Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 044 (Jesus offers people the choice)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
B - SI HESUS ANG PAN SA KINABUHI (Juan 6:1-71)

4. Si Hesus mitanyag sa katawhan sa pagpili, “Pagdawat o Pagsalikway!” (Juan 6:22-59)


JUAN 6:41-42
41 Busa niini ang mga Judio nagbagolbol bahin kaniya, tungod kay siya miingon, “Ako ang pan kinsa mianhi gikan sa langit.” 42 Sila miingon, “Kini ba si Hesus, ang anak ni Jose, kinsa ang amahan ug inahan atong naila? Giunsa nga siya miingon, “Ako minaug giakan sa langit?”

Si Juan nga ebanghelista mitawag sa mga taga Galilea ug Judio maski sila dili nasakop sa maong grupo sa katawhan, apan sama sa ilang pagdumili sa Espiritu ni Kristo sila dili mas labaw kay sa mga Judio ug kadtong mga residente sa habagatan.

Ang mga escriba mihatag ug laing rason aron sila magdumili kang Hesus tungod sa ilang panghunahuna nga angay sundon ang balaod ug pagtuo nga ilang mabag-o ang ilang kaugalingon ug kini sukwahi sa gugma Hesus. Apan ang mga taga Galilea napandol kang Hesus kay sila kabalo sa iyang pamilya tungod sa “iyang amahan” (si Jose nga karpentero) gapuyo nila, yano nga tawo, walay talento sa mga pagtagna o gasa nga espesyal. Ug iyang inahan nga si Maria walay kalainan nga mahulagway kaniya gikan sa laing mga babaye gawas nga siya nahimong balo, diin kini giila nga senyales nga adunay diosnong kasuko. Busa ang mga taga Galilea wala mituo nga si Hesus mao ang pan gikan sa langit.

JUAN 6:43-46
43 Busa niini si Hesus mitubag niya, “Ayaw pagbagolbol taliwala sa inyong mga kaugalingon. 44 Walay usa moanhi kanako gawas kung ang Amahan kinsa mipadala kanako mopaduol kaniya, ug Ako mobuhi kaniya sa katapusang adlaw. 45 Nasulat sa mga propeta, “Sila matudloan sa Dios.” Busa niini ang tanan kinsa nakadungog gikan sa Amahan, ug nakatuon, mianhi kanako. 46 Dili kay bisan kinsa nga nakakita sa Amahan, gawas niya kinsa gikan sa Dios. Siya nakakita sa Amahan.

Si Hesus wala misulay ug pagpasabot sa kahibulongan sa iyang pagkatawo ngadto sa nagdumili kaniya kay sila dili motuo. Ni kita makabalo sa atong kaugalingon ang kadiosnon sa tawo nga si Hesus, kondili pinaagi sa pagdan-ag sa Balaang Espiritu. Bisan kinsa nga moadto kaniya sa pagtuo makakita niya ug makabalo sa iyang labaw nga kamatuoran.

Si Hesus nagbadlong sa kadaghanan sa pagbagolbol supak sa diosnong pagpadayag. Ang mga gahig ulo nga espiritu dili makadungog sa Gingharian sa Dios, apan ang usa kinsa namati ug mibati sa iyang panginahanglanon makatagamtam sa gugma sa Dios.

Ang Dios sa iyang gugma midala sa katawhan ngadto kang Hesus nga Mangluluwas, mudan-ag sa matag usa nila, sama sa atong nabasa sa Jeremias 31:3. Diri sa Bag-ong Kasulatan dili ang kagustohan sa tawo o hunahuna ang modala kanato sa atong pagtuo; apan ang Balaang Espiritu kinsa modan-ag kanato, ug mobuhat dinhi kanato sa diosnong kinabuhi aron kita makaila nga ang pinakalabaw nga Dios mao ang atong Dios ug Amahan. Siya nagatudlo sa Iyang mga anak, ug motipig sa dayong relasyon kaniya. Siya gabuhat sa pagtuo sa atong kasingkasing pinaagi sa tawag sa Espiritu. Imo bang nabati kining tawag sa imong konsensya? Abre ka ba pagtandog sa gugma sa Dios?

Ang Espiritu sa Amahan midala kanato kang Hesus ug mitandog kanato paingon kaniya. Iyang gi-aghat atong paghandom kaniya hangtud kita moadto ug motagbo kang Hesus ug mohigugma kaniya. Siya midawat kanato bisan kinsa pa kita, ug dili mo musalikway kanato, mihatag kanato sa kinabuhing walay katapusan aron kita makapa-ambit sa gahum sa pagkabanhaw aron makasulod sa himaya sa iyang Amahan.

Adunay kalainan tali kang Hesus ug sa mga natawo ug usab nga magtutuo. Walay tawo nga nakakita sa Dios, gawas sa Anak. Siya anaa sa iyang Amahan sukad sa sinugdanan ug nakita niya Siya. Ang Amahan ug Anak dili mabulag. Si Hesus mipa-ambit sa langitnong kalinaw ug ang tanang diosnong batasan.

JUAN 6:47-50
47 Sa pagkatinuod, Ako gasulti kanimo, siya kinsa motuo kanako adunay kinabuhi nga walay katapusan. 48 Ako ang pan sa kinabuhi. 49 Inyong mga amahan mikaon sa mana sa kamingawan, ug sila namatay. 50 Kini ang pan nga migawas gikan sa langit, kung bisan kinsa mokaon niini dili mamatay.

Human pagpahibalo sa iyang pakighiusa sa Amahan ug sa buhat sa Espiritu sa iyang mga tigpaminaw, si Hesus mi-presenta ug usab sa kamatuoran sa iyang kinaiya aron sila mosalig kaniya. Iyang gipasabot sa hamubo ang prinsipyo sa pagka Kristiyano: Siya kinsa motuo kang Hesus mabuhi sa walay kataposan. Kini nga kamatuoran usa ka pasalig ug bisan ang kamatayon dili makapugong.

Si Hesus susama sa usa kabuok nga tinapay gikan sa Dios ngadto sa kalibutan. Sama sa tinapay wala nahurot sa dihang gipasapasa pinaagi sa iyang kamot sa kahibulongan sa pagpakaon sa lima kalibo-an, busa si Hesus usab motagbaw sa kinahanglan sa kalibutan sa tanang panahon, kay kaniya anaa gapuyo ang kahingpit sa Dios. Gikan kaniya ikaw makadawat sa paglaum, kalipay ug bendisyon. Sa mubong pagkasulti, iyang gitanyag ang kinabuhi sa Dios sa kalibutan, apan ang kalibutan misalikway kaniya.

Ang nangatagak nga Mana sa kamingawan gasa gikan sa Dios; kini nga tagana molahotay lamang sa kadali. Ang tanang mikaon niini namatay. Busa kita nga nakakita sa mga maayong buhat, teknikal nga kalamboan ug siyantipiko nga pagkaplag, nasayod nga kini makatabang sa mubong panahon lamang apan dili molungtad. Walay tambal sa kamatayon, ni tambal isip kadaogan ibabaw sa sala. Apan bisan kinsa nga modawat kang Kristo dili mamatay. Kini ang katuyoan ni Kristo, mianhi ug nabuhi kanimo. Iyang gihandom nga magpuyo diha kanimo, aron walay laing espiritu magmando ibabaw kanimo. Siya makapawala sa tanang daotang katuyoan ug mopakalma sa imong kahadlok, sama sa pagpakusog sa imong kahuyang. Siya ang tinapay sa Dios nga gipili alang kanimo. Kaon ug mabuhi ka, aron dili ka malaglag sama sa ubang makasasala.

PANGUTANA:

  1. Giunsa ni Hesus pagtubag sa mga bagolbol sa iyang tigpaminaw?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 11:00 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)