Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 114 (Burial of Jesus)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 4 - ANG KAHAYAG NAGBUNTOG SA KANGITNGIT (Juan 18:1 - 21:25)
A - MGA PANGHITABO GIKAN SA PAGDAKOP PAINGON SA PAGLUBONG (Juan 18:1 - 19:42)
4. Ang krus ug ang kamatayon ni Hesus (Juan 19:16b-42)

f) Ang paglubong ni Hesus (Juan 19:38-42)


JUAN 19:38
38 Human niini, si Jose nga tag-Arimatea mihangyo kang Pilato nga kuhaon niya ang lawas ni Hesus. Si Jose usa ka sumusunod ni Hesus sa tago lamang kay nahadlok man siya sa mga kadagkoan sa mga Judio. Gitugotan siya ni Pilato busa miadto si Jose ug gikuha niya ang lawas ni Hesus.

Dili ang tanang kapitoan nga membro sa Konseho miuyon sa paghukom kang Hesus. Nakita kini gikan sa bag-o pa lang sa pagtuon sa tawhanong kasaysayan ug panahon sa wala pa nasulat ang pulong sa mga karaang mga tawo nga nakakaplag nga ang hukom ihatag lamang kon adunay labing diyotay duha ka nagsukwahing mga tingog. Apan kon ang tanan nag-uyon sa hukom sa kamatayon, nagpasabot kini sa tawhanong panghinaway batok sa gisumbong, ug nagpakita nga ang konseho nahilog sa kapakyasan sa hustisya. Tungod niini, ang husay sa hukmanan giusab ug ang ebidensiya gi-imbestiga labaw pa ka mabinantayon.Kining kamandoan atong dahumon nga gigamit sa panahon ni Hesus, nagpasasbot kini nga labing diyotay duha ka mga membro misupak sa kadaghanan. Usa niini si Jose nga taga-Arematea, ang sekretong disipulo (Mateo 27:57 ug Marcos 15:43). Siya mabalak-on nga dili mawala ang iyang linkoranan sa konseho o ang iyang impluwensiya sa nasodnong pagpadagan, salamat sa iyang hamtong nga kaalam. Si Jose nasuko kang Caifas sa dili matarong nga hustisya ug sa pagpadagan sa mga lingkoranan sa Konseho uban sa panlipat. Si Jose mibiya sa walay gidapigan ug nagpaila sa publiko sa iyang asosasyon uban ni Hesus, apan kining pag-angkon ulahi na, ug ang iyang testimonia gi-ila nga usa ka opisyal nga pagsupak sa balaodnong kaso sa korte sa hukom sa Konseho. Apan diha ang dalan sa mga panghitabo nga nag-giya sa hukom sa paglansang sa krus.

Human namatay si Hesus, si Jose miadto kang Pilato (siya may katungod sa paghimo niini). Si Pilato mitugot sa iyang gihangyo, ug gihatag ang pagtugot kaniya nga ipakanaog ang lawas ni Hesus sa krus alang sa paglubong.

Sa ingon niini, si Pilato nanimalos sa iyang kaugalingon sa makausa pa sa mga Judio, kinsa nagguyod sa mga kriminal ngato sa walog sa Hinnom aron lamonon sa mga ihalas nga mananap sama sa iro, ug gilibotan sa nagkasunog nga mga sagbot. Ang Dios miluwas sa iyang Anak niana nga kaulawan. Siya mihuman sa iyang bokasyon ingon nga langitnong sakripisyo didto sa krus. Ang iyang langitnong Amahan nag-giya kang Jose sa paglubong kang Hesus didto sa talahoron nga lubnganan.

JUAN 19:39-42
39 Ug si Nicodemo, ang nakigkita kang Hesus usa niana ka gabii, mikuyog kaniya dala ang sinagol nga herba nga mira ug sabila nga mga gidaghanon mokabat ug mga 50 ka kilo. 40 Unya gikuha nilang duha ang lawas ni Hesus ug ilang giputos sa panapyon nga lino uban sa mga herba kay mao man kini ang nabatasan sa mga Judio sa pag-andam sa minatay alang sa paglubong. 41 May usa ka tanaman didto sa dapit diin gilansng si Hesus ug ang maong tanaman may usa ka lubnganan nga wala pa gayod kalubngi. 42 Ug kay adlaw man kadto sa Pagpangandam ug duol ra man ang lubnganan, ilang gipahimutang ang patayng lawas ni Hesus didto.

Sa kalit lang, si Nicodemo usab mibarog sa krus. Siya ang ikaduha nga membro sa mga mibotar batok sa hukom sa Konseho. Sa sayo pa siya misulay sa pagbalewala sa sekretong hukom nga gipasa sa Konseho batok kang Hesus, ug gipangayo ang rasonable paglingkod aron tukion ang mga kamatuoran(7:51). Kining mga saksi ni Hesus miabot, nagdala ug 32 ka kilogramo sa mahalon nga pahumot, ingon man ang panapton sa lubong nga iputos sa iyang samaron nga lawas, ug aron tabangan si Jose sa pagpakanaog sa lawas ug ilubong kini human madihugan, usa ka pamaagi nga gisunod sa mga tawong halangdon sa katilingban. Gikinahanglan nga madali ang proseso sa paglubong, aron mahuman kini sa dili pa moabot ang ika onum nga oras sa Biyernes sa gabii, mao kini ang sinugdanan sa Adlaw Igppahulay, ug ang tanang trabaho ginadili. Hamubo ra nga oras ang nahibilin alang kanila.

Ang Amahan sa atong Ginoong Hesus migiya sa duha ka tawo aron pasidungan ang iyang namatay nga Anak, aron ang saad sa Isaias 53:9 matuman, nga siya ilubong uban sa mga adunahan ug dunganon sa usa ka disente nga lubong. Ang pagsilsil sa maong lubnganan gikan sa bato mahal nga butang. Mao nga walay mas maayo nga paagi sa pagpasidungog kang Hesus kay sa paghatag ni Jose sa iyang lubnganan duol sa lugar nga gilansang sa krus gawas sa mga bungbong sa siyudad. Ilang gipahimutang ang lawas ni Hesus diha sa papan sa bato nga walay lungon, giputos sa panapton sa paglubong, gibubuan ug lana ug pahumot nga gidala ni Nicodemo.

Sa tinuod, si Hesus namatay; ang iyang kalibotanong kinabuhi natapos samtang siya batan-on pa sa edad nga trayentay tres. Siya natawo aron mamatay. Walay laing dakong gugma nga makaplagan kay sa usa nga mitugyan sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga hinigugma.

PAG-AMPO: Ginoong Hesu-Kristo, salamat sa imong pagpakamatay puli kanako. Uban sa tanang magtutuo gihigugma ko ikaw, tungod kay ang imong gugma nagluwas kanamo gikan sa langitnong kapungot ug gitukod kami sa paghiusa sa Balaang Trinitas. Dawata ang akong kinabuhi diha kanimo ingon nga pasalamat kanimo aro ako magpasidungog sa krus.

PANGUTANA:

  1. Unsay ditudlo knato sa paglubong ni Hesus?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 10:55 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)