Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Telugu":
Home -- Telugu -- Acts - 085 (Paul at Athens)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- TELUGU -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

అపోస్త - క్రీస్తు యొక్క విజయోత్సవ ఊరేగింపు
అపొస్తలుల కార్యముల యొక్క అధ్యయనాలు
భాగము 2 - అన్యులలో మరియు అంతియోకు నుంచి రోమా సంఘము వరకు ప్రకటించిన పునాదుల యొక్క నివేదిక - పరిశుద్దాత్మ ద్వారా ఆజ్ఞాపించబడిన అపొస్తలుడైన పౌలు యొక్క సేవ పరిచర్య (అపొస్తలుల 13 - 28)
C - రెండవ మిషినరీ ప్రయాణము (అపొస్తలుల 15:36 - 18:22)

7. ఏథెన్లో పౌలు (అపొస్తలుల 17:16-34)


అపొస్తలుల 17:16-21
16 పౌలు ఏథెన్సులో వారికొరకు కనిపెట్టుకొని యుండగా, ఆ పట్టణము విగ్రహములతో నిండియుండుట చూచినందున అతని ఆత్మ పరితాపము పట్టలేకపోయెను. 17 కాబట్టి సమాజమందిరములలో యూదులతోను, భక్తిపరులైన వారితోను ప్రతిదినమున సంతవీధిలో తన్ను కలిసికొను వారితోను తర్కించుచు వచ్చెను. 18 ఎపికూరీయులలోను స్తోయికులలోను ఉన్న కొందరు జ్ఞానులు అతనితో వాదించిరి. కొందరుఈ వదరుబోతు చెప్పునది ఏమిటని చెప్పుకొనిరి. అతడు యేసునుగూర్చియు పునురుత్థానమును గూర్చియు ప్రకటించెను గనుక మరికొందరువీడు అన్య దేవతలను ప్రచురించుచున్నాడని చెప్పుకొనిరి. 19 అంతట వారు అతని వెంటబెట్టుకొని అరేయొపగు అను సభ యొద్దకు తీసికొనిపోయినీవు చేయుచున్న యీ నూతన బోధ యెట్టిదో మేము తెలిసికొనవచ్చునా? 20 కొన్ని క్రొత్త సంగతులు మా చెవులకు వినిపించుచున్నావు గనుక వీటి భావమేమో మేము తెలిసికొన గోరుచున్నామని చెప్పిరి. 21 ఏథెన్సువారందరును అక్కడ నివసించు పరదేశులును ఏదోయొక క్రొత్త సంగతి చెప్పుట యందును వినుటయందును మాత్రమే తమ కాలము గడుపు చుండువారు. 

కొంతమంది సహోదరులు కొందరు బెరయ నుండి అత్-దాస్కు పాల్పడ్డారు. అక్కడ అతను ఒంటరిగా మిగిలిపోయాడు. అతను తన స్వంత డిజైన్ లేదా ఉద్దేశ్యం ప్రకారం ఈ నగరంలో ప్రవేశించలేదు. దేవుడు తనను తాను గ్రీకు తత్వముతో పోరాడటానికి అక్కడకు నడిపించాడు. అక్కడ గొప్ప గ్రీకు పట్టణ 0 లో పౌలు తిమోతి, సిలాసుల కోసం ఎదురు చూశాడు. కలిసి, సేవ మరియు పరస్పర ప్రార్థనలు ద్వారా, వారు ఈ ప్రసిద్ధ రాజధాని లో ప్రైడ్ఫుల్ ఆత్మలు అధిగమించడానికి ఆశిస్తున్నాము ఉంటుంది.

అన్యజనుల గౌరవప్రదమైన అపొస్తలుడు కూర్చుని తన చేతులతో ముడుచుకోవడమే కాదు. నగరంలో వాకింగ్ అతను బాగా నిరాశ చెందాడు మరియు అతను పాలరాతి దేవాలయాలు ఎలా పూర్తి విగ్రహాలు గమనించి ఉన్నప్పుడు లోతుగా తరలించబడింది. యూదులు దేవుళ్ళ ఆరాధనను అధిగమించారు. కానీ ఇక్కడ, ఏథెన్సులో, వారు కొత్తగా నిలబడ్డారు. ఈ గొప్ప పట్టణములో నమ్మకముగా ఉండడం సరైనది కాదు, నమ్మకముగా ఉండడం కారణముగా విగ్రహారాధన, సమన్వయవాదానికి కారణమని పౌలు గట్టిగా, తక్షణమే గ్రహించాడు.

ఎథీనియన్లు విశ్వాసాన్ని ఒక ప్రాథమిక సత్యాన్ని లేదా అత్యవసర మూలకాన్ని పరిగణించలేదు. వారు స్పూర్తినిచ్చే సత్యాన్ని పట్టుకోలేదు. బదులుగా, వారు అన్ని ఇతర సూత్రాల కంటే వారి మనసులను పెంచుకున్నారు. ప్రతి బోధన మరియు ప్రతి భావన వారి తత్వాలు ద్వారా విశ్లేషించబడ్డాయి. ఈ భయంకరమైన వాస్తవాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని, పౌలు వాని యొక్క దేవతలను వ్యతిరేకించాడు, ఈ నాస్తికవాద తత్వాలకు వెనుక ఉన్న ప్రేరణ మరియు కారణం. అతడు విగ్రహాల సేవ నుండి నిజమైన మరియు జీవనోపాధి యొక్క సేవలకు ఎథీనియన్లను తిరుగుటకు ప్రయత్నించాడు.

తెలివి, జ్ఞానం మరియు ఆలోచనలు నిస్సందేహంగా దైవిక బహుమతులుగా ఉన్నాయి, కానీ మానవుడు తన ప్రభువు నుండి తప్పిపోతాడు, ప్రతి మానవ భావనను హేతుబద్దమైన, అవినీతిపరులైన, మరియు చెడ్డగా మారుతుంది. థింకర్స్ త్వరలో గర్వంగా మారింది మరియు స్వీయ-గర్భంతో. వారు తమ మనసులతో దేవుణ్ణి పట్టుకోలేరు, మరియు వారి మేధావి ఉన్నప్పటికీ, అవివేకముగా మూర్ఖంగా వస్తాయి. జీవన దేవునికి మరియు వారి అధ్వాన్నమైన దేవతలకు మరియు అపరిశుభ్రమైన ఆత్మలకు సంబంధించిన అనేక మూఢనమ్మకాలకు మానవులను పవిత్రం చేయటానికి మానవులను నడిపించారు. దేవుణ్ణి ఎరుగనివాడు తనకు దేవుడే, విశ్వం యొక్క కేంద్రం మరియు అన్నింటి యొక్క కొలత.

ఎథీనియన్ల విశ్వాసాన్ని గురించి పౌలుకు కోపం తెప్పించాడు,ప్రత్యేకముగా వారు అనేక దేవతలను ఆరాధించారు. ఈ కోపం గొప్ప ఆశీర్వాదంగా మారింది, యూరప్ కోసం దయ యొక్క గంటను పరిచయం చేయడానికి ఉపయోగించబడింది. క్రీస్తు యొక్క అపొస్తలుడు, దేవుని కీర్తి కోసం, యూరప్ జబ్బుపడిన శరీరం చికిత్స జరిగినది. అతను దేశం క్రీస్తు పరిచయం, ఏకైక ఆశ, యూదులు కు. అహేతుక కళలు, మతాలు మరియు తత్త్వ శాస్త్రాల పట్ల పౌలు కోపం కారణంగా, యూరప్ ఈ సువార్త మిషనరీకి తెరవబడింది.

తన ఆచారం ప్రకారం, పౌలు యూదుల సమాజ మందిరానికి వెళ్ళాడు, అక్కడ ఆయన దేవుణ్ణి గౌరవించే ప్రజలను కలుసుకున్నాడు. కాని యూదులు లేదా దైవిక యూదులు క్రీస్తును అంగీకరించినట్లు మనము చదవము. ఈ నగరం యొక్క నివాసితులందరూ విశ్వాసం నుండి ఒక సైద్ధాంతిక క్రీడగా ఉపయోగించారు. యూదుల సమాజమందిరాల్లో కూడా వారు నిజమైన తత్త్వజ్ఞానం గురించి తమను తాము సమర్పించే బదులు వేర్వేరు తాత్విక అభిప్రాయాల గురించి మాట్లాడారు.

ఈ సమావేశాన్ని అనుసరిస్తూ, అపొస్తలుడు వీధులలోకి వెళ్లి రోడ్లు, పబ్లిక్ చతురస్రాలు ప్రభోధించడం ప్రారంభించాడు. ఏథెన్సులో ప్రతి ఒక్కరూ ఆయన కోరినదాన్ని చెప్పగలరు. మాట్లాడుతూ మరియు రాయడం చౌకగా మరియు కించపరిచేదిగా మారింది. ప్రతి ఒక్కరూ స్వయంగా ఒక చిన్న తత్వవేత్తగా భావించారు. పౌలు తన జ్ఞానముతో ప్రకటించడం ద్వారా ఎథీనియన్లకు సువార్తను ఇవ్వలేదు. బదులుగా, సోక్రటిక్ పద్ధతి యొక్క విచారణ పద్ధతిని ఉపయోగించి, అతను ఆలోచనలను శిష్యులతో మాట్లాడాలని భావించారు, అదే పద్ధతిని వారు అలవాటు చేసుకున్నారు.

కొంతకాలము తరువాత, కొంతమంది తాము తత్వవేత్తలుగా ఉండాలని భావించిన కొంతమంది తమనుతాను నమస్కరించారు, యూదుల సంచారిణితో చర్చలు జరిపారు. ఎపిక్యురియన్స్ అస్తిత్వవేత్తలు, వీరు మానవ జీవితాన్ని ప్రయోజనం పొందాలనే ఉద్దేశ్యంతో భావించారు. వారు అన్ని ఇతర ఆలోచనలు కలలు మరియు కల్పనగా భావిస్తారు. స్తోయిక్స్ కార్నల్ మనస్సును అధిగమించడానికి ప్రయత్నించింది. సుగుణాల మరియు స్వీయ-నియంత్రణ అభివృద్ధి ద్వారా వారు మలిచారు ఉద్దేశ్యాల బానిసత్వం నుండి పంపిణీ చేయాలని భావించారు. అస్తిత్వవేత్తలు లేదా ఆదర్శవాదులు కూడా పాల్ యొక్క సందేశం అర్థం, మరియు వారు అతనిని ఒక "వదరుబోతు" అని. ఈ పదానికి గ్రీకు పదం "విత్తనము తీసుకొనువాడు" అని అర్ధం, అతను తనను తాను ఏ ఆలోచనా విధానాన్నైనా కలిగి మాట్లాడినట్లుగా, బదులుగా, రిటైల్ అసమానత మరియు ఇతరుల నుండి తీసుకున్న విజ్ఞాన చివరలను సూచిస్తుంది. అందువల్ల, వారు ఏకరీతి మానసిక ఆలోచనకు ఏ సంశ్లేషణను కలిగించలేకపోతున్నారని వారు అభిప్రాయపడ్డారు. అతను క్రోడీకరించిన ఆలోచనలు క్రమరహితంగా, కోడి యొక్క కోరికలో గింజలు వంటి వాటిని జీర్ణం చేయలేకపోయాడు.

వారిలో కొందరు పౌలు యేసు కీర్తికి ప్రభువని వినగా, ఆయన పునరుత్థానం మన భవిష్యత్కు సంబంధించినది. ఈ విషయాలను తార్కిక పద్ధతిలో మరింత వినడానికి, తన విధానాలను విమర్శనాత్మకంగా విశ్లేషించడానికి మరియు న్యాయమూర్తిగా చేయాలని వారు కోరుకున్నారు. ఆ విధంగా వారు అతనిని అపహాస్యం చేయగలరు లేదా ఆలోచకుల యొక్క అంతర్గత వృత్తాకారంలోకి అతనిని స్వీకరించగలరు. కానీ విన్నవారిలో ఒకడు తనను తాను దేవుని అవసరాన్ని నొక్కిచెప్పాలని భావించలేదు, లేదా వారిలో ఒకరు పశ్చాత్తాపపడలేదు లేదా అతని పాపాలను అర్థం చేసుకున్నాడు. వారి సూత్రం తాము వినోదభరితంగా మరియు వారి చెవులను ఆనందపరుస్తుంది. వారు అసాధారణం ఏదో కనుగొనేందుకు కోరుకున్నారు, వారు తరువాత వారి పుస్తకాలలో పేర్కొన్నారు ఇది. కనీసం వారు వారి విమర్శలు మరియు ఈ పేదవాని వద్ద నవ్వుతూ సహాయం వాటిని కనుగొనడానికి ఏదో కోరుకున్నారు.

సాంస్కృతిక రంగాల్లోని పరిశీలకులు ఈ చర్చలో పాల్గొన్నారు, ఎందుకంటే వారు పౌలు తీసుకున్నారు మరియు సిటీ కౌన్సిల్ ముందు ఆయనను తీసుకువచ్చారు. ఆలోచనలు, సిద్ధాంతాలు, సూత్రాలు దేశానికి ప్రవేశించినా, ఏథెన్సులోని అనేక ఆత్మల సామరస్యాన్ని భంభించవచ్చు చూపించేందుకు నిర్ణయించబడవచ్చు. ఒక తప్పుడు దయతో వారు అతని తత్వశాస్త్రం యొక్క సిద్ధాంతం మరియు సూత్రాలపై వివరించమని అడిగారు.

వారి హృదయాలు దేవుణ్ణి కోరుకోలేదు, మరియు వారి మనస్సులు నీతికి ఆకలితో లేవు. వారు పాల్ యొక్క ఆలోచనలు తమ నియమాలు అనుసరించిన ఆట నియమాలకు సమర్పించినట్లు మాత్రమే భావించారు. వారిలో ఒకరు సత్యాన్ని సరిగ్గా తెలుసుకోవడం సాధ్యమేనని నమ్మాడు. వారికి దేవుడు దాచబడ్డాడు. వారి ఆలోచనలు నిరాశ మరియు వ్యభిచారంతో నిండిపోయాయి. వారు ప్రతి ప్రకాశవంతమైన, మేధో ఆలోచనకు బందీగా ఉన్నారు. వారు ప్రతి ఆకర్షణీయమైన సిద్ధాంతానికి తెరవబడ్డారు, మరియు వారి తత్వశాస్త్రం అహంకారం మీద మాత్రమే ఒత్తిడిని ఇచ్చింది. ఈ పేలవమైన ఆలోచనాపరులలో ప్రతి ఒక్కరూ అతని స్వీయ-మోసపూరిత మేధాన్ని చూపించాలని కోరుకున్నారు. దేవుడు మాత్రమే గొప్పవాడు, మరియు మనిషి ముందు లాభదాయకం మరియు ఏమీ లేదని వారికి తెలియదు. ఏది ఏమయినప్పటికీ, వారి జ్ఞానులలో ఒకరు తన అంధత్వాన్ని గుర్తించి, నిరాశాజనకంగా నిరాకరించారు: "నాకు ఏమీ తెలియదని నాకు తెలుసు." వాస్తవానికి ఆయన దేవుణ్ణి తెలుసుకోలేదు, తత్ఫలితంగా అతడు తనకు తెలియదు. అతను గుడ్డివారి గుడ్డి నాయకుడు.

ప్రార్థన: ఓ పవిత్ర, సత్యదేవుడు, నేను మీ జ్ఞానానికి లోబడి, తత్వజ్ఞాన భావనలను త్రోసిపుచ్చక, ఇతర ప్రజలను నేను నమస్కరిస్తాను. మీరు ఒంటరిగా ఉన్నారు, మరియు మేము మా ఆత్మలు లో లాభదాయకం, పాపాత్మకమైన, మరియు వ్యభిచార ఉన్నాయి. మా పశ్చాత్తాపాన్ని మాకు క్షమించు, మరియు మా మనస్సులను పరిశుద్ధపరచుము, అప్పుడు మేము నీ మాటలో కొనసాగవచ్చు.

ప్రశ్న:

  1. ఏథెన్సులోని అనేక దేవతలను పౌలు ఎందుకు కలతపెట్టాడు?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 09, 2020, at 03:44 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)