Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 026 (The Baptist testifies to Jesus)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 1 - ANG PAGSIDLAK SA DIOSNONG KAHAYAG (Juan 1:1 - 4:54)
C - UNANG PAGBISITA NI KRISTO SA JERUSALEM (Juan 2:13 - 4:54) -- UNSA MAN ANG TINOOD NGA PAGSIMBA?

3. Ang Magbubunyag nagpamatuod kang Hesus nga maoy Pamanhunon (Juan 3:22–36)


JUAN 3:22-30
22 Human niini si Hesus ug ang iyang mga tinun-an miadto sa kayutaan sa Judea, ug didto mipabilin siya uban kanila ug nagpangbautismo. 23 Ug si Juan usab nagpangbautismo didto sa Enon duol sa Salim, kay didto daghan man ang mga tubig; ug ang mga tawo nangadto ug gibautismohan sila. 24 Kay si Juan wala pa man ikabanlud sa bilanggoan. 25 Ug nahitabo nga ang mga tinun-an ni Juan may gipakiglalis nga usa ka Judio mahitungod sa pagpanghinlo. 26 Ug sila miadto kang Juan ug miingon kaniya, "Rabi, kadtong tawo nga uban kanimo didto sa tabok sa Jordan, nga imo ganing gipanghimatud-an, kini siya ania karon dinhi nagapangbautismo, ug ang tanang tawo nanugok ngadto kaniya." 27 Ug si Juan mitubag, "Walay tawo nga makadawat ug bisan unsa gawas sa ihatag kaniya gikan sa langit. 28 Kamo gayud makapanghimatuod sa akong pag-ingon, nga ako dili mao ang Kristo, kondili nga gipadala ako sa pag-una kaniya. 29 Ang naasawa iya sa nabana; ang higala sa nabana, nga nagatindog ug nagapatalinghug kaniya, kini siya nagakalipay ug daku tungod sa tingog sa nabana; busa kining akong kalipay hingpit na karon. 30 Siya kinahanglan magatubo, samtang ako kinahanglan magakunhod."

Paghuman sa pista sa pasko, mibiya si Hesus sa Jerusalem ug nagsugod sa pagbunyag, ang mga disipolo nasayod nga gikinahanglan ang pagdugmok sa dughan, una ang pagkatawo pag-usab, ug kung walay pagkumpisal sa sala ang kaluwasan dili mahitabo. Ang pagbunyag alang sa kapasayloan sa mga sala nagasimbolo sa pagkadugmok sa kasingkasing, diin ang mabasolon nagpadayag sa iyang kahangop nga makasulod sa Bag-ong Kasabotan sa Dios.

Ang Magbubunyag mibalhin sa lugar sa iyang ministro ngadto sa Aenon sa amihanang kataposan sa walog sa Jordan. Miadto sila kang Juan ug mibubo sa ilang kasingkasing ngadto kaniya; busa siya mibunyag nila, pangandam sa pagkita nila kang Hesus.

Wala dayon mibalik si Hesus sa Galilea paghuman sa pasko, apan nagsugod siya pagbunyag sa mabasulon bisan asang dapit. Uban sa iyang mas dakong katungod, mas daghang tawo mianha kaniya kaysa kang Juan. Ang resulta mao ang panagbingkil tali sa duha ka grupo. Ang isyu mao kini: Kinsa sa duha ka pangulo ang mas maayo sa pagbuhat sa paglimpyo sa mga sala? Kinsa sa duha ang mas duol sa Dios? Mao kini ang importante nga pangutana, tungod kay gusto nila nga malimpyohan ang ilang kinabuhi. Igsoon,imo bang nahunahunaan nga ang imong tibook nga kinaiya malimpyohan? Ikaw ba nanlimbasog para kompletong malimpyo imong kaugalingon o ikaw gipadayon sa pagbira sa imong mga sala luyo sa imong kaugalingon hangtudhangtud?

Ang Magbubunyag misukol sa dako nga temtasyon. Wala siya nasina sa kalamposan ni Hesus, apan nakaamgo nga ang iyang kaugalingong pagministro adunay limitasyon. Nagpaubos siyang midawat, “Ang tawo sa iyang kaugalingon dili makabuhat ug maayo nga buhat. siya makabuhat lamang kung ang Dios mihatag kaniya ug gahom, bendisyon ug bunga” Sa laing bahin, kita nagmahambugon sa atong kaugalingon, sa atong espirituhanong kahibalo, pag-ampo, ug maayo nga pamulong. Ikaw angay makadawat sa espirituhanong gasa, kana gikan sa Dios. Ikaw nagpadayon nga ulipon, dili angayan bisan imong gibuhat ang tanan nga gipabuhat sa Dios kanimo. Ang Magbubunyag nagpabiling mapaubsanon, o wala niya giangkon ang mga abilidad nga lapas sa iyang makaya, apan iyang gihimaya ang Dios lamang.

Sa makausa si Juan mipamatuod sa iyang mga disipolo nga dili siya ang Mesias. Siguro siya nagdahom kang Kristo nga magmadaogon nga mosulod ngadto sa Jerusalem, apan kini wala nahitabo. Hinoon si Hesus nagsugod sa pagbunyag sama kang Juan. Busa ang Magbubunyag naglibog, apan nagpabilin nga masulondon ug mapaubsanon. Nagpabilin sa tahas nga gihatag kaniya gikan sa Dios, nga maoy mag-una kang Kristo sa pag- andam sa iyang dalan.

Si Juan nagpabilin nga matinud-anon sa gipadayag nga iyang nadawat. Siya mitestigo nga si Hesus ang pamanhunon, kinsa midawat sa mga mabasulon nga iyang asawa. Karon ang Espiritu nagbuhat sa espirituhanong paghiusa, aron si Pablo makaingon, ”Kita miyembro sa lawas ni Kristo, ug siya atong Ulo; kita usa kaniya.” Si Kristo dili na atong manghuhukom kondili atong Mangluluwas. Ang malipayong hulagway sa kasal nagpakita sa paglaom kang Kristo.

Ang Magbubunyag nagatindog sa layo, nagasadya sa kalamboan sa mga magtutuo. Apan siya nagbarog sa kilid ni Hesus, kaysa tunga sa kadaghanan sa mga tawo. Siya usa ka matinud-anon nga higala. Samtang siya nagpabilin nga nag-inusara sa kamingawan, si Hesus diretso nga misulod ngadto sa sentro diin siya nagbuhat sa mga timailhan ug nagsangyaw sa iyang mga wali. Ang Magbubunyag nagmatyag sa pag-asdang sa gingharian ug nagsadya. Ang tingog ug ang pagkainila sa pamanhunon nakahimuot kaniya. Ang balita sa kalamposan ni Kristo langitnong sonata kaniya. Busa, ang kalumo ni Kristo mipahumok sa Magbubunyag labina sa pagsira sa mga adlaw sa iyang serbisyo; siya nagmaya isip kauban ngadto sa pista sa kasal.

Andam na si Juan nga mamatay, dili mabalaka nga gamay ra iyang mga sumusunod. Mas gipili niya nga mogamay ug mawala aron ang mga magtutuo mulambo.

Magbabasa, kinsa ang nangulo sa inyong panagtigom? Ang matag-usa ba naningkamot nga mahimong pangulo, o ikaw galugway sa uban, pagpakunhod aron si Kristo mutubo diha kanimo ug mosulti sama ni Juan sa pulong, “Siya dapat modaghan, ug ako mogamay.”

PANGUTANA:

  1. Sa unsa nga paagi si Kristo ang pamanhunon?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 10:29 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)