Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 018 (The Law, or the Conscience Condemns Man)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 1 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS Naghukom sa mga makasasala ug Nagpahitarong ug Nagbalaan sa mga tumotuo ni kristo (Roma 1:18 - 8:39)
A - ANG TIBOUK KALIBUTAN NAHILALUM SA PAGTABYOG SA DAOTAN, UG ANG DIOS MAGHUKOM SA TANAN PINAAGI SA PAGKAMATARONG (Roma 1:18 - 3:20)
2. Ang kapungot sa Dios gipadayag batok sa mga Judio (Roma 2:1 - 3:20)

b) Ang Balaod, o konsensiya mohukom sa tawo (Roma 2:12-16)


ROMA 2:12-16
12 Ang mga dili Judio wala magbaton sa Balaod ni Moises; nakasala sila ug nangalaglag nga dili pinasikad sa Balaod. Ang mga Judio nagbaton sa Balaod; nakasala sila ug hukman pinaagi sa Balaod. 13 Kay dili pinaagi sa pagpamati sa Balaod nga ang mga tawo mahimong matarong atubangan sa Dios, kondili pinaagi sa pagbuhat sa gisugo sa Balaod. 14 Ang mga dili Judio wala magbaton sa Balaod; apan kon sa kaugalingon nilang pagbuot magbuhat sila sa gisugo sa Balaod, sila nahimong Balaod sa ilang kaugalingon, bisan tuod wala sila magbaton sa Balaod. 15 Nagpakita ang ilang Batasan nga ang gisugo sa Balaod nasulat sa ilang kasingkasing. Ang ilang mga konsensya nagpakita usab nga kini tinuod sanglit ang ilang mga hunahuna usahay naglaban kanila ug usahay nagsupak kanila. 16 Sumala sa Maayong Balita nga akong giwali, mao kini ang mahitabo unya niadtong Adlawa, nga ang Dios pinaagi kang Hesu-kristo maghukom sa tinagong mga hunahuna diha sa kasingkasing sa mga tawo.

Ang simbahan sa Roma gilangkuban sa duha ka grupo: Kristiyano sa Judio nga kagikan, ug mga magtotoo gikan sa Greyego ug Romanong kalibutan. Ang una dunay kaalam sa mga gisaad sa Balaod, ug nagtuman sa tradisyon sumala sa Daang Testamento, samtang ang mga Kristiyanong Hentil walay gisunod nga sugo sa ilang mga kinabuhi, apan milakaw subay sa gahum sa Espiritu ni Kristo.

Gikompirma ni Pablo ngadto sa mga Kristiyano sa Judio nga kaliwat nga ang Dios mohukom kanila sumala sa daan nga Balaod, diin mao ang imahe sa Iyang kabalaan. Ang pagdungog sa pulong sa Dios dili makaluwas, ug ang espirituhanong hunahuna ug taas nga mga pag-ampo dili takus, tungod ang Dios ga kinahanglan sa pagsunod sa kasingkasing ug kinabuhi. Gusto niya nga iyang pulong puy-an nato, ug ang atong kinabuhi mausab pinaagi sa iyang pulong. Ang mga Judio pagahukaman sa matag kalapasan ilang mabuhat batok sa Balaod, tungod ang tanang kalapasan giila nga kaaway sa Dios.

Sa pagsulat ni Pablo niining mga kamatuoran, iyang nadungog, sa iyang espiritu, ang paglalis batok sa Kristiyano sa Judio nga kaliwat, kinsa miingon:”Wala kami balaod, ug wala kami kaila sa Napulo ka Sugo; unsaon nato pagdala sa Dios sa Adlaw sa Paghukom? Kami luwas sa paghukom”.

Pranka nga gitubag niya ang katarong sa Dios sa tanang panahon dili mausab, maski siya nasuko ngadto sa wala nagtagad sa Balaod, ni wala nakadungog sa Mga Sugo ug mga saad, o nakaila sa gugma ug kabalaan sa Dios; kay ang Magbubuhat nagbutang sa matag tawo usaka sensitibo, mabantayon, mapugnganon, pahimangno, pagsaway sa konsensiya. Kining mga panghimangno talagsa matago sa hilom nga murag nahigot sa kadugay. Apan kini mopatigbabaw aron ipakita imong mga sayop. Imong pakigbisog mugawas sulod kanimo. Ang mga nabilin sa imahe sa Dios kanimo dili mahilom sa tanang panahon.

Imong konsensiya maghukom kanimo. Ug dili ka makapahulay gawas lamang diha sa grasya sa Dios. Mao kiniy hinungdan nga daghan sa mga katawhan masub-anon ug nahadlok, tungod kay nagpuyo sila sa ilang konsensiya, ug wala kini nila gihinolsol, maski sa ilang konsensiya mabantayan sila sa ilang buhat ug giunsa nila kini. Nagpasalamat ka ba sa Dios sa imong konsensiya? kini ang mabatasanong balaod nga namugna diha sa sulod nimo.

Bansaya imong konsensiya sa Ebanghelyo, ug isilsil kini sa hunahuna sa gugma sa Dios aron mapasidan-an ka sa insaktong giya pinaagi sa direksyon sa Dios, ug ikaw malakip ug andam sa matag maayong buhat. Ug dili ka mahulog sa katapusang paghukom, tungod kay ikaw nagpuyo sa kaharuhay sa tingog sa Dios sa imong kasingkasing.

Apan kung dili nimo ipadulot ang pulong ni Kristo, ug dili nimo paminawon ang mga reklamo sa imong konsensiya, ug mopadayon sa katig-a, ug imong himoong matarong imong kaugalingon pinaagi sa imo ra usab nga kaugalingon, nan ang imong konsensiya mobarog batok kanimo sa katapusang adlaw. Iyang imatarong ang Dios ug kini mohukom kanimo. Wala kay laing paagi sa imong kahadlok kondili modangop ngadto sa Ebanghelyo, kay kini magtug-an kanimo nga Siya imong Maghuhukom, imong Mangluluwas. Busa, pagdali sa pagduol kang Hesus, kay ang imong hunahuna makakitag kalinaw diha sa imong kalag.

Kabalo ka ba nga ang katapusang Paghukom sa Dios anaa sa kamot ni Hesu Kristo? Kabalo ka ba ang ang tibouk ngalan sa Maghuhukom dili lamang “Kristo”, apan apil “Hesus”?

Ang deperensiya sa duha ka ngalan mao nga, “Hesus” iyang pangalan samtang ang “Kristo” paghulagway sa iyang bulohaton. Si Hesus ang Usang Gisantalanahan, nga puno sa gasa ug hiyas sa Dios, kinsa nga labing gamhanan, ug kinsa naghatag ug gahum sa paghukom ug pagluwas.

Busa, ang apostol makaingon nga ang Dios mohukom sa kalibutan nga adunay misterio sumala sa Ebanghelyo diin si Pablo nagmugna bahin kang Hesus. Kinahanglan nato nga maila kung unsay gipadayag sa ebanghelyo ni Pablo, nga apil sa iyang sulat ngadto sa mga taga Roma, kabahin sa Adlaw sa Paghukom.

PAG-AMPO: O balaang Dios, Kaila ka nako kaysa pagila nako sa akong kaugalingon. Tanan nakong buhat gipadayag kanimo. Naghinolsol ko sa akong mga sala, ug gapangayo kanimo nga ipadayag kanako tanang nakatagong sala aron akong madala akong kaugalingon sa kahayag sa imong Anak, una sa imong pagabot sa hadlok nga adlaw. Pasayloa ako kung wala ko mitou sa imong tingog sa akong konsensiya, o akong pagbout sa pagsalikway sa imong tingog. Hatagi ako ug dterminiasyon ug gahum sa pagbuhat sa sugo sa imong gugma.

PANGUTANA:

  1. Unsaon sa Dios paghukom sa mga Hentil sa Adlaw sa Paghukom?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 10:43 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)