hukman niya. 11 Kay ang Kasulatan nag-ingon, “Tungod kay buhi ako, nag-ingon ang Ginoo, moluhod ang tanan sa akong atubangan, ug ang tanan magdayeg sa Dios.” 12 Busa ang tagsatagsa kanato maghatag ug husay sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios.

Adunay panaglahi sa pagsabot sa mga sumusunod ni Kristo kabahin sa unsa ang gidili, ug ang gitugot, tungod sa pagtulon-an ni Kristo ug sa pagtulon-an sa balaod sa Daang Tugon. Maong adunay panaglahi sa huna huna tali sa kasimbahanan. Ang uban supak sa pagkaon sa karneng baboy, Apan si Hesus miingon: “Dili tanang mosulod sa baba makahugaw sa tawo; kondili kadtong mogawas sa baba niini…tungod kay naggikan kini sa kasingkasing diin anaa ang kadaotan sa hunahuna, pagpatay, pagpanapaw, kaulag, pangawat, pagsaksig bakak, ug pagpasipala. Mao kini ang makahugaw sa tawo”. Hinuon, ang pagkaon sa karneng baboy dili makaayo sa lawas sa tawo, apan dili sa iyang espiritu.

Ang ubang Kristohanon nanigarilyo ug hookah o sigarilyo, samtang alang sa uban kini dakong sala. Tinuod nga ang pagpanigarilyo makadaut sa tawo bisan ngadto sa uban nga makahinlok sa aso niini, mao nga gidili kini kay makadaut sa lawas. Mao nga ang sigarilyo mismo dili sala, pero siya nga nagapanigarilyo ang makasasala.

Ang uban nagdili sa alcohol ug druga, ug husto sila, kay kining mga bisyoha ang moulipon sa tawo nga naggamit niini. Busa likayan ta ang druga ug alcohol. Mahimong moinom ug gamay sa alcohol kong pagpanambal ang tuyo. Apan mas labing maayo ang hinlo ug priskong tubig nga gihatag sa Dios kanato. Maoy angay imnon.

Ang nag-unang pangutana sa mga kasimbahanan sa panahon ni apostol Pablo: “Angayan bang mokaon sa pagkaon nga gihalad sa mga diosdios?” kay ang uban nagakaon niini, samtang ang uban dili makadawat niini. Si Pablo miingon nga sakto ang matag panig kay kadtong mga pagkaong gihalad sa mga diosdios dili espiritu kondili unod. Midugang siya nga ang uban nagtuo nga kadtong pagkaona ubos sa mahugaw nga espiritu. Apan kini apil na sa kaluwasan nga gihatag ni Hesus. Dili na kita ubos sa balaod, apan gawasnon na diha kang Hesus.

Ang ubang magtutuo nagbalaan sa Sabado, uban sa Biyernes, ug ang uban sa Domingo, si Pablo miingon: Sakto silang tanan, kay si Hesus wala nagbalaan ug mga adlaw, apan sa katawhan. Busa, ang pag-ampo ug pagsimba sa Dios mahimo bisan unsang adlawa o oras, kay wala kini nalimitahi sa usa ka adlaw, o panahon, apan mahimong buhaton matag adlaw sa tanang panahon.

Ang matag membro sa iglesia kinahanglang dili maghukom o magtamay sa usag-usa. Si Hesus miingon: “Ayaw paghukom, aron ka usab hukman”. Busa, kinsa katong hamtong na sa patuo dili motamay ngadto sa mga bag-ohan, kondili magpakita ug gugma kanila. Alalayan ang mga bag-ohan sa pagtuo, dasigon ug tabangang motubo sa kaalam sa Dios. Sa samang paagi usab, ang mga bag-ohan, dili maghukom sa mga hamtong na sa pagtuo, apan mohigugma ug morespeto kanila kay silang tanan gihigugma ni Hesus.

Sama sa gipamatud-an ni Pablo, “dili na kita ang nagpuyo kanato apan gitugyan na nato ang atong kaugalingon kang Ginoong Hesus sa hingpit hangtod sa hangtod. Busa, bisan kita buhi o patay, sa atong pagkaon og pag-inom, iya kita sa Ginoo kinsa naghatag sa nabanhaw niyang kinabuhi aron mopuyo kanato”.

Samtang ang espiritu sa pagdinaotay naglihok sulod sa iglesia, si Pablo nagpasidaan sa mga mahuyang ug sa mga lig-on sa pagtuo, sa pag-ingon: Pagbantay, kay ang tanan moatubang sa labawng maghuhukom. Dili ka maghukom sa uban, apan hukmi imong kaugalingon. Isugid imong sala, ug batoki kini sa ngalan ni Kristo. Kon nagtinguha ikaw pagtabang sa uban nga maluwas sa ilang kasal-anan, buhata kini sa maligdong nga pulong uban sa gugma pinaagi sa mga pag-ampo, hinumdoming dili ka labaw sa pagkamatarong sa uban. Tinguhaa nga walay mga magtutuo nga mapandol sa ilang pagtuo tungod kanimo.

PAG-AMAPO: O langitnong Amahan, diha sa imong pagkabalaan ug pagkalabing gamhanan ug labing mahigumaon, giila namo ang among pagkawala. Pasayloa kami sa among kakulangon, ug tabangi kami nga dili maghukom sa uban. Pun-a kami sa imong gugma aron magmahigugmaon kami sa tanan, ug makapaubos kami sa among kaugalingon.

PANGUTANA:

  1. Unsay inyong hunahuna o ikasulti kon adunay sumusunod ni Kristo nga lahi ug panghunhuna sa mga dili mahinungdanong butang sa kinabuhi?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:40 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)