Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 004 (Identification and apostolic benediction)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PAGBUKAS: PAGPANGAMUSTA, PAGPASALAMAT NGADTO SA DIOS, UG ANG PAGKAMATARONG GIKAN SA DIOS NGA MAOY GIHATAGAN PAGTAGAD SA IYANG SULAT (Roma 1:1-17)

a) Pagpaila ug apostilikanhong bendesyon (Roma 1:1-7)


ROMA 1:5-7
5 pinaagi kang kinsa nadawat namo ang grasya ug ang pagkaapostol aron, nga alang sa kadungganan sa iyang ngalan, ang mga tawo sa tanang kanasuran among madala ngadto sa pagkamasinugtanon sa tinoohan, 6 nga uban kanila kamo usab gipanagtawag aron maiya ni Hesu-Kristo; 7 Nganha kaninyong tanan sa Roma, kaninyo nga sa Dios gihigugma, nga gipanagtawag aron mahimong mga balaan:

Si Kristo Hesus ang yawi sa tanang gasa sa Dios. Walay si kinsa nga propeta, o santos, o Birhen Maria nga maka husay alang kanimo atubangan sa Dios alang sa grasya o panalangin. Ang langitnong Amahan motubag sa atong mga pag-ampo alang kang Kristo Hesus, tungod siya lamang ang makalaban para kanato sa Dios. Iyang ngalan ang agianan sa atong mga pag-ampo ngadto sa Dios, diin tanang espirituhanong gasa nagagikan. Walay lain gawas kang Hesus ang nakiguli kanato kanato sa Balaang Usa. Busa kita nakadawat gikan kaniya sa bug-os nga grasya lakip ang pagpasaylo, kalinaw, kaluwasan, ug pagkamatarong. Tanan nga panalangin gikan kini kaniya bisan dili unta kita angayan hatagan niini.

“Grasya” ang kalangkuban sa gisulat ni Pablo. Iya kini nasinati sulod sa kaugalingong, tungod siya ang manglulotos sa simbahan. Siya naluwas dili tungod sa iyang ka-ikag, pag-ampo o maayong buhat, apan tungod sa kalooy sa Dios nga gitugyan ni Kristo ngadto kaniya. Busa imantala ang maayong balita nga mao ang pinakadakong grasya alang sa katawhan, sama nga si Kristo mihatag una kanimo ug grasya, dayon pagpasaylo ug kalinaw.

Sa dihang imong masabot ug makumpisal ang pagtulon-an sa grasya, ikaw mahimong tagadala sa grasya, ug magsasangyaw sa gugma sa Dios, ug ang mensahero sa libreng pagkamatarong. Ang Balaang Espiritu Santo ba mibutang sa iyang mensahe sa imong kasingkasing? O ikaw nagpabiling nagpakahilom, magul-anon, ug gapos sa imong mga kasal-anan?

Bisan kinsa nga mo-ila sa mensahe sa grasya nahigugma sa Dios ug sa iyang Kristo, ug nagtuman sa balaod sa iyang kaayo. Alang kang Pablo, ang gipasabot sa pulong nga “pagtuman sa pagtoo” mao ang pagtubag sa tawo niining grasya. Ang Dios wala nangayo kanato sa pagtuman nga dili buot sa atong kagustuhan, apan usa ka pagpahinungod sa atong naluwas nga kalag sa pagpasalamat sa atong Labaw nga Manluluwas. Si Pablo mi-ila sa iyang kaugalingon nga sulogoon ni Kristo Hesus. Niini nga titulo, iya gipasabot ang pulong “pagtuman sa pagtoo”.

Ikaw usa ba ka sulogoon ni Kristo? Si Kristo ang hinungdan nga ang Dios mipasaylo sa mga sala sa tanang katawhan, sa tanang panahon.Walay laing pulong nga magamit ug makatabang sa katwahan susama niini, ang tanan among gi-imbitar nga mo-nunot ngadto sa Dios ug sa gugma ni Kristo, aron mahi-agum nila ang gahum ug grasya. Usa kini ka dakong mensahe! Gitawag ba nimo imong mga higala aron motuman sa pagtoo sa Manghahatag sa tanang grasya?

Ang mga miyembro sa simbahan sa Roma gitawag ni Kristo, ug dili ni Pablo o bisan kinsang tawo. Kini ang mysterio sa pagtoo: walay bisan kinsa nga tawo nga motawag sa usa ka tawo aron maluwas, gawas kung ang mitawag maayong tawo, tungod kay kita mga instrumento lamang sa mga kamot sa Ginoo. Mipili si Hesus ug mitawag sa iyang mga sumusunod. Iyang tingog midulot sa kahiladman sa kasingkasing, kay kini mao ang tingog niya nga mibuhi sa mga namatay. Ang pulong nga “simbahan” nagpasabot nga ang panagtambayayong sa mga mibiya sa mga matahapon, ug misalig sa responsibilidad sa gugma ug serbisyo sa Dios. Usa ka ba sa mga gitawag ni Kristo Hesus? Sa laing bahin, wala ba gihapon kay pulos ug dili mabungahon? Ang atong relihiyon usa ka relihiyon sa mga tawag.

Kung kinsa ang modawat ug motubag nining tawag usa ka pinalangga sa Dios. Ka nindot ug kahimayaon sa maong pulong, nga nagsaysay kung kinsa ang mga Kristiyano! Sila ang mga kabanay sa Makagagahum, ug iyang gi-ila ug girespeto. Gawas pa, ang Dios minaog sa ilang kahimtang, tungod sa iyang panghimayad, sila nahimong takus sa ilang pagsandurot diha sa Dios.

Ang gugma sa Ginoo dako ug labaw pa sa gugma sa atong mga ginikanan.Labaw pa kay sa gugma sa Bana ngadto sa Asawa o sa Asawa ngadto sa Bana. Ang gugma sa Ginoo dili mapakyas ug balaan. Ikaw usa ka ba sa gipangga sa Dios, puno sa iyang gugma ug naglakaw sa iyang pagkabalaan?

Gitawag kita ni Kristo aron mapasaylo, magmasulondon ug mosunod kaniya. Ang katuyoan niining mga hiyas mao gayud ang pagkabalaan.

Walay mahimong balaan sa iyang kaugalingon, apan pinaagi sa pagsaad sa pagtubos sa manluluwas nga takus nga modawat sa Balaang Espiritu Santo. Pinaagi lamang sa grasya nga kita mahimong balaan ug dili mabasol sa atubangan sa gugma sa Dios. Tanang santos mibiya sa kalibutan ug mipili sa pagserbisyo sa Dios. Wala na sila nahisakop sa ilang kaugalingon o sa ilang mga kabanay, tungod kay nahimo na silang kaugalingon sa Dios sa pagbuhat sa pagkabalaan. Usa ka ba kanila? Balaan ka ba pinaagi sa grasya?

PAG-AMPO: Among balaang Dios, imo kaming gitawag pinaagi ni Hesu- Kristo aron mahimong balaan, susama sa imong pagkabalaan. Among gidawat ang among dili pagka-maangayon ug among gihangyo nga kami mapasaylo sa tanan namong naila ug wala nailing sala. Kami nagapasalamat kanimo tungod sa imong gugma ug kami imong gilimpyohan pinaagi sa dugo ni Kristo, ug ang among kasantos kauban sa Balaang Espiritu. Bag-oha ang tibuok namong kinabuhi aron kami mahisakop kanimo sa tanang kusog ug oras, nga mohigugma kanimo susama sa imong pag higugma kanamo.

PANGUTANA:

  1. Unsay ipasabot sa grasya, ug unsay tubag sa katawhan niini?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 10:20 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)