Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 115 (Mary Magdalene at the graveside; Peter and John race to the tomb)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 4 - ANG KAHAYAG NAGBUNTOG SA KANGITNGIT (Juan 18:1 - 21:25)
B - ANG PAGKABANHAW UG ANG MGA PAGPAKITA NI KRISTO (Juan 20:1 - 21:25)
1. Mga panghitabo sa kaadlawon sa Pagsaylo (Pasko sa Pagkabanhaw) (Juan 20:1-10)

a) Si Maria Magdalena diha sa kilid sa lubnganan (Juan 20:1-2)


JUAN 20:1-2
1 Sayo sa buntag sa unang adlaw sa semana samtang ngitngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan ug nakita niya ang bato nga naligid n gikan sa baba sa lubnganan. 2 Midagan siya ug miadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Hesus ug giingnan niya sila, “Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala kami mahibalo kon hain nila gibutang siya.

Ang mga disipulo ug ang mga babaye kinsa nagsunod kang Hesus nangaluya sa kasakit sa mga panghitabo niadtong Biyernes. Gikan sa layo, ang mga babaye naglantaw kon giunsa si Hesus pagplastar sa lubnganan. Ang duroha ang mga babaye ug mga disipulo midali pagpauli sa ilang balay aron dili sila basolon sa paglapas sa Adlawng Igpapahulay, magsugod sa Biyernes sa kilum-kilom, mga alas sais.

Sa maong dako nga Igpapaphulay, mitukma sa Pangilin sa Pagsaylo, walay usa nga mangahas sa pag-adto sa lubnganan. Bisan pa ang mga mabagang katawhan naglipay sa hunahuna nga ang Dios nagpasig-uli sa nasod nga Masimbolohon uban sa mga karnero nga gipatay, ang mga Kristohanon nagtigom nga adunay kahadlok ug paghilak. Ang ilang paglaom nalubong uban sa paglubong sa Ginoo.

Sa gabii sa Sabado, ang mga babaye wala mogawas sa mga pultahan sa siyudad o magpalit ug panakot ug ubang nga gamit sa pagdihog sa lawas. Sila naghulat nga adunay pagdahom sa kaadlawon sa Domingo. Ang ebanghelista nagsentro sa pagbisita ni Maria Magdalena sa lubnganan, apan aduanay pagsugyot sa laing uban nga mga babaye nga mga kauban ni Maria Magdalena ug migamit sa daghan “kita”. Si Salome, ang inahan ni Juan ug ang pipila kanila milakaw og nagkuyog sila sayo sa Domingo nga adunay luha alang sa pagdihog.

Sayo sa kaadlawon sa dihang sila miduol, kasakit ug kasubo didto sa lubnganan diin sila nagtuo nga kini serado. Ang ilang paglaom napusgay, mangitngit tungod sa kawalay paglaom. Ang kahayag sa pagkabanhaw wala pa magpakita kanila, u gang kinabuhing walay kataposan wala pa moabot sa ilang mga huanahuna.

Sa ilang pag-abot, sila wala mahimuot sa pagtan-aw sa dako nga bato, nahibulong kon giunsa nila pagpaligid gikan sa baba sa lubnganan.

Ang abli nga lubnganan maoy una nga milagro niadtong adlawa, saksi sa atong nga kabalaka ug ang pagduhaduha nga si Kristo makahimo sa pagligid sa tanang bato nga nagpabug-at sa atong mga kasingkasing. Siya nga mituo makakaplag ug tabang diha sa Dios; ang pagtuo makakita sa dakong kaugmaon.

Si Juan wala magsulti kanato mahitungod sa mga anghel nga nagpakita. Sa kadaghanan, si Maria Magdalena nag-una sa iyang mga higala ug mitan-aw ngadto sa lubnganan. Sa iyang kahadlok, dinalian siya miadto sa mga tinun-an. Siya nasayod nga ang pangulo sa panaon sa apostoliko nakahibalo na niini nga milagro uban sa iyang mga disipulo. Sa dihang si Maria Magdalena nakaabot kang Pedro ug sa iyang kauban nga dispulo, siya misinggit nga nag-ingon, “Ang lawas sa Ginoo nawala. Seguro gayod nga adunay nagkuha niini ug wala kita masayod sa lugar.Kini dugang nga krimen.” Kini nagpakita nga siya ug mga disipulo mga buta sa espiritu tungod sila naghunahuna adunay tawo nga mikawat sa lawas. Wala pa mahitabo kanila nga ang Dios nabanhaw gikan sa patay tungod kay siya Ginoo.


b) Si Pedro ug si Juan naglumba ug dagan ngadto sa lubnganan (Juan 20:3-10)


JUAN 20:3-5
3 Unya si Pedro ug ang laing tinun-an nangadto sa lubnganan. 4 Nagdagan silang duha apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro ug nahiuna pag-abot sa lubnganan. 5 Milili siya sa lubnganan ug iyang nakita ang panapton nga lino apan wala siya misulod.

Kini mao ang lumba sa gugma. Matag usa kanila gusto nga mauna sa kilid ni Hesus. Si Pedro, ang magulang, naghangos sa likod ni Juan kay batan-on pa man siya, dili niya maapas. Silang duha, nakalimot sa ilang kahadlok sa mga espiya ug mga guwardya ug molabay pinaagi sa gamhaan sa siyudad. Sa dihang si Juan miabot sa lubnganan,wala siya mosulod, sa tumang pagtahod siya nagpugong. Milantaw siya sa sinilsil nga bato iyang nakita diha sa kangitngit ang puti nga panapton nga linukot ug gibiyaan sama sa ulod nga nahimong alibangbang pagkuha sa sulod pinaagi sa manipis nga panapton. Ang panapton sa lubngan wala mahulog, apan nagpabilin kon asa ang lawas gibutang. Mao kini ang ika tulo nga mga milagro nga nagdugtong sa pagkabanhaw. Si Kristo wala naggisi sa iyang mga sapot, apan migawas diha pinaagi kanila. Ang mga anghel wala magtulod sa bato aron tabangan si Hesus sa pag-gawas, apan gipasagdan nga ang mga babaye ug disipulo naa sa sulod. Ang Ginoo milabay pinaagi sa bato sa iyang pag-gawas.

PAG-AMPO: Ginoong Hesu-Kristo, nagpasalamat kami kanimo sa pagkabanhaw gikan sa patay. Imong gibuntog ang tanang daotan, ug giablihan ang dalan sa Dios. Uban ikaw kanako diha sa walog sa kamatayon ug ayaw kami talikdi. Ang imong kinabuhi amo; ang imong gahom mahimong mahingpit sa akong kaluyahon. Miyukbo kami sa imong atubangan ug nahigugma kanimo tungod imong gihatag sa tanang magtutuo ang madaugon nga paglaom.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang tulo ka linya sa ebidensiya alang sa pagkabanhaw ni Kristo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 10:57 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)