Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Telugu":
Home -- Telugu -- Acts - 030 (The Apostles before the High Council)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- TELUGU -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

అపోస్త - క్రీస్తు యొక్క విజయోత్సవ ఊరేగింపు
అపొస్తలుల కార్యముల యొక్క అధ్యయనాలు
భాగము 1 - యెరూషలేములో, యూదయలో, సమారియాలో మరియు సిరియా లోని సంఘములో క్రీస్తు యేసు పునాది - అపొస్తలుడైన పేతురు పరిశుద్దాత్మ ద్వారా ప్రాపకం చేయబడినది (అపొస్తలుల 1 - 12)
A - యెరూషలేములో ఉన్న ప్రారంభపు సంఘ ఎదుగుదల మరియు అభువృద్ది (అపొస్తలుల 1 - 7)

17. అపొస్తలులు ప్రధాన సమాజము ముందు నిలబడుట (అపొస్తలుల 5:26-33)


అపొస్తలుల 5:26-33
26 అధిపతి బంట్రౌతులతో కూడ పోయి, ప్రజలు రాళ్లతో కొట్టుదురేమో అని భయపడి, బలాత్కారము చేయకయే వారిని తీసికొని వచ్చెను. 27 వారిని తీసికొని వచ్చి సభలో నిలువబెట్టగా 28 ప్రధానయాజకుడు వారిని చూచిమీరు ఈ నామమునుబట్టి బోధింపకూడdదని మేము మీకు ఖండితముగా ఆజ్ఞాపింపలేదా? ఇదిగో మీరు యెరూషలేమును మీ బోధతో నింపి, యీ మనుష్యుని హత్య మామీదికి తేవలెనని ఉద్దేశించుచున్నారని చెప్పెను. 29 అందుకు పేతురును అపొస్తలులునుమనుష్యు లకు కాదు దేవునికే మేము లోబడవలెను గదా. 30 మీరు మ్రానున వ్రేలాడవేసి సంహరించిన యేసును మన పితరుల దేవుడు లేపెను. 31 ఇశ్రాయేలునకు మారుమనస్సును పాప క్షమాపణను దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతిని గాను రక్షకునిగాను తన దక్షిణహస్తబలముచేత హెచ్చించి యున్నాడు. 32 మేమును, దేవుడు తనకు విధేయులైన వారికి అనుగ్రహించిన పరిశుద్ధాత్మయు, ఈ సంగతులకు సాక్షులమై యున్నామని చెప్పిరి. 33 వారు ఈ మాట విని అత్యాగ్రహము తెచ్చుకొని వీరిని చంప నుద్దేశించగా

దేవుడు తన శత్రువులను ప్రేమిస్తాడు, మరియు మా మనస్సులు ఊహించగల కన్నా చెడు మీద మరింత దయ ఉంది. ఈ వినికిడి పశ్చాత్తాపం పన్నెండు అపొస్తలుల స్వరములను పిలిచే పిలుపుగా మారింది. ఇది యూదుల పాలకులందరికి వారి ప్రభువు వైపు తిరుగుబాటు కోసం పిలుపు. విచారణ కమిటీ మాత్రమే కాదు, అయితే మొత్తం సమాజం కూడా.

దేవాలయపు నాయకుడు వెళ్లి క్రీస్తు రాయబారులతో మాట్లాడినాడు, అన్ని సౌమ్యతతో, అతనితో పాటు సమాజ స్థలమునకు వెళ్లాలని కోరారు. వారు అతనితో పాటు నేరస్థులు, కానీ గౌరవనీయమైన, స్వేచ్ఛా పురుషులు. ఆలయ నాయకుడు వారిని అరెస్టు చేయుటకు ధైర్యము చేయలేదు, ఎందుకనగా ప్రజలు దేవుని దూతలకు మద్దతుగా తిరుగుబాటు చేస్తారని భయపడి, రక్షకులను రాళ్ళతావు కొడతారని భావించిరి. అయితే ఆలయ రక్షకభటులు ఇష్టపూర్వకంగా అపొస్తలులను అనుసరించారు.

ప్రధానయాజకుడైన ఇంట్లో 70 మంది పెద్దలు కూర్చున్నారు. తరువాతి అసహనానికి మరియు విరామంలేనిది, అతని హృదయం ద్వేషంతో, పగ తీర్చుకుంటూ, మరియు పిచ్చివాడితో అభియోగాలు వేసింది. జైలు నుండి వారి వింత నిష్క్రమణ ద్వారా, ప్రజల ప్రతినిధులకు ముందు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులు ఆయనకు చాలా ఆగ్రహానికి గురయ్యాయి. వారు ఆయనకు ముందు వచ్చినప్పుడు కఠినంగా వారిని గొంతు కట్టి, "ఈ మనుష్యుని పేరును చెప్పమని మేము మీకు ఆజ్ఞాపించినప్పటికి నీవు యేసు పేరిట బోధించుటలో ఎందుకు నిలిచియున్నావు? మా కఠినమైన ఉత్తర్వులు ఉన్నప్పటికీ, మీరు మీ వెర్రి, బుద్ధిహీనమైన సిద్ధాంతాలతో యెరూషలేము పట్టణాన్ని మొత్తం నింపారు. నీ రూపకల్పన మనుష్యుల ముందు మనల్ని అవమానించి, మనల్ని బాధపెట్టి, అన్యాయస్థుడైన న్యాయాధిపతులుగా, యేసు నీతిమంతునిగా మరియు నేరస్తులుగా ఉన్నట్లుగా కనబడటం. నజరేతుడైన యౌవనస్థుడు మోసగాడు మరియు దైవదూషణ మాత్రమే కాదు. అతను మరణించాడు, అతని శరీరం భూమిపై ఉంచబడింది, మరియు మేము అతని నుండి విశ్రాంతి. కానీ మీరు అధిక మండలిని అపహాసకులుగా, మనల్ని అవమాన పరచడానికి, అసత్యాలు, మూఢనమ్మకాలను మరియు మోసగింపులతో మనలను దూషించటానికి ఎంచుకున్నారు.

ఈ ఆచారాన్ని అనుసరిస్తూ, పేతురు, ఇతర అపొస్తలులు పశ్చాత్తాపపడి, పవిత్ర ఆత్మచే నడిపించబడ్డారు: "మనం రూపాంతరం కల్పిత కథలను అనుసరించడం లేదు, మనం చెడు ఉద్దేశం కలిగి ఉండలేదు, కానీ మనకు దేవుని వెల్లడి లభించినది, అందువలన మా సాక్ష్యం ద్వారా ప్రభువుకు కట్టుబడి ఉన్నాము. నీవు మాకు విధేయులవుట అసాధ్యం, ఎందుకంటే దేవుడు నీ కన్నా గొప్పవాడు. ఆయన మన ప్రభువు. మన నాలుకను అతని నిజాయితీ గురించి మాట్లాడకుండా ఉన్నట్లతే అది మనకు శ్రమ! మేము మాట్లాడటంలో విఫలమైతే మా పెదవులు దెబ్బతింటాయి. మనకు దేవుని ప్రత్యక్ష ద్యోతకం గురించి మాట్లాడతాము."

పెద్దలు, "నీ విషయములో దేవుని ఉద్దేశము ఏమిటి?" అని అడిగారు. అపొస్తలుల్లో ఒకరు బాగా సమాధానమిచ్చారు: "మృతులలోనుండి యేసు పునరుత్థానం యొక్క సత్యమే తప్ప, మనకు ద్యోతకం లేదు. అతను మాకు ఒక దెయ్యం గా కనిపించలేదు, కానీ దేవుని మాంసం లో అతనిని లేవనెత్తిన, యేసు అన్ని సమయం మరియు శాశ్వతత్వం కోసం దేవుని తో ఉంది, మరియు దేవుడు అతనితో ఉన్నాడు.

అప్పుడు న్యాయాధిపతుల్లో ఒకరు, "మేము దేవుని శత్రువులుగా ఉన్నట్లు నీవు ఇలా చెప్పావు" అని పేతురు సమాధానం చెప్పాడు. పేతురు ధైర్యంగా మరియు నమ్మకంగా ఇలా జవాబిచ్చాడు: "నీవు, నీవు, నీతిమంతుడైన యేసును ఖండించావు. ఆయనను సిలువవేయుటకు పిలాతును పాలకుడుగా నియమించాడు. అవును, మీరు క్రీస్తును చంపి, దేవుని శత్రువులు. యేసు పవిత్రుడు, ఇంకా మీరు అపవిత్ర పురుషుల చేతిలోనుండి అతనికి సిలువ శిక్ష వేశారు.

న్యాయాధిపతుల్లో పళ్ళు కొరుకుతున్నప్పటికీ, అపొస్తలుల్లో ఒకరు ఇలా అన్నాడు: "దేవుడు ఆయనను మృతులలోనుండి లేపెనని మాత్రమే కాక అతని కుడిపార్శ్వమునకు ఆయనను లేపెను. ఆయన ఆయనను సంఘము యొక్క అధిపతిగా, ఈ లోకమునకు రక్షకునిగా చేసాడు. యేసు ప్రభువు, ఆయనయందు ఉన్న దేవుని లక్షణాలను కలిగి ఉంటాడు. అతను మీ ఊహించిన మెస్సీయా, అతను దేవుని కుడి వైపున నివసించాడు, అతను గతంలో మీతో చెప్పిన విధంగా: "ఇకమీదట నీవు మనుష్యకుమారుడు కుడిపార్శ్వమున కూర్చుని, పరలోక మేఘములమీద కూర్చుని చూచుచున్నావు. "అని చెప్పునట్లు జరిగెను.

సమాజములో ఉన్న సభ్యులు దీనిని విన్నప్పుడు, వారిలో కొందరు దూకుతాకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఏదేమైనా, వారు తమను తాము నియంత్రిస్తూ, కోపంతో వణుకుతూ, అపొస్తలుల రక్షణలో మిగిలి ఉన్న మిగిలిన భాగానికి వేచి ఉన్నారు. వారిలో ఒకరు, "నీ ప్రభువును ఆరాధించేందుకు మాకు మమ్మును పిలిపించుట కన్నా మరింత ఎక్కువ మిగిలియున్నది" అని అడిగారు. శిష్యుల్లో ఒకరు, "యేసు నిజంగానే నిన్ను తిరస్కరింపడు, కానీ ఆయన మిమ్మల్ని పచ్చాత్తాపం చేస్తాడు. అతను ఇశ్రాయేలు ప్రజలందరి నుంచే తిరుగుతున్నాడు, అతను ప్రేమతో ఉన్నాడు. ఆయన మీ పాపాలను క్షమించటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఆయన దగ్గరకు రండి, ఎందుకంటే అతని ద్వేషం కన్నా అతని కనికరం గొప్పది. మీరు నిజముగా పశ్చాత్తాపపడితే దేవుడు మిమ్మల్ని క్షమిస్తాడు.

ప్రేక్షకుల్లో కొందరు ప్రేక్షకుల్లోని మనుష్యులందరూ జాలర్లను అడిగారు: "మీ న్యాయాధిపతులను దోషులుగా ఎన్నుకోవటానికి ఎటువంటి ధైర్యము మరియు అమాయకత్వం లభించిందో, అదే సమయంలో, మీరు కూడా క్షమాపణ చేస్తున్నారా? నీవు ఎవరు, మరియు నీవు ఎవరు అనుకుంటున్నావు? మీకు మీరు దేవతలా?"

పరిశుద్ధాత్మ వారు శిష్యులు, గర్వం లేదా దైవదూషణల వలలో చిక్కుకున్నారని శిష్యులకు నడిపించారు. అందువల్ల, వారు తిరిగి మరుగు చేయబడ్డారు: "యేసు పునరుత్థానం యొక్క సత్యానికి మరియు స్వర్గానికి అతని ఆరోహణకు మేము సాక్షులుగా ఉన్నాము. పరిశుద్ధాత్మ మనలో సమర్థవంతంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటె మనము క్రీస్తులో విశ్వాసులము. ఈ పరిశుద్ధాత్మ మన జ్ఞానం నిజమని మరియు మనము దేవునితో అనుగుణంగా జీవిస్తున్నామని మనకు నిర్ధారిస్తుంది."

పెద్దవాళ్ళలో ఒకరు నవ్వుతు ఈ విధముగా అనిరి: " నిరక్షరాసులైన మీరు, పరిశుద్ధాత్మ గురించి అర్థం చేసుకున్నా రా?" అతను తన దాపరికంత ప్రశ్నకు ప్రతిస్పందనను స్వీకరించాడు: "దేవుడు తన వాక్యము నకు విధేయుడిగా ఉన్నవారికి మరియు క్రీస్తు ప్రత్యక్షత పొందిన వ్యక్తికి మాత్రమే అతని ఆత్మను ఇస్తాడు. విశ్వాసం లేనివాడు నశించిపోతాడు, ఎందుకంటే అతను తన సాక్ష్యంలో పరిశుద్ధాత్మను అవిధేయుడవుతాడు. అయితే పరిశుద్ధాత్మకు వ్యతిరేకముగా పాపమును చేయూతను ఎన్నటికీ క్షమించబడదు.

దైవిక సత్యాన్ని వారి హృదయాలను కుమ్మరిస్తూ అపొస్తలుల ప్రకటనలలో ప్రతీ ఒక్కరూ డెబ్బై పెద్దల ద్వారా కాల్చారు, ఒక విల్లు ఎలాగైతే సత్యమును బట్టి హృదయమును గుచ్చునో. గౌరవనీయులైన చాలా మంది సభ్యులు, వారి గౌరవం గాయపడింది, వారి అవమానాన్ని బట్టి కోపంగా ఉన్నారు. వారు దైవదూతలు,, గర్విష్ఠులుగా భావిస్తారు. వాతావరణ పరిస్థితి చీకటిగా మారెను. క్రైస్తవ సంఘము నాయకుల మీద దాడి చేయుటకు నరకము సిద్ధముగా ఉండెను, వారిని రాళ్లతో కొట్టుటకు మరియు కాల్చుటకు

ప్రార్థన: ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, నీవు జీవిస్తున్నావు. మేము నీ ఆరాధకులకు ఇచ్చిన అధికారం మరియు ధైర్యం కారణంగా మేము నిన్ను ఆరాధించాము. ఆ క్లిష్ట పరిస్థితిలో వారు నిన్ను తిరస్కరించలేదు, కానీ నీ సత్యానికి సాక్ష్యమిచ్చారు. మేము కూడా వారి వాలే మరణము వరకు నమ్మకముగా ఉండునట్లు మాకు సహాయము చేయుము.ఆమెన్

ప్రశ్న:

  1. న్యాయాధిపతులే యెడల అపొస్తలుల రక్షణలో నీకు ఏది కనపడినది?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 09, 2020, at 02:56 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)