Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 034 (The Believer Considers Himself Dead to Sin)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 1 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS Naghukom sa mga makasasala ug Nagpahitarong ug Nagbalaan sa mga tumotuo ni kristo (Roma 1:18 - 8:39)
D - ANG GAHUM SA DIOS MILUWAS KANATO GIKAN SA GAHUM SA SALA (Roma 6:1 - 8:27)

1. Ang magtutuo giila iyang kaugalingong patay sa sala (Roma 6:1-14)


ROMA 6:5-11
5 Kung kita nahiusa kabuan sa Iyang pagkasamang kamatayon, siguro kita pud mabanhaw sa Iyang pagkasama, 6 sa pagkahibalo niini, nga ang atong daang tawo gilansang kauban Niya, nga ang lawas ug sala mawala, nga kita pud dili na sulogoon sa sala. 7 Kay siya kinsa namatay ug naluwas sa sala. 8 Karon kung kita namatay kauban si Kristo, kita nagatou nga kita mabuhi usab kauban Niya, 9 sa pagkahibalo nga si Kristo, nabanhaw sa kamatayon, ug dili na mamatay usab. Ang kamatayon dili na maghari ibabaw Kaniya. 10 Kay ang kamatayon nga iyang gikamatay, Siya namatay sa sala sa maka usa ra satanang panahon; apan ang kinabuhi nga iyaha, Siya nagkinabuhi na alang sa Dios. 11 Mao pud ikaw, isipa imong kaugalingon nga mamatay sa sala, apan buhi sa Dios kang Kristo Hesus atong Ginoo.

Nasayod ka ba nga si Hesus nag-antos ug tinuod nga namatay sa krus tungod sa atong kahugaw sa sala? Tungod sa imong sala ug sa imong pagkasalawayon angayan ka nga masakitan sa kamatayon, ug makatilaw sa mga pag-antos sa walay katapusang impeyerno. Apan si Hesus napul-an sa paghukom sa imong mga kalapasan, ug midawat aron malansang sa imong lugar sa gimaldisyong kahoy.

King imong gidawat ang manluluwas niyang gugma ug mga buhat ni Hesus, maulaw ka sa imong mga sala, ug dili na ka gusto magbuhat o maghunahuna ug daotan pa.Imong kasilagan imong mga sala ug ipanghimakak imong kaugalingon. Dili nimo ilhon imong kaugalingon, apan imong hukman imong kaugalingon ug mo-uyon kana nga mahukman. Imong ilhon imong kaugalingon nga patay ug walay bili. Walay laing kaluwasan sa imong pagkamasalawayong kaugalingon kondili sa pagbuhat sa espirituhanong kamatayon sa imong kaugalingon aron nga si Kristo mabuhi sulod kanimo.

Walay tinud-anayng pagsunod kang Kristo kon walay paglimod sa kaugalingon. Si Pablo adunay na-unang testimonyo, nga iyang gisubli sa iyang sulat: Kita gilansang ug nabuhi kang Kristo aron mabuhi nga hapsay uban kaniya; kabalo kita nga kinsa ang gilansang dili makalihok sa iyang gusto, apan siya gihimaya, ug namatay sa labihan nga kasakit.

Si Pablo mitestigo nga kining kamatayon sa atong kaugalingon nahitabo niadtong nagsugod kita sa pagtuo sa Gilanasang. Sa maong higayaon, nahiusa kita sa kamatayon ni Hesus, ug kita Midawat nga ang iyang kamatayon atoa. Sa Balaod, kita gayud namatay, ug wala nay katungod o gihandum sa kinabuhi, kay ang kapungot sa Dios kinatibuk-ang midaot kanato uban kang Kristo sa dihang Siya namatay.

Sa dihang ang balaod sibil wala mitanyag sa katungod sa mamatay, mao usab ang balaod walay gahum ibabaw sa tawo. Ang temtasyon walay nay mahimo sa atong yawan-ong lawas, tungod kay kita giapil na sa mga patay.

Apan, adunay mga tawo nga hapit na mamatay, o katungang patay na, apan gaginhawa pa sa kinabuhi. Ang maong mga tawo gusto pa gani molakaw ug usab. Apan sud-onga ang patay nga tawo nga nabanhaw ug milakaw sa iyang gakadugta nga lawas sa kadalanan sa inyong kumuninad.

Ang tanan modagan palayo kaniya tungod sa daotang baho. Walay laing hadlok kay sa Kristiyano nga mitalikod sa iyang daang sala, mibutang sa iyang salawayong lawas pag usab, ug nahimong piniriso sa iyang mga law-ayng buhat.

Ang pagpadayon sa atong panghimakak sa atong kaugalingon usa ka kondisyon sa atong pagtuo. Kita unta magkonsidera sa atong kaugalingon nga patay kang Kristo sa tanang panahon.

Atong pagtuo, dili lamang momatarong sa atong mga negatibong buhat, nga susama lamang nga atong gitabonan ang karaang tawo, ug i-apil atong kaugalingon sa gilansang. Dili, kay ang atong pagtuo usa ka positibo. Kini pagtuo sa kinabuhi, ug atong pakig-usa kang Kristo sa gugma naghimo kanato nga kaabag sa iyang pagkabanhaw, pagkamadaogon, ug gahum. Sa dihang si Hesus hilom nga mibiya sa iyang lubnganan, alang sa pakigusa sa iyang espirituhanong lawas milapos sa mga bato ug dingding, aron siya kinsa nga motuo sa pagasinenaan usab ni Hesus sa iyang kaugalingon, sumala sa pagkahibalo nga ang kinabuhing walay katapusan sa atong Ginoo gaagas kaniya kinsa hugot nga nagasalig.

Si Kristo dili mamatay. Iyang napildi ang kamatayon, kini walay gahum batok sa Usang Balaan. Si Hesus namatay isip Karnero sa Dios nga nagawagtang sa atong mga sala, ug nakita ang walay katapusang pagtubos. Siya namatay aron moalagad sa Dios ug sa mga tawo. Unsa pa kaha dugang iyang ihatag iyang kinabuhi karon alang sa Dios ug sa mga tawo, kay siya nabuhi ug gihimaya sa Amahan sa tanang panahon aron daghang anak nga babae ug lalaki mahimugso kaniya, mabalaan sa iyang walay katapusang ngalan pinaagi sa maayong buhat.

Sayod ka ba unsay timailhan sa atong pagtuo? Atong gipanghimakak atong kaugalingon sa dihang kita mihinolsol sa atong mga sala ug nahiusa sa krus. Mao kini nganong si Hesus mitanom sa iyang gahom sa kinabuhi kanato aron unya kita mabuhi sa espiritu, ug putling mabuhi sa Dios ug malipayon nga walay katapusan sa pagkamatarong, sama nga si Hesus nabuhi gikan sa kamatayon, ug nabuhi ug naghari hangtod sa kahangtoran.

Apan adunay kalahian, tali kang Kristo ug sa atong kaugalingon. Siya balaan gikan sa iyang kaugalingon nga walay katapusan, diin ato lamang ning makab-ot ang tinuod nga kabalaan pinaagi sa atong pagtuo ug pakig-usa kaniya. Ang apostol wala lamang naghangyo kanimo nga moserbesyo sa Dios, apan iya kitang gi aghat nga mo serbesyo kita Kaniya pinaagi kang Kristo.

Dili kita angayan nga moadto sa Usa ka Balaan pinaagi sa atong kaugalingon, apan kung asa kita naunlod sa Mangluluwas, ug atong kahangol mamatay sa iyang gugma, ug kita magpadayon kaniya, aduna iyahang gahum, kaayo, ug kalipay nga nagabuhat kanato aron atong hingpit nga mabihag atong kahuyang pinaagi kaniya kinsa naghigugma kanato. Kita nakiglambigit ining katungod pinaagi sa atong pagtuo ug pagtugyan sa iyang kabubot-on. Mituo ka ba nga ikaw gilansang ug gibanhaw uban ni Kristo?

PAG-AMPO: O balaang Ginoong Kristo, ikaw ang mipuli kanako sa krus. Imong gilubong akong mga sala ug paghukom. Salamat sa imong dakong gugma nga makaluwas. Pun-a ako sa paglimod sa akong kaugalingon, ug itukod dinhi kanako ang kaalam nga mag sentensiya kanako sa kamatayon aron ako masud-ong nga patay sa imong kamatayon. Salamat sa imong mga pag-antos ug imong katuyoan. Ikaw akong gihimaya tungod kay imong gitanom imong kinabuhi dinhi kanako aron ako mabuhi alang kanimo, himayaa imong Amahan, ug pagkigusa kaniya sa pagtuo. O balaang Ginoo, imong gihimong santos ang mga mamatay ug mga walay amahan nga mga anak sa Dios kinsa nabuhi alang kanimo. Unsa kadako sa imong grasya! Palihug dawata among pagsimba ug among kinabuhi.

PANGUTANA:

  1. Giunsa kita paglangsang uban kang Kristo, ug nabuhi sa iyang kinabuhi?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:00 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)