Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 042 (In Christ, Man is Delivered)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 1 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS Naghukom sa mga makasasala ug Nagpahitarong ug Nagbalaan sa mga tumotuo ni kristo (Roma 1:18 - 8:39)
D - ANG GAHUM SA DIOS MILUWAS KANATO GIKAN SA GAHUM SA SALA (Roma 6:1 - 8:27)

6. Diha kang Kristo, ang tawo naluwas gikan sa sala, kamatayon, ug paghukom (Roma 8:1-11)


ROMA 8:3-8
3 Kung unsa dili mabuhat sa sugo nga huyang pinaagi sa unod, gibuhat sa Dios pinaagi sa pagpadala sa Iyang Anak nga kapareha sa unod nga makasasala, sa sala: Iyang gihukman ang sala sa unod, 4 nga ang matarong nga gikinahanglan sa sugo matuman kanato nga wala naglakaw alayon sa unod apan alayon sa Espiritu. 5 Kinsa ang nagpuyo alayon sa unod nagbutang sa ilang huna-huna sa mga butang sa unod, apan kadtong kinsa nga nabuhi alayon sa Espiritu, naghunana sa mga butang sa Espiritu. 6 kay ang kalibutanong huna-huna mao ang kamatayon, apan ang espirituhanong huna-huna mao ang kinabuhi ug kalinaw. 7 Tungod kay ang unodnong hunahuna nagdumot batok sa Dios; kay kini dili mutugyan sa sugo sa Dios, o dili gayud pwede. 8 Busa, kadtong kinsa naglakaw sa unod dili makapahimuot sa Dios.

Gitukod sa Dios ang bag-ong kasabutan, tungod kay ang karaang kasabutan walay takus nga buntogon ang pangibog sa unod ug sala nga nagpuyo sa lawas. Ang pagpakatawo sa Anak sa Dios maoy sinugdanan sa bag-ong kasabutan, ug unang tikang sa diosnong kadaogan ibabaw sa huyang nga lawas sa tawo, kay si Kristo ang kumpletong nagmando sa iyang lawas pinaagi sa Balaang Espiritu nga nagapuyo kaniya ug ang yawa dili maka-akusar batok kaniya. Kay ang kinabuhi ni Kristo putli apan maoy gikondina alang sa sala.

Si Kirsto nabuhing balaan sa tanang panahon, tungod kay ang Espiritu sa langitnong Amahan naghimong mamatay ang sala sa iyang lawas. Busa iyang gipadayon nga walay sayop, ug sa iyang gugma ug kaayo nakapasar siya sa tanang gikinahanglan sa Sugo.

Ang kinatumyan sa iyang kinabuhi dihang iyang gipas-an atong mga sala sa iyang kaugalingong lawas, ug mitabon kanato sa pagkamatarong sa Dios pinaagi sa iyang kamatayon. Wala nato nadawat kining balaang pagmatarong pinaagi sa teoretikal, o tradisyon nga nasunod, apan kini napatuman sa praktikal nga kinabuhi, kay ang pagkamatarong sa Dios mao iyang balaodnong gugma nga natukod sa kamatuoran.

Kining dakong gugma gibubo sa kasingkasing sa mga magtutuo aron sila moingon: “Si Kristo nagpuyo kanato. Siya nagdala, nagdirekta, ug nag-aghat kanato nga tumanon ang Sugo.” Ang Kristiyano dili magminatarong alayon sa unod uban sa salawayong kalaw-ay, apan pinaagi sa Espiritu uban sa iyang pagpasalamat, kalipay ug kahupay.

Kini ang prinsipyong pangutana kanimo: Tawo kaba sa Balaang Espiritu? Si Kristo ba gapuyo kanimo? Ang Mangluluwas ba sa kalibutan nakasentro sa imong kasing-kasing? Ang iyang kamatayon ba sa krus nagmatarong kanimo aron ikaw maglakaw sa kabag-ohan sa iyang kinabuhi? Ang pagtuo dili pamasin o imahinasyon. Kini mabaskog nga espirituhanong gahum, ug ang presensya sa Dios sa gimatarong nga lawas.

Ang espirituhanong tawo nailhan sa iyang kaikag. Siya adunay kaikag sa pagpasaylo ug kalinaw. Tigpakalinaw ka ba? Naningkamot ka ba sa pagsabwag sa pagkig-uli sa Dios sa katawhan aron sila mabag-o ug mahimong anak sa Dios, ug niini iyang balaang kinabuhi matuman sa mga unodnon, aron sila magsugod aron sila dunay kaikag sa mga espirituhanong butang.

Apan, siya kinsa magpuyo nga walay Espiritu sa Dios magpabiling kalibutanon, huyang, gubot, ug malapason sa huna-huna ug buhat batok sa Balaang Trinidad, ug magsimba sa iyang kinalibutang kalaw-ay ug kagustohan. Ang maong tawo maka-angkon ug kamatayon, kapungot sa Dios, ug paghukom sa katapusan panahon.

Ang unodnong tawo dili gusto nga mosunod sa sugo sa Ginoo, apan siya gasupak batok kaniya sa iyang masilagong gusto, dili niya mapahimout ang Dios, o mahigugma kaniya gawas kun siya maghinolsol, mautro, ug motuo ni Kristo.

Ang tawo nasaag kung walay Balaang Espirtu sa iyang kasingkasing. Mahulog siya gikan sa usa ka kada-otan ngadto sa laing kada-otan. Sa laing pulong, bisan kinsa nga wala mapuno sa mahigugmaong Espiritu wala gipanag-iya ni Kristo, apan ulipon sa yawa.

Sa laing bahin, ang espirituhanong tawo nahigmata sa mga butang sa Dios. Gabantay siya ibabaw sa kalinaw sa Dios nga gihatag kaniya, naghigugma sa iyang mga kaaway, naghangyo sa Dios matag adlaw alang sa iyang gahum ug proteksyon, ug kinasingkasing nga naghandum nga iyang madala ang tanan diha kang Hesus, kinsa tinubdan sa kinabuhi ug kalinaw, ug kining mga nadala sa tiilan sa Ginoo dili malaglag apan adunay kinabuhing walay kataposan. Napuno ka ba sa Espirtu sa Dios, giniyahan kaba niya ug nagtuman sa iyang gugma nga walay kahambog?

PAG-AMPO: O Ginoong Hesus, mahigugmaong Dios, among hunahuna walay gahum, ug kami dili makaila sa imong Espiritu ug imong gugma pinaagi sa among kaugalingon. Sa imong daghang grasya, imo kaming gipuno sa imong pasensiya, ug imong mga batasan aron kami magsimba kanimo kauban ang Amahan ug ang Balaang Espiritu, ug imong gibuhat imong gusto nga malipayon ug pagkamainiton. Itago kami sa imong kalinaw aron kami magsunod sa imong gahum ug Espiritu. Hatagi kami ug kaalam ug pagtugot aron kami motawag sa tanang kinsa nga kinalibutanon aron motugyan kanimo aron kami maluwas, mautro, ug malimpyohan.

PANGUTANA:

  1. Unsay kaikag sa espirituhanong tawo? Unsay mapanag-iya sa mga unodnong tawo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:10 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)