Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 037 (The Days of Moses)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)
21. Ang Depensa ni Esteban (Buhat 7:1-53)

b) Ang Mga Adlaw ni Moises (Buhat 7:20-43)


BUHAT 7:30-34
30 “Paglabay sa 40 ka tuig, may usa ka anghel nga mipakita kang Moises pinaagi sa nagdilaab nga sampinit didto sa kamingawan sa Bukid sa Sinai. 31 Natingala si Moises sa iyang nakita ug miduol siya sa sampinit aron sa pagsusi niini. Apan nadungog niya ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon, ‘Ako ang Dios sa imong mga katigulangan – ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob.’ Mikurog sa kalisang si Moises ug wala siya mangahas pagtan-aw. 33 Ug miingon kaniya ang Ginoo, ‘Huboa ang imong sandalyas kay balaan ang dapit nga gitindogan. 34 Nakita ko ang mapait nga pag-antos sa akong katawhan didto sa Ehipto ug nadungog ko ang ilang agulo ug ania ako aron pagluwas kanlia. Busa duol ngari kay ipadala ko ikaw ngadto sa Ehipto.’

Si Moises nagpuyo sa panimalay ni Jetro, ang iyang ugangang lalaki, usa ka naandang pagtuloohan og pari sa Dios nga nakadawat sa espirituhanong mga pinadayag gawas sa Daang Tugon ug nagpuyo nga matinud-anon ngadto sa Labawng Halangdong. Bisan pa sa iyang edukasyon sa Ehipto, ug ang kamatuoran nga siya sad-an sa pagpatay, si Moises wala mahimong dili magtutuo. Ang iyang kasingkasing napuno uban sa pangandoy sa panag-uyon uban sa Usa nga nagbuhat sa duroha ang mga langit ug ang yuta. Kap-atan ka mga katuigan sa malinawon ug paglain sa kamingawan naggiya sa matag-usa nga mas duol sa Dios! Kini nagtimaan sa mga ginatos og mga linibo nga mga oras nga nag-inusara uban sa iyang mga karnero diha sa hangin, sa dan-ag sa adlaw,ug sa kakuyaw, apan usab diha sa mahigalaong panagsulti uban sa Dios.

Sa kalit lang ang walay kataposang Usa ka Balaan mipakita gikan sa Iyang dapit nga gitagoan aron pagpadayag sa iyang kaugalingon ngadto kang Moises sa kalayo sa nagsigang sampinit. Usa sa mga anghel gikan sa Iyang trono nagdala mahitungod sa kalayo pinaagi sa iyang masanagon nga himaya. Ang nakurat nga magbalantay miduol sa nagsigang sampinit, diin wala kini masunog bisan pa sa kalayo. Unya siya nakadungog sa klarong tingog gikan sa taliwala sa sampinit, apan walay usa nga naa didto. Ang atong Dios mosulti sa masabtan nga tawhanong mga pulong. Ang atong langitnong Amahan dili multo, o nagsuro-suroy nga espiritu, apan tawo nga adunay kinaugalingon lihok. Siya migamit “Ako” sa iyang pamulong siya nagtudlo sa iyang kaugalingon, ug nagpahinungod kanato uban sa “kamo” sa dihang Siya mikanaog sa atong ubos nga kahimtang ug naghatag kanato ngadto sa pagsabot sa Iyang mga huna-huna. Ang atong Dios gugma.

Ang Dios nagpadayag sa iyang kaugalingon ngadto kang Moises ingon nga Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac ug Dios ni Jacob, kay Siya naghikot sa iyang kaugalingon ngadto sa mga patriarka hangtod sa kahangtoran. Kining Dios matinumanon ug dili mausab.

Si Moses nahadlok kaayo ug nagsugod sa pagkurog sa dihang siya nakadungog sa tingog gikan sa sampinit didto sa deserto. Siya wala mangahas pagtan-aw sa mga silaw sa pagkabalaan sa Dios, apan uban sa pagtahod ug diosnong kahadlok nagdistansya gikan kanila. Ang Dios naghatag kang Moises sa ilhanan sa Iyang mahimayaong pagkabalaan, nag-ingon ngadto laniya: “Huboa ang imong mga sandalyas sa imong mga tiil, kay ang dapit nga imong gitindogan balaan nga dapit.” Balaang yuta ang matag dangaw sa yuta diin si Kristo milakaw, ug bisan asa kadtong nagdala sa Balaang Espiritu magsugod sa paglihok. Ang usa ka Balaan wala nahimulag sa mga makasasala, bisan siya nahimulag gikan sa tanang sala. Ang Iyang gugma nagputos diha sa bisti sa Iyang pagkabalaan, aron kita, ang mahugaw, dili sunogon diha sa kalayo sa Iyang tanang maut-otong himaya.

Si Moises naputli pinaagi sa duol nga tingod sa Dios. Ang iyang kasingkasing ug ang iyang espiritu napukaw; siya nagsugod sa paglantaw sa mga pamaagi sa Balaang Espiritu. Kon dili tungod sa Espirirtu siya nahimong natunaw diha sa presensiya sa Dios.

Ang Dios nasulti kang Moises nga siya nakadungog sa mga pag-ampo sa mga ulipon, kay ang Dios sa langit ug sa yuta nahigugma sa gamay ug sa gitamay. Siya nangandoy aron pagluwas ug pagpanalangin kanila. Ang matag agulo nga mabati sa kasingkasing usa ka tinuod nga pag-ampo diin ang Dios makatubag, ug matag pulong nga mabati sa kasingkasing gipahinungod ngadto sa Labawng Halangdon nga mokab-ot kaniya. Ang Dios nakaila sa inyong tingog, ug nakakita sa inyong tinuod nga pangandoy.

Ang Makagagahom mikanaog sa atong gamay nga kalibotan aron pagpahigawas sa mga ulipon nga gipahimuslan. Siya wala magpadala sa panon sa mga anghel, dili bisan siya miuyog sa kalibotan o mi-itsa sa mga dalugdog nga adunay kilat. Siya mipili sa otsenta anyos og tigulang nga tawo usa ka daghag buhat sa pagpakaon sa iyang mga karnero, pinaagi sa iyang kaluyahon nagpahigawas ang mga tawo sa pakigsaad Ang kaluwasan sa Dios dili madala pinaagi sa gahom ug sa kusog, apan pinaagi sa paggiya sa Balaang Espiritu lamang. Ang Dios nangutana kang Moises sa duroha aron motuman ug aron mouyon ngadto sa Iyang tawag. Sa paghimo niini siya mahimong magwawali sa ebanghelyo sa kaluwasan ngadto sa iyang nasod.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang kamahinungdanon sa pagpadayag Mismo sa Dios sa otsenta anyos sa tigulang nga magbalantay didto sa kamingawan?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:49 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)