Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 039 (Tabernacle of Meeting)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)
21. Ang Depensa ni Esteban (Buhat 7:1-53)

c) Ang Tolda sa Panagtigom, ug ang Pagtukod sa Templo (Buhat 7:44-54)


BUHAT 7:44-50
44 “Didto sa kamingawan ang atong mga katigulangan adunay usa ka tolda diin ang katawhan makigtagbo sa Dios. Gibuhat kini ni Moises sumala sa sumbanan nga gipakita kaniya sa Dios. 45 Unya gikan sa ilang katigulangan, nadawat kini sa atong katigulangan ug gidala nila kini sa ilang pagkuyog kang Josue sa pag-ilog nila sa kayutaan sa mga tawo nga gihinginlan sa Dios sa atubangan nila. Ug nagpabilin ang tolda hangtod sa panahon ni David. 46 Si David gikahimut-an sa Dios ug naghangyo sa Dios nga tugotan pagtukod ug balay alang sa Dios ni Jacob. 47 Apan si Solomon mao ang nakapatukod niini. 48 Apan ang Labing Halangdon nga Dios wala magpuyo sa balay nga gitukod sa mga tawo kay sumala sa gisulti sa propeta: 49 Ang langit mao ang akong trono, nag-ingon ang Ginoo, ug ang yuta mao ang akong tumbanan. Unsa bang matanga sa balay ang imong tukoron alang kanako? Hain ba ang dapit nga akong pahulayan? 50 Dili ba ako ang nagbuhat niining tanan?’

Si Esteban nagmatuod nga ang Dios wala una magpuyo sa matahom nga templo, apan mitagbo uban ni Moises sa gitukod nga tolda sa pagsaksi. Kini nahitabo kasagaran atol sa dakong mga adlaw sa pakigsaad nga gihimo uban sa propeta nga si Moises, apan usab sa panahon sa mga kadaogan ni Josue ug ang pagkapukaw sa panahon ni David. Ang lumalabay nga katahom ug ang malumayong kaanyag sa templo dili lang sa ilang mga kaugalingong mga timaan sa presensiya sa Dios taliwala sa mga tawo, samtang ang tolda sa tigom, gitukod sa kamingawan, nagdan-ag sa kabalhinang yugto sa panahon sa Daang Tugon, diin kini mahanaw human sa tanan.

Kini nagpakita ngadto kang Esteban nga ang grasya sa Dios nagpugong kang David gikan sa pagtukod sa templo. Kini nagpasabot nga ang Dios wala magkinahanglan sa bulawan, hinimo sa tawo nga maanindot nga dagkong mga balay o mga estraktura aron Siya mopuyo taliwala sa Iyang mga sumusunod. Ang yano, ug walay dekorasyon nga tolda sa kamingawan maoy pruweba nga ang Dios nakigtagbo uban sa pobreng mga tawo. Si Juan nga ebanghelista migamit sa iyang Grego nga lingguwahi sa ebanghelyo (Juan 1:14) ang kadaghanang kasagarang termino “Pulong” sa pagpayag sa pagkasiya ni Hesus, nag-ingon: “Ang Logos, o Pulong nahimong unod ug nagtolda, o mipuyo sa atong taliwala.” Kining pagpaubos nagpakita sa dako nga grasya sa Dios nga mikanaog ug mipuyo diha sa templo sa madunotong lawas.

Ang maalamon nga si Solomon nagtukod sa inilang templo, dako kaayo ang pagpahimulos sa mga tawo alang niining katuyoan, hangtod ang nasod nahimong nabahin human niini. Ang templo natukod aron paghiusa sa mga tawo, ingon nga sentro sa pagsimba sa mga Judio sa mga tulomanon ug sa kultura. Ang resulta, bisan pa niana, mao ang pagbahin-bahin ug ang pagkatibulaag, kay ang Dios wala magpuyo sa usa ka lugar, dili bisan nagpuyo diha sa mga bato. Ang tanan ninyong bagahe ug mga butang material dili kinahanglan sa Dios, kay Siya uban kaninyo bisan asa ka, bisan sa dagat o sa yuta, diha sa hangin o ilalom sa yuta. Siya nga makadungog sa Iyang tingog ug mobuhat kon unsa ang angay magpadayon diha sa presensiya sa Dios ug sa pakigsuod kaniya.

Si Esteban nagpamatuod atubangan sa iyang mga maghuhukom nga siya wala magpasipala batok sa templo kon wala siya mosimba sa mga bato nga bulawan, kay ang Labing Halangdon wala magpuyo diha sa tawhanong prisohan, ug ang tibuok kalibotan maoy Iyang tumbanan. Ang Magbubuhat wala magkinahanglan sa mga balay nga binuhat sa kamot nga abogon alang sa Iyang dapit nga pahulayan. Siya nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, ang dagat ug ang tanan mga tuboran sa tubig, walay gikinahanglan bisan unsa.

Karon atong nasayran nga ang kalibotan dili ang tibuok uniberso, apan usa lamang ka gamay nga bahin sa abog diha sa taliwala sa mga minilyon sa mga adlaw nga naglangoy ug nagtuyok palibot sa mga binilyong mga grupo sa mga planeta. Sa paghimo niini, ang inyong hunahuna maabli ug ang inyong kasingkasing magsimba sa kahalangdon ug himaya sa Dios. Ang atong Magbubuhat nagpuno sa tibuok kalibotan; Walay matang sa balay nga masudlan Kaniya. Siya labaw pa kaluag kay sa tanang mga lawod ug hiniusang mga bituon. Sa samang panahon, Siya nagkontrolar sa matag sinugdanang tipik sa gamay nga bahin(atom). Siya nga nagtuon sa moderno og natural nga mga siyensiya maampingon nga dili mahimong dili motuo sa Dios (atheist), apan mapaubsanong magsisimba sa Dios.

Ang Balaang Bibliya nagsulti kanato nga ang dako nga Dios pursigido nga mopuyo sa inyong kasingkasing aron ang inyong lawas mahimong templo sa Balaang Espiritu. Ang imong bang hunahuna nahimong puloy-anang dapit sa Dios? O kamo sa gihapon anaa sa langob nga pinuy-anan sa mabangis nga hayop sa mahugaw nga mga espiritu? Ang dugo ni Kristo maghinlo kaninyo kon inyong ablihan ang inyong kaugalingon sa Iyang desinyo. Ang Iyang Balaang Espiritu magpuno kaninyo hangtod ang inyong mabugnaw nga kahakog matapos ug kamo mahimong, hiniusa uban sa tanang laing mga magtutuo diha sa panag-ambitay sa Iyang gugma, usa ka templo sa iyang pagkasiya ug presensiya sa Dios. Nakasinati naba kamo sa katahom ug himaya niining espirituhanong tempo? Ang iyang mga kinaiya mao ang gugma, pagpaubos, kalipay, kaaghop, kalinaw, maligdong, pagpugong sa kaugalingon, ug tanang pagkamatarong. Kamo ba nahimong nagdayandayan uban sa bunga sa Kristohanong pagtuo? Kon anaa kana kaninyo kamo magpadako sa Ginoo pinaagi sa inyong pamatasan diha sa taliwala sa kalibotan nga puno uban sa mahugaw nga mga espiritu.

PAG-AMPO: O dako nga Dios, nagpasalamat kami Kanimo nga Ikaw wala mgpuyo sa iglesia, o sa templo, o sa balay nga gihimo sa mga bato, apan nagpuyo diha sa tanan niadtong tinuod nga mituo kang Kristo. Sulod sa akong kasingkasing, hinloi ang akong konsensiya, ug pun-a ang akong hunahuna uban sa Imong Balaang Espirirtu, aron Ikaw mahimong sentro diri kanako hangtod sa kahangtoran, ug ako motuman Kanimo uban sa makanunayong kalipay.

PANGUTANA:

  1. Nganong si Esteban nagpalabi sa tolda sa tabernakulo ngadto sa bulawanon, mahimayaon nga templo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:53 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)