Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Vietnamese":
Home -- Vietnamese -- John - 009 (The fullness of God in Christ)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur -- Uzbek -- VIETNAMESE -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

GIĂNG - SỰ SÁNG SOI TRONG TỐI TĂM
Nghiên Cứu Tin Lành của Đấng Christ theo Giăng
PHẦN I - SỰ TỎA SOI ÁNH SÁNG THÁNH (GIĂNG 1:1 – 4:54)
A - SỰ NHẬP THỂ CỦA NGÔI LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG CHÚA GIÊ-XU (GIĂNG 1:1-18)

3. Sự đầy dẫy của Đức Chúa Trời hiện ra qua sự nhập thể của Đấng Christ (Giăng 1:14-18)


GIĂNG 1:15-16
15 Giăng làm chứng về Ngài khi kêu lên rằng: “Ấy là về Ngài mà ta đã nói: Đấng đến sau ta trổi hơn ta, vì Ngài vốn trước ta.” 16 Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn.

Giăng Báp-tít công bố lớn tiếng rằng Đấng Christ đến sau ông là Đấng đã có trước ông, điều đó vượt qua giới hạn về phả hệ. Bởi công bố điều này, Giăng Báp-tít khẳng định sự hằng hữu của Đấng Christ. Ông làm chứng cho lẽ thật rằng Ngài vượt trên không gian và thời gian, vượt trên sự chết, Ngài là Đức Chúa Trời vô cùng và bất diệt.

Trong đồng vắng Giăng Báp-tít đau lòng khi nhìn thấy gánh nặng tội lỗi của con người. Ông dạy họ về sự ăn năn để được tha thứ tội lỗi. Nhưng khi nhìn thấy Chúa Giê-xu, lòng ông nhảy nhót vui mừng, vì cớ Đấng Christ được sanh ra làm một con người bất diệt, đầy lẽ thật, nên sự chết không có quyền gì trên Ngài. Sự vui mừng từ sự nhập thể và Giáng Sinh bắt nguồn từ sự hiện diện của sự sống đời đời của Đức Chúa Trời trong thân xác một con người. Đây chính là khởi đầu để sự sống đắc thắng trên sự chết, vì trong Ngài căn nguyên của sự chết là tội lỗi đã bị loại trừ.

Nhận biết chiều sâu của ân điển này, Giăng Báp-tít đã thốt lên và tôn cao sự đầy dẫy của Đức Chúa Trời có trong Đấng Christ. Phao-lô đã xưng nhận: “Vì chưng Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài.” Giăng tóm tắt những lẽ thật này trong lời tuyên bố mạnh mẽ của ông: “Bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn.”

Sự đầy dẫy của Đấng Christ là thế nào và chúng ta đã nhận điều gì từ nơi Ngài? Nếu quý vị còn nhớ lời giải thích của Giăng về thân vị của Đấng Christ trong 14 câu Kinh Thánh đã qua, quý vị sẽ biết được sự vĩ đại của nhân cách Ngài và hiểu được thể nào biển ân điển của Ngài chạm đến chúng ta mỗi ngày:

Đấng Christ là Ngôi Lời của Đức Chúa Trời khởi nguyên từ Đức Chúa Cha, giống như lời ra từ miệng người. Ngài là tấm lòng, ý định, bản chất và niềm vui thích sâu xa bên trong Đức Chúa Trời. Khi những lời của Phúc Âm chạm đến, đi vào tâm trí và thay đổi ý chí của chúng ta, Đấng Christ cũng đến trong lòng và biến đổi chúng ta theo sự tuyệt hảo của Ngài. Đó chẳng phải là ân điển siêu phàm sao?

Đấng Christ là Sự Sống của Đức Chúa Trời: Các nhà khoa học có thể tạo nên nhà cửa, cầu đường, và cả những quả bom khủng khiếp, nhưng không ai có thể tạo nên sự sống. Cha mẹ có trách nhiệm chuyển tiếp cho dòng dõi mình sự sống mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Đó chẳng phải là ân điển sao? Và vì cớ sự sống trên đất rồi sẽ qua đi, nên Đấng Christ ban cho những ai tin Ngài chính Thánh Linh của Ngài, là sự sống đời đời. Mọi Cơ Đốc Nhân được chia sẻ sự sống của Đức Chúa Trời và sẽ không bao giờ chết. Đó chẳng phải là ân điển sao?

Đấng Christ là Sự Sáng cho thế gian. Ngài là Đấng chiến thắng trên tối tăm, là Đấng tạo dựng sự sáng cho đêm đen. Ngài ban hy vọng cho thế giới ảm đạm, ban năng quyền cho thế gian đang than khóc giữa yếu đuối. Sự sáng của Đấng Christ đủ sức tỏa sáng tràn ngập thế giới tối tăm của chúng ta. Ngài ban sự thật và lòng trung thực trên chính trường và trong nhà máy, giữa gia đình và hội thánh, nếu con người tin nơi Ngài. Đây chẳng phải là ơn càng thêm ơn sao?

Chúa Giê-xu là Đấng Sáng Tạo vũ trụ. Trong Ngài có sự đầy dẫy quyền năng của Đức Chúa Trời. Các phép lạ là những dấu chỉ về thẩm quyền của Ngài. Sự sống lại của Ngài từ cõi chết đã minh chứng quyền năng sự sống của Ngài trước sự chết. Trong thân xác con người Ngài đã thắng hơn lực hấp dẫn khi bước đi trên nước. Ngài bẻ chiếc bánh nhỏ cho năm nghìn người ăn đến no nê. Ngài cũng biết số tóc trên đầu quý vị. Đến khi nào quý vị mới cúi xuống trước ân điển tận tâm của Ngài?

Quý vị vẫn muốn biết thêm về sự đầy dẫy của Đấng Christ chứ? Ngài là Đấng Sở Hữu thế giới. Mọi của cải vật chất, mỗi phút trong cuộc đời quý vị, và chính bản thân quý vị đều thuộc về Ngài. Ngài đã tạo dựng quý vị, và chính Ngài đang gìn giữ quý vị. Đấng Christ sở hữu tất cả. Ngài đã trao phó mọi ích lợi vào tay quý vị để quý vị quản lý cho Ngài. Thân thể, suy nghĩ và cả cha mẹ quý vị là những món quà Chúa đã ban cho quý vị. Đến khi nào quý vị mới cảm tạ ân điển Ngài?

Điều lạ lùng về sự nhập thể và về sự Giáng Sinh chính là sự đầy dẫy của Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt trong hình hài một hài nhi. Chính phép lạ này đã được tiên tri bởi Ê-sai 700 năm trước nhờ sự mặc khải của Đức Thánh Linh, rằng: “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận, là Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An” (Ê-sai 9:5). Thật đáng buồn, tâm trí con người rất chậm hiểu rằng trong Đấng Christ Đức Chúa Trời đã phục hồi con người nên ảnh tượng thánh sạch của Ngài, là hình ảnh con người vốn có từ đầu buổi sáng thế. Chúa Giê-xu là Đấng Vinh Hiển khôn ngoan, Ngài là Đấng Mưu Luận khôn sáng, là Đức Chúa Trời Quyền Năng đời đời. Mọi bản tánh và sự ban cho của Đức Chúa Trời chứa đựng trong hài nhi nơi máng cỏ. Quý vị đã nhận ra ân điển tuyệt diệu là Đức Chúa Trời đến với chúng ta trong Chúa Giê-xu chưa? Giờ đây chúng ta có thể nói: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta!

Đấng Christ không muốn giữ những bản tánh đó cho riêng mình, nếu vậy Ngài đã cứ ở trên thiên đàng. Ngài đã đến với thế giới của chúng ta, đã mang lấy xác thịt, và đã mang lấy sự thấp hèn giống như chúng ta để mở ra cho chúng ta con đường đến thiên đàng, để phục hồi chúng ta về với Cha Ngài, và đổ đầy chúng ta bằng sự đầy dẫy của Ngài. Tương tự như vậy Phao-lô làm chứng rằng mục đích của Đức Chúa Trời là sự hiện diện của sự đầy dẫy Ngài trong Hội Thánh. Hãy đọc Ê-phê-sô 1:23; 4:10 và Cô-lô-se 2:10, quý vị sẽ bị cuốn vào dòng chảy ngợi khen Đức Chúa Trời, để rồi cũng tôn cao ân điển của Chúa chúng ta. Đừng khốn khổ trong tội lỗi của quý vị nữa, hãy mở lòng ra trước sự đầy dẫy của Đấng Christ. Hãy đến với hài nhi nơi máng cỏ và những ơn phước phong phú sẽ chảy đến quý vị. Ngài sẽ khiến quý vị trở nên một nguồn ân điển cho những người xung quanh.

LỜI CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giê-xu Christ, Ngài là con Đức Chúa Trời. Mọi sự yêu thương, năng quyền và lẽ thật ở trong Ngài. Chúng con cúi xuống trước Ngài và reo vui, vì Ngài đã không xa rời nhưng đã ở giữa chúng con. Ngài yêu chúng con. Ngài đã làm người và cứu chuộc chúng con. Cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con ơn càng thêm ơn.

CÂU HỎI:

  1. Sự đầy dẫy của Đấng Christ có nghĩa gì?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on October 12, 2018, at 11:21 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)