Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 050 (Disparate views on Jesus)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
C - ANG KATAPUSANG BIYAHE NI HESUS PAINGON SA HERUSALEM (Juan 7:1 - 11:54) ANG PAGBULAG SA KANGITNGIT UG KAHAYAG
1. Ang mga pulong ni Hesus sa pista sa mga tulda (Juan 7:1 - 8:59)

b) Nagkalain-laing panan-aw sa katawhan tali kang Hesus ug sa taas nga konseho (Juan 7:14-53)


JUAN 7:21-24
21 Si Hesus mitubag nila, “Nagbuhat Ako sa usa ka buhat, ug kamo matingala tungod niini. 22 Si Moises mihatag sa mando pagtuli (dili nga si Moises, apan alang sa inyong katingulangan), ug sa Adlaw sa igpapahulay ikaw natuli nga batang lalake. 23 Kung ang batang lalake nakadawat sa pagtuli sa Adlaw sa Pagpahulay, ang maong balaod ni Moises dili mabungkag, nasuko ka ba kanako, tungod kay gihimo Nako ang tawo nga hingpit nga himsog sa Adlaw sa Pagpahulay? 24 Ayaw paghukom basi sa imong makita, apan paghukom sa matarong nga paghukom.”

Wala direkta mitubag si Hesus ngadto sa mga gipanumangil sa mga Judio nga siya adunay daotan nga espiritu, apan iyang gipakita sa kadaghanang nagpundok nga ang silot nga gipahamtang kaniya nga kamatayon walay pulos ug dili makatarunganon. Iyang gipahinumduman sila nga ang hukom gikan sa mga pangulo batok kaniya gumikan sa iyang pag-ayo sa bakol sa Betsada sa Adlaw sa Igpagpahulay. Sa maong adlaw si Hesus mimando kaniya sa pagdala sa iyang katre ug muoli nga naayo na. Kini ang dakong kahibulongan ug milagro nga angayan sa pagtangtang sa silot kamatayon batok kaniya.

Dayon si Hesus mipamatuod nga ang mga experto sa balaod wala misunod sa ilang kaugalingon balaod. Kining balaod adunay panagbikil tali sa iyang pagkabalaod; ang Pagtuli simbolo sa pakigsaad sa Dios, samtang ang Adlaw sa Igpapahulay gasulti sa panagtigom uban sa Usa ka Balaan. Ang mga tawo motuli sa ilang anak sa ika-walo nga adlaw sa ilang pagkatawo, apan kini mahulog unya sa Adlaw sa Igpapahulay. Dili ba ang pagtuli usa ka pagbuhat?

Tungud sa sala adunay sakit, ang tambal mao ang kaluwasan,sa lawas, kalag, ug espiritu. Busa si Hesus miaghat sa katawhan sa paggamit sa ilang hunahuna, aron maila ang kalainan sa serbisyo sa kaluoy gikan sa pagpatuli sa Adlaw Tingpahulay, asa ang mas importante? Busa siya migamit sa iyang lohika isip pamaagi sa pagpabuka sa ilang mata aron masabtan ang pagsukod sa iyang gugma ug gahum ug kaluwasan. Ang maong paningkamot walay bili; ilang mga dalunggan nabungol ug ilang espiritu migahi – ang makatarunganong desisyon ug maayong paghukom imposible na alang kanila.

JUAN 7:25-27
25 Busa niini ang uban nila sa Jerusalem miingon, “Dili ba kini siya kinsa ilang gipangita aron patyon? 26 Paminaw, siya namulong nga bukas, ug wala silay gisulti batok kaniya. Ang mga pangulo ba gayud kabalo nga siya ang tinuod nga Kristo? 27 Sa laing bahin kita kabalo asa kining tawhana gikan, apan kung ang Kristo moabot, walay makabalo kung asa siya gikan.”

Ang mga tawo sa Jerusalem miabot sa templo ug nakita nila ang kabaga sa katawhan. Sa dihang ilang nabantayan si Hesus anaa sa tungatunga ug maoy gipaminawan sa tanan busa sila nasuko, kay siya gawasnon nga naglakawlakaw taliwala sa mando nga siya dakpon. kining maong balita nasayran sa tanan.

Ang mga lungsuraon sa sentro mibiaybiay sa Konseho tungod sa ilang kahuyang sa pagdala sa kaso. Ang mga taga-Roma mitangtang sa katungod sa mamanduong pagsilot sa kamatayon gikan sa magbabalaod sa mga Judio. Ang nga tawo miyam-id sa pag-ingon, “Ang gipangita nga tawo nalihok nga libre sa syudad, nagsangyaw sa templo sa korte nga walay kahadlok. Ang mga magbabaload walay gahum sa pagpugong kaniya. Ang mga pari walay kaya modala kaniya sa mga lantugi og debate.”

Ang uban mitubag pinaagi sa, “Kamo wala kasabot, ang ubang magbabalaod motuo kaniya isip Manunubos.” Kini ang punto sa ilang pagdumili nga dakpon si Hesus. Ang pagtuo sa publiko nabahin taliwala sa tanang grupo.

Ang ikatulong opinyon: Kung ang Mesias niabot, siya mohayag sa mahimayaong misterio, dili kay usa ka ordinaryong tawo.Kining batan-on nga tawo usa ka karpentero gikan sa bukid nga baryo. Ang tinuod nga Manunubos mokanaog diretso gikan sa langit, dili kay maglakawlakaw uban sa yanong katawhan.

JUAN 7:28-30
28 Busa niini si Hesus misinggit sa templo, nagtudlo ug miingon, “Kamo pareho nakaila kanako, ug kabalo asa Ako gikan. Wala ko mianhi sa Akong Kaugalingon, apan Siya kinsa mipadala kanako ang matuod, kinsa wala ninyo naila. 29 Ako kaila niya, tungod kay Ako gikan kaniya, ug Siya mipadala kanako.” 30 Busa sila nangitag paagi nga modakop niya; apan wala ni isa mi-arsa ug kamot kaniya, tungod kay iyang oras wala pa miabot.

Nadungog ni Hesus ang panaglalis bahin sa iyang kagikan. Siya misingit ug miingon, “Kaila ba jud kamo Kanako? O kung asa Ko gikan? Kamo taphaw lang sa inyong paghukom ug wala nakaila kanako. Paminaw kamo kanako, sutaa ug lawom unsa ang anaa sa akong Espiritu. Ug kamo makahibalo kinsa Ako ug asa Ako gikan.”

Wala gipadala ni Hesus iyang kaugalingon sa kalibotan, apan ang Dios nagpaluyo kaniya gikan kinsa siya nagikan; Iyang Amahan mao ang Usa kinsa mipadala kaniya. Si Hesus gikan sa kinaiyahan sa iyang Amahan ug nahiusa Kaniya. Siya midugang, “Wala kaninyo ang nakaila sa Dios, maski kamo ga hunahuna nga Siya ania diri sa templo. Inyong mga pari buta; wala sila nakakita sa Dios, o tinuod nga nakadungog sa Iyang tingog. Busa inyong gilimbongan inyong kaugalingon.”

Dayon siya miingon, “Ako kaila Niya.” Ang unod sa Ebanghelyo mao kini, nga si Hesus kaila sa Dios, ug gidiklara kanato ang ngalan sa Amahan ug ang Iyang gugma. Ang Nazareno walay sala, nagpuyo sa makanunayong sa pakig-ambit sa iyang Amahan. Apan tanang tawo nabulag sa ilang kaugalingon gikan sa Usa ka Balaan tungud sa ilang sala.

Sa dihang ang uban tigpaminaw nakasabot sa kamahinongdanon sa iyang pulong ug si Hesus mihukom kanila, sila misinggit, “Siya mibiaybiay batok sa templo ug mihimo kanato nga walay tinuohan.” Sila naglagot ug misinggit sa pagsulay dakop kaniya, apan walay usa nila ang nakaduol sa Anak sa Dios, susama ra nga ang mga anghel nag-alirong kaniya. Ang gitakda nga oras alang sa katapusang testigo sa kalibotan moabot pa. Iyang Amahan mipahiluna sa paghimaya sa panahon diin si Kristo mulowas sa katawhan. Walay tawo sa kalibotan makapabalik o makapa-una sa maong panahon.

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, kami gasimba kanimo, tungod kay kaila ka sa Dios, ug imong gipadayag ngadto sa Amahan. Kami gaserbisyo kanimo ug gahigugma kanimo sa kalipay. Imong pagpadayag nakapahimo kanamo nga imong anak sa Dios. Kami malipayon ug mohimaya sa imong ngalan kauban sa tanang natawo ug usa. Kami nangamuyo kanimo sa pagpadayag sa Amahan sa mga gaduda palibot kanato, aron sila mobiya gikan sa ilang kapig-ot nga pangisip ug wala pagpakabana.

PANGUTANA:

  1. Ngangong si Hesus ang nag-inusarang tawo kinsa nakaila sa Dios?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 11:08 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)