Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 026 (Abraham’s Faith was Accounted to him)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 1 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS Naghukom sa mga makasasala ug Nagpahitarong ug Nagbalaan sa mga tumotuo ni kristo (Roma 1:18 - 8:39)
B - ANG BAG-ONG PAGKAMATARONG PINAAGI SA PAGTUO ABRE SA TANANG KATAWHAN (Roma 3:21 - 4:22)
3. Si Abraham ug Dabid mga ehemplo sa gipakamatarong pinaagi sa pagtuo (Roma 4:1-24)

a) Ang pagtuo ni Abraham maoy giila alang sa iyang pagkatamarong (Roma 4:1-8)


ROMA 4:1-8
1 Busa unsa may atong ikasulti mahitungod kang Abraham nga amahan sa atong kaliwat? 2 Kon gihimo pa siyang matarong sa Dios tungod sa iyang nahimo, may katarongan unta siya sa pagpasigarbo apan dili atubangan sa Dios. 3 Kay ang kasulatan nag-ingon, “Mituo si Abraham sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo ang Dios nag-isip kaniya nga matarong”. 4 Ang tawo nga nagtrabaho suholan apan ang suhol dili maisip nga gasa kay iya mang gihagoan. 5 Apan ang tawo nga wala magsalig sa iyang binuhatan kon dili nagsalig hinuon sa Dios kinsa nag-isip sa makasasala nga walay sala, siya isipon nga matarong tungod sa iyang pagtuo. 6 Mao kini ang giingon ni David nga bulahan ang tawo nga gihimong matarong sa Dios dili tungod sa bisan unsa niyang buhat. 7 “Bulahan gayod ang mga tawo nga gipasaylo sa Dios sa ilang kalapasan ug gitabonan ang ilang mga sala! 8 Bulahan gayod ang tawo kansang mga sala dili na hinumdoman sa Ginoo!”

Si Pablo naningkamot nga madala niya ang mga magtotoo nga Judio sa Roma ngadto sa tinud-anay nga pagtoo sa Bag-ong Kasulatan. Pananglitan, iyang gikuha si Abraham, ilang amahan, ug Dabid, ang propeta. Sa pagbuhat niini, iyang gipamatuod nga nakab-ot nila ang pagpasaylo nila ug pagkamatarong pinaagi sa ilang pagtoo, ug dili sa ilang buhat.

Si Abraham nagpuyo susama sa ordinaryong tawo; siya dili nga mas maayo o daotan kay sa uban. Ang Ginoo nasayud sa iyang daghang sala ug daotang kasing-kasing, apan nakita niya kang Abraham ang panghandum kaniya isip pag-andam sa espirtohanaong pagsunod. Nakigsulti ang Ginoo diretso kang Abraham ug mitawag kaniya, ug ang kara-ang Bedouin mitoo sa iyang tawag. Wala niya masabot sa saad sa Dios sa kinatibok-ang ipasabot niini, apan siya nagtoo sa Dios, nga iyang pulong matuod, ug iyang pagkamatinud-anon sa pagtuman sa iyang saad. Sa iyang pagtou, gipasidungan ni Abraham ang Dios, ug gihimaya ang ngalan Ginoo. Wala gi-hunahuna ni Abraham iyang kaugalingong gahum, o iyang klarong kahuyang, apan ang iyang kusog nga pagsalig sa Dios ug sa walay katapusang abilidad sa Ginoo. Iyang pagsalig ug matinud-anong nga pakiglambigit nakatagbaw sa kauhaw sa iyang kasingkasing.

Kini nga malig-on, tataw ug masaligon nga pagtuo, ug dili iyang kaalam sa doktrina, maoy hinungdan sa iyang katarong. Si Abraham dili matarong sa iyang kaugalingon, apan tungod sa iyang pagtuo giisip siya nga matarong. Usa siya ka makasasala susama kanato, apan mitubag siya sa pagpili sa Dios, naminaw ug tarong sa iyang pulong, midawat sa iyang saad, ug iyang kining gitipigan sulod sa iyang kasingkasing.

Sa ika-4 nga kapitolo, nabasa nato sa kadaghan nga higayon nga kini nga klase sa pagtuo na “kwenta ngadto kaniya sa iyang katarong”. Kini nga pahayag nahimong timailhan sa Kausaban. Siya, kinsa gapasidungog sa Dios pinaagi sa iyang pagtuo, midawat sa ebanghelyo sa krus nga walay duhaduha ug nagmugna sa kinabuhi ni Kristo, hingpit nga gimatarong nga walay buhat sa sugo, ug dili sa kaugalingong kakugi.

Nakadungog kaba sa pulong sa Dios nga gipadayag sa imong mga pagpamakak, kahugaw, ug gamay nga gugma? Gatuo kaba nga ikaw pagahukman? Nagabasol kaba ug naghinolsol, ug nangayo kaba ug kapasayloan sa Dios? Kung mahimo kang madugmokon gikan sa imong pagkagarbohon, ang Balaang Espiritu mupaduol sa gilansang Anak sa Dios sa imong mga mata, ug modupa sa iyang mga kamot ug moingon: “Gipasaylo na nako imong mga sala. Dili ka matarong sa imong kaugalingon apan gihimo ka nako nga matarong. Dili ka limpyo apan gihimo ka nakong hingpit nga diosnon”.

Nakadungog ka ba sa pulong sa Dios? Midulot ba kini sa kinahiladman sa imong gahing utok ug kasingkasing, ug sa imong taphaw nga espiritu? Dawata ang pulong sa Ginoo; pagtuo sa ebanghelyo sa kaluwasan, ug pagdali sa pagunit sa krus aron ang Dios maglantaw kanimo nga matarong. Pasidunggi ang Gilansang pinaagi sa imong pagtuo, aron ikaw madiosnon sa imong pakighiusa kaniya.

Ang dinihugan nga mang-aawit sa Bibliya, si Haring Dabid, kinsa nga makasasala usab, nakamatngon sa misterio sa walay katapusang pagkamatarong. Wala siya nanghinambog sa iyang mga nindot nga mga balaanong awit sa Bibliya, o gimatarong pinaagi sa iyang mga dagkong daog, o nagmahambogon sa iyang mga pag-ampo,o sa iyang paghatag sa mga hinabang. Apan iyang gibulahan ang tawo nga midawat sa pagpasaylo sa iyang sala gikan sa grasya sa Ginoo. Ang katarong nga gihatag kanimo ni Kristo usa ka dakong gasa sa Dios.

PAG-AMPO: O balaang Dios, kami nagpasalamat kanimo tungod kay gihatag nimo kanamo imong pulong nga naglangkub sa imong Anak, ug imong gisulti kanamo bahin sa imong grasya nga magmatarong kanamo diha sa iyang krus. Abrehe among mga dunggan aron kami makadungog sa imong mga saad, makasasabot, ug motuo kanimo. Salamat tungod kay imo kaming libreng gimatarong kauban sa tanang nagtuo kanimo. Tabangi among mga higala nga modawat sa imong tawag aron sila makatagam-tam sa gahom sa krus sa imong Anak.

PANGUTANA:

  1. Giunsa paghimong matarong si Abraham ug Dabid?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 10:52 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)