Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Hausa":
Home -- Hausa -- John - 045 (Jesus offers people the choice)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- Dioula? -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- HAUSA -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YAHAYA - RUHAN SANTA A DUHU
Nazarin cikin Bisharar Almasihu bisa ga Yahaya
SASHE NA II - RUHAN SANTA A DUHU (YAHAYA 5:1 - 11:54)
B - Yesu Ya Kuma Da Rayuwa (Yahaya 6:1-71)

4. Yesu ya ba mutane damar, "karɓa ko ki yarda!" (Yahaya 6:22-59)


YAHAYA 6:51
51 Ni ne gurasa mai rai wanda ya sauko daga Sama. Duk wanda ya ci wannan gurasa, zai rayu har abada. Haka ne, gurasa da zan ba domin rayuwar duniya shine jiki na."

Kuna ganin gurasa yana tafiya ko magana? Yesu ya kira kan-sa gurasar rai, gurasa mai rai - bai magana akan gurasar abinci daga sama ba, amma abincin ruhaniya da na allahntaka. Ba ya nufin mu mu ci namansa a zahiri; Ba mu da masu cin abinci.

Ba da da ewa ba Yesu ya fara magana game da mutuwarsa. Ba ruhunsa ne wanda ya fanshi 'yan adam, amma ya zama cikin jiki. Ya zama mutum ya ba da kansa domin zunubanmu. Masu sauraronsa sunyi fushi; ya kasance kamar mutum ne mai zaman kansa, daga iyalin kirki. Dã wani mala'ika ya bayyana daga sama, dã sun karɓe shi da ɗiya. Yesu ya bayyana cewa ɗaukakarsa da ruhu ba zai fanshi ba, amma jikinsa wanda za'a sanya shi domin kare dan adam.

YAHAYA 6:52-56
52 Sai Yahudawa suka yi muhawwara da juna, suna cewa, "Ƙaƙa wannan mutum zai iya ba mu jikinsa mu ci?" 53 Sai Yesu ya ce musu, "Lalle hakika, ina gaya muku, in ba ku ci naman Ɗan Mutum ba, jininsa, ba ku da rai a kanku. 54 Wanda ya ci naman jikina, ya kuma sha jinina yana da rai madawwami, ni kuwa zan tashe shi a ranar ƙarshe. 55 Lalle naman jikina abinci ne, jinina kuma abin sha ne ƙwarai. 56 Wanda ya ci naman jikina, ya kuma sha jinina, ya zauna a cikina, ni kuma a cikinsa.

Daga cikin Yahudawa akwai masu imani da masu karɓar Yesu. Kungiyoyi biyu sun yi musun ra'ayi. Maƙiyan Yesu sun ji daɗin tunanin cin namansa da shan jininsa. Yesu ya kaddamar da raba tsakanin bangarorin biyu don fitar da waɗanda suka amince da shi. Ya gwada ƙaunar ƙungiyar farko kuma ya nuna makanta na wasu. Ya ce, "Lalle hakika, ina gaya maka, in ba ka cin nama na ba, ka sha jinina, ba ka da rai na har abada idan ba ka shiga cikin rayuwata ba, za ka kasance cikin mutuwa da zunubi har abada." Wadannan kalmomi sun kunnuwa a cikin kunnuwansu kuma suna kama da saɓo. Kamar dai mutumin da Yesu ya tsoratar da su, "Ku kashe ni, ku ci ni, domin a cikin kaina ni al'ajibi ne, jikina shine gurasa, ran da Allah ya ba ku." Zubar da jini ya yayyafa kuma suna fushi. Duk da haka, wadanda suka amince da shi sun amsa, da Ruhu Mai Tsarki ya kwantar da shi, gaskantawa da abin ban mamaki, dogara da Yesu don neman hanyar yin magana mai kyau. Da sun yi tunanin kaɗan, a lokacin Idin Ƙetarewa, da sun gane cewa Yahaya Maibaftisma ya kira Yesu, Dan Rago na Allah: Dukan Yahudawa sun shiga Idin Ƙetarewa, suna cin naman raguna da aka kashe a wannan lokacin. Wannan shi ne ya kare fushin Allah ta wurin bayyana tare da hadayu. Yesu ya nuna cewa shi Ɗan Rago na gaskiya na Allah wanda yake ɗauke da zunubin duniya.

A zamanin yau mun sani cewa alamu na abincin Ubangiji yana nuna cewa jikin Kristi yana shafe mu, kuma jininsa yana tsarkake mu daga zunubi. Muna gode masa saboda wannan alherin. Galilewa a wancan lokacin ba su san wannan asiri ba ne kuma kalmominsa sun damu da hankalinsu. Yesu yana jarraba bangaskiyarsu, amma hankalin su ya bayyana a cikin mummunan haɗari.

Muna bauta wa Almasihu cikin farin ciki da godiya domin ya bayyana mana abincin Ubangiji da alamu, da kuma yadda ya zo cikin Ruhunsa cikin mu. Ba tare da hadayarsa ba zamu iya kusanci Allah ko zama a cikinsa. Cikakken gafarar zunubanmu yana bamu damar samun zuwan mu. Bangaskiya cikin shi yana kawo wannan mu'ujiza kuma ya sa mu masu rabawa a cikin tashinsa mai ɗaukaka. Muna bauta wa Ɗan Rago don fansar mu. Yesu bai yarda ya mutu dominmu akan gicciye ba, amma yana so ya cika mu, don haka mu zama tsarkaka har abada.

YAHAYA 6:57-59
57 Kamar yadda Uba mai rai ya aiko ni, ni kuma na zama saboda Uba. Saboda haka wanda ya ciyar da ni, zai rayu saboda ni. 58 Wannan ita ce gurasar da ta sauko daga Sama, kamar yadda kakanninmu suka ci manna, har suka mutu. Wanda ya ci wannan gurasa zai rayu har abada. "59 Ya faɗi haka a majami'a, yana koyarwa a Kafarnahum.

Almasihu ya gaya mana game da rayuwa a cikin Allah mai iko wanda yake rayayyen Uba. Ya kasance daga har abada abadin Uba dukan ƙauna. Almasihu yana zaune a cikin Uba kuma baya wanzu domin kansa amma ga Uba. Rayuwarsa tana ma'anar ma'ana ba ta gamsar da nasa burinsa ba, amma ta wurin biyayya ga Ubansa, wanda ya samo shi. Ɗa yana bauta wa Uba, yayin da Uba yana ƙaunar Ɗan kuma yayi aiki cikin cikarsa ta Dan.

Yesu ya bayyana asiri na tarayya da Uba a gaban masu adawa da hamayya. Ya ba su maɗaukaki mai girma, "Kamar yadda nake rayuwa ga Uba da kuma a gare Shi, saboda haka ina so in rayu dominku kuma a cikinku, domin ku rayu domin ni da ni." Ya ɗan'uwana, kai shirye ne don wannan dangantaka da Almasihu? Shin, za ku yarda da shi tare da dukkan manufofi da kuma kuzari na kasancewarku ko ku? Shin, kuna so ku mutu don ku, don Ubangiji ya zauna cikin ku?

Almasihu bai zo tare da gyaran gyare-gyare ba, kuma ba ya ba mu wadata don taimaka wa kanmu ba. Bai tsara shirin bunkasa karkara ba. A'a! yana canza zukatansu domin mutane suyi rayuwa ta zamantakewa har abada. Ya bai wa masu bada gaskiya rabo cikin allahntakarsa. Ta haka ne ya halicci sabon mutum wanda ba shi da rai, wanda yake mai rai, yana ƙauna da hidima. Manufarsa shine Allah.

Bita sura na shida, kuma ku ƙidaya lokacin da Kristi yayi kalmomi guda uku, "Uba", "Rayuwa" da "Tashin matattu" da kuma abubuwan da suka samo. Za ku sami damar fahimtar bisharar Yahaya. Mai bi da ke cikin Almasihu yana cikin Ruhu Uba, yana motsa zuwa tashin matattu cikin daukaka.

ADDU'A: Ubangiji Yesu Almasihu, muna gode da zuwanmu, kuma ya bamu rayuwar Uba tare da cikakken farin ciki. Ka gafarta zunubanmu kuma ka tsarkake mu, domin mu yi maka hidima da ƙauna, kuma mu bi ka da tawali'u, kuma kada mu rayu don kanmu.

TAMBAYA:

  1. Me ya sa Yesu ya gaya wa masu sauraronsa cewa dole ne su ci jikinsa kuma su sha jininsa?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on October 18, 2019, at 05:54 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)