Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 019 (Man is Saved not by Knowledge)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 1 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS Naghukom sa mga makasasala ug Nagpahitarong ug Nagbalaan sa mga tumotuo ni kristo (Roma 1:18 - 8:39)
A - ANG TIBOUK KALIBUTAN NAHILALUM SA PAGTABYOG SA DAOTAN, UG ANG DIOS MAGHUKOM SA TANAN PINAAGI SA PAGKAMATARONG (Roma 1:18 - 3:20)
2. Ang kapungot sa Dios gipadayag batok sa mga Judio (Roma 2:1 - 3:20)

c) Ang tawo dili maluwas sa iyang kaalam, apan sa iyang buhat (Roma 2:17-24)


ROMA 2:17-24
17 Ug ikaw? Nag-ingon ka nga ikaw Judio, ug nagsalig sa Balaod ug nanghambog nga diosnon ka; 18 Nasayod ka unsay buot ipabuhat sa Dios kanimo, ug nahibalo unsay matarong sumala sa Balaod. 19 Naniguro ka nga ikaw giya sa mga buta, kahayag sa anaa sa kangitngit, 20 Magtutudlo sa mga walay alamag ug sa mga batan-on. Nasayod ka nga anaa sa Balaod ang kahupnganan sa kahibalo ug sa kamatuoran. 21 Nagtudlo ka man sa uban- nganong dili mo man tudloan ang imong kaugalingon? Nagwali ka man nga gidili ang pagpangawat- mangawat ka ba diay? 22 Nag-ingon ka man nga ayaw panapaw- manapaw ka ba diay? Gilikayan mo man kaha ang mga diosdios, kawatan mo ba diay ang mga templo? 23 Nanghambog ka man nga nagbaton ka sa Balaod sa Dios- pakaulawan mo ba diay ang Dios pinaagi sa paglapas sa iyang Balaod? 24 Kay nag-ingon ang Kasulatan, “Tungod kaninyong mga Judio, gipasipad-an sa dili mga Judio ang ngalan sa Dios.”

Gitugyan sa Dios ang mga kaliwat ni Abraham nga adunay prebilihiyo sa balaang Balaod, nga mi testigo sa kadako ug balaang himaya sa Dios. Ang mga Judio miila sa pagkamahinungdanon sa Balaod. Nagsalig sila niini, ug kusog nga nanghinambog niini nga prebilihiyo, ug ilang gihunahuna nga tungod niini makasaka na sila sa langit. Apan, ang Balaod sa pagkamatuod lang, mao diay ang rason sa kasuko ug paghukom sa Dios tungod sa mga paagi sa ilang pagsunod niini.

Si Pablo ga lista sa matag maayo ug daotang kalidad, nga gipakita sa mga Judio. Ang Balaod naghatag sa katawhan ug kalinaw, dugang pagsalig, ug garbo, tungod kay kaila sila sa Dios ug sa iyang kabubot-on. Giila nila kini nga pinakamaayong paagi sa pagkinabuhi, ug sila nahimo sa naglabayng panahon nga mga magtutudlo sa katawhan, ug kayahag sa mga nasud.

Sa laing bahin, si Pablo nag kompirma kanila nga ang Balaod walay gahum sa pagpausab sa tawo. Tinuod nga pinaagi niini, ang mga Judio kabalo nga sila obligado sa pagbuhat, apan wala kini nila gituman. Kabalo sila sa mysterio sa Dios, apan wala sila naglakaw niini. Daghan kanila labihan ka relihiyoso sa pagtuman sa Balaod sa Dios nga adunay lig-on nga determinasyon. Apan, ang kabubot-on sa Dios wala nagdagayday sa ilang mga kasingkasing.

Siguro wala jud sila nangawat, apan ilang mga mata nabuta sa pagkamasinahon. Siguro wala sila nanapaw, apan sa ilang kasing-kasing nag-agas ang hugaw nga hunahuna. Gilapas nila ang Balaod sa Dios sa libo nga higayon. Dugang pa, si Pablo nakasinati sa kakulang sa gugma sa kinabuhi sa mga magtotoo. Wala nila gipasidunggi ang Dios tungod sa ilang mga sala, ug hinungdan nga ang ubang nasud nagbiaybiay batok sa balaang ngalan sa Ginoo.

Si Pablo usa ka Kristiyano gikan sa Judio nga kaliwatan ug nagsulat, dili tumong nga magpagarbo, sa tanang maayong kahimtang sa mga Judio. Tungod sa iyang gisulti, aduna siyay katungod ug gahum nga ibutyag ang mga sala ug daotang binuhatan sa iyang nasud; ug walay magpabilin niining katarong kumpara sa ilang dakong sala.

Walay reklamo nga bug-at batok sabisan kinsa nga tawo o nasud kaysa pag-ingon nga ang ngalan sa Dios gibiaybiay tungod sa ilang binuhatan. Wala nila buhata ang ilang tawag nga tigdala sa kahayag sa kanasuran pinaagi sa Balaod, apan sukwahi ang nahitabo. Kung makakita lamang unta kita karong panahona ug isog nga mo testigo susama kang Pablo,dili muhimakak sa atong diosnong prebilihiyo, apan motangtang sa maskara sa pagkarelihiyoso natong tanan aron walay magpablin gawas sa paghinolsol ug pagkabuak sa atong mga kasingkasing. Imong bang gihukman ang mga kaliwat ni Abraham? Pagbantay! Sila makasasala susama kanimo.

Klaro nga mi-ingon ang Dios: “Pagbalaan, tungod kay ako balaan”. Balaan ka ba ug perpekto nga Kristiyano, susama sa imong langitnong Amahan? Ang imong kahayag galamdag ba sa katawhan aron sila makakita sa imong maayong buhat ug paghimaya sa imong Amahan sa langit, tungod sa kabago-han sa imong kinabuhi? Gikasilagan ba sa imong mga higala imong relihiyon, tungod kay dili ka maayo kay sa nanghimakak sa katubsanan ni Kristo? Ikaw ba ang rason sa pagbiay-biay batok sa ngalan sa Dios? Mapadayag ba sa atong langitnong Amahan iyang kaugalingon pinaagi sa imong gugma ug mapahiubsanon?

PAG-AMPO: O balaan ug dakong Amahan, mas dako pa akong mga sala kay sa akong nahibal-an. Sa wala nako pagsunod ug mapagarbohon, ako gibiay-biayan sa kadaghanan. Pasayloa ako kung adunay gabiaybiay batok sa imong balaan nga ngalan, tungod kay wala ako gasunod kanimo. Pasayloa ako sa dili bug-os nakong gugma, kaputli, kalimpyo ug pasensiya. Imo akong gimugna sa imong imahe aron ang uban makakita kanimo pinaagi kanako; busa tabangi ako nga mosunod sa imong mga sugo ug mo sunod sa imong mga ehemplo aron ang imong ihame mosilag pa ug modan-ag kanako. Luwasa ako sa akong mga kahuyang, mga sala ug akong kaugalingon.

PANGUTANA:

  1. Unsay mga prebelihiyo sa Balaod ug iyang mga gibut-aton ngadto sa mga Hudeo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 10:44 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)