Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Hausa":
Home -- Hausa -- Acts - 060 (King Agrippa´s Persecution of the Churches)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- HAUSA -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

AYYUKAN - A cikin Nasara Tsarin aiki ALMASIHU
Nazarin a cikin Ayyukan Manzannin
SASHE 1 - Da Kafuwar Da Ikilisiyar Yesu Almasihu A Urushalima, Ƙasar Yahudiya, Samariya, Syria - A karkashin angarorin da Manzo Bitrus, shiryar da Ruhu Mai Tsarki (Ayyukan 1 - 12)
B - Da Tsawo Daga Cikin Bisharar Ceto Samariya Da Syriaa Da Kuma Farkon Juyin Al'ummai (Ayyukan 8 - 12)

11. Tsarin Sarki Agrippa Ikilisiyoyi a Urushalima (Ayyukan 12:1-6)


AYYUKAN S 12:1-6
1 To, a lokacin nan Hirudus ya miƙa hannunsa don ya tsoratar da waɗansu daga ikilisiyar. 2 Sai ya kashe Yakubu, ɗan'uwan Yahaya, da takobi. 3 Da yake ya ga ya yarda da Yahudawa, sai ya ƙara matsa wa Bitrus. Yanzu yana cikin kwanakin idin abinci marar yisti. 4 To, a lokacin da ya kama shi, ya sa shi a kurkuku, ya ba da shi ga ƙungiyar soja huɗu, don su riƙe shi, yana nufin kawo shi a gaban jama'a bayan Idin Ƙetarewa. 5 Saboda haka an tsare Bitrus a kurkuku, amma addu'ar Ikkilisiya ta miƙa wa Allah addu'a. 6 Da Hirudus yake gab da fitar da shi, daren nan Bitrus yana barci, yana ɗaure da sarƙa biyu a tsakanin soja biyu. kuma masu tsaro a gaban ƙofar suna tsare kurkuku.

Yanayin ya faru sosai a Urushalima da Falasdinu lokacin da, a cikin YA 41, Claudiusi ya zama Kaisar a Roma. Agrippa, ɗan jikan Hirudus Mai girma, ya yi sulhu a tsakaninsa da babban majalisa na Roma don ba da gudummawa ga gwamnati ga Claudiusi, kwamandan sojojin. A matsayin sakamako na hidimarsa, Kaisar ya ba abokinsa, Agrippa, mulkin dukan Palastinu. A wannan lokaci ikon ikon Romawa akan Yahudawa ya ƙare, kuma mulkin dictator gabashin ya fara. Ta haka ne umarnin Romawa da nagarta sun maye gurbinsu da rikici, rikici, da rudani na Agrippa, maƙarƙashiya.

Wannan sabon sarki yayi ƙoƙari ya fara amincewa da majalisar Yahudawa mafi girma, tare da wakilansa saba'in. Ya yarda da shawarar wasu da dama, ya kama wasu dattawan Kirista da manzanni. Ya kurkuku da su kuma yana fatan samun, ta hanyar munafunci da ladabi, goyon bayan jama'a na Yahudawa. Lokacin da ya lura cewa mutane ba su yarda da halinsa ba, tare da wasu har ma suna yaba da shi, sai ya sa Yakubu, ɗan Zabadi, ya mutu. Ta hanyar dage kansa da takobi ya bi da Romawa a cikin hukuncinsu. Bai ba Jamus sauraron jama'a ba, amma ya yi kamar yadda ya so, bisa ga son zuciyarsa.

Yakubu ya kasance mai bin Yahaya Maibaftisma. Ya bar mutumin da yake saye da gashin raƙumi, ya kira tuba, ya bi Yesu zuwa ga farin ciki na bikin aure a Kana. Bayan ya ga al'ajiban Ubangijinsa ya zo ya gaskanta da mulkin da zai zo. Ba da da ewa bayan mahaifiyarsa ta roƙi Yesu ya ba da 'ya'ya maza biyu, Yakubu da Yahaya, su zauna, ɗaya a damansa, ɗaya a hagunsa, ɗaya a mulkinsa. Yesu ya tambayi waɗannan samari biyu idan sun iya sha ƙoƙon fushin Allah cewa yana gab da sha. Lokacin da, a cikin jahilcin su, suka ce "eh", ya tabbatar musu cewa za su sha daga wannan abincin mai zafi. Amma zauna a hannun damansa da hagunsa ba shine ya ba ba, amma ya kasance ga wanda wanda Uba ya shirya.

Yakubu ya mutu da zalunci, ya zama shahidi ga Yesu. Bai mutu ba saboda wanda yake shi, amma don zama manzo, kuma saboda fushin Yahudawa akan ruhunsa na bishara. Wannan nau'i na biyu na tsananta wa Kirista ya fara da zubar da jinin marar laifi. Wannan wahalar ba ta tsokane shi ba da mutumin da yake da himma ga shari'ar, kamar yadda Shawulu ya kasance, amma ta wani sarki wanda ba ya jin dadi wanda ya tsaga mutane.

Yadda Ubangiji ke jagorantar mulkinsa sau da yawa ya bambanta. Da farko akwai farkawa na ruhaniya da kuma ƙaunar ikkilisiya da mutanen Urushalima, har zuwa matsayin Babban Majalisa na Yahudawa bai iya kashe manzannin ba. Duk da haka, da lokacin da istifanas ya ƙin ƙara, saboda ya fara bayyana cewa Kiristoci sun juya baya daga tunanin Yahudawa kuma sun watsar da Tsohon Alkawali. Akwai rahotanni mai kyau a Urushalima, ta hanyar jita-jita, cewa Kiristoci sun yarda al'ummai su yi alkawari da Allah ba tare da kaciya ba. Wannan shi ne Yahudawa suka ɗauka kamar saɓo mai banƙyama.

Mutane sun yi farin ciki game da jinin da aka zubar a hannun wannan mugun sarki. Sakamakon haka, mai tawali'u ya karbi ƙarfin zuciya, yana nufin ya yanke shugaban wannan motsi na Krista. Ya kurkuku Bitrus, shugabancin manzannin. Ya yarda ya fara fitinarsa a lokacin Idi na Gurasa marar yisti, domin ya iya hukunta shi a gaban dukan mutane, sa'annan kuma ya sami damar kashe shi. To, yana da damar da zai iya cinye dukan Kiristoci. Sarki ya ba da umarni cewa 'yan wasa hudu za su kula da Bitrus sosai, kowane ɗayan sojoji hudu, ɗaya don kowane sa'a uku na dare. Babban Majalisa na Yahudawa ya tuna da shi yadda mala'ika na Allah ya saki manzanni goma sha biyu daga kurkuku. Wannan sarki, duk da haka, zai ci gaba da rinjayar dukan mala'iku da ruhohi da fasikanci da zalunci. Don haka ya sa Bitrus ya ɗaure shi zuwa sojoji biyu. An sa hannunsa na hagu a hannun dama na ɗaya daga cikin sojoji, kuma hannun dama na hannun hagu na ɗayan, don kada a bar shi kawai na biyu na rana.

Ikklisiya ta san cewa kama Bitrus shine ci gaba da ƙaddara don ci gaba da zama ko babu wani cocin Kirista a Falasdinu. Sun sadu da ci gaba da yin sallolin dare da rana. Batun Krista ba takobi ne ba, bribe, ko trick, amma addu'a kadai. Ƙarfin Ubangiji shine mai bi da kariya, iko, da nasara. Addu'a mai tsauri ba addini ne mai tayarwa ba, amma rashin amincewar Allah ga amsawa ga kowane kalma. Babu wani iko a duniya wanda ya fi ƙarfin sallar Kiristoci.

Kodayake Bitrus ya san cewa mutuwa tana jiransa, sai ya yi barci da salama. Ya zauna a cikin Almasihu, kuma ya san cewa rayuwarsa ta ɓoye tare da Almasihu cikin Allah. An tayar da shi daga matattu lokacin da ya karbi Ruhu Mai Tsarki. Ya rayu da aminci, yana zaune cikin Almasihu. Ƙaunar Ubangijinsa ta ba shi zaman lafiya har ma a lokacin mutuwa.

ADDU'A: Muna gode maka, Ubangijinmu mai rai, domin Ka ba mu rai na har abada kuma muka tsarkake lamirinmu, domin mu kasance lafiya har ma a lokacin sa'a. Ka kiyaye mu daga dukan lahani, ka shiryar da mu bisa ga nufinka, ka kuma albarkaci abokan gabanmu, don su ma za a canza su kuma sake farfadowa su tuba, su sami rai madawwami.

TAMBAYA:

  1. Me ya sa Sarki Agaribas ya tsananta wa Kirista? Menene manufar wannan zalunci?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on February 27, 2021, at 04:59 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)