Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Thai":
Home -- Thai -- John - 036 (Christ raises the dead and judges the world)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- THAI -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ยอห์น - แสงสว่างส่องในความมืด
ศึกษาพระกิตติคุณของพระคริสต์ ตามคำบอกเล่าของยอห์น
ตอนที่ 2 - แสงสว่างส่องเข้ามาในความมืด (ยอห์น 5:1 - 11:54)
ก - การเดินทางเข้ากรุงเยรูซาเล็มครั้งที่ (ยอห์น 5:1-47) -- ประเด็น: ความรุนแรงและมุ่งร้ายเกิดขึ้น ระหว่างพระเยซูกับชาวยิว

3. พระคริสต์ทำคนตายให้ฟื้นและพิพากษาโลก (ยอห์น 5:20-30)


ยอห์น 5:20-23
20 เพราะพระบิดาทรงรักพระบุตร และสำแดงทุกสิ่งที่ทรงกระทำให้พระบุตรเห็น ท่านจะประหลาดใจที่พระองค์จะสำแดงให้พระบุตรเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ กว่านี้อีก 21 เพราะพระบิดาทรงให้คนที่ตายแล้วกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่อย่างไร พระบุตรก็จะให้ชีวิตแก่ผู้ที่พระบุตรพอพระทัยอย่างนั้น 22 ยิ่งกว่านั้นพระบิดาไม่ได้ทรงพิพากษาใครแต่ทรงมอบการพิพากษาทั้งหมดแก่พระบุตร 23 เพื่อคนทั้งปวงจะได้ถวายเกียรติแด่พระบุตรเหมือนที่ได้ถวายเกียรติแด่พระบิดา ผู้ที่ไม่ถวายเกียรติแด่พระบุตรก็ไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระบิดาผู้ทรงส่งพระบุตรมา

มีฤทธิ์อำนาจพลังมากเพียงไรในงานเหล่านี้ ซึ่งเป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์ แต่พระเยซูสามารถกระทำได้ พระบิดามอบสิ่งเหล่านี้ให้พระบุตรกระทำต่อไป ตอนนี้ เราสังเกตเห็นคุณลักษณะสองประการที่พยากรณ์ไว้ในพระวจนะที่เกี่ยวพันกับพระคริสต์ ชาวยิวคาดหวังให้มนุษย์ผู้นี้เป็นแบบอย่างแก่พวกเขา คือ การทำให้ฟื้นจากการตาย และพิพากษาอย่างแท้จริง ทั้งสองสิ่งนี้ คือ สิ่งที่พระเยซูถือเป็นคุณลักษณะของพระองค์ ก่อนหน้านี้พระเยซูได้ทำนายถึงการปรากฏตัวของศัตรูของพระองค์ และที่ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งชีวิตซึ่งจะพิพากษา แม้ว่าพวกเขาเห็นว่าพระองค์เป็นคนบ้าหรือเป็นพวกดูหมิ่นศาสนา และตัดสินใจที่จะสังหารพระองค์ โดยยืนยันว่าพระเยซูต้องการจะเปลี่ยนแปลงพวกเขา ในการนำพวกเขาให้คิดอย่างถูกต้องและสารภาพบาปอย่างจริงใจ

พระเจ้าของเราไม่ใช่ผู้ทำลาย แต่เป็นผู้ให้ชีวิต ไม่กระหายความตายของคนบาปแต่ให้หันเปลี่ยนจากความดื้อรั้นมาสู่ชีวิต ผู้ที่ละทิ้งพระเจ้าจะตายลงที่ละเล็กทีละน้อย ทั้งด้านจิตใจ จิตวิญญาณและร่างกาย อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เข้ามาใกล้พระคริสต์จะได้รับการปลุกเร้า และมีประสบการณ์ชีวิตนิรันดร์ พระผู้ช่วยให้รอดกระหายการฟื้นฟูและการตื่นขึ้น คุณเอาใจใส่เสียงของพระองค์หรือไม่ หรือ คุณยืนกรานในชีวิตของความบาปและความรู้สึกผิดหรือไม่

จากนิรันดร์จักรวาลถูกสร้างขึ้นบนความจริง แม้ว่าผู้คนจะไม่ระมัดระวังก็ตามเรื่องพระเจ้าของพวกเขา และได้สังหารและหลอกลวงกันและกัน กระนั้น ความจริงไม่ได้เปลี่ยนแปลง วันแห่งการพิพากษาเป็นวันคิดบัญชีที่ยิ่งใหญ่ การแก้แค้นซึ่งมาจากสวรรค์จะตกลงบนความโกรธที่รุนแรงทั้งมวล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนการปฏิบัติที่ไม่ดีต่อหญิงหม้ายและพวกที่อ่อนแอ พระเจ้าได้ให้การตัดสินทั้งสิ้นแก่พระคริสต์และพระองค์จะตัดสินทุกคน ทุกลิ้น และศาสนาทั้งมวล พระเยซูเป็นมนุษย์ที่ไม่มีบาป ดังนั้น พระองค์เข้าใจเงื่อนไขของมนุษย์เรา และรู้สึกถึงความอ่อนแอของเรา การตัดสินของพระองค์นั้นยุติธรรม เมื่อพระองค์มาปรากฎในพระสง่าราศรี ชนเผ่าทั้งมวลบนโลกจะโศรกเศร้าเสียใจในการที่พวกเขาเพิกเฉยต่อผู้ที่พิพากษา ดูหมิ่นและปฎิเสธพระองค์ คุณได้ตระหนักในเรื่องนี้หรือไม่

ทันทีนั้น ทุกเข่าจะก้มลงต่อหน้าพระบุตร พวกที่เพิกเฉยการนมัสการพระคริสต์บนโลกนี้ จะให้เกียรติพระองค์ในความยำเกรงและด้วยตัวสั่นเทาพระคริสต์นั้นทรงคุณค่าในฤทธิ์เดช ความมั่งคั่ง สติปัญญา พระเกียรติ และสง่าราศี (วิวรณ์ 5:12) พระองค์ได้นำโลกมาคืนดีกับพระเจ้า เพราะทรงเป็นลูกแกะที่ถ่อมใจซึ่งได้ถูกสังหารเพื่อเรา พระเจ้าและพระบุตรนั้นเหมือนกันในแก่นสารของความรักและฤทธิ์เดช ไม่ใช่เพียงในการงานเท่านั้น แต่ในคุณค่าของเกียรติและความรักที่บูชา ซึ่งได้หยิบยื่นให้กับพวกเขาแล้ว นั่นคือเหตุผลที่พระเยซูไม่ปฏิเสธการนมัสการของใครก็ตาม ในขณะที่อยู่บนโลก เราควรจะให้เกียรติต่อพระบุตรอย่างที่เราให้เกียรติต่อพระบิดา เราสามารถกล่าวถึงพระบุตรในการอธิษฐานโดยตรง อย่างกับที่เรากระทำกับพระบิดาบนสวรรค์

คนทั้งหมดที่ปฏิเสธพระคริสต์ หรือ ทำให้พระองค์เล็กลงไป ได้ปฏิเสธพระบิดานั่นเอง พระเจ้านิรันดร์นั้นเป็นอิสระที่จะเลือกเอาพระบุตร เหตุผลหลักคือเหตุที่ผู้คนจึงพูดว่าไม่ต่อการเป็นพระบุตรของพระคริสต์และทำให้การนมัสการพระองค์เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายในทางความคิดของพวกเขาพวกเขาไม่เต็มใจที่จะรู้จักกับพระองค์ และดังนั้น จึงไม่สามารถรู้จักพระองค์ได้ ในเรื่องความเป็นจริงของพระเจ้า

ยอห์น 5:24
24 “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ผู้ใดฟังคำของเราและเชื่อพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา ผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์และจะไม่ถูกลงโทษ เขาได้ผ่านพ้นความตายเข้าสู่ชีวิตแล้ว

ผู้ได้ยินพระกิตติคุณของพระคริสต์อย่างยินดี และเชื่อในการเป็นพระบุตรของพระองค์ก็ได้รับชีวิตนิรันดร์ ชีวิตหนึ่งซึ่งไม่ได้เริ่มต้นที่ความตาย แต่อยู่ที่นี่บนโลกโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณนี้ได้ลงมาเหนือคุณเพราะว่าคุณเชื่อในพระบิดาและในพระบุตร ไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจและรับรู้ถึงความหมายของพระคำพระคริสต์ไว้ได้ทั้งหมด แม้แต่ว่าพวกเขาได้ยินเรื่องเหล่านี้นับเป็นพัน ๆ ครั้ง และได้อ่านและวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องเหล่านี้แล้วก็ตาม พวกเขาจะไม่พูดเกี่ยวกับพระคุณของพระบุตร และการเดินในฝ่ายวิญญาณ ความเชื่อแท้จริงเป็นความมั่นใจในพระคริสต์และความจงรักภักดีต่อพระองค์ การเข้าไปในข้อผูกมัดนี้กับพระคริสต์นั้น คุณจะได้รับการทำให้ชอบธรรม เป็นอิสระจากการตัดสิน เพราะว่ามันเป็นเพราะความเชื่อที่ได้กู้คุณไว้แล้ว ไม่ใช่เพราะการงาน ความรักของพระคริสต์นั้นครอบคลุมผู้ที่หลบภัยอยู่ในกางเขน และได้รับการลบบาปและทำให้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนั้นบริสุทธิ์ มันหนุนใจเราที่จะเข้าใกล้พระเจ้า เพราะว่าองค์นิรันดรนั้นได้กลายเป็นพระบิดาของเรา การบังเกิดใหม่ของเราเป็นผลของความชอบธรรมของเรานั่นเอง

คุณจดจำพระสัญญาที่ยิ่งใหญ่ของพระคริสต์ได้ไหม คุณเคยเป็นอิสระจากความตายและความน่ากลัวของมันไหม แล้วคุณก็มีชีวิตอยู่อย่างนิรันดรโดยพระคุณของพระคริสต์ ความพิโรธของพระเจ้าจะไม่ตกลงบนคุณ

ความเชื่อของคุณในพระคริสต์ได้เปลี่ยนแปลงคุณ และชีวิตนิรันดรที่บริสุทธิ์ตอนนี้เป็นของคุณแล้ว การเชื่อมโยงของเรากับพระเยซูไม่ได้เป็นเชาวน์ปัญญาธรรมดา แต่เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ มันเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมนุษย์และเป็นสิ่งแท้แน่นอน ไม่มีความรอดใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการอยู่ในพระคริสต์อีกแล้ว จงเรียนรู้ข้อ 24 โดยท่องจำ และผนึกชีวิตของคุณให้อยู่ในพระองค์ และเราจะพบในความเป็นนิรันดรแบบหน้าต่อหน้าเลยทีเดียว

คำอธิษฐาน: เรานมัสการพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ยกโทษบาปและเที่ยงธรรมต่อเรา เราไม่ต้องเข้าสู่การพิพากษาเพราะความพิโรธของพระองค์ได้ผ่านเราไป เราบูชาพระองค์เพราะพระองค์ได้เทชีวิตของพระองค์และตายแทนเรา เรามีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์นิรันดร์ ขอโปรดสร้างเราให้เข้มแข็งเพื่อจะประกาศพระบารมีพระองค์

คำถามที่:

  1. งานสำคัญ 2 อย่างที่พระบิดามอบหมายให้พระเยซูกระทำคือ งานใด

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 12, 2020, at 02:09 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)