Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 013 (The Wrath of God against the Nations)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 1 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS Naghukom sa mga makasasala ug Nagpahitarong ug Nagbalaan sa mga tumotuo ni kristo (Roma 1:18 - 8:39)
A - ANG TIBOUK KALIBUTAN NAHILALUM SA PAGTABYOG SA DAOTAN, UG ANG DIOS MAGHUKOM SA TANAN PINAAGI SA PAGKAMATARONG (Roma 1:18 - 3:20)

1. Gipadayag ang kasuko sa Dios sa tibuok kalibutan (Roma 1:18-32)


ROMA 1:26-28
26 tungod sa gibuhat sa mga tawo, gitugyan sila sa Dios ngadto sa makauulawng kailibgon. Bisan gani ang mga babaye wala magsubay sa naadang paggamit sa ilang pagkababaye. 27 Ug ang mga lalake usab wala na nakighilawas sa mga babaye, kon dili sa ilang isigalalake tungod sa kaulag. Ang isikalalake nag-unay ug buhat sa talamayong mga buhat busa gisilotan sila sa angay kanila. 28 Tungod kay nagdumili man ang mga tawo pagdawat sa matuod nga kahibalo mahitungod sa Dios, gitugyan sila niya sa mahugawng hunahuna aron buhaton nila ang mga butang nga dili angay nilang buhaton.

Gisulat ni Pablo ang pulong, "Ang Dios mitugyan nila" sa tulo ka higayon sa unang capitulo. Ang maong pulong nagpasabot ug pagputol, kasuko, ug unang ang-ang sa paghukom. Alaot kadtong gitugyan sa Dios ngadto sa gahum sa dautan, tungod kay sila nawala sa pagbantay ug proteksyon sa Makagagahum.

Kini nga pagbulag gikan sa Dios nadayag diha sa kahinam ug nagbaga nga kaulag ug paglimod sa Dios. Mura sila ug mga hayop nga nangulag, ang hunahuna mao lamang nga matagbaw ilang lawasnong kahinam. Kung ang Balaang Espiritu wala gapuyo sa kasingkasing sa tawo, ug wala magpuyo sa lawas ug kalag, ang maong tawo mahimong mananapaw, maski tabonan pa ug maskara sa maayong buhat ug kaayo.

Sa karong panahona nga ang lalake ug babaye adunay panag-angay, ubang mga babaye motagbaw sa ilang kahinam maski walay lalake. Sa dugang pa, ubang kahugpongan mipakaylap sa lalakeg-lalake ug babayeg-babaye aron maundang ang pagpasanay sa katawhan. Apan si Pablo mi konsidera sa tanang mitugyan sa ilang kaulag sa dili naandang paagi, nga paglimbong sa kaugalingon ug sila ubos sa kasuko sa Dios.

Adunay dako nga makadaot sa ilang kaugalingon, ug kagubot sa ilang hunahuna. Dili na sila normal nga tawo, ug ilang gi damgo nga buhaton ang dili nila gusto buhaton; tungod kay kung kinsa ang mibuhat sa sala ulipon sa sala. Adunay daghang kusgan, makasasalang buhat ug kalambigitan, nga mag ulipon sa tanang tawo nga wala misunod sa sugo sa Dios.

Lawom ang rason sa pagkagabok sa sibilisasyon. Ang hinungdan sa kadaotan dili ang panghilawas nga kagustohan, apan ang paglimbong, nga dili gusto ibutang ang Dios sa ilang hunahuna. Tungod kay ilang gi-higugma ilang kaugalingon ug ang kalibutan kaysa Dios, nahulog sila sa pagpanapaw ug dili putli nga buhat. Kung kinsa ang gabasa sa kamatuoran sa mga tawo nga naluwas ni Kristo daling makaila nga kining mga tawhana, sa wapa makadawat sa kaluwasan, layo sa Dios. Ang resulta sa wala nila pagtoo, sila naulipon sa tanang bahin sa panghilawas ug kahugaw. Apan nakita sila ni Kristo, iyang gihatag ang kapasayloan, paglimpyo, pag-utro, paghupay, kusog, paglaum ug kalipay.

Apan, kon sikinsa ang mupalayo sa Dios, ug mosupak sa tawag sa Balaang Espiritu aron sa paghinolsol ug kaluwasan, siya adunay mahugaw nga hunahuna. Walay pulong nga malitok sa tawo nga labihan ka bug-at sa pulong nga "mahugaw" nga gisulat kaniya sa kamot sa Dios, sa maong sitwasyon, dili siya makabalik sa Dios, tungod kay ang maong pagbalik nagkinahanglan ug pagka-utro sa iyang pagkatawo.

Ang Gresyahong pulong "paghinulsol" gapasabot ug pag-utro sa huna-huna. Ang Dios gahandom sa usa ka pagbag-o sa kasing-kasing sa tawo apil ang naunang hunahuna ug buhat, aron madawat niya ug mautro sila.

Kumusta imong kasingkasing Karon? Abre ba imong hunahuna sa Espiritu sa Dios, ug ang iyang kaluwasan ug kaputli? Kung ikaw nagpuyo nga wala magpakabana ug layo sa Dios, balik kaniya samtang gitawag pa kini ug “Karong Adlawa”. Pangayoa sa Ginoo nga limpyohan imong lawom nga panimuot ug mo-utro sa imong kasingkasing. Ayaw ipabilin imong kagahapon nga dili putli.

Ang Ginoo ang imong Mananambal. Siya mismo makapalingkawas sa imong mga gapos kung gusto nimo nga siya ang makapalingkawas sa imong kalaw-ay sa bug-os nimong kasingkasing. Dili maluwas imong kaugalingon pinaagi sa imong kaugalingon. Kinahanglan imong itugot, ipatuman, pangayuon ug dawaton ang kaluwasan nga gikan sa Ginoo kay siya andam moluwas kanimo.

PAG-AMPO: O balaang Dios, kaila ka nako, ug ang akong tanang huna-huna bukas kanimo. Kabalo ka sa akong kaagi, ug sa tanang nakong nasad-an. Pasayloa ako sa akong kalaw-ay, ug limpyohi akong panimuot. Ipaduol ako sa imong pulong aron ikaw akong higugmaon. Dili na ko gusto makasala pa ug usab. Palihug himoa nga kusog akong pagtugot aron madawat nako ang kagawasan sa imong kamot. Luwasa ako gikan sa akong mahugaw nga huna-huna ug dubok nga lawas. Ikaw akong mananambal ug manluluwas. Kanimo ako ga salig.

PANGUTANA:

  1. Giunsa ni Pablo paghulagway ang kasuko sa Dios?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 10:35 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)