Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 043 (In Christ, Man is Delivered)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 1 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS Naghukom sa mga makasasala ug Nagpahitarong ug Nagbalaan sa mga tumotuo ni kristo (Roma 1:18 - 8:39)
D - ANG GAHUM SA DIOS MILUWAS KANATO GIKAN SA GAHUM SA SALA (Roma 6:1 - 8:27)

6. Diha kang Kristo, ang tawo naluwas gikan sa sala, kamatayon, ug paghukom (Roma 8:1-11)


ROMA 8:9-11
9 Apan ikaw wala na sa unod apan sa Espiritu, kung mao ang Espirtu sa Dios magapuyo kanimo. Karon kung bisan kinsa ang walay Espiritu ni Kristo, siya dili Kaniya. 10 Ug si Kristo anaa kanimo, ang lawas patay tungod sa sala, apan ang Espiritu nabuhi tungod sa pagkamatarong. 11 Apan kung ang Espiritu Niya kinsa nagbanhaw kang Hesus gikan sa kamatayon magpuyo kanimo, Siya kinsa nagbanhaw ni Kristo gikan sa kamatayon maghatag usab ug kinabuhi sa imong mamatay nga lawas pinaagi sa Iyang Espiritu kinsa gapuyo kanimo.

Si Pablo mipamatuod sa mga magtutuo sa Roma ug bisan asa nga ang Espirtu sa Dios milupig sa ilang tapulang lawas, ug ang ilang malaw-ay nga kaugalingon, tungod kay ilang kinabuhi natukod sa gahum ug motibo sa Balaang Espiritu.

Busa iya silang gipakatawo pag-usab ug nagtubo uban sa iyang pagbantay, gihupay sa ilang mga kasakit, gidawat sila sa Dios, ug gipuno sila sa Iyang gugma, gidala sila sa Iyang serbisyo, ug sila Iyang gi lig-on aron buhaton kining mga serbisyo. Matag magtutuo nalipay nga anaa ang Balaang Espiritu nagpuyo kaniya.

Apan siya kinsa walay Balaang Espirtu nga nagpuyo sa iyang kasingkasing dili Kristiyano bisan pa siya naanak nga Kristiyano, kay kining ngalan Kristiano gapasabot “siya kinsa nga nasantalaan sa Balaang Espiritu sa Dios” Ingon nga si Kristo gi santalanahan sa bug-os nga Espiritu sa Amahan mao usab ang matag magtutuo.

Dili sa pangalan, o kagikan, o ang pasundayag sa pagbunyag, o pagbayad sa simbahan ang makahimo nimong Kristiyano. Pinaagi lamang sa gahum Ginoo, nga nagapuyo kanimo, aron ikaw mahimong aktibong miyembro ni Kristo, mahisakop niya, ug mahimong buhing bato sa iyang Simbahan.

Siya, kinsa wala nakadawat sa gasa sa kinabuhi magpabiling haw-ang sa gugma sa Dios, ug walay kalabotan kang Kristo. Siya nahimong layo kaniya. Siya lamang ang natawo sa Balaang Espirtu nga duol kang Kristo ug nahisakop kaniya, nabuhi uban kaniya. Busa, ayaw kabugnaw apan pagpakabana nga siya kinsa wala nagpabilin kang Kristo, sila hangtud sa kahangturan walay bahin kaniya.

Si Kristo buot nga magpuyo sa iyang kabug-os diha kanimo. O ba kaha hinuon, ikaw walay bahin kaniya, kay ang duhaduha dili mutugyan kaniya.

Halangdon kong igsoon, pagsimba sa Ginoo, kay si Kristo magpuyo kanimo kung imong mahuka ang pagsantalana sa iyang gugma. Ang tanan kinsa gapuyo sa Espirtu mopamatuod niini nga kahibulogan, kay iyang ipakita kanila sa iyang presensiya sa ilang hunahuna.

Ayaw paghunahuna nga si Krsito ug ang sala nagpuyo kauban sa imong lawas. Dili ka makasilag bisan kang kinsa ug maghigugma kang Kristo sa maong higayon. Dili ka makatugyan sa dili limyo ug magkuha sa katakos sa Balaang Espiritu, kay ang Espiritu abughuan, ug moguba sa imong sala nga walay kaluoy.

Imong konsensiya dili mahiluna kung dili ka maghinolsol sa tanan nimong sala, paghinosol uban sa paghilak, kasilagi nga adunay kasuko imong mga sala, ug bungkaga imong kahambog, itugyan imong daotang kaugalingon kang Kristo ang Mangbubuhat. Ang Espiritu sa Dios nakigbisog batok sa imong sala, ug nagbalaan kanimo, kay si Hesus mitawag kanimo sa pagkabalaan ug dili sa pagkamakasasala.

Ang dugo ni Kristo maglimpyo kanimo gikan sa tanang sala, kung magtuo ka kaniya ug sa iyang saad. Iyang gahum masdako kay sa imong kahuyang. Lig-onon ka Niya, ug imong ipanghimakak imong kaugalingon aron magpuyo uban sa Dios.

Hinumdomi nga imong lawas mamatay tungod sa imong mga sala, apan ang Espiritu nga gihatag kanimo gikan sa langit mabuhi hangtud sa kahangturan. Ug niini, adunay kitay paglaum nga dili matandi, tungod kay atong gipas-an ang kinabuhi sa Dios dinhi kanato isip garantiya sa himaya, diin gipaabot sa pag-abot sa atong Ginoo.

Pareho nga gahum, diin gatrabaho kang Kristo sa dihang siya nabanhaw gikan sa lubnganan, anaa ug nagdagayday sa matag buhing magtutuo. Ang Dios mopadagan sa iyang kinabuhi dinhi kanato sa ikaduhang pag-abot ni Kristo. Kini mopakita nga ang dili magtutuo namatay ang kalag, samtang kitang buhi ug naghimaya pinaagi sa grasya, kay ang Espiritu sa Dios gatrabaho kanato, ug mipakita sa iyang himaya, kalipay, ug gahum, kay siya ang Dios mismo.

PAG-AMPO: O buhing Ginoo, kami gasimba kanimo tungod kay imong gihatag kanamo imong Balaang Espiritu aron kami mabuhi nga imong anak hangtud sa kahangturan, gimatarong pinaagi sa kamatayon ni Kristo, ug hingpit nga mikupot kaniya. Imo kaming giluwas gikan sa wala namo pagtuo ug pagkasalawayon. Salamat nga ang kamatayon wala naka bilango kanamo tungod kay imo kaming gi protektahan sa imong kamot ug gipasaligan sa imong himaya nga magapuyo dinhi kanamo aron kami mabuhi isip Anak nga nagpuyo sa taliwala sa mga daotang tawo.

PANGUTANA:

  1. Unsay gihatag sa Balaang Espiritu ngadto sa mituo kang Kristo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:10 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)