Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 028 (Revival and many Healings)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- ENGLISH -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)

15. Ang Pagkapukaw ug ang daghan nga mga Naayo (Buhat 5:12-16)


BUHAT 5:12-16
12 Daghang mga milagro ug mga butang nga katingalahan nga gibuhat sa mga apostoles diha sa mga tawo. Nagtiguman ang tanan mga magtutuo didto sa Beranda ni Solomon. 13 Walay taga gawas nga mangahas pagtipon kanila bisan tuod ug gitamod sila pag-ayo sa mga tawo. 14 Apan misamot kadaghan ang mga tawo nga nanuo sa Ginoo ug nadugang sa ilang pundok. 15 Tungod sa gibuhat sa mga apostoles, ang mga masakiton gidala ngadto sa kadalanan ug gipahigda sa mga lantay ug sa mga banig basin na lamang ug malandongan sila sa anino ni Pedro inig-agi niya.16 Ug nangabot ang dghang tawo gikan sa kalungsoran nga kasikbit sa Jerusalem nga nagdala sa ilang mga masakiton ug sa mga giyawaan ug nangaayo silang tanan.

Ang balaan nga mga tawo dili hakog sa ilang pakigsuod, nga nagkinabuhi lamang sa ilang mga kaugalingon. Sila wala magpahumot sa matag usa uban sa insenso sa pagdayeg nga nagpakaaron-ingnon. Hinuon, sila puno sa kaluoy, kay sila usab nag-antos sa kagubot sa ilang nasod. Sila dili lang nagwali, apan usab nag-ayo, ug nangayo ug tabang gikan sa kamot sa Dios. Sila wala lang nag-alagad sa Dios uban sa ilang mga tingog, apan usab uban sa ilang mga kamot ug mga unod sa lawas.

Ang mga balaan wala magpadayon sa pagsalig sa ilang kaugalingong gahom, dili bisan nagtukod sila og tabang nga organisasyon o pagtigom og salapi alang sa pobre. Hinuon, sila naghatag pagpagawas sa gahom sa Dios kadtong ginasanhan ngadto kanila. Ang resulta, ang ilang serbisyo nahimong abli nga bandera sa tinguha sa paghimaya kang Hesus. Ang manluluwas namuhat og daghang mga ilhanan ug mga milagro pinaagi kanila, diin ang tanan tubag sa ilang pag-ampo sa kapitulo 4: 24-30. Ang Dios nagtuy-od sa Iyang kamot ug midaog ibabaw sa mga sakit, mga demonyo, ug mga kagubot pinaagi sa Iyang mga apostoles. Ang Iyang gingharian moabot, dayag ug mahikap.

Ang mga magtutuo wala magtukod sa iglesia nga gibuhat sa mga kamot. Sila wala magkinahanglan sa balaan nga balay alang sa Dios, kay ang ilang mga kasingkasing mao ang dapit diin an Dios nagpuyo. Sila nagtigom sa ilang mga balay sa gamayng kapunongan, o magkita nga nagkaipon sa halapad nga beranda sa templo, diin si Hesus Mismo kanhi nanudlo sa mga tawo. Didto sila mag-awit sa salmo, magsulti, ug magdungan sa pag-ampo. Ang pagtan-aw sa ilang katipunan nahimong nailhan kaayo sa tanang mga tawo. Sila gipangga ug gipasidunggan, tungod kay walay usa kanila nga nagreklamo batok sa uban. Sila nakaila sa matag-usa pinaagi sa Balaang Espiritu, ug nangandoy nga magtigom sa tanang mga panahon.

Nasayran nga ang mga apostoles adunay kasagarang pundo nga puno sa salapi og andam nga iapod-apod ngadto sa mga nagkinahanglan, kahibulongan, nga ang mga katawhan wala maglumba ngadto kanila. Wala sila moadto kanila aron pag-imbestigar sa gahom sa Dios nga gawasnong nagdagayday ngadto sa Iyang nga sulugoon. Sila nagpabilin nga mabinantayon, walay gidapigan ug puno sa kahadlok, kay ilang nabati nga ang Dios nagpuyo niining mga magtutuo. Siya nga wala maandam nga mamatay sa labing madali sa ilang kahakog nagpabiling halayo gikan sa pakigsuod sa mga balaan. Mga grupo lamang sa mga lalaki ug mga babaye nga lig-on nga mituo ug nausab miadto sa Kristohanong iglesia. Sila nahimong nabag-o, ug napuno sa gahom ug seguridad diha sa Ginoo.

Ang kinaiya sa mga Hebrohanon ilang ihapon ang mga lalaki. Ang ebanghelista nga si Lucas, bisan pa niana, gipaklaro nga ang daghang mga babaye nagsunod sa mga apostoles ni Kristo, nakasinati sa gahom ug kaluwasan sa Balaang Espiritu. Ang ilang pagtuo dili lang pilosopiya nga pagtuo, apan usa ka tinuod nga pag-apil sa kaluwasan sa Dios ug ang gahom nga nagpuyo diha kanila.

Ang pagdagayday sa gahom sa Balaang Espiritu nagdagaya niadtong mga adlaw nga ang mga milagrong gibuhat, sama sa mga adlaw ni Hesus (Marcos 6:56), sa dihang ang mga masakiton gidala ngadto sa mga kadalanan ug gibutang sa mga katre ug sa mga banig aron makahikap sa sapot ni Hesus samtang siya molabay sa mga balangay ug mga lungsod. Tungod niini, daghan ang mianha aron maayo pinaagi sa ilang pagtuo ni Hesus. Sa mao gihapon, ang landong ni Pedro nahimong puno sa gahom nga ang Balaang Espiritu nagpadagayday gikan niini. Ang gugma ni Kristo tinuod nga espirituhanong pagbati diin and kalag sa tawo mamaayo.

Kining kalihokan sa pagkapukaw wala magpadayon nga walamahibaloi sa Judiong mga balangay ug mga lungsod. Ang mga tawo miabot gikan sa palibot nga mga rehiyon uban ang ilang mga masakiton ug ang giyawaan aron ang mga apostoles mag-ayo kanila. Pinaagi sa ilang pagbuhat niini, ang ika duhang bahin sa dakong komisyon ni Kristo natuman. Ang mga apostoles nagsugod pagwali didto sa Jerusalem, ug unya mikaylap ngadto sa Judea. Pinaagi sa gahom ni Kristo ang tanang mga masakiton naayo. Ang pulong “tanan” wala gihatag pinaagi sa pari, kaabag sa pari, o sa obispo apan pinaagi sa mananambal nga adunay kasinatian uban sa hingpit nga kahibalo sa mahugaw nga mga gahom, mga sakit, ug mga espiritu nga makahimo sa tawo nga buang. Ang Iyang gahom nga naagbanhaw gikan sa patay, hain karon nagpuyo diha sa buhi nga iglesia, nagbuntog ibabaw sa tanang pagkaguba sa demonyo. Sa ingon niini ang mga disipulo nagkuyog sa ilang Ginoo sa prosisyon sa Iyang kadaogan. Bisan pa karon, daghan ang gipahigawas ni Kristo gikan sa mga kadena sa sala, ang mga higot sa demonyo, ug mangutngut nga mga sakit. Alang sa mga magtutuo kini nagpabilin alang sa hiniusang pag-ampo ingon nga templo sa God, ug sa pagtugyan ngadto sa paggiya sa Balaang Espiritu diha sa gugma ug sa kamatuoran. Minahal kong igsoon, ang Kristohanong iglesia nagmatuod ba diha kaninyo? Pagtuon sa Libro sa mga Buhat sa mga Apostoles ug sa iyang mga detalyeng mga pahayag, kay si Hesu-Kristo mao gihapon kagahapon, karon, ug sa walay kataposan.

PAG-AMPO: Dayga ang Ginoo, O akong kalag, ang tibuok kong pagkatawo nagdayeg sa balaan niyang ngalan! Dayga ang Ginoo, O akong kalag,ug ayaw kalimti ang iyang pagkamaluloy-on. Gipasaylo niya ang tanan kong mga sala, ug giayo niya ang tanan kong balatian, giluwas ako niya gikan sa lubnganan ug gipanalanginan ako sa iyang gugma ug kaluoy, gibuhong niya ako sa mga maayong butang aron magpabilin akong batan-on ug kusgan sama sa agila.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang misteryo sa kaluoy sa unang iglesia?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:39 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)