Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Thai":
Home -- Thai -- John - 103 (Jesus intercedes for his apostles)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- THAI -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ยอห์น - แสงสว่างส่องในความมืด
ศึกษาพระกิตติคุณของพระคริสต์ ตามคำบอกเล่าของยอห์น
ตอนที่ 3 - แสงส่องสว่างในหมู่อัครทูต (ยอห์น 11:55 - 17:26)
จ - การอธิษฐานวิงวอนของพระเยซู (ยอห์น 17:1-26)

3. พระเยซูอธิษฐานวิงวอนเพื่ออัครทูตของพระองค์ (ยอห์น 17:6-19)


ยอห์น 17:14
14 ข้าพระองค์มอบพระดำรัสของพระองค์ให้แก่พวกเขาแล้ว และโลกนี้เกลียดชังเขา เพราะเขาไม่ใช่ของโลก เหมือนอย่างที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลก

พระเยซูได้เป็นพยานในการอธิษฐานของพระองค์ว่า พระองค์ได้ให้พระวจะของพระบิดาต่อสาวกแล้วซึ่งได้เปิดเผยพระนามของพระบิดาต่อพวกเขาด้วยความหมายโดยผ่านทางการเปิดเผยนี้พระองค์ได้ประกาศตรีเอกานุภาพให้กับพวกเรา การเปิดเผยอย่างอัศจรรย์ในแก่นสารของพระเจ้าได้แตะต้องสาวก พร้อมกับเปลี่ยนแปลงและเติมเต็มพวกเขาด้วยฤทธิ์เดช เพื่อว่าพวกเขาจะกลายเป็นสมาชิกของกายฝ่ายวิญญาณของพระคริสต์นั่นเอง

ในด้านรายละเอียดของลักษณะและความดีเหล่านี้ โลกเกลียดสาวกเหมือนกับที่พวกเขาเกลียดพระเยซู เช่นกันกับแหล่งที่มาของพระคริสต์ซึ่งมาจากพระเจ้า และชีวิตของพระองค์ได้ถูกซ่อนไว้ในพระเจ้าจากอดีตนิรันดร์โดยคล้ายคลึงกันผู้คนทั้งหมดที่ได้บังเกิดใหม่ก็จะมีชีวิตอยู่นิรันดร์ด้วย

ยอห์น 17:15
15 ข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาพวกเขาออกไปจากโลก แต่ขอให้ปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้าย

พระเยซูไม่ได้นำสาวกเข้าสู่สวรรค์ และไม่ได้ส่งพวกเขาไปสู่สันโดษและความยากลำบากแม้ว่าความทุกข์ยากและความขาดแคลนจะรบกวนพวกเขาทุกด้าน พระองค์ได้ขอร้องพระบิดาให้คุ้มครองผู้ติดตามพระองค์จากอิทธิพลของซาตานวิญญาณชั่ว และการล่อลวงของผู้ที่ทำการร้องเรียน พระเจ้าได้อธิษฐานวิงวอนเพื่อเรา ผู้เชื่อทุกคนพำนักอยู่ในอ้อมกอดของพระองค์และได้รับการประกันและผนึกไว้ พระโลหิตของพระเยซูได้ปกป้องเรา และเพราะการเสียสละของพระองค์พระเจ้าทรงอยู่กับเรา จึงไม่มีใครสามารถกล่าวหาหรือทำลายเราได้ เราได้กลายเป็นคนชอบธรรมที่ไม่ตายแต่ได้รับการสนับสนุนค้ำจุนโดยพระเมตตาขององค์บริสุทธิ์

ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงและยังเป็นคนที่ไม่เชื่อฟัง และ ติดตามความโน้มเอียงต่อบาปที่เฉพาะเจาะจงแล้ว พระองค์จะอนุญาตให้เราตกอยู่ในการล่อลวงเพราะบาปที่อยู่ในเราอาจจะโผล่ออกมาและเราไม่สามารถปกปิดความอับอายได้ แล้วเราจะตัวสั่นเทาและสำนึกบาปด้วยน้ำตา และร้องว่า “พระบิดา โปรดนำเราออกจากการล่อลวง และปลดปล่อยเราจากสิ่งชั่วร้ายเถิด” ผู้ที่พยายามต่อสู้กับซาตานและความตายในกำลังของตน และในความหาญกล้าของมนุษย์ได้หลอกลวงตนเองจงหันไปสู่พระโลหิตของพระคริสต์และการอธิษฐานวิงวอนเถิดพระองค์เท่านั้นที่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

ยอห์น 17:16-17
16 พวกเขาไม่ใช่ของโลก เหมือนอย่างที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลก 17 ขอทรงแยกพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริง พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง

ในการอธิษฐานของพระองค์ พระเยซูได้ตอกย้ำคำพยานของพระองค์ต่อเหล่าสาวก แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ออกมาจากโลกที่ชั่วร้าย เพราะว่าเขาเป็นของเนื้อหนัง และมีแนวโน้มที่จะไปยังสิ่งชั่วร้ายเหมือนกับ

คนอื่น ๆ และพวกเขายังคงเลวร้ายแต่เพราะพระเมตตาของพระเจ้า พระโลหิตของพระคริสต์ได้ปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระจากคุกของสิ่งชั่วร้าย พวกเขาได้กลายเป็นคนแปลกหน้าในโลก และเป็นประชากรของสวรรค์

ในลักษณะใหม่ของพวกสาวกซึ่งสร้างทั้งร่างกายและวิญญาณ มีข้อขัดแย้งที่ต่อเนื่องกัน พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังคงได้รับความเจ็บปวด ถ้าเรารักตนเอง พร้อมกับการงานและครอบครัวของเรามากยิ่งกว่าผู้คน ความพยายามทั้งมวลในการทำให้เราพึงพอใจจะสร้างบาดแผลให้กับความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเรา ทุกคำมุสาจะเผาไหม้ความทรงจำเหมือนท่อนไม้ที่คุกรุ่น พระวิญญาณของพระเจ้าจะไม่ทำให้คุณเฝ้าแต่ขโมยของ และหากคุณทำร้ายใครคนหนึ่งโดยคำดูถูกหรือการกระทำที่โหดร้าย พระวิญญาณของความจริงจะเป็นแรงขับให้คุณออกไปและขอโทษพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปิดเผยถึงความชั่วร้าย การหลอกลวง และการบิดเบือนทั้งสิ้นในชีวิตของคุณ และตัดสินคุณตามนั้น

พระคริสต์ได้ขอให้พระบิดาของพระองค์ชำระเรา เพราะว่าผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ไม่สามารถทำให้อีกคนให้บริสุทธิ์ได้ การชำระนี้จะส่งผลกระทบโดยดึงดูดเราไปสู่ความจริงของพระองค์ จนถึงขนาดขอบเขตที่เราตระหนักถึงความรักของพระเจ้า และพำนักอยู่ในพระเมตตาของพระบุตร และในฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะถูกทำให้บริสุทธิ์ การทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเรามีผลต่อเรา พระเจ้าเองเติมเต็ม

จุดประสงค์ของพระองค์ในเราคือ “จงบริสุทธิ์ เพราะว่าเราบริสุทธิ์” พระโลหิตของพระเยซูชำระเราครั้งเดียวสำหรับตลอดไป เหมือนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราที่ไม่ขาดสิ่งใดเลย ความเชื่อในลักษณะที่บริสุทธิ์ของตรีเอกานุภาพนี้จะชำระคุณทั้งสิ้น

การชำระได้บรรลุผลสำเร็จในส่วนของพระเจ้า ผ่านทางการทำให้พระคำของพระเจ้านั้นลึกลงไป พระกิติคุณเป็นแหล่งแห่งการชำระ และรากของความเชื่อฟัง พระคำของพระคริสต์นำเราไปสู่ความเชื่อ การปฏิเสธตนเอง และความรักในการนมัสการ เพื่อว่าเราจะเหมาะสมที่จะเข้ามาใกล้พระเจ้าได้ จงเปิดหัวใจของคุณต่อพระคำของพระบิดา เพราะว่าพระเจ้าเป็นความรัก และใครก็ตามที่พักอยู่ในความรักก็พักอยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าอยู่ในผู้นั้น

ยอห์น 17:18
18 พระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาในโลกอย่างไร ข้าพระองค์ก็ใช้พวกเขาไปในโลกอย่างนั้น

หลังจากพระเยซูได้อธิษฐานเผื่อเหล่าสาวก ขอให้พวกเขาได้รับการชำระ พระองค์ได้ส่งพวกเขาไปให้เปลี่ยนใหม่ในโลกของความชั่วร้าย พระองค์ได้กู้เราเพื่อชำระชีวิตของเรา แล้วส่งเราเข้าไปในโลกเพื่อว่าโดยผ่านทางเราพระองค์จะกู้และชำระคนมากมาย คริสตจักรไม่ใช่ที่ประชุมซึ่งสบาย ๆ และสนุกสนานด้วยการพูดคุยที่เคร่งศาสนา และคำตัดสินที่เป็นไปตามกฎหมาย มันเป็นสามัคคีธรรมที่เคลื่อนไหว ซึ่งบุกรุกป้อมปราการของซาตานโดยความเชื่อ และมุ่งไปโดยการอธิษฐานและบากบั่นในการเปลี่ยนศาสนาของผู้ที่หลงหายไป คริสตจักรได้ประกาศถึงอาณาจักรของพระบิดาและแสวงหาที่จะมีผลกระทบต่อน้ำพระทัยในการประกาศบนโลกนี้ คุณตระหนักรู้ในการอธิษฐานของพระคริสต์เพื่อการเคลื่อนไหวในการประกาศหรือไม่

พระเยซูได้ให้เกียรติแก่คุณและส่งคุณไปหาพวกที่หลงหาย เหมือนกับพระบิดาได้ส่งพระองค์มายังคุณ จุดประสงค์คือสิ่งเดียว นั่นคือเพื่อเป็นเครื่องมือให้บรรลุจุดมุ่งหมายนี้ นั่นคือ การประกาศเกี่ยวกับความจริงของพระเจ้าในพระคริสต์ พระเยซูเรียกคุณมาสู่การรับใช้ที่กระตือรือร้น และไม่ใช่ต่อความขี้เกียจและภาพลวงตาพระวิญญาณบริสุทธิ์คือฤทธิ์อำนาจของคุณ

ยอห์น 17:19
19 ข้าพระองค์แยกตัวให้บริสุทธิ์เพราะเห็นแก่เขาทั้งหลาย เพื่อให้เขารับการแยกให้บริสุทธิ์ด้วยความจริง

พระเยซูรู้ว่าไม่มีสาวกคนใดสามารถประกาศหรือทำสงครามฝ่ายวิญญาณต่อไปได้ แต่ทั้งหมดจะล้มลงด้วยบาดแผลฉกรรจ์ถึงตายในหัวใจและในความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเขา ถ้าแม้นว่าพระเจ้าไม่ได้ล้อมรอบพวกเขาด้วยความบริสุทธิ์และฤทธิ์อำนาจของพระองค์ เพื่อเหตุผลนี้ พระบุตรได้กลายเป็นเหยื่อที่ชำระพระองค์เอง แม้ว่าพระองค์จะบริสุทธิ์อยู่แล้วตลอดเวลา โดยการตายของพระองค์นั้น ทรงพบกับข้อเรียกร้องทั้งหมดของความบริสุทธิ์ เพื่อว่าการกล่าวหาของซาตานจะดับหายโดยความเชื่อของเราในพระโลหิตของพระคริสต์ บนพื้นฐานของการตายที่ไถ่โทษเรา เหล่าสาวกสามารถรับเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์พวกเขาถูกทำให้เป็นภาชนะเพื่อรับเอาน้ำแห่งชีวิต เข้ามาเป็นพยานต่อพระเยซูในการตายและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์

ดังนั้น พวกสาวกได้รับอิสระจากกลอุบาย และริมฝีปากของพวกเขาได้รับการชำระจากยาพิษแห่งการหลอกลวง สาวกได้รับความกล้าหาญ ที่จะไม่ปฎิเสธการยอมรับสิทธิและที่จะเปิดเผยในเรื่องบาป แม้ว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นเหตุแห่งความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่รบกวนจิตใจ แต่ในที่สุดก็จะนำไปสู่ความรอด และข้อขัดแย้งที่มีคำโกหก ความไม่มีศีลธรรม และความหยิ่งนี้จบสิ้นได้โดยการปกป้องของพระโลหิตของพระคริสต์ และประสิทธิภาพของการอธิษฐานวิงวอนของพระองค์เท่านั้น

คำอธิษฐาน. ขอยกโทษความเกลียดชัง คำมุสา และความหยิ่งยโสในหัวใจของเรา เราเป็นโดยธรรมชาติบาปแต่พระองค์นั้นบริสุทธิ์ ขอรักษาเราจากกับดักของซาตาน ขออธิบายพระกิติคุณต่อเราที่พระคำจะชำระเราอย่างแท้จริง และเราจะมีชีวิตอยู่ตามสิ่งที่เราเทศนา

คำถามที่:

  1. พระเยซูทูลขอพระบิดาของพระองค์ให้รักษาเราจากผีมารอย่างไร

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 12, 2020, at 03:11 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)