Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 036 (Christ raises the dead and judges the world)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
A - IKADUHANG BIYAHE NGADTO SA HERUSALEM (Juan 5:1-47) -- PAGTUNGHA SA PANAG-AWAY TALI NI HESUS UG MGA JUDIO

3. Si Kristo mibanhaw sa mga namatay ug mihukom sa kalibotan (Juan 5:20-30)


JUAN 5:20-23
20 Kay ang Amahan adunay gugma sa iyang Anak, ug gipakita niya ang tanang butang nga iyang gibuhat. Siya mopakita kaniya sa dagkong buhat kaysa niini, aron kamo matingala. 21 Kay ang Amahan mibuhi sa namatay ug mihatag ug kanila ug kinabuhi, maski ang Anak mihatag usab ug kinabuhi ngadto sa nangandoy. 22 Kay ang Amahan wala ni hukom bisan kinsa, apan iyang gihatag iyang ang tanang paghukom ngadto sa iyang Anak, 23 aron ang tanang dungog sa Anak, maski sila mopasidungog sa Amahan. Siya kinsa wala mopasidungog sa Anak wala mopasidungog sa Amahan kinsa nagpadala niya.

Unsa ka makagagahom iyang mga buhat, imposible alang sa tawo, apan si Hesus makabuhat. Ang Amahan mitugyan kanila sa Anak aron nga ipadayon. Diri atong timan-an ang duha ka kalidad sa panagna sa Kasulatan bahin kang Kristo. Ang mga Judio nagdahom sa Tawo kinsa mihulagway nila: Pagbuhi sa namatay, ug paghukom sa tinuod. Ang duha, gikinaiya ni Hesus sa iyang kaugalingon. Sa una pa si Hesus mitagna sa presensya sa iyang kaaway nga siya ang Ginoo sa Kinabuhi kinsa mohukom, maski sila miila niya nga buang o mabiaybiayon. Sila nagkasinabot nga patyon siya. Pinaagi niining pagmatuod, gusto ni Hesus nga mag-usab sila ug dalhon sila sa panghunahuna nga insakto ug maghinulsol sa tinud-anay.

Atong Dios dili mangdaot, apan mohatag ug kinabuhi, wala nangandoy sa kamatayon sa mga makasasala apan sa pagpalayo gikan sa nasaag nilang kinabuhi. Siya kinsa mobiya sa Dios mawala sa hinayhinay, sa espiritu, kalag ug lawas. Apan, siya kinsa mopadool kang Kristo malig-on ug maka-angkon sa kinabuhing walay katapusan. Ang pangandoy sa Mangluluwas mao ang imong kabag-ohan ug pagmata. Imo bang tagdon iyang tingog? O imong bang ipabilin ang kinabuhi sa sala ug pagkadaotan?

Gikan sa walay katapusan ang kalibotan gitukod diha sa kamatuoran. Bisan pa ang mga tawo danghag sa ilang Ginoo, mipatay ug nanglimbong sa matag usa, apan ang kamatuoran dili mausab. Ang adlaw sa paghukom mao ang pinaka dakong adlaw. Ang diosnong panimalos mahulog sa tanang kalapasan ug labi na sa pagdaog-daog sa mga balo ug mga huyang. Gitugyan sa Dios ang tanang paghukom kang Kristo ug Siya mohukom sa tanang tawo, dila ug relihiyon. Si Hesus walay sala nga tawo, busa siya makasabot sa atong tawhanong kondisyon ug mibati sa atong kahuyang. Iyang paghukom patas. Sa dihang si Kristo mopakita sa iyang himaya, ang tanang tribo sa kalibotan unya masubo kay ilang gibaliwala ang Manghuhukom, mitamay ug misalikway kaniya. Nakasabot kaba niini?

Dayon ang tanan moyukbo sa ilang tuhod ngadto sa Anak, Kadtong misalikway sa pagsimba kang Kristo sa kalibotan mopasidungog kaniya sa kahadlok ug gakurog. Si Kristo takos sa tanang gahom, bahandi, kaalam, dungog ug himaya (Pagpadayag 5:12). Siya nakig-uli sa kalibotan ngadto sa Dios tungod kay Siya maaghop nga Karnero nga gipatay alang kanato. Ang Dios ug ang Anak pareho lamang sa kinaiya sa gugma ug kusog, dili lamang sa buhat, apan sa katakos sa dungog ug pagdayeg nga gihatag kaniya. Busa si Hesus wala misalikway sa pagsimba sa bisan kinsa samtang niapa sa kalibotan. Kita unta mopasidungog sa Anak sama sa atong gibuhat sa Amahan. Atong pag-ampo mahimong diretso na sa Anak sama sa atong gibuhat sa Amahan.

Tanang misalikway ni Kristo o mipagamay kaniya misalikway sa Kaugalingong Amahan. Ang Walay Katapusan libre nga mopili sa Anak. Ang pinakarason ngano ang mga tawo mipanghimakak sa Pagkaanak ni Kristo ug nagdumili nga siya pagasimbahon mao ang ilang daotan nga hunahuna. Sila dili gusto nga makaila niya ug dili usab makaila sa Dios sa tinu-oray.

JUAN 5:24
24 Sultihan ko kamo:siya kinsa mamati sa akong pulong, ug motuo kaniya kinsa nagpadala kanako, adunay walay katapusan nga kinabuhi, ug siya dili silotan kay nakalatas na man siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi.

Siya kinsa malipayong nakadungog sa Ebanghelyo ni Kristo ug motoo sa Iyang Pagkaanak makadawat sa kinabuhing walay katapusan. Ang kinabuhi nga wala nagsugod sa kamatayon, apan diri sa kalibotan pinaagi sa Balaang Espiritu. Ang Espiritu minaog kanimo tungod kay ikaw mitoo sa Amahan ug Anak. Dili tanan nakasabot sa pulong ni Kristo bisan sila nakadungog na niini sa liboan ka higayon ug nakabasa sa unod. Dili sila magsulti sa grasya sa Anak o maglakaw sa Espiritu. Ang tinuod nga pagtoo adunay kumpyansa kang Kristo ug pag-unong ngadto kaniya. Pagsulod niining kasabotan kang Kristo ikaw natarong tungod kay ang pagtoo ug dili ang buhat maoy naka luwas. Ang gugma ni Kristo mitabon ngadto sa mga midangop sa krus ug motrapo sa ilang mga sala ug molimpyo sa ilang mga konsensiya. Kini gaaghat kanato sa pagtagad sa Dios alang sa Walay Katapusan nga nahimong atong Amahan pinaagi sa bag-ong pagkatawo. Atong bag-ong pagkatawo mao ang resulta sa pagkatarong.

Imo bang naila ang dakong saad ni Kristo? Ikaw nalibre gikan sa kamatayon ug ang kahadlok ug ikaw nabuhi sa walay katapusan pinaagi sa grasya ni Kristo. Ang kapungot sa Dios dili mahulog diha kanimo.

Imong pagtuo makapautro kanimo ug ang balaang walay katapusang kinabuhi anaa kanimo. Ang atong sumpay diha kang Hesus dili lamang ang kaalam, apan praktikal, anaa gayud ug tinuod. Walay mas labaw nga kaluwasan kay sa atong pakamasunoron kang Kristo. Tun-e ang bersekolo 24 pinaagi sa kasingkasing, ug tul-era imong kinabuhi kaniya ug kita magkita-ay sa kinabuhing walay katapusan.

PAG-AMPO: Kami gasimba kanimo Amahan, Anak ug Balaang Espiritu, kay ikaw nakapasaylo sa among mga sala ug may katarungan kanato. Kami dili molabay sa paghukom, tungod imong kapungot miagi kanamo. Kami gadayeg kanimo tungod imong kinabuhi imong gibobo kanamo, ug kamatayon kanamo imong giwagtang. Kami gapuyo kanimo sa walay katapusan. Himoa kaming lig-on kanimo, aron mopadako sa imong ngalan.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang duha ka importanteng tahas nga gihatag sa Amahan kang Kristo nga iyang pagadalhon?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 10:49 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)