Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Thai":
Home -- Thai -- John - 045 (Jesus offers people the choice)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- THAI -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ยอห์น - แสงสว่างส่องในความมืด
ศึกษาพระกิตติคุณของพระคริสต์ ตามคำบอกเล่าของยอห์น
ตอนที่ 2 - แสงสว่างส่องเข้ามาในความมืด (ยอห์น 5:1 - 11:54)
ข - พระเยซูเป็นขนมปังแห่งชีวิต (ยอห์น 6:1-71)

4. พระเยซูยื่นข้อเสนอให้กับประชาชนที่จะ “รับหรือปฏิเสธ” (ยอห์น 6:22-59)


ยอห์น 6:51
51 เราเป็นอาหารซึ่งให้ชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์ ถ้าผู้ใดได้กินอาหารนี้ ผู้นั้นจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป อาหารนี้คือเนื้อ ของเราซึ่งเราจะให้เพื่อโลกนี้จะได้มีชีวิต”

เราเคยเห็นขนมปังเคลื่อนไหวหรือพูดไหม พระเยซูเรียกตนเองว่าเป็นขนมปังแห่งชีวิต แต่พระองค์ไม่ได้พูดถึงขนมปังที่เป็นวัตถุที่มาจากสวรรค์ แต่พูดถึงอาหารฝ่ายวิญญาณและอาหารจากสวรรค์ พระองค์ไม่ได้หมายความให้เรากินเนื้อหนังของพระองค์ตามตัวอักษร เพราะว่าเราไม่ได้กินเนื้อมนุษย์

ในไม่ช้า พระเยซูเริ่มพูดเกี่ยวกับการตายของพระองค์ ไม่ใช่พระวิญญาณของพระองค์ที่ไถ่มนุษยชาติ แต่เป็นการบังเกิดของพระองค์นั่นเอง พระองค์ได้กลายเป็นมนุษย์ที่มอบพระองค์เองเพื่อบาปของเราทั้งหลาย ผู้ที่ฟังเรื่องของพระองค์ถูกรบกวนใจเพราะพระองค์ดูเหมือนว่าเป็นบุคลธรรมดาที่มาจากครอบครัวที่เรียบง่ายถ้าทูตสวรรค์ได้ปรากฏขึ้นจากท้องฟ้า พวกเขาก็จะรับพระองค์ด้วยการปรบมือ พระเยซูได้อธิบายว่าพระสง่าราศีและพระวิญญาณนั้นไม่ได้ไถ่พวกเขา แต่ร่างกายของพระองค์ซึ่งถูกวางลงเพื่อเห็นแก่มนุษยชาติจะเป็นผู้ไถ่

ยอห์น 6:52-56
52 แล้วชาวยิวจึงเริ่มทุ่มเถียงกันอย่างรุนแรงว่า “ผู้นี้จะเอาเนื้อของเขาให้เรากินได้อย่างไร?” 53 พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่าหากท่านไม่กินเนื้อของบุตรมนุษย์และดื่มโลหิตของพระองค์ ท่านก็ไม่มีชีวิตอยู่ภายในตัวท่าน 54 ผู้ใดกินเนื้อและดื่มโลหิตของเรา ผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์และเราจะให้เขาเป็นขึ้นมาในวันสุดท้าย 55 เพราะเนื้อของเราเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราเป็นเครื่องดื่มแท้ 56 ผู้ใดกินเนื้อและดื่มโลหิตของเรา ผู้นั้นก็อยู่ในเราและเราอยู่ในเขา

ในท่ามกลางพวกยิว มีผู้ที่เชื่อและผู้ที่ปฏิเสธพระเยซู ทั้งสองกลุ่มได้โต้แย้งกันอย่างรุนแรง ศัตรูของพระเยซูถูกรังเกียจ ด้วยความคิดเกี่ยวกับการกินเนื้อและดื่มโลหิตของพระองค์ พระเยซูได้เร่งให้การแตกแยกเกิดเร็วขึ้นระหว่างคนทั้งสองกลุ่ม เพื่อที่จะนำพวกที่ไว้วางใจในพระองค์นั้นออกมา พระองค์ได้ทดสอบความรักของคนกลุ่มแรก และสำแดงให้เห็นถึงความมืดบอดของคนอื่น ๆ พระองค์ได้กล่าวว่า “แน่แท้ แน่แท้ทีเดียวเรากล่าวแก่เจ้าว่า ถ้าเจ้าไม่ได้กินเนื้อของเรา และดื่มจากโลหิตของเรา เจ้าจะไม่ได้รับชีวิต นิรันดร์ ถ้าเจ้าไม่ได้ร่วมกับชีวิตที่ดำรงอยู่ของเรา เจ้าจะพักอาศัยอยู่ในความตาย และ ความบาปตลอดกาล” พระคำเหล่านี้ได้ดังอยู่ในหูและดูเหมือนจะเป็นการดูหมิ่นศาสนา ประหนึ่งว่าชายที่ชื่อพระเยซูกำลังท้าทายพวกเขา “จงสังหารและกินเรา เพราะว่าในตัวเรา เป็นอัศจรรย์ ร่างกายของเรานั้นคือขนมปังซึ่งเป็นชีวิตจากสวรรค์และได้มอบให้แก่เจ้า”โลหิตของพวกเขาเดือดพล่านและโกรธแค้นเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม พวกที่ไว้วางใจในพระองค์ได้ตอบสนองและเข้ามาใกล้พระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยเชื่อสิ่งที่เป็นไปไมได้ พึ่งพาพระเยซูเพื่อแสวงหาที่จะใช้พระคำของพระองค์กระทำให้เกิดผลดี ถ้าพวกเขาคิดสักนิดที่เทศกาลปัสกา พวกเขาจะตระหนักว่ายอห์นได้เรียกพระเยซูว่าพระเมษโปดกของพระเจ้า นั่นคือ พวกยิวทั้งหลายที่เข้าร่วมในเทศกาลปัสกากินเนื้อแกะที่ถูกสังหารในโอกาสนั้น นี่คือเพื่อยับยั้งความโกรธเคืองของพระเจ้า โดยการระบุพร้อมกับสิ่งของที่นำมาถวายบูชา พระเยซูได้ชี้ให้เห็นว่าพระองค์เป็นพระเมษโปดกที่แท้จริงของพระเจ้า ผู้ที่ได้รับเอาบาปของโลกนี้ไว้แล้ว

ปัจจุบันนี้ เรารู้ว่าสัญลักษณ์ของอาหารมื้อสุดท้ายของพระเจ้า เป็นเครื่องหมายว่าเราจดจ่ออยู่ที่เนื้อหนังของพระคริสต์ และพระโลหิตของพระองค์ทำให้เราบริสุทธิ์จากความบาป เราขอบพระคุณสำหรับพระคุณ ณ จุดนี้ชาวกาลิลีไม่รู้จักความล้ำลึกนี้ และพระคำอันนี้กำลังทำให้จิตใจของพวกเขาตะลึงงันไป พระเยซูกำลังทดสอบความเชื่อของพวกเขา แต่ในไม่ช้าความดื้อดึงและความดันทุรังของเขาได้ปรากฎออกมาเป็นการปะทุออกมาซึ่งลุกเป็นไฟ

เรานมัสการพระคริสต์ในความปิติยินดีและการขอบพระคุณสำหรับสิ่งที่พระองค์อธิบายให้เราถึงอาหารมื้อสุดท้ายเป็นสัญลักษณ์ และวิธีที่พระองค์เข้ามาหาเราโดยพระวิญญาณของพระองค์ โดยปราศจากการถวายเครื่องบูชาเราไม่สามารถเข้ามาใกล้พระเจ้า หรือพักอาศัยอยู่ในพระองค์ได้ การยกโทษที่สมบูรณ์ของบาปทำให้เราได้รับประโยชน์จากการที่พระองค์เข้ามาหาเรา ความเชื่อในพระองค์นำมาซึ่งการอัศจรรย์และทำให้เราแบ่งปันในพระสิริของการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ เรานมัสการพระเมษโปดกเพื่อการไถ่ของเรา พระเยซูไม่ได้พร้อมที่จะยอมรับการตายเพื่อเราบนไม้กางเขน แต่ปรารถนาที่จะเติมเราให้เต็ม และดังนั้นเราจึงกลายเป็นทูตสวรรค์ที่มีชีวิตอยู่ไปตลอดกาล

ยอห์น 6:57-59
57 พระบิดาผู้ทรงพระชนม์อยู่ทรงส่งเรามา และเรามีชีวิตอยู่เพราะพระบิดาฉันใด ผู้ที่กินเราก็จะมีชีวิตอยู่เพราะเราฉันนั้น 58 นี่คืออาหารที่ลงมาจากสวรรค์ บรรพบุรุษของท่านกินมานาและตายไป แต่ผู้ที่กินอาหารนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไป” 59 พระองค์ตรัสสิ่งเหล่านี้ขณะทรงสั่งสอนอยู่ในธรรมศาลาในเมืองคาเปอรนาอุม

พระคริสต์บอกเราถึงชีวิตในฤทธิ์เดชของพระเจ้า ผู้ที่เป็นพระบิดาที่ทรงพระชนม์ พระองค์มาจากนิรันดรถึงนิรันดรเป็นพระบิดาแห่งความรักทั้งมวล พระคริสต์อาศัยอยู่ในพระบิดา และไม่ได้อยู่เพื่อพระองค์เองแต่เพื่อพระบิดา ชีวิตของพระองค์พบความหมาย ไม่ใช่ในการทำให้ความทะเยอทะยานของพระองค์พึงใจ แต่โดยความเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์ต่อพระบิดา ผู้ที่ได้ให้กำเนิดพระองค์ เป็นพระบุตรที่ได้รับใช้พระบิดา ขณะที่พระบิดารักพระบุตรและการงานในความสมบูรณ์ทั้งสิ้นซึ่งผ่านทางพระบุตรนั้น

พระเยซูได้เปิดเผยความล้ำลึกเกี่ยวกับสามัคคีธรรมของพระองค์กับพระบิดา ต่อหน้าพวกปริปักษ์ที่รุ่มร้อนนั้น พระองค์ได้ให้การเปิดเผยที่สูงส่งแก่พวกเขา “ในขณะที่เราอยู่เพื่อพระบิดาและในพระองค์ ดังนั้น เราปรารถนาที่จะอยู่เพื่อเจ้าและเจ้าในเราด้วย เพื่อว่าเจ้าจะอยู่เพื่อเราและในเรา” พี่น้องที่รัก ท่านพร้อมหรือยังเพื่อการผูกพันนี้กับพระคริสต์ คุณจะยอมรับพระองค์ด้วยความมุ่งหมายและพลังทั้งหมดของการดำรงอยู่หรือไม่ คุณปรารถนาจะตายเพื่อตนเองเพื่อว่าพระเจ้าจะอยู่ในคุณหรือไม่

พระคริสต์ไม่ได้มาพร้อมกับการปฏิรูปที่ปฎิบัติได้ และพระองค์ไม่ได้ส่งความร่ำรวยมาให้พวกเราเพื่อช่วยพวกเราเอง และพระองค์ไม่ได้วางแผนการพัฒนาชนบท ไม่ใช่เช่นนั้น พระองค์เปลี่ยนแปลงหัวใจเพื่อว่าผู้คนจะมีชีวิตอยู่อย่างกับพระเจ้าตลอดกาล พระองค์ได้หยิบยื่นที่จะแบ่งปันการเป็นพระเจ้าให้กับผู้เชื่อ ดังนั้น พระองค์ได้สร้างผู้ที่ไม่ตายขึ้นมาใหม่คนหนึ่ง คือ ผู้ที่มีชีวิตอยู่ รัก และ ปรนนิบัติ ความมุ่งหมายของพระองค์ นั่นก็คือพระเจ้านั่นเอง

จงทบทวนบทที 6 และนับจำนวนครั้งที่พระเจ้าเปล่งคำสามคำนี้ออกมา “พระบิดา” “ชีวิต” และ “การฟื้นคืนพระชนม์” พร้อมกับคำที่อิงกับคำเหล่านี้ คุณจะเข้าใจความสำคัญของพระกิติคุณยอห์นได้อย่างรวดเร็ว ผู้เชื่อในพระคริสต์อาศัยอยู่ในพระวิญญาณของพระบิดา และได้เคลื่อนไปยังการฟื้นคืนพระชนม์ในพระสง่าราศรีนั่นเอง

คำอธิษฐาน: พระเยซูคริสต์ เราขอบคุณพระองค์ที่มาหาเราและให้ชีวิตของพระบิดาที่เปี่ยมล้นด้วยความยินดีแก่เรา ยกโทษความบาปของเราและชำระเราเพื่อเราจะรับใช้พระองค์ด้วยความอดทนและความรัก และติดตามพระองค์ เราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไป

คำถามที่:

  1. ทำไมพระเยซูพูดกับผู้มาฟังพระองค์ว่าพวกเขาต้องรับประทานร่างกายพระองค์ และดื่มพระโลหิตของพระองค์

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 12, 2020, at 02:16 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)