Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- The Ten Commandments -- 01 Introduction: The All-Importance of the Ten Commandments
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Baoule -- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi -- Finnish? -- French -- German -- Gujarati -- Hebrew -- Hindi -- Hungarian? -- Indonesian -- Kiswahili -- Malayalam -- Norwegian -- Polish -- Russian -- Serbian -- Spanish -- Tamil -- Turkish -- Twi -- Ukrainian -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Next Lesson

IKA 6 NGA TAPIKO: ANG NAPULO KA SUGO - ANG PAG PROTEKTA SA DIOS GAMIT ANG PARIL ARON ANG TAWO DILI MAHAGBONG
Ang Pagpasabot sa Napulo ka mga Sugo diha sa Exodo 20 gikan sa lamdag sa Ebanghelyo

01 - PASIUNA: ANG KALANGKUBAN SA PAGKA IMPORTANTE SA NAPULO KA SUGO


Ang pasahero sa eroplano nga maglupad gikan sa Delhi padulong sa Srinagar diha sa Kashmir makakita sa anindot nga talan-awon sa mga bukid sa Himalaya diin kini nagbarog sa amihanang bahin sa India. Kini nga bukid gipotos sa niebe ug gibahin bahin ang mga bukid sa laom ug mubo nga mga walog. Kasagaran sa mga tumoy niining bukid gitabunan sa mga panganud. Ang pinakadako adunay 8,000 ka metros ug ang uban nga tumoy anaa sa 5,000 ka metros ang gitas-on.

Human makatugpa sa Srinagar, ang tanang bisita o turista makatagbo ug madanihon, talagsahon nga nagkada-iyang relihiyon ug kultura. Mga Hindu, Buddhist, Judio, Kristiano, Muslim ug mga dili mutuo nga adunay dios pulos nagpuyo nga hiusa niining dapita. Ania diri ang mga Templo, Simbahan, Mosque, ug mga billboards nga nag-ilogay nga makuha ang atensyon sa mga tawo niadtong dapita. Lima ka nagkadaiyang mga nasud ang nagtagbo niining gamay nga suok sa kalibotan – kini ang India, Pakistan, Afghanistan, Russia ug China- apan si bisan kinsa nga nagbiyahe latas sa mga lungsod sa Kashmir ug makighinabi sa mga namuyo didto makabantay gayod sa mga panagbingkil tali sa nagkada-iyang katawhan. Ngani niadtong 1991, usaka madugoong gira-sibil ang nidaot niining nindot nga dapit.

Ang mga kustombre ug balaod sa nailhang relihiyon sa kalibotan ug ang mga politikanhong katuyoan sa pangoberno niining nailang mga nasud sa kalibotan napresenta ingon nga talan-awon sama sa mga bukid sa Himalaya. Sama sa daghang mga sinulat, mga alawiton ug relihiyosong mga Balaod kini naghulagway usab sa pipila ka mga tag-as nga bungtod nga milabaw sa uban nga mga dili tag-as nga bukid sa Himalaya. Kini sila milabaw sa mga mubong mga bukid.

Usa sa mga taas nga bukid sa kasaysayan mao ang Napulo ka Sugo. Dinhi niini ang usa ka matuod nga Dios nakig estorya sa tigbalantayg karnero nga si Moises, ug mipadayag sa iyang kabubut-on ngadto kaniya ug misulat sa iyang talagsahon nga mga sugo diha sa batong lapida. Ang mga Judio modumdum kang Moises uban sa respeto kay pinaagi kaniya ang Dios mihimo sa iyang pakigsaad sa mga Judio didto sa bukid sa Sinai. Ang mga sinulat ni Moises gibasa sa ilang mga sinagoga hangtod karon gikan sa milabayng 3,300 ka mga katuigan.

Ang mga kristiano naglantaw sa Napulo ka sugo isip dili mausab nga basihanan sa ilang pagtuo.Si Hesus misiguro sa iyang mga tinun-an nga walay “titulo o tuldok” sa Balaod ni Moises ang mahanaw samtang ania pa ang langit ug yuta, ug hangtod ang tanang Balaod matuman (Mateo 5:18).

Ang mga Muslim motawag kang Moises nga "Kalimu Allah", buot ipasabot nga tigpama’ba sa Dios. Sila mikosidera kaniya isip sinugo ni Allah ug usa ka politikanhong pangulo nga dili lamang adunay katungod sa relihiyon apan diha usab sa pamunuan nga politikanhon. Kanila siya usa sa mga pinakadako nga tawo sa kasaysayan.

Ang Napulo ka Sugo nga gihatag ni Moises sa katawhan sa kalibotan nahimong talagsahon sa Daang Kasabotan ingon nga patukoranan alang sa mga katawhan karon. Si bisan kinsa nga magtuon niini, magsunod niini ug mutudlo niiini ngadto sa uban mamahimong manggi-alamon. Apan kadtong mga nagsalikway o nalimot niini mahimong hugaw, madunot ug mga wala. Kinsa kadtong nga dili gusto mawala nan kinahanglan magtuon sa maong mga sugo nga makugihon gayud.

Ang pagpamalandong sa Napulo ka Sugo kinahanglanon diha sa Kashmir tungod kay ang kara-ang mga relihiyon sa kalibotan nag-atubang sa mga modernong idolohiya karon, ug matag adlaw gumikan sa mga gumunhap kita mapugos nga molangtaw balik sa Kasugoan sa Dios sa Daang Kasabotan. Kini nga basahon milugwa sa mga panag estoryahay ug panaghisgotay sa mga batan-on diha sa “ibabaw nga dapit sa kalibotan”. Mga batan-on gikan sa nagkalahing relihiyon nangita sa matuod nga giya sa ilang kinabuhi ug sila nagpangutana kon angayan paba karon sundon ang Napulo ka Sugo. Kay si bisan kinsa nga mamalandong niini ug mosunod niini makadawat sa talagsahon nga panabot nga iyang mapuslan sa matag adlaw.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 11, 2014, at 12:17 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)