Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Telugu":
Home -- Telugu -- Acts - 073 (Apostolic Council at Jerusalem)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- TELUGU -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

అపోస్త - క్రీస్తు యొక్క విజయోత్సవ ఊరేగింపు
అపొస్తలుల కార్యముల యొక్క అధ్యయనాలు
భాగము 2 - అన్యులలో మరియు అంతియోకు నుంచి రోమా సంఘము వరకు ప్రకటించిన పునాదుల యొక్క నివేదిక - పరిశుద్దాత్మ ద్వారా ఆజ్ఞాపించబడిన అపొస్తలుడైన పౌలు యొక్క సేవ పరిచర్య (అపొస్తలుల 13 - 28)

B - యెరూషలేములోని అపొస్తలుల సభ (అపొస్తలుల 15:1-35)


అపొస్తలుల 15:6-12
6 అప్పుడు అపొస్తలులును పెద్దలును ఈ సంగతినిగూర్చి ఆలోచించుటకు కూడివచ్చిరి. బహు తర్కము జరిగిన తరువాత పేతురు లేచి వారితో ఇట్లనెను 7 సహోదరులారా, ఆరంభమందు అన్యజనులు నా నోట సువార్త వాక్యము విని విశ్వసించులాగున మీలో నన్ను దేవుడేర్పరచుకొనెనని మీకు తెలియును. 8 మరియు హృద యములను ఎరిగిన దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినట్టుగానే వారికిని పరిశుద్ధాత్మను అనుగ్రహించి, వారినిగూర్చి సాక్ష్య మిచ్చెను. 9 వారి హృదయములను విశ్వాసమువలన పవిత్ర పరచి మనకును వారికిని ఏ భేదమైనను కనుపరచలేదు 10 గనుక మన పితరులైనను మనమైనను మోయలేని కాడిని శిష్యుల మెడమీద పెట్టి మీ రెందుకు దేవుని శోధించుచున్నారు? 11 ప్రభువైన యేసు కృపచేత మనము రక్షణ పొందుదుమని నమ్ముచున్నాము గదా? అలాగే వారును రక్షణ పొందుదురు అనెను. 12 అంతట ఆ సమూహమంతయు ఊరకుండి, బర్న బాయు పౌలును తమ ద్వారా దేవుడు అన్యజనులలో చేసిన సూచకక్రియలను అద్భుతములను వివరించగా ఆలకించెను.

అన్ని సభ్యుల సమక్షంలో జరిగే సాధారణ సమావేశం తరువాత, చర్చి యొక్క పెద్దలు మళ్లీ క్లోజ్డ్ సెషన్లో కలిశారు. వారి ఉద్దేశ్యం ప్రార్థన ద్వారా మరియు లా మరియు ప్రవక్తల యొక్క లోతైన వ్యాప్తి ద్వారా, చట్టం మరియు సువార్త సంచిక యొక్క వివరణ. ఈ సమావేశం చాలాకాలం మరియు పాత నిబంధన యొక్క డిమాండ్ల మధ్య కొత్త వ్యత్యాసం మరియు కొత్త నిబంధనలోని దయ యొక్క బహుమాల మధ్య గొప్ప వ్యత్యాసం కలిగి ఉంది. ఈ వ్యత్యాసపు సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోనివాడు బైబిలు పైకి చదువుతాడు. అయితే చర్చ ముగిసే సమయానికి, పీటర్, పవిత్రాత్మ దిశలో మన మోక్షం యొక్క పునాదులు గురించి తన ప్రకటనలో చింతించలేదు. అన్యజనుల దగ్గరకు వెళ్ళమని దేవుడు పౌలును అడిగినట్లు ఆయన నొక్కిచెప్పాడు. దానికి బదులుగా, యూదులకు సువార్త గురించి మాట్లాడటానికి అతను ప్రత్యక్షంగా అతనికి విధించబడ్డాడు, తద్వారా ఆయన చిత్తాన్ని నెరవేర్చాడు. దీని ఫలితంగా చాలామంది నమ్మేవారు. వారి విశ్వాసం సైద్ధాంతిక ఆమోదం ద్వారా మాత్రమే ధృవీకరించబడింది. వారు తమ హృదయాలను యేసును పూర్తిగా విడిచిపెట్టి, క్రీస్తును రక్షించుట ద్వారా శిలువ పై కొన్నారు.

దేవుడు తన ఆత్మ యొక్క ముద్ర యొక్క సాక్ష్యం ద్వారా హృదయాలను మరియు ఒప్పంద సంస్థల విశ్వాసాన్ని శోధించే సర్వజ్ఞుడు. క్రీస్తులో ప్రతి నిజమైన నమ్మకం దేవుని నుండి స్పష్టమైన సాక్ష్యం పొందుతుంది, పాడైపోయే కాగితంపై వ్రాయబడదు, కానీ యేసును ప్రేమించేవారి హృదయాల్లో నివసించే పరిశుద్ధాత్మతో ముగుస్తుంది. ఎఫెసీయులకు పౌలు ఇలా వ్రాశాడు: "నమ్మి, నీవు వాగ్దానము చేసిన పరిశుద్ధాత్మతో ముద్రింపబడియున్నావు."

యూదులు మరియు యూదులు ఒక పవిత్ర ఆత్మ లేదు. జీసస్ను ఆలింగనం చేస్తున్న యూదుడు, యూదుల నమ్మిన వాడిగా అదే శక్తితో జీవిస్తాడు. జాతి, లింగం, వయస్సు, సంస్కృతి మరియు స్వాధీనం వంటి వాటికి మధ్య తేడాలు లేవు. ప్రకృతిలో మనము పాపముగలవారైనందువల్ల, క్రీస్తులో ఒకరు మాత్రమే. ప్రతి నమ్మిన క్రీస్తు రక్తం ద్వారా న్యాయబద్ధంగా మరియు శుద్ధి చేయబడింది. పరిశుద్ధాత్మ ఏ వ్యక్తి అయినా పూర్తి శుద్ధీకరణ లేకుండా నివసించదు, ఎందుకంటే దేవుని ఆత్మ పాప హృదయంలో కలిసి పోవుటలేదు. ఈ ఇద్దరిలో ఎవరు నీలో నివాసము చేస్తున్నారు, క్రీస్త లేక దురాత్మా?

పేతురు దేవుని స్వేచ్ఛా పని గురించి తన సాక్ష్యాన్ని కొనసాగించాడు. ఆయన న్యాయవాదులందరినీ దేవుని విద్వాంసులుగా పరిగణిస్తున్నట్లు న్యాయవాదులు ప్రకటించారు. అది చట్టం లేకుండా యూదులు విమోచించడానికి పవిత్ర వ్యక్తి యొక్క ఉద్దేశం ఉంటే ఏ జీవి అతని సంకల్పంతో తనను నుండి నిరోధించవచ్చు? దేవుని ప్రేమ మా మనస్సుల కన్నా గొప్పది, మన అవగాహనను దాటి పోతుంది.

ఈ రక్షణతో, పేతురు, "మమ్మును రక్షించువారైనా ఇంటివారైనా నేను నిన్ను విశ్రాంతి కలుగజేయుచున్నవారందరును నా యొద్దకు రండి " అని చెప్పాడు. "నేను పరిశుద్ధుడను, పరిశుద్ధుడను" అని దేవుని ఆజ్ఞ యొక్క అసాధ్యత వలన మోషే యొక్క ధర్మం చూర్ణం అవుతుంది. దేవుడు ఎవ్వరూ పవిత్రంగా ఉండడు, ఎందుకంటే తన పవిత్రతపై పవిత్రతను కోరుకునే వ్యక్తిని చట్టం పూర్తిగా కలుగజేస్తుంది. క్రీస్తు పాత నిబంధన యొక్క యోక్ నుండి పూర్తిగా మనల్ని విడిపించాడు, మరియు మా మెడ తన స్వంత, సులభమైన యోక్పై ఉంచాడు (మత్తయి 11:30). క్రీస్తు తానే మనతో ఇస్తాడు. ఈ యోక్ దేవుని మరియు క్రీస్తుతో మన సమాజమును సూచిస్తుంది కాబట్టి మనము ఒక దైవిక కాడి లేకుండా జీవించలేము. మేము కొత్త నిబంధనలో అతనితో ఐక్యమై ఉన్నాము, ఇది సులభమైన యోక్. ఆయన వెళ్లిపోతున్నాం, అతడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడో ఆగిపోతుంది. మనతో సమాజంలో ఆయన తన వినయం మరియు సాత్వికము ద్వారా మనలను మార్చుకుంటాడు.

యెరూషలేములోని న్యాయవాదులకు పేతురు స్పష్టంగా చెప్పాడు, వాళ్ళుగానీ, అతడు లేదా వారి తండ్రులు కానివారు తద్వారా ఆచరణాత్మకంగా చట్టాన్ని పాటించలేరు, ఎందుకంటే అందరు బలహీనులు, దుష్టులు, దేవునితో సమాజంలో అగౌరవంగా ఉండరు. అలా చెప్పుకోవడం ద్వారా ఆయన తన గురించి తాను చెప్పుకున్నాడు. ఈ సూత్రాన్ని గుర్తించని వారు ఇంకా క్రీస్తును గుర్తించలేదు. క్రొత్త నిబంధనలో ప్రవేశించటానికి ప్రయత్నిస్తున్న ఇతర పాదాలతో అతను పాత నిబంధనలో ఒక అడుగుతో ఇంకా నిలబడి ఉన్నాడు.

ఈ ఒప్పుకోలు పేతురు తరువాత అన్ని క్రొత్త నిబంధనల యొక్క సారాంశాన్ని మాట్లాడాడు. స్పిరిట్ స్పష్టత లో అతను క్రైస్తవుల సంఘము యొక్క బ్యానర్ కు సాక్ష్యము ఇచ్చినది ఇచ్చింది. సాల్వేషన్ రచనలు, ప్రార్ధనలు, సరైన ప్రవర్తన, భగవంతుడు, తీర్ధయాత్ర, సున్నతి లేదా ఆచారాల ద్వారా కాదు కానీ యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తానికి ఉన్న కరుణతో కాదు. అతని రక్తం మరియు నమ్మకమైన మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా దేవుని ముందు మనము సమర్థించబడుచున్నాము. మా శత్రువులను ప్రేమిస్తూ, దేవుని సేవ కొరకు పవిత్రపరచబడటానికి - అసాధ్యమైనదిగా చేయమని మనల్ని ప్రోత్సహిస్తున్న శక్తిని మేము స్వీకరిస్తాము. అంతేగాక, మన క్రియల ప్రకారం మనం చివరి రోజున తీర్పు తీర్చబడతాయని మేము నమ్మరు. ఆయన కృప మీద పూర్తిగా మన నిరీక్షణను ఉంచాము. మా గత, ప్రస్తుత మరియు భవిష్యత్ మాత్రమే క్షమాభిక్ష దయ, బలోపేతం దయ, మరియు పరిపూర్ణత దయ సంబంధించిన మాత్రమే. ఆ విధముగా మనం ఆనందాన్ని ధైర్యముగా ప్రకటిస్తున్నాము: "ఆయన సమస్తమును మనము అంగీకరించి, కృప అనుగ్రహించెను." (యోహాను 1:16)

పరిశుద్ధాత్మచేత నడిపించిన పీటర్ యొక్క ఈ సాక్ష్యం తర్వాత, ఫరీసికా సోదరులలో ఒకడు మాటలతో మాట్లాడలేదు. వాటిలో ఏ ఒక్కరూ దేవుణ్ణి పరీక్షించాలని కోరుకున్నారు, వారిలో ఏ ఒక్కరూ రాజివ్వడం మూలముగా ధర్మశాస్త్రానికి అనుగ్రహించబడకుండా కృపను విడిచిపెట్టారు.

పౌలు మరియు బర్నాబాస్, ఆసియా మైనర్ లో క్రీస్తు యొక్క విజయవంతమైన ఊరేగింపు యొక్క వివరాలకు మరోసారి సాక్ష్యమిచ్చాడు, మరియు ఆయన తన విమోచన సంకల్పం అద్భుత సూచనలతో మరియు అద్భుతాలతో ఎలా నిర్ధారించాడు. పౌలు ఈ సమావేశములో రిజర్వు చేయబడ్డాడు, వారి మిషనరీ ప్రయాణం గురించి చెప్పడానికి గౌరవప్రదమైన బర్నబాస్కు మార్గాన్ని ఇచ్చాడు. తన సాక్ష్యంతో బర్నబాస్ పాల్ మరియు చర్చి వైపు ప్రేమ యొక్క ఒక చివరి సేవ అందించిన. యూదుల క్రైస్తవులలో ఒకరు మరియు యూదులు కాని ఇతర సంఘాలు ఉండకపోవచ్చని అతను ఇద్దరు సమూహాలతో కలిసాడు.

పునరుత్తానుడైన క్రీస్తు తన ఆత్మ ద్వారా అపొస్తలులను నిర్భయముగా నొక్కటానికి నడిపించాడు. ప్రస్తుతమున్న అందరి యొక్క మనస్సు, చట్టం యొక్క పూర్తి అవగాహనను గ్రహించలేక పోయింది, అసమ్మతి లోకి పడిపోయింది. అందువల్ల క్రీస్తు ఇద్దరు భిన్నాభిప్రాయ పార్టీలను పవిత్ర ఆత్మలో వారి మనస్సాక్షిని, అనుభవాలను వారి నిర్ణయానికి ఆధారము చేసి, వారి అవగాహనను కొలవలేదు. అపోస్తలులు తమ హృదయాలను పవిత్ర ఆత్మ యొక్క స్వరమునకు గట్టిగా చేయలేదు. వారు కొత్త ఒడంబడిక యొక్క వూహీకులకు విధేయత చూపారు, మరియు వారి ఆశ మాత్రమే దయ మీద ఉంచారు.

ప్రార్థన: ఓ ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, నీవు ఈ సభ లో అపొస్తలుల హృదయాలను నడిపించినందుకు నీవు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నావు, సువార్త పతాకమును నీ సంఘానికి ఒక బలమైనదిగా స్థాపించావు. యూదుల చట్టంలో తిరుగుబాటు చేయకూడదు మరియు మమ్మల్ని మేమే సమర్ధించుకోవద్దని కాదు, కానీ మీ రక్తంలో మన నమ్మకం ద్వారా తీర్పు దినమున కృప సింహాసనానికి వెళ్ళటానికి సహాయం చెయ్యండి. మన ఆత్మ దేవుని ఆత్మ అని మన ఆత్మకు సాక్ష్యమిచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు.

ప్రశ్న:

  1. తన ప్రకటనకు ఒక అంశమైనా పేతురు యొక్క అంశము ఏమిటి? క్రైస్తవ సంఘము దీనిని రక్షణకు ఒక పునాదిగా ఎందుకు తీసుకొన్నారు?

గమనిక: అపోస్తలుడైన పేతురు యొక్క ఈ ప్రకటన అపోస్తలల చట్టముల పుస్తకము యొక్క అభివృద్ధిలో పరాకాష్టలలో ఒకటి అని గమనించవలసినది. వాస్తవానికి, దాని ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం. అంతేకాక, ఇది ఈ ముఖ్యమైన పుస్తకం మధ్యలో ఉంటుంది, ఇది ముందు మరియు దాని తరువాత ఉన్న మొత్తం పదాల సంఖ్యతో. అపొస్తలుల కార్యముల గ్రంథంలో పేతురు చివరిసారిగా ఈ పద్యం ఉంది. ఇది తన ఉపన్యాసం యొక్క సారాంశం మరియు కిరీటాన్ని సూచిస్తుంది. ఇప్పటి నుండి పేతురు జీవితం గురించి లూకా మీద ఏమాత్రం చెప్పలేదు. నిజమైన కార్యము యొక్క పునాది వలె నిర్ధిష్టంగా కృప సువార్త గురించి వివరించారు.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 09, 2020, at 03:34 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)