Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 097 (The Holy Spirit reveals history's developments)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 3 - ANG KAHAYAG MISIDLAK PALIBOT SA MGA APOSTOLES (Juan 11:55 - 17:26)
D - ANG PANAMILIT SA DALAN PAINGON SA GETSEMAME (Juan 15:1 - 16:33)

4. Ang Balaang Espiritu nagpadayag sa pinakaimportante nga mga kaugmaran sa kasaysayan (Juan 16:4-15)


JUAN 16:12-13
12 Daghan pa unta kaayo akog isulti kaninyo apan dili pa kamo makatugkad niini. 13 Apan inig-abot sa Espiritu sa kamatuoran, tultolan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot kondili sultihan kamo niya sa iyang nadungog ingon man ang mga butang umaabot.

Si Kristo adunay kasayoran sa tanan, ug nagandoy sa pagpahibalo sa iyang pinanggang mga tinun-an mahitungod sa mga sekreto sa kalangitan ug sa umaabot, apan ang mga abilidad sa atong kalag ug hunahuna dili makasabot sa tanang mga kamatuoran. Mao nga dili kita makapangatarongan sa pagmatuod nga si Kristo naglingkod sa tuong kamot sa Amahan didto sa langit, ug sa susamang panahon nagpuyo Siya sa atong mga kasingkasing, gawas kon ang katarongan sa Espiritu magalamdag kanato. Sa parehong paagi, kita usab sa natural dili makasabot nga ang Dios usa ra sa tulo ka personas. Ang tawhanong kahibalo dili makatugkad, apan ang Espiritu motabang sa atong mga kaluyahon ug maghayag sa atong mga huna-huna. Siya magpadayag sa mga sekreto sa umaabot kanato ug sa mga tinago nga mga huna-huna sa mga kasingkasing, kay siya nasayod sa mga sekreto sa Balaang Trinitas.

Si Kristo nagtagna nga ang Espiritu sa kamatuoran moabot ug mogiya kanila sa tanang kamatuoran. Unsa man ang kamatuoran? Si Hesus wala migamit sa daghan “mga kamatuoran” ingon nga nagsaysay sa kalibotanon nga mga kamatuoran, apan kini usa ra, sa dihang siya miingon, “Ako ang kamatuoran”. Ang pinadayag mahitungod sa pag-abot sa Espiritu nagpasabot nga siya mogiya kanato ngadto sa kinatibok-an ni Kristo sa buhat ug sa iyang pagka Siya. Ingon nga si Hesus dili lang usa ka tawo, apan ang Amahan naa kaniya, ug siya anaa sa Amahan. Mao nga ang giya sa tanang kamatuoran nagpasabot sa kahibalo ngadto sa Amahan ug ang atong pagpabilin sa iyang gugma ug ang paglahutay ngadto sa walay kataposan. Ang pulong “Kamatuoran” diha sa ebanghelyo wala nagpasabot nga subay sa balaod nga kamatuoran o pangatarungan nga adunay bili o bisan pagtulun-an sa kamatuoran lang, apan ang iyang kahulogan halapad ug nagtabon sa tanang kamatuoran, ang kadaghanan ug piho. Sa ingon niini ang Espiritu mogiya kanato sa langitnong mga kamatuoran aron kita makaila sa Dios diha sa Trinitas ug masinati ang Iyang milagrosong mga gahom.

Uban niianang tanan, ang Balaang Espiritu usa ka nagkaugalingon nga Persona o tawo nga mosulti, mamati, ug adunay libreng pagbulot-an, labot pa sa maong panahon siya dili mobuhat sa bisan unsa gawas sa kabubut-on sa Amahan. Wala siya moanhi nga adunay espisyal nga mga panghuna-huna, apan mosulti kanato sa giingon sa Amahan. Diha sa Balaang Trinitas walay lain gawas sa pagsinabtanay nga pagtugyan diha sa kagawasan sa gugma. Siya matinud-anon sa pagsaksi nga iyang gihatod gikan sa Anak sa Dios. Sa ingon niini siya nangandoy sa pagtukod sa tibuok Iglesia ingon nga lawas ni Kristo, aron siya mahingpit sa pagbalik ni Kristo, ang iyang Pamanhonon.

JUAN 16:14-15
14 Himayaon niya ako kay ang ania kanako iya mang dawaton ug isulti kaninyo. 15 Ang tanan nga iya sa Amahan, akoa. Busa miingon ako nga dawaton sa Espiritu ang akong ihatag kaniya ug isugilon niya kini kaninyo.

Ang motibo luyo sa buhat sa Balaang Espiritu mao ang himaya ni Kristo. Ingon nga si Hesus naglimod sa iyang kaugalingon ug gibalhin ang tanang dungog ngadto lang sa iyang Amahan. Karon usab ang Balaang Espiritu dili magpasidungog sa iyang kaugalingon, apan himayaon Si Hesus sa tanan niyang mga buhat. Kini nagatudlo kanato nga dili kita magasulti sa atong mga kasinatian, mga kadaugan ug mga buhat apan labing maayo himayaon si Hesus ang bugtong Manluluwas. Dili ang atong kausaban ang unang mahinungdanon, apan ang paghugas sa atong mga sala diha sa hamiling dugo ni Kristo. Ang mga kalihokan sa Espiritu, ang iyang mga gahom ug ang iyang mga katuyoan adunay usa ka tumong, ang paghimaya ni Hesus kinsa nagpalit kanato alang kaniya. Ang Balaang Espiritu mamuhat pinaagi sa pagsaksi sa mga Apostoles ni Kristo og kini epektibo sa dihang ipresentar si Kristo sa mga naminaw ingon nga gilangsang ug nabanhaw.

Ang Balaang Espiritu dili mobuhat sa tanan sa iyang kaugalingon, apan magtuman kon unsa ang gisugdan ni Hesus sa pulong ug sa buhat. Siya nagpahinumdom sa mga tinun-an sa mga pulong ni Hesus, ug dad-on sa gawas ang iyang langitnong kinabuhi diha kanila. Siya magpugos kanila sa pagtuman sa iyang mga kasugoan, og ipagamot sila diha sa ilang Manluluwas. Atong makita gikan sa gilay-on ang pakigrelasyon ng adunay pagsinabtanay kanunay diha sa Balaang Trinitas. Ang Usa ka tawo dili mokuha sa dungog sa iyang kaugalingon, apan ang mga dungog, magpadako sa uban kanunay.

Sa sulod sa iyang kalibotanong pagpamuhat, si Hesus miingon uban sa tanang pagpaubos, “Ang Amahan mas dako kay kanako”, apan sa iyang pagpamulong sa pagpanamilit siya miingon, “Ang tanang awtoridad gihatag kanako sa langit ug sa yuta”, kay si Hesus nagbuhat sa tanang panaghiusa uban sa Amahan. Ang Amahan mao usab ang iyang kaugalingon, ingon nga ang matag amahan nag-angkon sa iyang mga anak, ingon nga siya giangkon usab nila.

PAG-AMPO: Ginoong Hesu-Kristo, ikaw naglukat kanamo didto sa krus, ug nagtangtang sa among mga kabug-aton sa sala. Salamat sa imong hilabihang gugma. Pun-a kami sa Balaang Espiritu, aron ang among tibuok nga kinabuhi maghimaya sa imong sakripisyo ug sa imong pagkabanhaw. Ipahigawas kami sa pagkatapolan, pagpakaaron-ingnon ug sa garbo, aron kami magkinabuhi sa kamatuoran sa imong mga hiyas sa kabuotan.

PANGUTANA:

  1. Gi-usa sa Balaan Espiritu pagbuhat ang kaugmaran sa kalibotan.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 10:14 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)