Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 012 (The Wrath of God against the Nations)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 1 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS Naghukom sa mga makasasala ug Nagpahitarong ug Nagbalaan sa mga tumotuo ni kristo (Roma 1:18 - 8:39)
A - ANG TIBOUK KALIBUTAN NAHILALUM SA PAGTABYOG SA DAOTAN, UG ANG DIOS MAGHUKOM SA TANAN PINAAGI SA PAGKAMATARONG (Roma 1:18 - 3:20)

1. Gipadayag ang kasuko sa Dios sa tibuok kalibutan (Roma 1:18-32)


ROMA 1:24-25
24 Tungod kay ang tawo ingon man niini kabuang, gipasagdan sila sa Dios nga magbuhat sa malaw-ayng mga butang nga gitinguha sa ilang kasingkasing ug gibuhat nila ngadto sa ilang isigkatawo ang salawayong mga butang. 25 Gituis nila ang kamatuoran mahitungod sa Dios ug gisimba nila ug gialagaran ang mga binuhat sa Dios inay ang Mangbubuhat, nga mao untay angayan daygon sa walay katapusan! Amen.

Sa Bersekolo 24 gipakita ang unang hugna sa pagpadayag sa kasuko sa Dios. Ang balaang Manghuhukom mibiya sa tanang nakaila niya apan wala mipasidungog kaniya, ug sila nahulog sa kalaw-ayan sa ilang kasing-kasing. Nabuta ilang espiritu ug wala sila misunod. Wala na nila nakita ang Dios isip sentro sa kalibutan, apan ang ilang kaugalingon maoy ilang gisentro; ilang pagkama-akoakoon nagsugod sa walay paghigugma sa Dios. Tungod niini, ang direksyon sa ilang kinabuhi nautro, ug sa katapusan sa ilang kinabuhi kini napuno sa espiritu sa ilang kaugalingon, kaysa Dios. Nabuhi sila sa mga law-ay nga makalingaw nila ug paghimakak nga anaa ang Dios.

Sa dihang ang kabubut-on sa tawo nagapos sa kalaw-ay, nan ang sala dili lamang kini teoriya, apan sa pagbuhat, tungod kay halos ang mga sala nabuhat gawas sa iyang lawas human ang lawas nahugawan. Imong konsensya baya nakigbatok sa mga mahugaw nimong hunahuna, apan tungod sa pagbuhat sa sala, imong gihugawan ang imahe sa Dios kanimo. Imong lawas usa ka templo sa Balaang Espiritu, ug unsang sala batok sa imong lawas usa ka panamastamas sa templo sa Balaang Espiritu, kini mahitabo pinaagi sa walay paghatag ug dungog ug pagtamay sa imong lawas, nga gihimo sa imahe sa Dios.

Adunay ang-ang sa pagkahugaw. Kung ang tawo mopalayo sa Dios, mawala kaniya ang mayoo, ug iyang himoon ang dili-itugot nga gitugot, iyang tuison ang kamatuoran sa Dios, kini usa ka pasiuna sa pagkawala sa konsensiya tungod sa sala. Ang Hiwi nga tawo walay pagbati, unya mandalahig pagayod sa uban, ug siya ulipon sa iyang kaugalingon nga kalaw-ayan. Unsa kalawom ang kadagatan sa pagtintal, ang pagkatampalasan sa lawas ug kalag, ug ang pagtunglo sa kinabuhi nga walay Espiritu sa Dios! Ang sala murag tam-is ug maayo sa pagsugod, apan sa pagbuhat na niini, mabati ang kaluod, ug maulaw kita sa atong kaugalingon. Sa susamang paagi daghan ang makurat ug maulawan sa dihang ang ilang mga hugawng binuhatan ipadayag sa Katapusang Paghukom.

Ang unod sa sala dili ang kadaotan, apang ang sayup nga pagsimba. Ang pagpalayo sa Dios makahugaw sa sulod sa tawo,sa panahon nga siya mitalikod sa Ginoo, siya nagpuyo nga walay direksyon. Kung kinsa ang wala mi-ila sa Dios mapugos ug himogdiosdios sa iyang kaugalingon, tungod kay dili siya makapuyo nga walay direksyon. Apan, ang tanang diosdios sa tawo dili tinuod, mawala, ug minugna lamang. Kung ang tawo lamang maka-ila sa kinabuhi nga walay katapusan! Dili na unta siya ma-ulipon sa salapi, mga espiritu, mga libro ug mga tawo.

Adunay Usa, nga takus sa atong pagdayeg ug katahuran. Siya ang Makagagahum; nga kung wala siya walay mahitabo, ang Nasayod sa Tanan ug Maalamon; ug maluluy-on sa tanang niyang binuhat. Himoa nga ang pagdayeg anaa pirmi sa atong mga ba-ba, tungod kay siya gibayaw ug dili masayop, ug walay dili kamatuoran niya. Ang Iyang gugma bag-o kada buntag. Iya pagkamapadayonon dako. Dili siya mamatay o magbag-o, kita iyang gi-ampingan sa dilimabuntog nga pailob. Kung ang tanang tawo mobalik lang unta sa ilang Mangbubuhat aron sila makakita ug sumbanan sa ilang kinabuhi, makakita ug angayan nga higugmaon, ug puntingon nga paglaum.

Gitapos ni Pablo iyang pulong nga ang Mangbubuhat bulahan hangtod sa kahangturan sa pulong nga “Amen”, nga iyang pagbat-bat murag pag-ampo ug testimonya. Ang gipasabot sa pulong nga “Amen” mao ang “Hinaot pa unta”. Sa tukma, pagkatinuod, ug adunay kasigurohan, ang Dios walay ikatandi. Maayo unta ang kadiosnon sa Ginoo maoy pinakatumong sa atong hunahuna, plano ug buhat nga ang atong kinabuhi ug hunahuna mahimong limpyo. Ang kalibutan nga walay Dios usa ka ahat nga impiyerno, alang sa mga malaw-ayon ug kasingkasing uban ang ilang mga maka-uulaw nga kahugaw.

PAG-AMPO: Gisimba ka namo O balaang Dios, tungod kay ikaw walay sinugdanan ug katapusan, putli ug matarong. Imo kaming gihimo sa pinakamaayong porma, ubos sa imong kaayo. Kami naghigugma kanimo, ug amo ikaw gihangyo nga mapaduol among kasingkasing aron kami magapuyo kanimo, gipasidungan ka namo, ug gipasalamatan sa tanang panahon. Pasayloa kami sa pagtalikod kanimo, ug limpyohi kami sa among mga kasal-anan. Luwasa kami gikan sa among mga diosdios aron wala kami laing higugmaon niining kalibutana kung dili IKAW lamang.

PANGUTANA:

  1. Unsay sangputan sa dili tarong nga pagsimba sa Dios?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 10:34 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)