Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 033 (The Believer Considers Himself Dead to Sin)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 1 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS Naghukom sa mga makasasala ug Nagpahitarong ug Nagbalaan sa mga tumotuo ni kristo (Roma 1:18 - 8:39)
D - ANG GAHUM SA DIOS MILUWAS KANATO GIKAN SA GAHUM SA SALA (Roma 6:1 - 8:27)

1. Ang magtutuo giila iyang kaugalingong patay sa sala (Roma 6:1-14)


ROMA 6:1-4
1 Unsay isulti nato dayon? Ato bang ipadayon ang sala nga modagsa sa grasya? 2 Sa pagkatinoud dili! Unsaon nato pagpakamatay sa sala nga mabuhi pa ug taas niini? 3 O wala ka ba kabalo nga sa kadaghan natong gibunyagan ngadto kang Kristo Hesus gibunyagan ngadto sa kamatayon? 4 Busa niini kita gilubog Kaniya pinaagi sa pagbunyag sa kamatayon, aron si Kristo mabuhi gikan sa kamatayon pinaagi sa himaya sa Amahan, aron kita dapat maglakaw sa bag-ong kinabuhi.

Sa kapitulo 1-5, si apostol Pablo mipakita kanato nga kon kinsa ang motuo kang Kristo himuong matarong ug makalingkawas gikan sa kapungot ug paghukom sa Dios. Iyang gipasabot ngadto sa mga taga Roma nga kining pagmatarong magdala kanato sa kalinaw sa Dios ug gugma alang sa kalibutan.

Human sa iyang mubong pagpasundayag, gitubag sa apostol ang mga importante nga mga pangutana nga mabiay-biayong gipangutana sa mga kaaway sa libreng pagkamatarong: Mopadayon ba kita sa pagpakasala aron ang grasya mapuno, ug ang pagkamatinudanon sa Dios mopakita?

Sa iyang tubag sa mga malisyusong pangutana, gitudlo ni Pablo ang dalan padulong sa kadaugan batok sa sala sa atong kinabuhi, nga walay magtutuo nga maayo kungdili siya mobasa sa mosunod nga basahon ug sundon kini sa iyang kinabuhi. Ang atong gihisgotan dili mga pagtulon-an nga teyoriya, apan giya sa atong kinabuhing pagkabalaan.

Wala miingon ang apostol, “pakigbisog batok sa imong mga nailhang sala, ug pildiha kana”, tungod kay siya kabalo nga walay makapildi sa iyang kaugalingong sala pinaagi sa iyang kaugalingong gahum. Wala ka niya gitawag aron makigbisog batok sa imong kaugalingon, apan iya kang gitawag aron maka saksi nga walay laing paagi sa imong daang kaugalingon ug imong salawayong buhat apan ang mamatay sumala sa pamatasan.

Unsaon nato pagkamatay sa gahum sa sala nga anaa kanato? Si San Pablo mitubag: “Kita namatay”, nga mura lang ug sayon ang pagdaot sa yawa. Iyang gipagawas ning kamatayon nga nahuman na, nga murag ang nahuman na ug buhat. Wala kini gasalig sa atong kaugalingong kakugi, o kinahanglan pa ba kitang magkigbisog.

Iyang gipakita kanato nga sa atong pagbunyag nagsimbolo sa paglubong sa daotang tawo ug ang kamatayon sa atong kaugalingon. Ang pagbunyag sa Kristiyano dili lang usa ka panggawas nga seremonyas; panggawas nga paglimpyo, o aplikasyon lamang sa tubig ngadto sa lawas. Kini usa ka paghukom, kamatayon ug paglubong. Pinaagi sa pagbunyag, imong gipamatud-an nga ang Ginoo naghukom kanimo ngadto sa kamatayon, nga gibuhat pinaagi sa paglumos ug pagtuslob sa tubig.

Ang pagpugong, pagsalikway sa daang pagkatawo dili gipa-agi sa unodnong panlimbasog, apan pinaagi sa espiritu nga atong nadawat diha sa kamatayon ni Kristo. Kining atong pagbunyag nagsimbolo sa atong pakighiusa kang Kristo sa kasabutan sa gugma, abreng gugma nato kaniya, ug nga kita magmalahutayon sa iyang pagkamatinud-anong ehemplo.

Sa dihang giwagtang ni Kristo atong mga sala, kita namatay kauban niya sa atong garbo. Busa ang krus nagpasabot nga samad sa mga salawayong tawo. Siya kinsa nga motuo, manghimakak sa kaugalingon ug moadto sa krus, maghinolsol kay ang tanang tawo angayan sa matag adlaw nga kadaot. Atong kamatayon wala nahitabo pinaagi sa pakig-away sa huna-huna. Kini nahitabo sa dihang si Kristo mitiabaw didto sa krus sa pag-ingong “Natapos na”. Kung ikaw mituo, maluwas ka gikan sa gahum sa sala.

Si Kristo namatay ug gilubong dili lamang aron makighiusa kanato sa iyang kamatayon ug paglubong, apan nabanhaw gikan sa kamatayon, midala kanato sa pagkabanhaw, ug mihatag kanato sa kinabuhing walay katapusan. Sa laing bahin sa atong paghimakak sa atong kaugalingon, kita usab nakighiusa kang Kristo sa gahum sa iyang kaugalingong kinabuhi. Busa atong pagtou wala nagpasabot ug kaalam ug doktrina, apan kini usa ka gatubong gahum kanato, nga murag si Kristo nahimugso kanato. Siya gadako, gabuhat, gadaog, ug gapildi ang yawa sa atong lawas. Wala nato naangkon ang kadaogan, apan siya ang nagmadaogon kanato.

Ang pagkabanhaw gikan sa kamatayon usa ka dakong kadaogang himaya sa Amahan sa atong Ginoong Hesu Kristo. Pinaagi sa iyang pagkabanhaw iyang gipadayag iyang himaya nga walay katapusan nga dili matarog nga katarong pinaagi sa pagdawat sa pakighiusa sa iyang Anak, iyang kadaogan ibabaw sa kamatayon, ug ang pagpadayag sa iyang balaang kinabuhi. Ang gahum sa Dios klarong gabuhat kanato sa pagkabanhaw ni Kristo, ug kabago-han sa mga magtutuo nga puno sa pagtuo kang Kristo. Ang Kristiyanismo dili usa ka relihiyon sa kahadlok ug kamatayon. Kini usa ka relihiyon sa paglaum, kinabuhi ug gahum.

Pinaagi sa atong pagsimba kang Kristo, kita nagakumpisal nga dili na siya mopuyo layo kanato, ibabaw sa mga bitoon, o nga talagsa lang siya ga huna-huna kanato. Apan atong ekumpisal nga siya paingon kanato pinaagi sa dili maputol nga hikot, ug siya mabuhi dinhi kanato sa iyang bug-os nga gahum, magpuyo kanato sa tanang adlaw, ug magadala kanato sa mga balaang batasan. Busa imong bunyag usa ka pakighiusa kang Kristo, kamatayon, ug kinabuhi, ug imong pagtuo usa ka bag-ong kasabutan. Siya kinsa moapil kang Kristo, mukonpisal nga siya namatay uban kaniya sa krus, ug mabuhi kaniya sa bag-ong kinabuhi.

PAG-AMPO: O Ginoong Kristo, imong natapos akong kamatayon sa krus, ug mi-deklara sa akong kinabuhi pinaagi sa imong pagkabanhaw. Ako gasimba kanimo kauban ang tanang mituo kanimo, kinsa namatay kanimo sa pagtuo, ug nabanhaw sa imong Espiritu. Ako nagasimba kanimo, Amahan sa himaya, nagapasalamat sa imong pagpadayag sa imong himaya pinaagi sa pagkabanhaw sa imong Anak, ug paghatag kanamo sa kinabuhi nimo. Tabangi kami nga mopadayon sa imong grasya, ug molakaw pinaagi sa imong sugo sa putli, pamuasa, pagkamatudanon, gugma, ug pasensiya, nga ang imong kinabuhi mapadayag sa tanang magtutuo.

PANGUTANA:

  1. Unsay pasabot sa pagbunyag?

Paghinolsol, ug matag usa kaninyo bunyagan sa ngalan ni Hesu Kristo alang sa
kapasayloan sa sala; ug imong madawat ang gasa sa Balaang Espiritu.

(Mga Buhat 2:38)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 10:59 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)