Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 113 (Piercing Jesus' side)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 4 - ANG KAHAYAG NAGBUNTOG SA KANGITNGIT (Juan 18:1 - 21:25)
A - MGA PANGHITABO GIKAN SA PAGDAKOP PAINGON SA PAGLUBONG (Juan 18:1 - 19:42)
4. Ang krus ug ang kamatayon ni Hesus (Juan 19:16b-42)

e) Ang pagduslak sa iyang kilid (Juan 19:31-37)


JUAN 19:31-37
31 Ang kadagkoan sa mga Judio mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tawo nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay adlaw man kadto sa Pagpangandam, ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa Adlawng Igpapahulay kay ang umaabot nga Adlawng Igpapahulay balaan man kaayo. 32 Busa nangadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Hesus. 33 Apan sa pagduol na nila kang Hesus, nakita nila nga patay na siya busa wala nila balia ang iyang mga bitiis. 34 Apan ginamit ang iyang bangkaw, giduslak sa usa ka sundalo ang kilid ni Hesus ug dihadiha mibuhagay ang dugo ug tubig. 35 Ang tawo nga nakakita niining hitaboa nagpamatuod niini aron motuo usab kamo. Tinuod ug kasaligan ang iyang gisulti ug nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. 36 Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, “Walay bukog niya nga balion.” 37 Ug may lain pa gayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon, “Ang mga tawo motan-aw kaniya nga ilang giduslak.”

Mga panatiko (tawo nga sobra ang kadasig) sila mahitungod sa ilang Balaod, ang mga Judio kulang sa tawhanong mga pagbati. Ang nasulat nga balaod ni Moises mao nga ang mga lawas niadtong gipatay kinahanglan nga kuhaon pag-abot sa gabii. Mao ang mga Judio migamit niinipaagiha sa tulo ka tawo nga gilansang sa krus. Sila dili gusto nga makakita niining mangil-ad nga talan-awon atol sa ilang kasaulogan. Sila mihangyo kang Pilato nga tapos na ang tulo nga may katulin pinaagi s pagbali sa ilang mga bitiis. Ang tawo nga gilansang sa krus usahay makalahutay pa sa tulo ka adlaw. Ang gilansang nga mga kamot ug tiil dili kanunay maoy hinungdan sa pagkawala sa dugo, mao nga ang mga sundalo milakaw og mibali sa bahin sa lawas uban sa kusog nga mga paghapak.

Ang mga sundalo mihunong atubangan ni Hesus sa pagkakita nga namatay na siya. Ang iyang malumo nga lawas nhuyang tungod sa mga labod ug ang iyang kasakit ilalom sa kabug-at sa atong mga kasal-anan u gang kapungot sa Dios sa kalibotan. Si Hesus namatay sumala sa iyang kaugalingong pagbuot aron kita mapasig-uli sa Dios. Dili sa yanong butang may labot ang relihiyong sultihanan, ang mga Judio matinguhaon sa pagseguro nga si Hesus patay na. Usa sa mga sundalo mikuha ug pana ug giduslak ang kilid ni Kristo duol sa iyang kasingkasing. Ang tubig ug dugo mipugsit, nagpaila nga siya patay na sa wala pa ang ika-onum nga takna sa Maayong Biyernes.

Kining panghitabo nagtug-an sa Kristohanon nga ang Dios madaugon sa tulo ka mga bahin. Una, ang mga Judio napugos ni Satanas pagsulay pagbali sa mga bukog ni Kristo aron walay usa nga moangkon nga ang Gilansang sa krus maoy usa ka langitnong sakripisyo. Ang ritwal sa Pagsaylo nagkinahanglan sa nating karnero nga tibuok nga walay bukog nga mabali (Exodo12:46). Mao nga ang Dios nagtipig sa Iyang Anak bisan diha sa kamatayon, ug walay usa nga mosupak sa iyang pagkatudlo ingon nga Karnero sa Dios.

Ikaduha, ang pagduslak sa kilid ni Hesus sa sundalo nakaplagan ang iyang pruwebang teksto sa Zacarias 12:10. Sa Zacarias 11:13, ang propeta nakakita nga ang mga tawo sa Daang Tugon naghatag bili sa ilang Magbalantay sa dili molabaw sa trayenta ka piraso nga salapi. Bisan nga kini gamay og kantidad, Ang Dios magbubo sa Espiritu sa grasya ug pag-ampo sa balay ni David ug ang mga tawo sa Jerusalem, aron ang ilang mga mata maabli ug moila kinsa ang Usa ka Gilansang sa krus ug ang ilhanan sa iyang Amahan. Kong wala kining paglamdag sila dili makaila sa Dios o sa Iyang kaluwasan. Ang Usa ka Gilansang sa krus maoy bugtong pamaagi sa pagkuha sa Espiritu sa Dios, ingon nga atong mabasa, “Sila motan-aw ngadto kaniya kinsa ilang giduslak”.

Ikatulo, ang disipulo kinsa matinud-anong nagpabilin didto sa krus ingon saksi-sa mata sa tanang nahitabo ug gisulti. Wala siya molayas sa panan-aw sa mga sundalo didto sa krus ug wala niya biyai ang iyang Ginoo human siya namatay. Siya nakakita sa pagduslak sa kilid ni Hesus, ug nagpamatuod kanato sa gugma sa Dios, Amahan, Anak ug Balaang Espiritu, aron kita makaangkon ug pagtuo diha sa panaghiusa sa Trinitas, ug sa kinabuhing walay katapusan.

PAG-AMPO: Ginoong Hesu-Kristo, ikaw maoy Kadaugan ibabaw sa mga sala, kang Satanas ug hukom. Ikaw ang Usa ka buhi, Hari uban sa Amahan sa panaghiusa sa Espiritu.

PANGUTANA:

  1. Unsay atong nakat-onan gikan sa kamatuoran nga ang mga bukog ni Kristo wala mabali?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 10:54 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)