Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Hausa":
Home -- Hausa -- Acts - 037 (The Days of Moses)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- HAUSA -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

AYYUKAN - A cikin Nasara Tsarin aiki ALMASIHU
Nazarin a cikin Ayyukan Manzannin
SASHE 1 - Da Kafuwar Da Ikilisiyar Yesu Almasihu A Urushalima, Ƙasar Yahudiya, Samariya, Syria - A karkashin angarorin da Manzo Bitrus, shiryar da Ruhu Mai Tsarki (Ayyukan 1 - 12)
A - Tsarin girma da bunkasar na farkon coci a Urushalima (Ayyukan 1 - 7)
21. Sanarwar Istifanas (Ayyukan 7:1-53)

b) Ranar Musa (Ayyukan 7:20-43)


AYYUKAN 7:30-34
30 "Bayan shekara arba'in, sai mala'ikan Ubangiji ya bayyana gare shi cikin harshen wuta a wani kurmi a jejin Dutsen Sina'i. 31 Da Musa ya gan shi, sai ya yi mamakin ganin abu. Sa'ad da ya matso kusa, sai ga muryar Ubangiji ta zo wurinsa, 32 ya ce, 'Ni ne Allah na kakanninka, Allahn Ibrahim, da Ishaku, da Yakubu.' ba su da damar dubawa. 33 Sai Ubangiji ya ce masa, "Cire takalmanka a ƙafafunka, gama wurin da kake tsaye tsattsarka ne. 34 Na ga wahalar da jama'ata da suke a Masar suke yi. Na ji jinƙaninsu, na kuma zo don in cece su. Yanzu fa, zo in aiko ki Masar. "’

Musa ya zauna a gidan Jetro, surukinsa, firist na Allah kothodox wanda ya karbi wahayi na ruhaniya a waje da Tsohon Alkawari kuma ya kasance mai aminci ga Maɗaukaki. Duk da ilimi na Masar, da gaskiyar cewa ya zama mai laifin kisan kai, Musa bai zama kafiri ba. Zuciyarsa ta cika da begen jituwa tare da wanda ya halicci sammai da ƙasa. Shekaru arba'in kwantar da hankula da haɓaka a cikin jeji yana sa mutum ya kusaci Allah! Yana nuna daruruwan dubban sa'o'i kawai tare da tumakinsa a cikin iska, hasken rana, da kuma hadari, amma har ma a cikin zance da Allah.

Nan da nan Mai Tsarki ya bayyana daga wurin ɓoye ya bayyana kansa ga Musa a cikin harshen wuta mai cin wuta. Ɗaya daga cikin mala'iku daga kursiyinsa ya kawo wuta ta wurin ɗaukakarsa mai haske. Abin mamaki shine makiyayi ya kusa kusa da itacen daji, wanda ba a cinye duk da wuta. Sai ya ji wata murya mai murya daga tsakiyar kurmin, amma bai ga kowa a can ba. Allahnmu yana magana da kalmomin ɗan adam. Ubanmu na samaniya ba mahaukaci bane, ko ruhu mai motsi, amma mutum mai son kai. Ya yi amfani da "I" a cikin jawabinsa don yayi magana da kansa, kuma yana magana da mu "ku" lokacin da Ya sauko zuwa kasanmu kuma ya ba mu fahimtar tunaninsa. Allahnmu ƙauna ne.

Allah ya bayyana kansa ga Musa a matsayin Allah na Ibrahim, Allah na Ishaku, da Allah na Yakubu, domin Ya ɗaure kansa da iyayensa har abada. Wannan Allah mai aminci ne kuma baya canzawa.

Musa ya tsorata ya fara rawar jiki sa'ad da ya ji muryar daga cikin kurmi a hamada. Bai yarda ya dubi hasken Ubangiji ba, amma da girmamawa da tsoron Allah ya nesa da su. Allah ya ba Musa wata alama game da tsarki mai tsarki, ya ce masa: "takalce takalmanka daga ƙafafunka, gama wurin da kake tsaye tsattsarkan wuri ne." Kowane ɓangaren ƙasa wanda Almasihu yake tafiya, da kuma inda duk waɗanda suke ɗaukar Ruhu Mai Tsarki Ruhu fara motsi, wuri mai tsarki ne. Mai Tsarki ba ya rabu da masu zunubi, ko da shike yana rabu da dukan zunubi. An ƙaunaci ƙaunarsa a cikin rigar tsarkinsa, domin mu, marar tsarki, ba za a ƙone shi cikin wuta na ɗaukakarsa ba.

An tsarkake Musa da muryar muryar Allah. Zuciyarsa da ruhunsa sun farfado; ya fara tunanin hanyoyin Ruhu Mai Tsarki. Da ba domin Ruhun ba zai narkewa a gaban Ubangiji.

Allah ya gaya wa Musa cewa ya ji addu'ar bayin, domin Ubangijin sama da ƙasa yana son kananan da masu raina. Yana so ya ceci kuma ya albarkace su. Kowace kuka da zuciya ɗaya shine addu'ar gaskiya wanda Allah zai iya amsawa, kowace kalma ta zuciya da aka yi wa Maɗaukaki ta kai gare shi. Allah ya san muryarku, kuma yana ganin gaskiyar ku.

Madaukakin Sarki ya sauko zuwa kasanmu don ya sadar da bayi. Bai aika da mala'iku ba, kuma bai girgiza ƙasa ba ko kuma yayi watsi da tsawa. Ya zaɓi mutum tamanin da shekaru da yake aiki a kan kiwon tumakinsa domin ya ceci, ta wurin rashin ƙarfi, mutanen alkawari. Ba a aiwatar da ceton Allah ba ta wurin iko da karfi, amma ta wurin jagorancin Ruhusa kaɗai. Allah ya tambayi Musa duka su yi biyayya kuma su yarda da kiranSa. Ta hanyar yin haka zai iya zama mai wa'azi na bisharar ceto ga al'ummarsa.

TAMBAYA:

  1. Menene muhimmancin bayyanar Allah ga kansa ga makiyayi mai shekaru tamanin a cikin jeji?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on February 25, 2021, at 02:56 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)