Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 123 (Jesus appears to the disciples with Thomas)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 4 - ANG KAHAYAG NAGBUNTOG SA KANGITNGIT (Juan 18:1 - 21:25)
B - ANG PAGKABANHAW UG ANG MGA PAGPAKITA NI KRISTO (Juan 20:1 - 21:25)

3. Si Hesus mipakita sa mga disipulo uban ni Tomas (Juan 20:24-29)


JUAN 20:24-25
24 Si Tomas nga gihinganlan Kaluha, usa sa dose ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Hesus. 25 Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an, “Nakita namo ang Ginoo!” Si Tomas miingon kanila, “Gawas kon makita ko ug ibutang ang akong tudlo sa giagian sa mga lansang diha sa iyang kamot ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako motuo.”

Ayaw pagtuo nga ang matag kritiko supak ngadto sa Balaang Espiritu; ug dili tanan nga mosalikway sa imong paksaksi daotan o laglagonon. Dinhi si Juan nagpakita nga apil ang daghang mga panghitabo nga nahitabo sa kurenta ka adlaw sa wala pa mosaka si Kristo, adunay usa ka nalahi sa kasagaran. Kini nagpakita giunsa sa grasya pagmugna ang pagtuo diha sa tawhanong dughan, dili tungod sa mga buhat, kahibalo o pangatarongan, apan pinaagi sa grasya ug kaluoy lamang.

Si Tomas usa ka tawo nga naglantaw sa bahin nga kanunay kapildihan, gilantaw ang magitngit nga dapit sa mga panghitabo. Kinahanglan nga iyang masuta ang kalalom sa mga butang aron iyang makab-ot ang tin-aw nga kamatuoran (Juan 11:16; 14:5). Siya mahuna-hunaon, makasulbad sa mga hilisgotan sa huna-huna. Siya nakakita sa kamatayon ni Kristo ang kapildihan sa kahulogan sa kinabuhi. Siya nahimong nahimulag gikan sa kapunongan sa mga dispulo ug wala makakita ni Hesus sa unang Domingo sa dihang si Hesus mipakita taliwala sa iyang mga sumusunod.

Si Tomas mahimong nakiglantugi nga ang panagway usa ka Satanasnong paglimbong- ang daotang espiritu misulod sa porma ni Kristo aron sila mahisalaag. Walay katingala niana, nga siya namugos sa binuang nga pruweba sa ebidensiya sa nahitabo, nga si Hesus miabot ingon nga tawo. Siya dili motuo hangtod siya makahikap sa mga marka sa inagian sa mga lansang. Sa maong paagi, siya naghangyo uban sa Dios nga motuo, nangandoy nga makakita sa wala pa mosalig.

Siya mibalik sa iyang kaubanan nga mga disipulo nga puno sa kalipay tungod sa pagpakita ni Kristo kanila. Siya, bisan pa niana, masulob-on, nag-ingon nga siya gusto nga makasiguro nga si Hesus nabanhaw.

JUAN 20:26-28
26 Human molabay ang walo ka adlaw nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak ug uban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha si Hesus ug mitindog sa taliwala nila ug miingon, “Mainyo ang kalinaw” 27 Unya miingon siya kang Tomas, “Tan-awa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo ug ayaw na pagduhaduha!” 28. Si Tomas miingon kaniya, “Ginoo ko ug Dios ko!”

Usa ka semana ang milabay, si Hesus nagpakita sa iyang mga disipulo pag-usab. Sila adunay kahadlok ug ang mga pultahan sirado. Ang lawas ni Kristo, nabanhaw gikan sa patay, makasulod sa mga lawak nga walay timik. Siya nagpanalangin kanila uban sa iyang kalinaw, naghalad ug pagpasaylo sa iyang huyang nga mga disipulo.

Si Tomas nakakita sa iyang Ginoo uban sa abli ng mga mata og adunay kahibulong human nakadungog sa iyang tingog. Si Hesus nakakita kanilang tanan, ang iyang mga mata mitusok sa pagduhaduha ni Tomas uban ang langitnong pagtan-aw. Si Tomas miuk-ok samtang naghangyo siya aron makahikap kaniya, dili sama sa iyang sugo kang Maria Magdalena, “Hikapa ug batia, Ako tinuod nga tawo, ania uban kaninyo.” Si Hesus naghangyo kaniya nga dili lang motan-aw sa nga agi sa mga lansang apan aron “maduol siya ug ibutang ang iyang tudlo sa mga ulat ug motuo.”

Iyang gi-agda ang iyang maduha-duhaon nga tinun-an sa pagbuntog sa mga pagduha-duha. Si Hesus nagdahom sa hingpit nga kompiyansa gikan kanato, tungod kay siya nagpahayag sa iyang krus, pagkabanhaw, sesyon uban sa Dios ug sa iyang ikaduhang pagbalik, ang tanan alang sa atong kaayohan. Siya nga naglimod niining mga kamatuoran nagtawag kaniya nga bakakon.

Ang mahigugmaong kinaiya sa Dios nagbuak kang Tomas og siya nagpaubos, ug mihunghong (ingon nga suma sa iyang mga pag-ampo ug mga pamalandong) ang pinakadako nga pagkompisal nga gihimo sa tawo ngadto kang Hesus, “GINOO KO UG DIOS KO!”. Siya nakamatngon, masulob-on nga nangandoy sa kamatuoran, nga si Hesus dili Anak sa Dios nga nagkaugalingon sa iyang Amahan, siya Dios mismo, adunay kahupnganan sa pagkadios diha sa lawas. Ang Dios usa ra, dili duha. Si Tomas nagtawag ni Hesus nga Dios ug nasayod nga mao kini ang Usa ka Balaan dili mohukom kaniya sa iyang pagkawalay pagtuo, apan naghatag kaniya sa grasya sa pagtan-aw sa Ginoo. Si Tomas mitawag kaniya nga Ginoo, ug mitugyan sa iyang kagahapon ug kaugmaon tibuok ngadto sa mga kamot sa iyang Manluluwas, lig-on ang pagtuo sa gisulti ni Hesus sa iyang Diskurso sa Pagpanamilit. Mga igsoon, unsay imong masulti? Moambit ba ikaw sa pagkompisal ni Tomas? Ang Usa nga Nabanhaw muduol diha kanimo, aron dunay kahadlok diha kaniya pinaagi sa iyang kaharianon ug makabuntog sa inyong mga pagduhaduha ug pagkasukihan? Itugyan ang inyong kauglingon sa iyang kaluoy ug pagkompisal atubangan niya, “Ginoo Kou g Dios Ko.”

PAG-AMPO: Nagpasalamat kami kanimo, Ginoong Hesu-Kristo, tungod kay wala nimo isalikway si Tomas nga maduha-duhaon, apan imong gipadayag ang imong kaugalingon kaniya. Dawata ang among kinabuhi nga mahimong imo, ug pagputli sa among mga dila sa tanang limbong.

PANGUTANA:

  1. Unsa may paila sa pagkompisal ni Tomas?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 11:08 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)