Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 025 (Rejecting Christ)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 1 - ANG PAGSIDLAK SA DIOSNONG KAHAYAG (Juan 1:1 - 4:54)
C - UNANG PAGBISITA NI KRISTO SA JERUSALEM (Juan 2:13 - 4:54) -- UNSA MAN ANG TINOOD NGA PAGSIMBA?
2. Si Hesus nakig- estorya kang Nicodemus (Juan 2:23 – 3:21)

d) Ang pagsalikway kang Kristo maghatod sa Paghukom (Juan 3:17-21)


JUAN 3:17-21
17 Kay gipadala sa Dios ang iyang Anak nganhi sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang pagahukman sa silot, kondili aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. 18 Ang mosalig kaniya dili pagahukman sa silot; apan ang dili mosalig nahinukman na sa silot, kay wala man siya motoo sa ngalan sa bugtong Anak sa Dios. 19 Ug ang paghukom mao kini, nga ang kahayag mianhi sa kalibutan, ug ang kangitngit maoy gipalabi sa mga tawo sa paghigugma kay sa kahayag, kay dautan man ang ilang mga buhat. 20 Kay ang tanan nga nagabuhat ug mangil-ad nagadumot sa kahayag, ug dili moduol sa kahayag, sa kahadlok nga tingali unya masuta ang ilang mga buhat. 21 Apan siya nga nagahimo sa matuod moduol sa kahayag, aron ikapadayag nga ang iyang mga buhat nangahimo diha sa Dios.

Ang Magbubunyag nagsangyaw bahin sa Mesias kinsa maghukom sa tibook katawhan, miputol sa punoan nga adunay sakit sulod sa nasod. Apan miingon si Hesus kang Nicodemus nga Siya dili mang sunog sa kalayo, apan siya moanhi aron magluwas. Atong Mangluluwas maluloy-on. Sa dihang ang Magbubunyag nakaamgo sa sekreto sa panghimayad, siya mitawag kang Hesus nga Karnero sa Dios, kinsa miwagtang sa sala sa kalibotan.

Sa Iyang gugma, gipadala sa Dios Iyang Anak dili ngadto sa mga Judio lamang, apan alang sa kalibotan. Ang pulong nga “kalibotan” mitunga tulo ka higayon sa bersekulo 17. Kini nakapakurat sa mga Judio kinsa nagtrato sa Hentil susama sa mga iro. Apan ang gihigugma usab sa Dios ang mga nasod, susama nga mas labaw pa sa binhi ni Abraham. Ang tanan angayan sa paghukom, apan si Hesus mianhi dili sapagkondena apan sa pagluwas. Sugod sa sinugdanan, iyang gituman ang hulagway sa halas nga gipataas sa iyang krus, aron magpas-an sa paghukom sa Dios sa tibook katawhan. Ang gugma sa Dios wala gapili ug kaliwatan apan galangkob sa tanang katawhan.

Si Kristo dayon migamit ug makakurat nga pulong: “Si bisan kinsa ang motuo sa Anak dili pagahukman. Tungod niini, ang tanang kahadlok sa adlaw sa paghukom mawala. Busa ang pagsalig Kang Kristo makaluwas kanato gikan sa kamatayon bisan kita angayan niini. Ikaw maluwas gikan sa paghukom kung ikaw magsalig kang Hesus.

Bisan kinsa kadtong mosalikway sa Kaluwasan ni Kristo ug maghunahuna nga wala sila manginahanglan niini, sila mga buta, buangbuang, ug nabulag gikan sa grasya nga iyang gihatag. Kadtong kinsa nga dili modawat sa gahom ni Kristo, mitago sa kahayag sa sidlak sa iyang Balaang Espiritu. Siya kinsa nga nagbiaybiay sa kamatayon ni Kristo o nagapanghimakak niini, nagasupak batok sa Dios ug mipili sa iyang kaugalingong katarong. Ang tanan natong maayong buhat dili hingpit ug kita nahulog sa himaya sa Dios.

Gipasabot ni Hesus ngano ang ubang katawhan misalikway sa kaluwasan. Mas labaw nilang gihigugma ilang mga sala kay sa pagkamatarong sa Dios ug mikunhod gikan kang Kristo nga kahayag sa kalibotan, busa sila migakos sa ilang mga sala. Nasayod si Kristo sa atong kasing kasing, ug ang hinungdan sa atong daotang hunahuna. Ang buhat sa mga tawo daotan. Walay usa nga maayo sa iyang kaugalingon. Atong hunahuna, pulong ug binuhatan daotan gikan pa sa atong pagkabata. Kini nga pulong lawom nga nakaigo kang Nicodemus, labina kay si Kristo mipasiuna sa mahigugmaong sentimento aron mabuak ang iyang garbo ug modala kaniya ngadto sa paghinulsol.

Midugang si Hesus nga si kinsa kadtong dili gasalig kang Kristo, nahiguma sa daotan ug nasilag sa katarong, ug migunit sa iyang mga sala. Kasagaran sa mga tawo tigpakaron-ingnon ug nagtago sa ilang mga sala ubos sa balaang pahiyom. Gikasilagan nila si Kristo, tinuyo man o dili. Imo na bang nakumpisal imong mga sala ngadto kang Hesus? Kung dili ka magkumpisal sa imong mga sala dili ka matawo pag-usab. Abreha imong kasingkasing sa kahayag sa Dios, ikaw malimpyohan; ang pagtoo sa Karnero sa Dios makahimo kanatong matarong. Busa pagpahiubos sa imong kaugalingon ug ikumpisal imong pagpanlimbong, isalig kang Kristo, ug ikaw mabuhi sa hangtod. Ang pagsunod sa atong pagtuo gapasabot sa pagbuhat sa matarong. Ang andam nga pagdawat sa kamatuoran sa Dios usa ka kondisyon sa atong kabag-ohan.

Bisan kinsa kadtong mosulod sa kamatuoran ni Kristo dili pinaagi sa kaalam apan pinaagi sa iyang bug-os nga pagkatawo, mausab iyang pamatasan. Ang bakakon mahimong matinud-anon, ang hiwi mahimong tul-id, ang maluibon mahimong matinuoron. Kadtong natawo pag-usab mga kanhi dili matarong, apan mikumpisal sa ilang sayop, ug ang matinud-anong Dios mipasaylo nila. Ang pagkalimpyo magsugod nila; Siya mihatag nilag gahom sa gugma aron mamuhat ang iyang Espiritu. Ang Dios mamuhat sa mga magtutuo pinaagi ni Kristo aron maangkon ang buhat sa kalinaw.

Kita wala nagsalikway sa maayong buhat, apan kini miabot dili gikan kanato apan gikan sa Dios. Dili ato ang dungog, apan pinaagi sa Iyang grasya. Kini nagpasabot nga kita mibiya gikan sa kaugalingong pagkamatarong, basi sa mahambogon nga panigkamot, apan kita nahimong abre sa pagkamatarong sa grasya tungod sa dugo ni Kristo. Ang tanang natawo pag-usab ug misunod ni Kristo nakapahimuot sa Dios. Ang ilang kinabuhi nahimong mapasalamaton sa Iyang grasya. Ang bag-ong natawo ug ang bala-an nga kinabuhi mao ang pagsimba nga makapahimuot sa Dios.

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, salamat sa imong pagpas-an sa paghukom sa kalibotan. Kami miyukbo kanimo, tungod kay dili na kami mo atubang sa paghukom, sama kami nahiusa kanimo pinaagi sa pagtoo. Imo kaming giluwas gikan sa kapungot sa Dios. Kami gakumpisal sa among mga sala una kanimo; limpyohi kami gikan sa gahom sa sala. Ipahinog kanamo ang bunga sa Espiritu, aron among kinabuhi magapakita sa pagsimba sa Dios, ang langitnong Amahan.

PANGUTANA:

  1. Ngano ang magtutuo kang Kristo dili na pagahukman?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 10:28 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)